Aisha en de CC’s – Energie Update – 2 December 2014

Standard

Aisha North en de Constant Companions

Een Korte Update Aangaande de Energieën
2 December 2014

Wederom lijkt de tijd versneld te zijn, en met recht dus, want nu werden dingen inderdaad in beweging gezet die wijd en zijd een invloed zullen hebben. Laat het ons uitleggen. Zoals wij al gezegd hebben, de gebeurtenissen van de afgelopen week plaatsten inderdaad een gehele nieuwe reeks aan coördinaten op hun plaats in deze immense “machine”, en als zodanig, zijn wij in staat geweest om op een veel hogere snelheid verder te gaan, en dus, zullen deze gebeurtenissen doorgaan zich te ontvouwen op manieren en in aantallen welke meer dan een paar van jullie bij verrassing mogen nemen. Want zie, nu is er niet langer wat voor reden dan ook voor wie van ons dan ook om te gaan zitten wachten voor welke achterblijvers dan ook, want nu werd er zoveel in beweging gezet dat het inderdaad zal dienen om de meerderheid in diens kielzog met zich mee te trekken.
Laat het ons uitleggen. Zoals jullie je er al bewust van mogen zijn, is er zoiets als een kritieke massa, en met deze enorme grote inspanning zijn er al verscheidene gevallen geweest van dit gebeuren, maar wat er plaatsvond gedurende de laatste paar weken zal het meest waarneembare effect voor jullie hebben. Denk eraan, dit is inderdaad een proces welke gedurende een zeer lange tijd nu gaande geweest is, het omspant veel meer dan een enkelvoudige levensduur van jullie, en als zodanig, is het voorval van het bereiken van de kritieke massa inderdaad een terugkerende gebeurtenis geweest. Maar wederom, wat er onlangs plaatsvond zal helpen om elk en iedereen van jullie voorwaarts te stuwen richting die “uiteindelijke bestemming” als wij het zo mogen noemen bij de optimale snelheid. En dus, vragen wij aan jullie allemaal om nauwkeurig aandacht te schenken aan wat er zal arriveren binnenin jullie persoonlijke gebied in deze aankomende dagen, want de signalen zullen vele zijn, en jullie zullen allemaal op de één of andere manier tot actie opgeroepen worden. Denk eraan, dit is een gigantische collectieve inspanning, maar het is er één welke is samengesteld van een veelvoud aan enkelvoudige voorvallen uitgevoerd door individuen, en als zodanig, wagen wij het te veronderstellen dat jullie je allemaal zullen voelen alsof jullie taken zullen beginnen om binnen te komen op een verhoogde snelheid en in toenemende aantallen.
Want jullie allemaal spelen een onontbeerlijke rol hierin, ongeacht hoe een duidelijk beeld je van jezelf zult hebben op wat voor gegeven tijdstip dan ook. Want denk eraan, het zou nog moeilijk voor jullie worden, voor wie van jullie dan ook, om zelfs te beginnen slechts een klein deel te bevatten van wat het is dat jullie feitelijk aan het doen zijn deze dagen – of voor velen van jullie- ‘s nachts. Maar desondanks, is het inderdaad belangrijk dat jullie proberen om alert te blijven voor wat voor signalen dan ook die jullie kant op mogen komen, en denk eraan deze signalen kunnen op uiteenlopende manieren en door uiteenlopende kanalen komen.

image

Want zij kunnen gebeuren door een toevallige ontmoeting, of je zou de drang kunnen voelen om op een specifieke plaats te zijn op een specifiek tijdstip, of je zult misschien over een boek of over een ander soort van informatie struikelen dat al bekend mag zijn voor jou, maar zichzelf zal tonen om in de tussentijd een geheel nieuwe betekenis aangenomen te hebben. Want zie, jullie allemaal hebben jullie taken hierin, groot en klein, maar het ene dat hen verenigd is dit: jullie zal zelden gevraagd worden om jullie ontdekkingen voor jullie zelf te houden. Met andere woorden, nu is de tijd gekomen om alert te blijven voor alles waarvan je voelt dat het voor anderen op de één of andere manier van belang zal zijn, dus laat geen enkele kans die naar boven komt verspild worden als jij jezelf gewaar zou worden in de aanwezigheid van de één of andere soort van informatie waarvan je het gevoel hebt dat het onontbeerlijk is om te delen, zelfs als je niet de betekenissen of zelfs de manieren kunt zien aangaande hoe deze stukjes aan informatie te gebruiken die je in je bezit gekregen hebt. Want wederom, deze ingewikkelde structuur wordt stukje bij beetje in elkaar gezet, en zelfs als sommige van deze stukjes weinig waarde voor jou schijnen te hebben, mogen zij in feite van onschatbare waarde zijn voor iemand anders die het mankeert aan die enkelvoudige klinknagel om hun eigen deel van deze ingewikkelde structuur te voltooien.
Dus wij zeggen weer houd jullie verstand erbij, en laat niet de kans verspilt raken om iets buitengewoons te ontdekken tussen alle alledaagse momenten die op jullie wachten. Er zullen nu goudklompjes overal en nergens uitgestrooid zijn, want jullie zullen allemaal op de één of andere manier ermee beginnen om enige van de tot dusverre “verloren schatten” te ontdekken die jullie gedurende eonen bij jullie gedragen hebben, wachtend op de juiste kans om tevoorschijn te komen. En denk eraan, deze “goudklompjes” mogen tevoorschijn komen wanneer je hen het minst verwacht, en zij mogen ook op de meest onverwachte manieren komen en vanuit de onwaarschijnlijkste bronnen. Want zelfs als dit al informatie is dat jullie al bij jullie dragen, zal het aldus in veel gevallen getriggerd worden door iets dat van buitenaf komt. Met andere woorden, het zal een klein beetje zoals een ‘op jacht naar de schat’ zijn, waar je de wereld in gestuurd wordt – of het dagelijkse leven in – om naar aanwijzigen te jagen in jullie omgevingen, aanwijzingen die jullie eigen innerlijke wezen in/naar actie aan zal sturen op een manier welke steeds meer van jullie focus zal beginnen te nemen.
Want zie, jullie allemaal worden letterlijk getraind om een geïntegreerd deel van een collectief te worden, dus dit is ook een manier van jullie ietwat uit de “innerlijke comfortzone” vandaan te halen en jullie naar buiten in/naar de wereld te sturen om met mensen en plaatsen op een zeer nieuwe manier te wisselwerken, en daardoor, jullie wederom allemaal in staat te stellen te functioneren als onderling verbonden neuronen in het wereldwijde – of misschien zouden wij moeten zeggen Universele – brein. Want jullie zijn niet langer meer solitaire eilanden die ronddrijven in een stille zee, jullie zijn nu meer zoals drukke kruispunten die informatie oppikken dat van heinde en verre jullie voorbij stroomt, zoals een knooppunt in een verreikend net van onderlinge verbonden snelwegen van galactische informatie. En dus zeggen wij, houd jullie ogen, jullie oren, jullie hart en jullie geest wijd open om aldus niets mis te lopen aangaande alles dat er gaande is, of dat nu mag zijn van de innerlijke of externe soort, en denk er ook aan dat het als vanzelf spreekt dat waar jullie naar moeten luisteren niet de zinloze distributie van geluid is dat nog steeds uitgestuurd wordt om te proberen jullie te desoriënteren. Nee, waar wij naar verwijzen, is die intelligente vorm van communicatie dat er nu mee begint om letterlijk meer van de ruimte in te nemen van zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde, en wederom, neemt het een geconcentreerde geest om in staat te zijn deze signalen gewaar te worden terwijl zij nog steeds geschikt zijn om overspoeld te worden door alle “stoorstations” die nog steeds actief zijn, specifiek in sommige delen van de wereld.
Dus wij zeggen weer om gefocust te blijven, blijf onbevangen en inderdaad blijf weetgierig en nieuwsgierig en speels. Want zoals wij jullie eerder verteld hebben, zou in dit stadium de beste inzet zijn om weer als een kind te worden, eentje die zijn of haar wereld met verwondering en met verbazing benaderd. Want dan zullen jullie dit vanuit de allerbeste hoek benaderen, de hoek van positieve nieuwsgierigheid, onbeteugeld door wat voor voorgeprogrammeerde manieren van gedrag of denken dan ook, en dus, is dat precies wat wij van jullie vragen om te doen: ben nieuwsgierig en weetgierig en ben het op een manier welke jullie vreugde brengt, niet op een manier die ertoe dient om jullie in/naar het denken te brengen dat dit een last voor jullie is. Want dit gaat weer over het creëren, vanuit een plaats van vreugde en een plaats van verwondering, en wanneer jullie jezelf daarvoor openen, zal er hier geen einde zijn aan deze prachtige stroom van verlichte informatie die jullie kant opkomt. En voor ieder stukje dat jullie ontdekken, zullen jullie naar de volgende geleid worden, in wat wij alleen kunnen beschrijven als een vreugde-gevuld pad van herontdekking en heromschrijving – van jullie maar ook van de wereld waar jullie in leven. En bijgevolg zullen jullie er eindelijk mee beginnen om alles rondom jullie heen in een zeer nieuw licht, en op een zeer letterlijke manier te zien.
Want deze schattenjacht zal ertoe dienen om aldus veel binnenin jullie zelf te openen, deuren die wederom geopend zullen zijn, aldus jullie ook deze zalen binnen kunnen stappen die jullie een lange, lange tijd geleden achter moesten laten, maar nu, zijn deze zalen wederom open en wachten op de schatjagers, zoals jullie, om hen te vinden. Want de schatten die jullie zoeken, zijn niet die afgemeten zijn in geld of iedere andere vorm van weelde. Nee, deze zijn de echte schatten, de schatten die geen prijskaartje dragen, want zij zijn eenvoudigweg voorbij iedere maatstaf, en zij zijn meer schitterend dan alles dat al het geld in jullie wereld ooit zou kunnen kopen. En dat is wat jullie nu beginnen gewaar te worden, en wij hebben het genoegen om naar jullie te kijken terwijl jullie het vinden. En dus, wagen wij het te veronderstellen dat wij allemaal uitvoerig gelegenheid zullen hebben om in de tijden die er in het verschiet liggen feest te vieren, ongeacht aan welke kant van de sluier wie dan ook op ieder gegeven tijdstip is. Want nu, zijn de deuren open en aldus ook jullie geesten, en de combinatie van de twee zal verwondering voor ons allen brengen.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s