Aisha en de CC’s – Energie Update aangaande de Bijeenkomst – 8 December 2014

Standard

En aldus is het met het grootste plezier dat wij jullie allemaal kunnen verwelkomen naar het Nieuwe, in iedere betekenis van het woord. Want toen jullie wederom samenkwamen om jullie hulpmiddelen op de manier in te zetten zoals alleen jullie dat kunnen, speelden jullie het wederom klaar om jullie zelf op een zeer nieuw niveau van bestaan te vestigen, een niveau welke voor de mensheid tot nu toe onbereikbaar geweest is. Maar nu, zijn jullie gearriveerd, en aan jullie zijde is een geheel nieuwe wereld in het bestaan gekomen. Wij weten dat er aan deze woorden gedacht mag worden als niets meer dan luisterrijke grappen voor diegenen die nog steeds in de knoei zitten binnenin de oude deelverzamelingen, maar voor diegenen van jullie die al deze verleidelijke en oh zo frisse nieuwe lucht in jullie longen trekken, jullie zullen meer dan bereid zijn om met deze zienswijze in te stemmen. Want jullie weten, voorbij iedere schaduw van twijfel, dat de wereld waar jullie tot toe ontwaakten weinig gelijkenis draagt met degene die jullie een paar korte uren geleden achter jullie lieten.
Wederom hiernaar kijkend vanuit een zuiver vluchtig perspectief, zal het toeschijnen dat er helemaal niets veranderd is, maar wederom, zijn de veranderingen waar wij naar refereren zo diep en zo diepgaand, dat zij jullie allemaal letterlijk op een subatomair niveau beïnvloeden. Want zie, deze verschuiving vanuit de oude en in/naar de Nieuwe wereld is er niet één die ondernomen wordt op de manier van zwevende ruimtevaartuigen die er recht voor jullie verschijnen om jullie met een vaart te vervoeren naar de één of andere verborgen planeet ergens ver, ver weg daarbuiten in de ruimte. Nee, deze transmigratie waar wij over spreken, is er één die ondernomen wordt op de manier van letterlijk te springen van de ene naar de volgende frequentie. En zelfs als de afstand tussen deze twee stations bijna onmogelijk is om uit te meten op de manier van jullie eerder grove manieren van berekenen, is het inderdaad equivalent aan een zeer letterlijke kwantumsprong, en de kloof tussen de twee tegengestelde stations zou niet dieper hebben kunnen zijn.
Want zie, waar wij over spreken, is een verschuiving die zo diepgaand is, dat het nochtans deelneemt op een niveau welke het nabij onmogelijk voor jullie maakt om te detecteren met wat voor soort van apparatuur dan ook dat jullie zelfs nog moeten ontwikkelen. Niettemin, door de zeer onderscheid makende apparatuur die jullie al tot jullie beschikking hebben, namelijk jullie waarachtige eigen hart, zullen jullie binnenin iedere vezel van jullie wezen weten dat waar wij over spreken inderdaad al een werkelijkheid is. Want de verschuiving die plaatsvond tijdens die vaak-aangehaalde en met recht geprezen samenkomst welke jullie jullie Bijeenkomst noemen, was zo een monumentaal succes, dat het zeer hoog zal classificeren in de annalen van de mensheid, wanneer zij eenmaal in hun volledigheid gepubliceerd worden. Want zie, wat jullie deden heeft al zoveel veranderd, dus wederom mogen jullie oude geschiedenisboeken net zo goed al verwezen worden naar de schroothoop, als een dergelijk iets zelfs nog maar bestaat. Want jullie zijn al begonnen om jullie eigen droom te vervullen van het creëren van jullie ware eigen paradijs, eentje welke ook het thuis zal zijn voor ontelbare van jullie medemensen. Want dit is niet iets dat jullie louter voor jullie eigen plezier of inderdaad voordeel deden. Nee, dit is iets dat jullie voor IEDEREEN deden, en nu, zal de tijd voor iedere enkelvoudige ziel in het bestaan komen op die oude versie van jullie wereld om het op zichzelf te nemen om diep naar binnenin te gaan en dat oude contract uit te graven dat zij met zichzelf maakten voordat zij hun huidige lichaam in die oude versie van jullie wereld betraden welke nog steeds gaat bij de naam van de Planeet Aarde. Want denk eraan, het hebben van een tweevoudig burgerschap is niet langer een optie meer, dus deze keer, komt het neer op ieder enkelvoudig persoon om die keuze te maken, en het te maken op de manier van de keuze die zij al neergelegd hebben voordat zij zichzelf verplichten om hier aanwezig te zijn in deze waarachtige tijd in de ruimte.

image

Want deze keer, kwamen jullie allemaal volledig bewust van het feit dat aan jullie de optie gegeven werd om te handelen op die keuze, want deze keer, was het niet eenvoudig een kwestie van het voltooien van wederom een volgende van een al schijnbare eindeloze rij van mensenlevens. Nee, deze keer, ging het helemaal over het maken van een beslissende beslissing, om ofwel in te stemmen om deel uit te maken van de opwaarts gaande spiraalvormige inspanning, of om eenvoudig vastgeplakt te blijven zitten aan die al neergaande versnellende. En gisteren stonden jullie daar allemaal op het stiltepunt tussen de twee in, want jullie waren het centrale punt waardoorheen deze binnenkomende straal van licht scheen, en door deze lens werd het licht verspreid in/naar ontelbare opties, en dus, hadden jullie de keuze, en wat jullie kozen was om jullie zelf te verheffen naar de hoogst beschikbare optie. Want jullie kozen de bandbreedte aan de verre buitenste bereiken van het spectrum, en door precies dat te doen, stelden jullie het tempo in voor dit aankomende proces naar eentje die ver voorbij gaat aan onze verwachtingen. Want jullie verklaarden jullie zelf gereed en in staat om deze reis te voltooien op zo een manier en op zo een snelheid, dat het oude tijdsschema wederom ook verwezen kon worden naar de schroothoop, aan de zijde van jullie eigen geschiedenisboeken.
Want zie, zoals wij steeds maar weer opnieuw aangegeven hebben, wordt dit DOOR jullie gedaan en niet voor jullie, en zelfs als het binnenkomende licht niet gestopt kan worden, kunnen jullie – als jullie dat aldus wensen – de effecten ervan vertragen. Maar de prijs die jullie hiervoor betalen is inderdaad een toegevoegde toename van intensiteit, want net zoals het water tegengehouden wordt achter een dam, zal het opeengehoopte effect inderdaad aanzienlijk vergroten. Maar dankzij jullie fantastische bekwaamheid om jullie beslissing door te voeren, speelden jullie het klaar om bijna sneller te lopen dan het Licht in jullie zoektocht om vooruit te gaan aan de vloed. Met andere woorden, jullie speelden het niet alleen klaar om ieder enkelvoudig obstakel die jullie in de weg gelegd werd door sommigen van jullie meer aarzelende medemensen aan de kant te duwen, jullie speelden het ook klaar om de snelheid van het binnenkomende Licht te verhogen door dat van jullie toe te voegen – misschien in sommige kwartieren – ondergewaardeerd formidabel energetisch “gewicht” voor deze voorwaarts gaande stuwing, en door dat te doen, voltooiden jullie letterlijk wat alleen geacht kan worden als de meest indrukwekkende home run ooit.
Vergeef ons voor het gebruiken van deze misschien ietwat frivole zinsneden bij het omschrijven van wat alleen genoemd kan worden als niet slechts een levensveranderende, maar ook een tijd veranderend evenement, maar het is inderdaad ook tijd om niet alleen maar een kleine beetje te reflecteren op wat er gebeurde, maar het is ook tijd om letterlijk af te stemmen op de ware lichtheid ervan. Want het is werkelijk een evenement van de meest vreugde-gevulde soort, specifiek voor al diegenen van jullie medemensen die al het juichen van hun eigen kern horen, degene die zal beginnen te voorschijn te komen vanuit de ware dieptes van henzelf hen vertellend, “Nu heb IK WEL een keus, ik hoef niet langer meer deze neerwaarts gaande draaiende cyclus te voltooien die ik binnenging toen ik dit fysieke lichaam betrad in deze zeer fysieke wereld. Nu heb ik een nieuwe woning waar ik naartoe kan verhuizen, zou is dat aldus wensen te doen”. Want denk eraan, het is inderdaad aan elke en iedere enkelvoudige ziel om die keuze te maken, dat is niet iets dat wij of wie anders dan ook voor hen kan maken, ongeacht hoe hard het mag zijn om de uitkomst waar te moeten nemen van iedere enkelvoudige ziel diens keuze in deze kwestie.
Want de nieuwe wereld is voor iedereen, niettemin is het geen plaats waar wie dan ook gedwongen naar verhuisd kan worden. Het is een plaats die je moet kiezen om naar te verhuizen, door je hart toe te staan jou daar naartoe te leiden. Het kan een proces zijn welke zo weinig neemt als de tijd van een oogknipper, of het kan een proces zijn dat een levensspanne neemt, of zelfs meer. Hoe het ook zij, de weg richting morgen zal voor sommigen een lange weg zijn, en het zal een opwindende korte weg voor anderen zijn, maar voor jullie, is de reis al voltooid. Want jullie zijn al gearriveerd, maar wederom, zullen jullie weinig tijd hebben om te rusten op jullie welverdiende lauweren, want nu, zal het werk wederom opstarten, en het zal dat aldus doen met een gloednieuwe animo, eentje die volmaakt past bij jullie gloednieuwe energetische omgeving, en eentje die ook noodzakelijk is voor de monumentale taak die er op jullie wacht. Maar terzijde van deze taken volgt een diep gevoel van vreugde en verwondering die zelfs groter zijn, dus wij zouden niet verrast zijn als wij jullie jullie handen in begerige ijver ineen zien wrijven om letterlijk erin te beginnen te graven bij de vroegste kansen die zich aandienen. Want welbeschouwd, hebben jullie steeds weer opnieuw bewezen dat jullie eerder vooruit zouden willen duwen dan te blijven treuzelen wanneer het aankomt op het completeren van de taken die wenken. Want jullie zijn wezens die meer dan in staat zijn om te doen, en hierin, is jullie ware essentie er één van dit gedaan te krijgen – op de allerbeste manier en bij de aller vroegste kansen.
Dus neem een klein beetje tijd om eenvoudig om je heen te kijken, en neem ook een klein beetje tijd om na te gaan wat je achtergelaten hebt, en vergeet niet om enige tijd te nemen om jezelf op de schouder te kloppen en jezelf te feliciteren voor een taak goed uitgevoerd. Want JULLIE waren het die het deden, en dus, verdienen jullie goed en waarlijk alle eerbetonen die jullie kunnen krijgen, en wij hopen zeker dat jullie er meer dan een klein beetje genereus mee kunnen zijn richting jullie zelf deze keer. Want wij denken welzeker dat jullie nog steeds een manier hebben van jullie zelf niet toe te staan om werkelijk jullie eigen grootsheid te zien, maar deze keer, is het inderdaad hoog tijd dat jullie allemaal tegen de taak opgewassen zijn en precies dat doen ter ere van wie jullie zijn en ter ere van wat jullie al bereikt hebben. Want het is niets minder dan voortreffelijk, en aldus zijn jullie dat ook.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s