Monthly Archives: December 2014

De Berichtgevingen van God – Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (1) – December 2014 / Yael en Doug Powell

Standard

image

Jullie gaan wederom de tijd van de ingehouden adem binnen, geliefden. De tijd van het jaar wanneer de tijd zelf stopt. Wanneer de diepe stilte in afwachting is van de komst van de Christus. Wanneer het leven van de Christos tastbaar en aanwezig is. En in deze ruimte van wachten, van wonder, dit jaar, geliefden, zullen jullie ontdekken dat het geheel van deze creatie, dit leven op Aarde, iedere vonk van leven, iedere expressie van de goddelijkheid met reden trommelt. En die reden is voor jullie in stand gehouden als Mijn hand aanwezig in alle dingen. Om jullie door de deuropening te nemen. Om jullie hart te openen. Om jullie te laten zien dat jullie het wonder zijn, En dat jullie de Christus waar jullie op gewacht hebben zijn.
Jullie hebben dit natuurlijk altijd geweten. Maar nu, geliefden, is alles een spiegel. Overal waar jullie kijken zullen jullie jezelf zien. En alles dat jullie voelen zal de waarheid van deze eindeloze Liefde zijn. En alles dat jullie geloofd hebben dat buiten jullie bestaat zal plotseling binnenin in leven zijn. En jullie zullen ontdekken dat jullie eindelijk vrij zijn. En dat dit jaar, in de opening tussen de Kerst-Mis en het begin van het omwentelen van het wiel van de tijd dat komt met het Nieuwe Jaar, jullie door deze opening heen kunnen stappen, deze draaikolk, en her/erkennen dat de gehele wereld binnenin jullie is. En jullie eindelijk vrij zijn.
Totdat dit moment echter komt, wat is het dat je doet? Je gaat een verbintenis aan met deze wonderbaarlijke conversatie van Liefde. Je her/erkend dat Ik hier Ben en in alle dingen van je houdt. En dat alle manieren waarop het kleine verstand je vastgehaakt heeft in drukte gemakkelijk weg kan vallen in de ruimte van deze ene adem. En plotseling is er niets over om jou hoe dan ook te binden. Alle verhalen die er door de eonen van de tijd heen aan jullie verteld werden eindigen zonder enige moeite. En jullie zijn de volledige expressie van Liefde – en niets anders.
In dit moment wanneer de vrijheid komt, zullen jullie het zangkoor horen. Het stijgende crescendo van de liederen van het Licht. Het eindeloze pulseren van de Glorie van Liefde. En middenin, geliefden, is jullie hart – eindeloos, wonderbaarlijk en prachtig. En niets kan jullie wegsturen van deze deuropening welke komt op het hoogtepunt van het jaar. De deuropening die jullie eindelijk kunnen zien en waar jullie doorheen kunnen stappen.
Op dit moment ligt je hand op de deurknop. Grote stralen van Licht schijnen rondom de opening en overal waar je kijkt is deze boodschap van Liefde. Dat alles dat je gezien hebt in het hart en in de ogen van Jeshua eenvoudig en voor altijd je eigen reflectie is dat op jou wacht om het je te herinneren.
Iedere vonk van leven, iedere quark en elektron vibreert met het doel van jullie ontwaking naar Liefde. En hoe lang het verstand ook pretendeert om dit moment te verlengen, in waarheid is het al aan het gebeuren. Vrijheid is hier. Vrijheid is van jullie. Vrijheid van de tirannie van het geloof in afgescheiden te zijn van Liefde, afgescheiden van de Glorie van God Ik Ben. Het is immer mogelijk geweest. En nu, dierbaren, weten jullie het.
Het moment is al onderweg en alles dat jullie hoeven te doen is je eraan over te geven.

Hoe dit kan zijn, vragen jullie je af? Terwijl het leven in de wereld schijnbaar meedogenloos doorgaat en het kleine verstand diens vragen blijft rondgooien, jou diens verhaallijnen tonend. Jou vangend en jouw krachtige focus steeds weer opnieuw in/naar de scènes van afscheiding trekkend.
In waarheid, is het in feite zeer gemakkelijk. Het is eenvoudig de openstelling voor deze boodschap van het wonder van Liefde. Het is het zien van jezelf voor de eerste keer in de spiegel van God. Het is het je herinneren dat je de Christos bent. En dat niets, in waarheid, jou hoe dan ook ooit zou kunnen binden. Je hebt alleen gedurende een klein poosje gedaan alsof.
Dit jaar komt de boodschap door. Ik weet, geliefden, dat jullie het steeds maar weer opnieuw horen. De tijd van de ontwaking is aanstaande. Jullie gaan de waarheid voelen. Waarvoor Ik hier Ben om jullie te vertellen is, dat dit jaar iedere vonk van leven in deze gehele wereld als het doel dient van het jullie te laten zien wie jullie werkelijk zijn. Wat het is dat er hier in jullie hart leeft. Waar jullie gereed voor zijn om te voelen, geliefden, in dit moment van diepe stilte. Wat jullie altijd geweten hebben van zelfs voordat jullie geboren waren.
Dat jullie de stromende, eindeloze Glorie van Liefde zijn. Dat jullie werkelijk het hart van God Ik Ben zijn. Dat niets dat ooit van jullie af kan nemen, en dat één seconde van herinneren alles is dat ervoor nodig is. En jullie kunnen deze waarheid vertrouwen. Jullie kunnen op deze Liefde wedden. Jullie kunnen richting deze vrijheid lopen, ongeacht hoeveel stappen het neemt. Want jullie weten met jullie gehele wezen dat het de waarheid is. Dat alles dat jullie geloofd hebben minder-dan-Liefde is en een illusie geweest is. En dat jullie gereed zijn om jullie zo stevig aan deze waarheid vast te houden dat het zeer, zeer snel als jullie leven zal manifesteren.
Deze gefocuste intentie, deze waarheid van jullie hart, deze glorie die in jullie leeft als dit Nu moment, geliefden, het kan niet afgeschrokken worden. En wanneer jullie uit jullie raam in/naar de schoonheid van de natuur kijken en jullie de pauze voelen aan het einde van dit jaar, het gehele plaatje van de wereld, de scène van het leven op Aarde, beginnen de concepten van de afscheiding van Liefde en de dualiteit te verdwijnen – te scheuren en weg te vallen. En dat wat aldus echt scheen te zijn, is dat niet meer. En de waarheid van Liefde begint door te gutsen en jullie beseffen dat jullie niet naar een toekomst kijken die ergens ver weg in de verte is. Jullie zetten jullie claim in aangaande de waarheid van jullie hart – nu. En wanneer jullie dat doen, kan niets jullie verhinderen van het opnieuw ontdekken van alles dat jullie zijn en het wonder van jullie hart te leven.
Jullie kunnen naar het wonderbaarlijke verhaal van Christus kijken, naar de geboorte van dit Licht in Jeshua, en jullie kunnen dit jaar na jaar vieren. Maar dit is het jaar wanneer jullie door de verhaallijn heen vallen en jullie jezelf her/erkennen. Dat verhaal is jullie. En de illusie van de tijd komt tot een einde. Niet alleen maar voor dit jaar, in deze tijd voor de herinnering, voor het wonder van Liefde, maar voor alle tijd. De illusie van afscheiding komt tot een einde. En jullie kunnen jullie leven hierop inzetten.
Dit is de oproep die nu naar jullie uitgaat. Dat de herinnering van de waarheid van jullie hart nu alles is. Dat zelfs te midden van de illusie van de tijd, jullie je ogen op de visie van Liefde houden als jullie eigen ware natuur, dat nu wordt door wat jullie leven.
Dit is het jaar wanneer de tijd tot een einde komt. En jullie kunnen voor zolang als jullie willen pretenderen dat de aftelling doorgaat. Maar 2015 is de terugkeer van de Christus. De tweede komst, geliefden, zijn jullie. En jullie zijn al hier.
Dus wat zal het betekenen als jullie voort stappen en als de Christus leven? Als het zuivere hart van God Ik Ben in de wereld. Als dat wat de zuivere trilling van Liefde vasthoudt als de ene die in onophoudelijke gemeenschap met Mij leeft. Hoe zal het zijn wanneer jullie opstaan en de waarheid van jullie hart claimen als de geboorte van het worden van het leven? Als dat wat gekomen is als een stralend Licht in/naar de wereld dat alle anderen mogen zien. Hoe voelt het om stevig als God te staan in de herinnering van Liefde dat het enige Werkelijke is?
Alle scènes van het leven in de wereld zullen gemakkelijk door jullie heen stromen als jullie Licht binnen straalt om de illusie te bevrijden, om het geloof te transformeren dat alles behalve Liefde mogelijk is. En om dit Licht zo helder te zijn dat ieder hart het kan zien, en iedere geest het zuivere bewustzijn kan herkennen.
Jullie zijn gekomen om dit Licht zo stevig, zo helder te worden dat ongeacht hoe lang het ook neemt, de gehele mensheid jullie Licht kan gebruiken om bij te zien, totdat iedereen de Liefde kan zien. Iedereen kan de waarheid van God in alles voelen en het claimen als dat van henzelf. En ja, er zal weerstand zijn van het ego, natuurlijk. Zelfs jullie eigen, geliefden. Maar dit is waarom iedere vonk van leven nu afgestemd is, niet aangaande jullie ontwaking, maar wat betreft jullie waarheid als Liefde. Dat jullie precies door de barrière mogen stappen van, “Hoe moet ik ontwaken”, en recht in/naar, “Ik Ben de Christos” gaan, “Het zuivere hart van Liefde – hier, thuis en aanwezig voort stralend voor de mensheid om bij te zien”.

image
Claim dit en alles dat je voelt zal anders zijn. Alles dat je gedacht hebt zal veranderen. Want het hart dat werkelijk open is voert het verstand met zich mee. En het verstand wordt de bereidwillige assistent van het hart. Alleen maar gedachten van Liefde en schoonheid denkend. Verblijdend in het gevoel van goedgunstigheid aangezien je in ieder moment straalt. En dat wat je gevoeld hebt in deze tijd, in de omwenteling van ieder jaar in de tijd van stilte wanneer het wiel van de tijd stopt, wordt dit nu jullie heden. Jullie onophoudelijke ervaring. Jullie werkelijkheid. En jullie stappen in dit volgende jaar in het goddelijke heden. In het levende Nu als het worden van Liefde binnenin jullie.
Jullie kunnen het pulserende Licht van de Christus voelen dat volledig jullie ervaring van het verstand verschuift. Het vult jullie gehele bewustzijn met energie dat zo levendig en zo tastbaar is dat gedachten er binnenin ontbinden en jullie de aanwezigheid van Liefde zijn.
Dat wat de ervaring is geweest gedurende een korte tijd ieder jaar, het geschenk van de ruimte tussen de Kers-Mis en de komst van het Nieuwe Jaar – het begin van het wiel van de tijd – wordt nu jullie beschikbare werkelijkheid. En als jullie gewaarworden dat het kleine verstand diens verhalen van de dualiteit ontrolt, keren jullie eenvoudig terug naar deze vastgehouden adem. Naar de diepe stilte wanneer de tijd gestopt is. Naar de krachtige werkelijkheid van jullie hart van Liefde, naar de volledige, eindeloze ervaring van verbondenheid met alles. Met de aansluiting van alle harten in een zangkoor van goedgunstigheid. De verrukking van deze grote “ja” voor Liefde dat de Aarde openmaakt en jullie vrijheid openbaart.
Dit, geliefden, is jullie tijd om de wonderbaarlijke waarheid van het hart van Liefde op te eisen dat jullie werkelijkheid is en waarvoor jullie kwamen om naar de wereld te brengen.
Ik Ben altijd hier, Ik Ben binnenin jullie als jullie hart. Ik Ben overal waar jullie zijn, en wij zijn in gemeenschap. Dat in dit grote, oneindige moment van expressie wij genoegen kunnen nemen in de geboorte van onze relatie en het tot bloei komen van het hart dat de mensheid in diens volledige ontwaking is als het hart van Liefde. Als de Aarde tot bloei komt als diens expressie.
Al deze schoonheid, al deze vreugde, al dit pure potentieel dat de wereld is, heeft gewacht op jullie resonantie om dit punt te bereiken, dierbaren, om als het hart van God voort te stralen, en de wereld de mystieke hartchakra van de mensheid wordt.
Er is geen noodzaak voor het mentale begrip, maar daar is de noodzaak voor jullie om de waarheid op te eisen. De geboorte van de Christos hier volledig als jullie leven, jullie hart, jullie bewustzijn en de vreugde van onze gemeenschap.
Spring van de top van dit jaar af en spring voorbij de tijd, voorbij de aantrekkingskracht van de zwaartekracht, van de dualiteit in/naar de feestviering van vrijheid, in/naar de gemeenschap met al het leven als de expressie van Mijn Liefde. En weet, geliefden, dat niet alleen ondersteun ik jullie, maar jullie keuze wordt altijd geëerd, en jullie kiezen ervoor om je te herinneren wie jullie zijn en om het wonder van Liefde te zijn.
Ik Ben bij jullie, Ik Ben in jullie en ik pak jullie hand. Ik reik naar jullie in iedere vorm, ik kom naar jullie als grenzeloze Liefde, en ik fluister in/naar dit eindeloze moment. Dit zijn jullie, de Christos, het ontwaakte hart van God.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
http://www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Advertisements

Een Boodschap van Moeder – Ik Stuur Naar Jullie Hart een Vibratie van Liefde… – 23 December 2014 Aisha North

Standard

image

Geliefden, Ik ben teruggekeerd om jullie een volgende boodschap te geven vanuit de ware kern van jullie wezen, het deel dat ook een deel van Mij is, de Vrouwelijke Goddelijke Vonk, de Vonk welke in het waarachtige centrum van de gehele Schepping zetelt. Want het is tijd om te jubelen dierbaren, aangezien wat uiteen gescheurd werd wederom compleet is, en wat eens weggescheurd werd naar diens volle glorie hersteld. Want jullie zijn niet langer meer verdeeld, WIJ zijn niet langer meer verdeeld, en dus, kom Ik deze keer met blijde tijdingen aan allen van Allen. Want nu, hebben wij het Nieuwe op een manier verwekt welke door zal gaan te voldoen aan iedere en alle vreugde-gevulde en Liefde-aangestuurde verwachtingen die er zijn, en dus, kunnen wij niet langer als individuen apart zitten, want wij zijn samengekomen om in LIEFDE te ZIJN. En hiervoor, is de dankbaarheid die voort stroomt eindeloos en niet tegen te houden, en jullie zullen allemaal de dankbaarheid voelen welke waarlijk van jullie is. Want jullie hebben het gecreëerd, door jullie bereidheid om wederom ÉÉN te worden, en door jullie bereidheid om niet tegengehouden te worden door wat dan ook bij jullie speurtocht naar deze voltooiing. En aldus is het dat jullie geslaagd zijn bij het je gezamenlijk aansluiten in de heilige vereniging wat wegkwijnde in afgescheiden vaten gedurende zo een lange tijd, maar nu, zal de Nieuwe wijn naar allen voort geschonken worden vanuit deze nieuwe volledige vermengde spirit van Creatie, en het geeft mij veel vreugde om degene te zijn om jullie allemaal de eerste teug van dit bedwelmende liefde-gevulde drankje aan te bieden.
Want weet dat jullie je zullen moeten versterken in de tijden die er in het verschiet liggen, want zelfs terwijl jullie geslaagd zijn in deze gezamenlijke taak van het herenigen van wat gescheiden werd, is het nu tijd voor deze gewaagde onderneming om in/naar een gehele nieuwe geesteshouding te stappen, eentje die toestaat voor zelfs diepere verbindingen en eentje die toestaat voor zelfs een diepere verplichting/toewijding. Want nu, zullen jullie allemaal naar voren geroepen worden om jullie gloednieuwe glinsterende kleuren eruit te laten springen, de nuances van het Licht die zullen helpen om deze volledige planeet te helpen herschilderen en herstellen tot wat zelfs voorbij zal gaan aan diens voormalige glorie. Maar tob niet, want deze taak zal een taak zijn welke jullie geen einde van verwondering en geen einde van vreugde zal geven, en zelfs als het bij tijden vermoeiend mag worden, zal het jullie nimmer en nooit niet anders achterlaten dan je opgetogen te voelen. Want jullie hebben deze volledige planeet volledig in/naar het pad van glorie verschoven, en dus, zullen jullie in de tijd die er in het verschiet ligt doorgaan met wonder na wonder op te dienen in jullie collectieve inspanning om deze volledige procedure te verhaasten. En als zodanig, staan jullie voor een jaar van grote prestaties en heroïsche inspanningen, maar jullie staan ook voor een jaar dat aldus veel verandering met zich mee zal brengen, jullie zullen je allemaal voelen alsof jullie letterlijk opnieuw geboren zijn in een wereld welke niet slechts met beloftes zal sprankelen, maar ook met de vervulling van het eerste van een lange lijst van lang verwachtte wonderen om te zijn.

image

En aldus is het dat ik jullie wederom mijn grootste dankbaarheid aanbied, en ik bied jullie mijn hand aan zodat wij allemaal gezamenlijk in/naar het Nieuwe kunnen gaan, gelinkt via het hart, en gelinkt door de ware essentie van het Zijn/Bestaan – het van het ÉÉN zijn met het Al, en van het ÉÉN zijn met het wonder dat in het hart van de Schepping zelf is. Want jullie hebben ervoor gezorgd dat de magie gebeurt, doch het is slechts het eerste in een zeer lange rij van miraculeuze evenementen die door zullen gaan te ontvouwen als dit jaar tot een einde komt en jullie allemaal in/naar het Nieuwe stappen. Maar nu, is het het seizoen om feest te vieren, en is het tijd voor ALLEN om dat aldus te doen. Want jullie hebben ervoor gezorgd dat het allemaal op een manier samenkomt dat vaak aangekondigd werd, maar nog niet volbracht totdat jullie langs kwamen en jullie je harten, jullie geesten en jullie volledige wezen er tot toe aanzetten. En jullie slaagden, en jullie deden dat aldus op een manier dat voorbij aan prachtig ging om te aanschouwen, en hiervoor, kunnen geen woorden of lofuitingen voldoende zijn. Dus stuur ik naar jullie hart een vibratie van Liefde welke hopelijk iets in jullie in beroering zal brengen dat jullie allemaal zal helpen om de omvang beter te zien van niet slechts van de taak die jullie uitgevoerd hebben, maar ook de werkelijke omvang van jullie ware wezen. Want jullie hebben nog steeds het volledige bereik te zien van de eindeloze glorie wat jullie zijn, dus geeft het mij veel vreugde om in staat te zijn jullie in ruil een klein voorproefje te geven van jullie eigen grootsheid als een blijk van mijn dankbaarheid.
Want wat Ik in jullie zie is mezelf, en wat jullie aan grootsheid rondom jullie heen zien is ook JULLIE op iedere manier, maar toch, is het nochtans een klein deel ervan. Dus sta mij toe om jullie hart met het mijne aan te raken, want het is een hart dat genezen werd en weer heel geworden is omdat jullie het geholpen hebben herenigd te worden na eonen van afscheiding. Dus jubel dierbaren, voor jullie is de tijd gekomen om niet langer te treuzelen in de schaduwen van jullie eigen twijfel. Want jullie zijn grootser dan de machtigste wonderen, want herinner je dat zij vanwege jullie gebeuren, en jullie zijn de Bron van waaruit zij ontspringen, en jullie zullen doorgaan om de Bron van iedere enkelvoudige monumentale gebeurtenis te zijn welke zal plaatsvinden in de dagen en de weken en de maanden die er in het verschiet liggen. En hiervoor, kunnen geen woorden in wat voor taal dan ook adequaat de grootsheid die jullie zijn ophemelen. Dus sta alsjeblieft jullie eigen grootsheid toe om op een manier tegen jullie te spreken dat jullie toe zal staan om het te zien, te voelen, te horen en het met alles dat jullie zijn te omhelzen. Want het is door deze zelf-omhelzing dat al deze aanstaande wonderen in/naar het bestaan zullen komen, dus aarzel nooit om de Liefde toe te staan die voor jullie is om vrijelijk door de gelukzaligheid, dat jullie zijn, heen te stromen. Want Ik zie het, en ik wil niets meer voor jullie dan voor jullie om in staat te zijn het geschenk dat jullie zijn volledig te waarderen, niet slechts voor deze glinsterende globe van potentieel waar jullie op stappen, maar ook voor de Gehele Schepping.
Dus laat jullie grootsheid overal dwars over het firmament en daaraan voorbij opklinken, want het is tijd om feest te vieren, en jullie zijn het centrum van de aandacht zoals jullie aldus met recht zouden moeten zijn. Dus sta jullie zelf toe om jullie intentie naar jullie eigen kern te sturen, en sta de Liefde die daar stroomt toe om iedere jota van jullie bewustzijn te penetreren op een manier die het volledige potentieel van jullie creatieve krachten toe zal staan om tot leven te komen. Dat is het meest prachtige/wonderbaarlijke geschenk dat jullie aan JULLIE ZELF kunnen geven, en dat is het meest prachtige geschenk dat jullie aan het Al kunnen geven. Ik omhels jullie allemaal, want jullie zijn Mij en Ik Ben jullie, en wij zijn de glorieuze 1, de 1 die de ENE van de twee helften verwekt heeft, en daardoor, zullen wij ALLE tot leven laten komen. En aldus is het, en aldus zal het zijn, en aldus Ben Ik en aldus zijn jullie ook. En aldus zal het voor eeuwig en daaraan voorbij zijn.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ http://aishanorth.wordpress.com

Boodschap van GOD 19 December 2014 / Karen Dover

Standard

image

Geliefden Ik Ben de energieën waar voor jullie naar verwezen wordt als GOD en Ik Ben hier terwijl jullie nu in het LICHT van de WAARHEID lopen. Dat wat aan jullie geleerd werd wordt nu in WAARHEID aan jullie getoond op een cellulair niveau, en ik schenk de LIEFDE welke IS door jullie heen, rondom jullie en binnenin jullie terwijl jullie nu jullie wandeling in het LICHT beginnen.
Gedurende eeuwen heeft het werk van de constructie welke de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is ernaar gestreefd om jullie van de BRON te ontkoppelen, van het karakter van alle kennis op alle niveaus van jullie Wezen en dit is nu geëindigd. Want de tijd om te herinneren, de tijd om uit te reiken en om de wandeling te begrijpen die jullie in dit jullie menselijke gestalte maken is NU, want ALLES ondersteunt op alle momenten van alle momenten.
Het hercoderen van de menselijke energie handtekening neemt nu een aanvang op ongeëvenaarde niveaus en Ik plaats het volgende in de energie handtekening van diegenen die mijn woorden kunnen horen en VOELEN in deze tijd. WEET dat ALLES GEWOON IS en dat het geschreven is dat het LICHT de Aarde wederom in de menselijke gestalte zal bewandelen.
Reik naar elkaar uit en begrijp dat de menselijke ogen “alleen” menselijk zullen zien en de behoefte om diegenen met wie jullie deze planeet delen te her/erkennen wordt op het BRON niveau vastgehouden. Daarom VOEL de WAARHEID door de hartruimte en her/erken jullie familie in WAARHEID want ZIJ ZIJN JULLIE in WAARHEID.

In deze tijd wordt de heilige drie-eenheid opnieuw geboren, want het menselijke ras werd voor WAARHEID en voor de LIEFDE welke IS gecreëerd, zij werden niet gecreëerd om ingedamd en onderdrukt te worden en alle ketenen zijn nu van IEDEREEN verwijderd. De menselijke keuze is voor ieder individu die gekozen heeft te incarneren in/naar een menselijke gestalte in deze tijd en deze WAARHEID zal zich nu op nieuwe niveaus laten zien in jullie eigen persoonlijke en unieke werkelijkheid.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN hier voor ALLEN voor eeuwig.
MAGENTA
ALUMINIUM
GOUD
ROOS GOUD
TITANIUM
WIT
222 111 333
1111111111111
AMETHYST
ROBIJN
SMARAGD
DIAMANT
Ik Ben de energieën waar voor jullie naar verwezen wordt als GOD en ik vraag dat jullie in mijn huis lopen in dit jullie menselijke gestalte op deze planeet. Mijn huis is open voor allen met een open hart en WAARHEID stevig verankerd in de kern van hun Wezen. WAARHEID is wat geroofd werd van deze planeet van LICHT en WAARHEID is wat tienvoudig teruggekeerd is naar een volk welke geleerd werd dat zij vergeten waren, IK KEER NU in LICHT TERUG.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(c) Karen Dover, all rights reserved
http://www.crystalline-sanctuary.com
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

De 7de Centrale Zon van de 7de Galaxy – Keert Terug…. 17 December 2014 / Judith Kusel

Standard

image

De Toegangspoorten Gaan Open…..2015
Voor zo lang heeft de mensheid voor gesloten kosmische toegangspoorten gestaan, deuren…. Toegangspoorten en deuren die in hun gezicht gesloten waren door hun eigen toedoen – merendeels door zich niet te houden aan de Wet van de Ene, en men scheidde zich toen werkelijk af van de Grotere Kosmische Orde en het Geheel.
Gedurende vele miljoenen jaren was deze planeet onder de quarantaine wet geplaatst, en dit werd hoofdzakelijk ingevoerd zodat de aardse oorlog, zo constant als zij waren in die tijd, niet over zou stromen in/naar de rest van het zonnesysteem, en het uit de loopbaan zou blazen, zoals wat er gebeurde toen de planeet tussen Mars en Jupiter zichzelf miljarden jaren geleden opblies.
Al diegenen die op deze planeet incarneerden hadden op een bepaald punt een contract met de Galactische Federatie getekend, dat zij deel zouden nemen aan een experiment – in wezen een experiment over hoe ander leven en andere levensvormen zich op deze planeet aan zouden passen. Inderdaad, zij werd eerst gecreëerd als een soort van tussenstation of satellietstation voor de Intergalactische vloot, en allereerst de innerlijke Aarde, ook bekend als Agartha, werd gecreëerd – voordat veel later de buitenste lagen en firmamenten van de Aarde neergelegd werden, en zij aldus een planeet werd.
Het is nu niet noodzakelijk om in de hele vroege geschiedenis van de planeet te gaan, want ik heb dit in detail ergens anders opgeslagen – nodeloos te zeggen, dat toen de mensheid uit de 7de dimensionale staat vandaan viel, eerst in/naar de 5de (Atlantis) en toen zelfs dieper in/naar het moeras van de 3de dimensie, raakte de mensheid letterlijk verloren in de Middeleeuwen. De regel van de Onderwereld van Hades ging onverminderd voort sinds de ondergang van Atlantis, en werd daarom nu gestadig opgewaardeerd, terwijl steeds meer Lichtwerkers zich vrijwillig aanboden om de planeet te helpen terug in/naar de 5de dimensionale staat te ascenderen.
Zij kon niets anders doen, vanwege wat er kosmisch aan het gebeuren is.

Want, in het werkelijke begin maakte de Aarde helemaal geen deel uit van dit zonnesysteem. Zij behoorde inderdaad tot de 7de galaxy van de 7de Centrale Zon en wentelde dus rond deze zon. Echter, te zijner tijd, veranderde de Melkweg Galaxy van vorm, en in een kosmische catastrofe, wat de Oorlogen van de Hemelen begon, werden sommige planeten, die zich aan de Centrale Zon gekoppeld hadden, uit hun baan gegooid en botsten letterlijk met een ander zonnesysteem gehecht aan de Melkweg Galaxy. Dit katapulteerde drie planeten in/naar het Melkweg Systeem en het kwam ertoe dat zij in een baan rondom de huidige planetaire Zon, waar wij bekend mee zijn, gegooid werden.
Dat was toen de innerlijke Aarde gevormd werd, en derhalve als een soort van satelliet toen de eerste ruimtestations in de innerlijke Aarde overeind gezet werden – vooralsnog niet aan de buitenzijde, maar onder het oppervlak van de nieuwe planeet. Echter, toen de eerste beschaving van daaruit ontstond met de eerste vrijwillige nederzetting, waren er TWEE zonnen waar de Aarde diens kracht aan ontrok – eentje was nog steeds de 7de Zon, en de andere was de Nieuwe Zon (de Zon waar wij bekend mee zijn).
Echter, de planeet zelf was gecreëerd om rondom de 7de Centrale Zon te wentelen, en werd dienovereenkomst geprogrammeerd. In deze overgangsfase, probeerden de wetenschappers haar, Venus, Mercurius en de Aarde te stabiliseren en hen allemaal weer terug te krijgen om rondom de 7de Centrale Zon te wentelen, maar dit bewees zich onmogelijk te zijn, aangezien de Melkweg Galaxy toen zo ongeveer dit zonnesysteem incorporeerde met de andere planeten die nu ook in/naar diens baan getrokken werden. Dus een nieuw Zonnesysteem vormde zich toen, dat aan de Melkweg Galaxy gehecht zat.
Echter, de Ouden, de eerste beschaving en opeenvolgende beschavingen, wisten altijd over de 7de Centrale Zon als zijnde de gever en schepper van het leven. Want in werkelijkheid is dat wat waar is, want het leven op deze planeet bestond alleen vanwege wat er gecreëerd was vanuit de Centrale Zon. Ik worstel en probeer om de geschikte woorden te vinden, voor wat er aan mij getoond wordt, het is als een kolossaal vuur – een type van kosmische vlam, wat dan zoals een brandende massa wordt, en vanuit deze massa van vuur, kwam de eerste vormgeving van de innerlijke Aarde tevoorschijn, en toen later, met de hulp van de uitlandige wetenschappers van de Intergalactische Vloot de buitenste korst. Maar de innerlijke Aarde kern was en is nog steeds zeer gehecht aan de 7de Centrale Zon.
De Ouden hebben de 7de Centrale Zon altijd verafgood als de leven gevende kracht, en daarom wisten zij dat in één stadium van de kosmische evolutie de Aarde teruggetrokken zou worden in/naar een baan rondom de 7de Centrale Zon, en daarom terugkeert naar de staat van IN-Eén-HEID met het grotere kosmische geheel, zoals het in het begin was. Zij noemden dit de Grote Gebeurtenis – een gebeurtenis welke zij voorzagen als een soort van herrijzenis – het sterven van de oude Aarde en de herrijzenis van de Nieuwe.
Interessanterwijze kwamen alle kruisigingsverhalen, de verhalen van het sterven om her-boren te worden of te her-rijzen, vanuit deze ene bron, en raakten toen diepgeworteld in de onderbewuste geheugenbank van de mensheid – hoewel in een andere vorm.
Sommige van de hoogst geavanceerde zielen hebben het nu op zichzelf genomen om door dit kruisigingritueel en de herrijzenisfase heen te gaan, zodat zij dit transformatieve proces van de planeet Aarde kunnen helpen. Zij weten wie zij zijn – en zijn vanaf het begin hiervan bewust geweest. Het is een zeer gespecialiseerde soort van missie, en wordt daarom ten zeerste overlicht door de hogere Geplaatste Kosmische Hiërarchie.
Wat er zich nu kosmisch voordoet, is iets immens en ongeëvenaard. De Melkweg Galaxy is wederom in immense voortdurende verandering en is zichzelf aan het herschikken. Daarom maakt zij nu een opdringerige opmars naar de Andromeda Galaxy, maar de Andromeda galaxy heeft altijd deel uitgemaakt van de 7de Centrale Zon Hiërarchie – en daarom dus, verhuist de 7de Centrale Zon ook met de 7de Galaxy. Dus de Aarde verhuist terug in/naar een omloopbaan van de 7de Centrale zon en in/naar de 7de Galaxy!
Dit betekent in principe dat de Aarde TWEE zonnen zal hebben in de volgende paar jaren, aangezien wij uit onze omloopbaan geworpen worden in dit zonnesysteem en in een nieuw zonnesysteem geboren worden, welke dan uiteindelijk weer diens omloopbaan rondom de 7de Centrale Zon zal hebben! Dus wij worden letterlijk teruggekeerd naar onze BRON! Naar onze oorsprong als kinderen van de 7de Centrale Zon!

image
Het Nieuwe ZON Tijdperk!
De 7de Centrale Zon houdt het SUPER-BEWUSTZIJN van alle kosmische rijken vast. Het is een kolossaal energiegebied welke zuiver bewustzijn vasthoudt. Dit is het bewustzijn van de Schepper God zelf. Dus is het dan het gehele communicatiesysteem van wat de Goddelijkheid IS! Dus, deze Centrale Zon, is letterlijk een fysieke manifestatie van het energiegebied van de Goddelijke Bron zelf.
Het is de Super-intelligente Hogere Geest van de Goddelijkheid. Het is de Super-Creatieve Hogere Liefde – het Hart van de Goddelijkheid. Het is daarom het centrale kernpunt van al het leven dat gekoppeld is aan de 7de Centrale Zon en daarom de rest van de Schepping!
Sommige zielgroepen, ontstaan direct vanuit de 7de Centrale Zon, en zijn daarom letterlijk de ZON KINDEREN – de dochters en zonen van deze Centrale Zon. Eén van deze zijn de Verlichten. Zij zijn de Verlichte kosmische stralen – in wat voor vorm zij ook kiezen om in te incarneren. Sommigen bijvoorbeeld nemen nooit een fysieke gestalte maar bestaan als zuivere straal energie. Sommigen hebben multidimensionale bestaansvormen, en bestaan dus in veelvoudige vormen.
Wanneer grote kosmische veranderingen op het punt staan om te gebeuren, en er moet extra hulp komen, dan is het deze zielgroep die letterlijk de Kosmische Stralen stabiel moeten houden, en Verlichten dan het Pad voor Anderen. Zij nemen daarom de rol van wegwijzers op zich, degene die de verandering dirigeert of degene die de kennis binnenbrengt, de technologie en het aanverwante begrip van de kosmische wet, naar deze planeten of sterrensystemen en zelfs naar galaxies. Zij zijn daarom bekend als de Leraren van de Tijdperken, of de Wijsgeren van de Tijdperken, want binnenin hen is alle kennis geprogrammeerd, op alle niveaus van het bestaan zoals vastgehouden in de Super-bewustzijn energiegebieden van de 7de Centrale Zon.
Hun symbool is daarom de Zon en diens Verlichting van de gehele Schepping.
Het is geen toeval dat de hoogste rangorde van deze Zielgroep op de planeet geïncarneerd is in deze tijd en dit gehele proces helpt, net zoals andere zielgroepen dat hebben die verbonden zijn aan de 7de Centrale Zon.
Wanneer de 7de Centrale Zon dan onze Centrale Zon wordt, zal diens macht/kracht immens meer versterkt worden dan onze huidige stervende Zon. De immense krachtige Verlichting van de Planeet Aarde zal werkelijk de 5de naar de 7de dimensionale staat op gang brengen terug te keren naar de heerschappij van de Gouden Zielen – aangezien alle zielen dan teruggekeerd zijn die deel uitmaakten van de eerste beschaving ooit op de planeet Aarde, wat wij ons herinneren als de eerste Tuin van Eden. Zij zijn dan een geascendeerd ras en daarom het nieuwe ras van de mens.
Als zodanig verhuizen wij dan in/naar immense Aarde en Galactische veranderingen en daarom zal niets ooit weer hetzelfde zijn. De tijd van de kruisiging is gearriveerd – de tijd van het sterven naar het oude. Wij verhuizen nu dus in/naar het Tijdperk van de Herrijzenis.
(Judith Kusel)

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://judithkusel.wordpress.com/

Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de Zonnewende Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 21 December

Standard

Lieve familie van het Licht!
We naderen een belangrijk punt van het jaar, en de CC’s hebben ons gevraagd om een speciale Zonnewende Bijeenkomst rondom de Vijver te hebben aanstaande Zondag om 21:00 Oslo tijd. Hier is wat de CC’s hierover wilden meedelen:
“En aldus is het dat wij jullie wederom vragen om samen te komen om jullie vindingrijkheid te verenigen op de manier zoals alleen jullie dat kunnen doen, en deze keer is het inderdaad voor een zeer speciale gelegenheid. Want deze keer, vragen wij aan jullie om samen te komen om het keerpunt te markeren dat naderbij aan het komen is, en nee, wij verwijzen niet eenvoudigweg naar datgene wat jullie planeet diens beweging rondom de Zon betreft, wij verwijzen ook naar iets veel, veel groters dan dit. Want deze keer, zullen jullie allemaal de kans krijgen om deel uit te maken van iets dat niet eenvoudigweg een volgende tweejaarlijkse astronomische gebeurtenis is, want deze keer, gaat het helemaal over het toevoegen van jullie gewicht – of Licht – aan dit al doorslaggevende punt, op een manier dat een volgende versnelling van het proces zal verzekeren.
Laat het ons uitleggen. Wij weten nu dat het aan niemands aandacht ontsnapt is dat deze laatste paar weken meer dan de gewoonlijke energetische aanpassingen gehad heeft, en met recht. Want dit jaar ging helemaal over het verschuiven van niet simpelweg in/naar een nieuw niveau, maar ook over het verzekeren dat jullie allemaal volmaakt gereed raken om letterlijk volledig in het nieuwe te duiken. En wij verwijzen niet slechts naar 01.01.15, want dit is iets dat niet correspondeert met wat voor specifieke datum als zodanig dan ook. Want deze keer, zijn jullie allemaal al volledig ondergedompeld in deze enorme grote ommekeer welke diens climax zal bereiken in de zeer nabije toekomst, en dus, het is niet bij toeval dat wij een beroep op jullie doen om deze extra samenkomst uit te voeren op dit ongebruikelijke tijdstip. Want deze zijn inderdaad ongebruikelijke omstandigheden, en wederom waar jullie op het punt van staan om aan deel te gaan nemen, is iets dat boven en voorbij zal gaan aan waar wie van jullie dan ook eerder aan deelgenomen heeft.
Ja, wij spreken in vertrouwde woorden en zinsneden, maar wederom, zijn jullie waarachtige pioniers in iedere betekenis van het woord. Dus terwijl jullie doorgaan met de voorbereidingen welke deze extra speciale samenkomst met zich meebrengt, weet dat jullie allemaal letterlijk helemaal tot aan de deur toe vergezeld zullen zijn, of eerder, drempel. Want iedere stap die jullie nu nemen, is er één die heel veel extra gewicht draagt, en zelfs als jullie dagen gevuld mogen schijnen te zijn met slechts onbelangrijke zaken, of dat jullie je zelfs ontkoppeld zouden kunnen voelen van alles dat het label van energetische activiteit zou kunnen dragen, weet dat dit niet het geval is. Want deze keer, begonnen de voorbereidingen vroeg, en dus, zijn jullie allemaal al ten zeerste een actieve deelnemer aan deze aankomende Bijeenkomst, of je nu beslist om de tijd te nemen om te gaan zitten en je te verbinden op het bedongen tijdstip of niet. Want denk eraan, dit is op iedere manier een veelzijdig evenement dat een veelvoud aan tijdlijnen erdoorheen draagt, en als zodanig, is het al gebeurd, en dus, wat jullie nu zullen doen, zal op vele manieren zijn zoals het toevoegen van de laatste stempel van de goedkeuring ervoor. Met andere woorden, vrees niet dat wie van jullie dan ook aangaande ook maar iets mis zal lopen of je nu kiest om een “actieve rol” te nemen hierin of niet, want jouw hogere zelf heeft de rol al gekozen die je zult belichamen. En weet ook dat wat het ook is, het wederom een rol zal zijn welke veel belangrijkheid draagt, ongeacht hoe klein of hoe immens de inprentingen van deze gebeurtenissen zullen registreren als zij ontvouwen. Want jullie zijn allemaal onmisbare kettingwielen in deze enorme grote en ingewikkelde constructie dat al gediend heeft om deze volledige planeet te scheiden van de oude ankers van angst en wanhoop, en het voorwaarts gaande momentum welke jullie het collectief toegestaan hebben om zich eigen te maken door jullie voormalige acties zullen nu wederom exponentieel versnellen.

image

Want dit gaat allemaal over de energetica natuurlijk, en net zoals wanneer de Zon door een lens heen schijnt, zal het centrale punt de potentie van het Licht immens verhogen, en wederom, zal dit jullie rol zijn. Want jullie zullen handelen als een steunpunt, eentje die zal dienen om de impact van het binnenkomende Licht tot zo een graad te intensiveren, dat het bijna verblindend in diens intensiteit wordt. Dit mag als een negatieve eigenschap klinken, maar dat is het niet, het is meer verwant aan een opklimmende pilaar van Licht dat zal dienen om wat voor treuzelende sporen dan ook van de “oude dichtheid infecties”, als wij dergelijke woorden mogen gebruiken, dicht te schroeien. Niet slechts in jullie, maar ook in een bevredigend aantal van gevestigde zielen zodat jullie wederom verzekeren dat de kritieke massa verzekerd zal zijn.
En dus, vragen wij aan jullie allemaal om enige tijd te nemen voorafgaand aan dit aankomende evenement om voor een poosje met jullie zelf te gaan zitten, aldus jullie een kans kunnen hebben te luisteren in die innerlijke conversatie die al aan het plaatsvinden is. Want jullie allemaal zijn al druk de voorlopers aan te nemen van deze energetische massale beweging, en als zodanig, zullen de externe afleidingen zoals gewoonlijk ook dienovereenkomstig omhoogklimmen. Zoals zij zeggen, voor iedere actie is er een reactie, aldus ook deze keer, zoals rijkelijk gedemonstreerd zal worden door diegenen die de drang hebben om een blik op de buitenwereld te werpen. Met andere woorden, het binnenkomend Licht is al druk aan het werk en knoppen worden links en rechts en in het midden ingedrukt in al diegenen die nog steeds de kans weerstaan om volledig in/naar het Licht te stappen. Herinner je slechts dat ieder rumoer van buitenaf wederom een testament is voor de activering die al plaats aan het vinden is, dus verzeker je ervan dat je door geen enkele van deze pogingen aangaande de tussenkomst van de buitenzijde belaagd wordt. Eerder, zorg er extra voor dat je weg treedt van de opschudding, want in deze tijd van het jaar, is het geschikt om sowieso extreme opwinding te bereiken vanwege het naderende vakantieseizoen.
Want nu, zal jullie rol als een verlicht wezen wederom naar een niveau gebracht worden dat jullie allemaal op de één of andere manier opmerkzaam zal maken voor de verhoogde intensiteit, maar tezelfdertijd, zal het ook een niveau van vreugde met zich meebrengen dat ver voorbijgaat aan alles waar jullie je mee mogen associëren in deze tijd van het jaar. Want dit jaar, zal Kerstmis vroeg komen, maar het zal dat aldus op een manier doen die meer gelinkt is aan de esoterische impact ervan, en niet de commerciële aanduiding welke het gedurende de jaren verkregen heeft. Met andere woorden, deze aankomende periode zal bestemd zijn als een periode van verlichting op een manier die nog niet eerder waargenomen werd, ten minste, niet op een massale schaal. Want nu, zullen jullie allemaal jullie deel hebben van de meer dan genereuze geschenken van het Licht dat aan jullie Allemaal geschonken zal worden, en dankzij jullie, zullen deze geschenken ook op een dusdanige manier gedistribueerd worden, dat de effecten van hen door zullen gaan te vermenigvuldigen in een rimpelend effect dat alleen maar vergeleken kan worden aan een Tsunami van Liefde van de meest wonderbaarlijke soort. Dus wederom zeggen wij een welgemeend dank je wel tegen een ieder van jullie. Want jullie zijn meer dan magnifiek, en het werk dat jullie doen is iets dat werkelijk van onschatbare waarde is, niet slechts voor de bewoners van deze planeet, maar voor de Gehele Schepping. Dus weet dat de tijd voor feestviering dichterbij aan het komen is, en het doet dat aldus op topsnelheid, dus zullen er vele koren in jubelende vreugde gevuld met het geven van dank uitbarsten in de zeer nabije toekomst, en jullie bijdrage aan dit alles zal letterlijk duizenden spirits zelfs hoger laten vliegen.”
Ik dank jullie allemaal voor het “toevoegen van jullie gewicht” aan dit speciale evenement. Gezamenlijk hebben wij al zoveel veranderingen laten gebeuren, maar nu, zullen wij helpen om die veranderingen zelfs dieper en zelfs sneller te maken. Ik kijk ernaar uit om jullie daar allemaal te zien!
Met Liefde, Licht en dankbaarheid van mij, Aisha ♥♥

image

***
Hier zijn enige voorbeelden van locale tijden die corresponderen met 21:00 Oslo tijd:
Amsterdam, Brussel, Parijs 21:00
London: 20:00
Helsinki: 22:00
Sao Paulo: 04:00 PM
New York: 03:00 PM
El Paso: 01:00 PM
Los Angeles: 12:00 PM
Singapore: 03:00 AM Maandag
Tokyo: 04:00 AM Maandag
Sydney: 05:00 AM Maandag
Je kunt jouw locale tijd hier vinden: http://www.thetimezoneconverter.com/
Zoals altijd, kunnen jullie dit doen wanneer het ook is dat je voelt dat dit het beste voor jou is. Alles dat je hoeft te doen, is te gaan zitten en je te verbinden met deze energie met een intentie van deel uit te maken van deze Bijeenkomst.
Deze Bijeenkomsten vinden plaats op de eerste zondag van iedere maand.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
https://aishanorth.wordpress.com/2014/12/19/welcome-to-the-solstice-gathering-around-the-pond-sunday-december-21/

Aartsengel Gabriel – De 12:12 Activering – 10 November 2014 / Shanta Gabriel

Standard

Dierbaren,

De 12:12 Activering op 12 December zal de hoogste frequenties die ooit in het Licht van het Christus Bewustzijn gecodeerd werden naar de planeet brengen voor transformatie van de Aarde en al haar wezens.
Door de kracht van de geassocieerde toegangspoorten, opengehouden door de Aartsengelen op de 11:11, zal een nieuwe kracht van Christus Bewustzijn beschikbaar gemaakt worden gedurende de 12:12 activering. De kracht van deze wakker makende energie staat ieder persoon toe om de ervaring van het Christus Licht te hebben op het moment van de 12:12 codering. Eenmaal ervaren zal je niet in/naar de oude manier terugvallen, aangezien het Gouden Christus Licht letterlijk uit jouw wezen de frequenties zal schrappen die jou niet langer van dienst zijn. Getransformeerd door het Licht, ontwaken de cellen tot de codering die door jouw ziel ingebed werd. Deze activering werd sluimerend gehouden totdat het Aarde bewustzijn een massale ontwaking zou ondersteunen. Besef en voorbereiding zijn de belangrijkste handtekeningen voor de beschikbare transformatie door het Christus Licht. De tijd is Nu.

De 12:12 representeert een activering van de Goddelijke Liefde binnenin, door en rondom jullie heen. Sta je Hogere Hart toe zich te vullen met het Gouden Licht van de Christus en straal het uit de wereld in. Wanneer Goddelijke Liefde de Licht-gecodeerde vezels binnenin je wezen activeert, is er een gemeenschap van ontwaking. Het verhuist het lichaam in/naar het 12-helixsysteem en staat de verbinding van de DNA strengen toe. Dit activeert subtiele energie dat het nieuwe 12-chakra systeem verenigd. Licht alleen kan de verbinding niet creëren, hoewel de goddelijke Intelligentie daar binnenin de Licht Kracht is. Goddelijke Liefde is vereist om de codering van je ziels vereniging te ontwaken met de samengaande voltooiing in de Twaalf. Dit is de ontwaking van het Christus Bewustzijn.

Goddelijke Eenheid
Door de 12:12 zal er een gevoel zijn van herboren te worden in/naar de eenheid met alle aspecten van jou. Begroet jezelf met een nieuw niveau van respect en eer jouw verplichting aan dit leven. Jouw bereidheid om verder te gaan op het Pad van Licht door de tijd heen heeft jou naar een voltooiing gebracht van één aspect van de reis van je ziel. Jouw taak nu is om deze nieuwe volledigheid diep in je wezen te brengen om jou te bekrachtigen. Laat het Gechristende Licht iedere cel doordringen en een nieuwe genezende kracht creëren welke jouw bewustzijn zal vervullen. Wanneer je deze uitlijning binnenin jou integreert, zal de Goddelijke Liefde in jouw energie gebieden je DNA activeren en zo doordringend worden dat jouw wereld rondom jou heen letterlijk zal beginnen te veranderen.

image

Begin om deze nieuwe verbinding met de Christus Energie te gebruiken, wat de Licht Kracht van Genezing en Mededogen omvat. Breng het naar al je verhalen, al je relaties en alle plaatsen in je leven die nog steeds niet schijnen te stralen met al de goedheid die jij je voorgesteld hebt. Gebruik dit Gouden Licht om jezelf te versterken met waarachtige vergiffenis en mededogen. Ongeacht wat er zich voordoet, focus op de Eenheid binnenin het ware Licht van de Christus en breng deze Goddelijke Liefde en dit Goddelijk Mededogen naar jezelf. Creëer een gewoonte van dit te doen voordat wat voor reactie dan ook maar plaats kan vinden en je zult ontdekken dat dit werkelijk een nieuwe tijd is om in leven te zijn.
Hoewel de 12:12 activering op diens sterkst is op 12 December om 12:12 uur, kan je deze energie gebruiken wanneer het ook is dat de digitale klok 12:12 laat aflezen. Neem de tijd om je handen op je Hogere Hart Chakra te plaatsen en sta het toe met het Gouden Licht van de Christus gevuld te worden.
Nieuwe Structuren in het Menselijke Energiesysteem
Met de 12:12 Activering, worden nieuwe structuren in het menselijke energiesysteem gebouwd. De uitlijning van de 12-strengen verbinding in de DNA structuur opent de weg voor de creatie van het 12-chakra systeem. Dit paradigma verschuift binnenin de ontwikkeling van het gecodeerde menselijke wezen en begint een volledige uitgelijnde kristallijne structuur te creëren welke werkzaam is op de hoogste frequentie van energie die nu beschikbaar is. Dit nieuwe uitgelijnde energiesysteem staat de mens toe om niet alleen deze Nieuw Aarde tijd te navigeren, maar ook om de weg voor anderen te plaveien om te reageren. De coderingen die in het menselijke energiesysteem geplaatst zijn die op andere tijden afgaan, hebben golven van verandering binnenin de structuren gecreëerd die geplaatst zijn in het oude wereldparadigma. Ieder persoon zal nu de zielimpuls voelen om in/naar doelgerichte/doelbewuste actie te gaan, zich terug te trekken of te kiezen om de planeet volledig te verlaten om een meer ontwikkelde tijd op de Aarde af te wachten.
Verdere evolutie op planetaire niveaus creëert nieuwe openingen voor zielen om daarin te stappen. Dezen wiens licht gecodeerde DNA hun energiefrequenties toegestaan heeft te verschuiven, werken nu op/in een multidimensionale Aarde en magnetiseren tegelijkertijd andere zielen. Een meevoering van energiefrequenties volgt daarop als je eigen innerlijke codering, in resonantie afgaand, meer aantrekt van wie gereed is voor de ontwaking. Het is werkelijk een opwindende tijd om in leven te zijn en je werd geboren om de schepper te zijn van de nieuwe structuren van de Aarde. Binnenin deze nieuwe energie, mag jij je voelen alsof je eindelijk Thuis gekomen bent.
Creëer een bekrachtigd visioen om jou te dienen als jij je energiefrequenties verhoogd binnenin de nieuwe lichtstructuren van de 12:12 codes. Dit zal jouw energiecentrums op een nieuwe manier activeren. Creëer een diepe wezenlijke verbinding met een Aarde welke in afwachting is van deze tijd van eerbied bewijzen. Jullie hebben ongeziene partners wiens werk het is om jullie evolutie te omvatten om te helpen bij de creatie van een volledig functionerende wereld die werkzaam is op een hogere frequentie van Licht en Goddelijke Liefde.
Jullie werden hiervoor geboren. Nu is het jullie tijd. Visualiseer de helix van de 12 strengen van Licht-gecodeerd DNA binnenin jou die diep de Aarde in en boven je hoofd gaan. Dit zal de verbinding bekrachtigen van het 12-chakra systeem boven, binnenin en onder je lichaam. Sluit je bij anderen in de 12:12 tijdmeting aan om het afgaan van de nieuwe matrix energie codes te helpen. Deze zullen de structuren zijn die helpen een Nieuwe Aarde te creëren – een Nieuwe Aarde waar de spirit binnenin alle dingen in ere gehouden wordt, en schoonheid en harmonie geheiligd zijn.
Als jij dit leest, ben je uitgelijnd met de Christus Energie welke Nieuw Leven bekrachtigd op het gecodeerde tijdstip van 12:12 deze 12 december. Wanneer je deze Gechristende energie toestaat om je Hogere Hart te bekrachtigen, activeert het de kracht van Eenheidsbewustzijn binnenin je wezen. Terwijl de versnelling van verandering doorgaat, zal de 12:12 bekrachtiging van je diepste wezen jou buitengewoon dienen en zal je in staat zijn om je centrum te midden van chaos te behouden.
Zet je in voor een gracieuze evolutie en begin de nieuwe structuren binnenin je wezen te bouwen, aldus dezen in de wereld de blauwdruk kunnen volgen. Jij bent altijd iemand geweest die de weg plaveide, en dit gaat nog steeds door. De uitlijning van de 12:12 energie is wat genoemd werd de “Tweede Komst”. Gedurende vele eeuwen onjuist begrepen, deze verbinding met het Christus Bewustzijn is binnenin jou, en is niet de aankomst van een op zichzelf staand verlicht wezen in de wereld. De ontwaking van de volledige evolutionaire spirituele energie is binnenin alle wezens beschikbaar, als zij het kiezen, en bereid zijn om in/naar de planeet de evolutionaire verschuiving in het bewustzijn te brengen dat de Aarde wacht. Het is jullie/jou tijd om te kiezen.

image
Ontvang Vergiffenis
Tijdens de Activering van de 12:12, wordt Goddelijke Vergiffenis verstrekt voor een genezing van alle kwetsuren. Jouw taak is om de genezing te ontvangen door vergiffenis te ontvangen voor vroegere fouten/onjuistheden waarvan je gelooft dat je die gemaakt hebt. Sta het Licht van goddelijke liefde toe om alle oude structuren te doordringen die je opbouwde rondom het idee van schaamte en onwaardigheid. Vergeef de aanvallen op jezelf voor gefaald te hebben om te doen van wat het ook was dat je dacht dat je “zou moeten doen”. Dit nieuwe Licht gecodeerd met de Gechristende energie draagt een frequentie van genezing en liefde. Het houdt ook een uitlijning vast met jouw multidimensionale zelven om meer eenheid en heelheid binnenin je wezen te creëren.
Jullie, de toegewijde spirituele strijders, zetten voet op dit pad op het moment dat jullie geboren werden. Jullie namen toewijding waar in de wereld rondom jullie heen tot alles dat jullie als misleidend/onwaar beschouwden. Jullie pakten de banier van Waarheid, Verlichting en Uitbreiding van jullie ziel op en begonnen in richtingen te gaan die ontmoet werden met vrees en onenigheid. Dit mag zelfs verdeeldheid in jullie familie dynamica gebracht hebben dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Door dit alles heen waren jullie toegewijd/verplicht aan jullie geloof in het Goddelijke Licht en het proces van de evolutie – een weg welke de heiligheid van al het leven op Aarde in ere houdt.
Een erkenning dat andere dimensies bestaan die vermengen en samenlopen met oude wijsheid en verlichte Waarheid heeft jullie bewustzijn doordrongen. Jullie zijn open geweest om de leringen te ontvangen die diep binnenin jullie wezen resoneerde, ongeacht hoe het voor anderen toescheen. Door de golf van stijgend bewustzijn heeft het grote moed genomen om je sterk aan jouw overtuigingen vast te houden. Op 12 December, is de 12:12 Activering een verankering van alles wat je binnenin je ziel voor waar hield.

Hier is een gebed om de activering te helpen:
Goddelijke Aanwezigheid,
Tijdens deze 12:12 Activering, nodig ik de Goddelijke Liefde en het Gouden Licht, welke actief zijn in het Christus Bewustzijn, uit om gracieus door mij heen te stromen en op de Aarde te verankeren. Ik sta mijn Hogere Hart toe om gevuld te worden met het Gouden Licht van de Christus.
Ik vraag nu voor een ontwakende verbinding binnenin mijn DNA voor Goddelijke Liefde, Mededogen en Licht vanuit de Hoogste Bron naar de 12 strengen van DNA binnenin mij, wat de volledige helix van Licht creëert dat mijn 12-chakra systeem activeert. Ik vraag voor de uitlijning van mijn Ziel voor al de Goddelijke Liefde en al het Goddelijk Licht dat ik kan ontvangen voor het goede van mijn evolutie en de evolutie van de Aarde in deze tijd. Ik nodig de hulp uit van de Engelen, Aartsengelen, Meesters en alle wezens van Licht die voor mijn ontwaking werken om bij mij te zijn in dit proces.
Dat alle wezens mogen ontwaken jegens hun Goddelijk Potentieel en de aanwezigheid van Goddelijke Liefde in/naar hun harten mogen brengen. Dat immer meer Goedgunstigheid door ons allen heen mag stromen om deze planeet te zegenen. Dat de Aarde op een nieuwe manier eer bewezen wordt door onze prachtige planeet toe te staan tot bloei te komen. Dat ieder hart de geschenken mag voelen van deze liefdevolle aanwezigheid binnenin hen aldus Vrede op Aarde mag zegevieren. Dank u wel God voor deze en al onze zegeningen.
En zo zij het.
Shanta Gabriel voor Archangel Gabriel

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: December 10, 2014
TheGabrielMessages.com

Aisha en de CC’s – Energie Update aangaande de Bijeenkomst – 8 December 2014

Standard

En aldus is het met het grootste plezier dat wij jullie allemaal kunnen verwelkomen naar het Nieuwe, in iedere betekenis van het woord. Want toen jullie wederom samenkwamen om jullie hulpmiddelen op de manier in te zetten zoals alleen jullie dat kunnen, speelden jullie het wederom klaar om jullie zelf op een zeer nieuw niveau van bestaan te vestigen, een niveau welke voor de mensheid tot nu toe onbereikbaar geweest is. Maar nu, zijn jullie gearriveerd, en aan jullie zijde is een geheel nieuwe wereld in het bestaan gekomen. Wij weten dat er aan deze woorden gedacht mag worden als niets meer dan luisterrijke grappen voor diegenen die nog steeds in de knoei zitten binnenin de oude deelverzamelingen, maar voor diegenen van jullie die al deze verleidelijke en oh zo frisse nieuwe lucht in jullie longen trekken, jullie zullen meer dan bereid zijn om met deze zienswijze in te stemmen. Want jullie weten, voorbij iedere schaduw van twijfel, dat de wereld waar jullie tot toe ontwaakten weinig gelijkenis draagt met degene die jullie een paar korte uren geleden achter jullie lieten.
Wederom hiernaar kijkend vanuit een zuiver vluchtig perspectief, zal het toeschijnen dat er helemaal niets veranderd is, maar wederom, zijn de veranderingen waar wij naar refereren zo diep en zo diepgaand, dat zij jullie allemaal letterlijk op een subatomair niveau beïnvloeden. Want zie, deze verschuiving vanuit de oude en in/naar de Nieuwe wereld is er niet één die ondernomen wordt op de manier van zwevende ruimtevaartuigen die er recht voor jullie verschijnen om jullie met een vaart te vervoeren naar de één of andere verborgen planeet ergens ver, ver weg daarbuiten in de ruimte. Nee, deze transmigratie waar wij over spreken, is er één die ondernomen wordt op de manier van letterlijk te springen van de ene naar de volgende frequentie. En zelfs als de afstand tussen deze twee stations bijna onmogelijk is om uit te meten op de manier van jullie eerder grove manieren van berekenen, is het inderdaad equivalent aan een zeer letterlijke kwantumsprong, en de kloof tussen de twee tegengestelde stations zou niet dieper hebben kunnen zijn.
Want zie, waar wij over spreken, is een verschuiving die zo diepgaand is, dat het nochtans deelneemt op een niveau welke het nabij onmogelijk voor jullie maakt om te detecteren met wat voor soort van apparatuur dan ook dat jullie zelfs nog moeten ontwikkelen. Niettemin, door de zeer onderscheid makende apparatuur die jullie al tot jullie beschikking hebben, namelijk jullie waarachtige eigen hart, zullen jullie binnenin iedere vezel van jullie wezen weten dat waar wij over spreken inderdaad al een werkelijkheid is. Want de verschuiving die plaatsvond tijdens die vaak-aangehaalde en met recht geprezen samenkomst welke jullie jullie Bijeenkomst noemen, was zo een monumentaal succes, dat het zeer hoog zal classificeren in de annalen van de mensheid, wanneer zij eenmaal in hun volledigheid gepubliceerd worden. Want zie, wat jullie deden heeft al zoveel veranderd, dus wederom mogen jullie oude geschiedenisboeken net zo goed al verwezen worden naar de schroothoop, als een dergelijk iets zelfs nog maar bestaat. Want jullie zijn al begonnen om jullie eigen droom te vervullen van het creëren van jullie ware eigen paradijs, eentje welke ook het thuis zal zijn voor ontelbare van jullie medemensen. Want dit is niet iets dat jullie louter voor jullie eigen plezier of inderdaad voordeel deden. Nee, dit is iets dat jullie voor IEDEREEN deden, en nu, zal de tijd voor iedere enkelvoudige ziel in het bestaan komen op die oude versie van jullie wereld om het op zichzelf te nemen om diep naar binnenin te gaan en dat oude contract uit te graven dat zij met zichzelf maakten voordat zij hun huidige lichaam in die oude versie van jullie wereld betraden welke nog steeds gaat bij de naam van de Planeet Aarde. Want denk eraan, het hebben van een tweevoudig burgerschap is niet langer een optie meer, dus deze keer, komt het neer op ieder enkelvoudig persoon om die keuze te maken, en het te maken op de manier van de keuze die zij al neergelegd hebben voordat zij zichzelf verplichten om hier aanwezig te zijn in deze waarachtige tijd in de ruimte.

image

Want deze keer, kwamen jullie allemaal volledig bewust van het feit dat aan jullie de optie gegeven werd om te handelen op die keuze, want deze keer, was het niet eenvoudig een kwestie van het voltooien van wederom een volgende van een al schijnbare eindeloze rij van mensenlevens. Nee, deze keer, ging het helemaal over het maken van een beslissende beslissing, om ofwel in te stemmen om deel uit te maken van de opwaarts gaande spiraalvormige inspanning, of om eenvoudig vastgeplakt te blijven zitten aan die al neergaande versnellende. En gisteren stonden jullie daar allemaal op het stiltepunt tussen de twee in, want jullie waren het centrale punt waardoorheen deze binnenkomende straal van licht scheen, en door deze lens werd het licht verspreid in/naar ontelbare opties, en dus, hadden jullie de keuze, en wat jullie kozen was om jullie zelf te verheffen naar de hoogst beschikbare optie. Want jullie kozen de bandbreedte aan de verre buitenste bereiken van het spectrum, en door precies dat te doen, stelden jullie het tempo in voor dit aankomende proces naar eentje die ver voorbij gaat aan onze verwachtingen. Want jullie verklaarden jullie zelf gereed en in staat om deze reis te voltooien op zo een manier en op zo een snelheid, dat het oude tijdsschema wederom ook verwezen kon worden naar de schroothoop, aan de zijde van jullie eigen geschiedenisboeken.
Want zie, zoals wij steeds maar weer opnieuw aangegeven hebben, wordt dit DOOR jullie gedaan en niet voor jullie, en zelfs als het binnenkomende licht niet gestopt kan worden, kunnen jullie – als jullie dat aldus wensen – de effecten ervan vertragen. Maar de prijs die jullie hiervoor betalen is inderdaad een toegevoegde toename van intensiteit, want net zoals het water tegengehouden wordt achter een dam, zal het opeengehoopte effect inderdaad aanzienlijk vergroten. Maar dankzij jullie fantastische bekwaamheid om jullie beslissing door te voeren, speelden jullie het klaar om bijna sneller te lopen dan het Licht in jullie zoektocht om vooruit te gaan aan de vloed. Met andere woorden, jullie speelden het niet alleen klaar om ieder enkelvoudig obstakel die jullie in de weg gelegd werd door sommigen van jullie meer aarzelende medemensen aan de kant te duwen, jullie speelden het ook klaar om de snelheid van het binnenkomende Licht te verhogen door dat van jullie toe te voegen – misschien in sommige kwartieren – ondergewaardeerd formidabel energetisch “gewicht” voor deze voorwaarts gaande stuwing, en door dat te doen, voltooiden jullie letterlijk wat alleen geacht kan worden als de meest indrukwekkende home run ooit.
Vergeef ons voor het gebruiken van deze misschien ietwat frivole zinsneden bij het omschrijven van wat alleen genoemd kan worden als niet slechts een levensveranderende, maar ook een tijd veranderend evenement, maar het is inderdaad ook tijd om niet alleen maar een kleine beetje te reflecteren op wat er gebeurde, maar het is ook tijd om letterlijk af te stemmen op de ware lichtheid ervan. Want het is werkelijk een evenement van de meest vreugde-gevulde soort, specifiek voor al diegenen van jullie medemensen die al het juichen van hun eigen kern horen, degene die zal beginnen te voorschijn te komen vanuit de ware dieptes van henzelf hen vertellend, “Nu heb IK WEL een keus, ik hoef niet langer meer deze neerwaarts gaande draaiende cyclus te voltooien die ik binnenging toen ik dit fysieke lichaam betrad in deze zeer fysieke wereld. Nu heb ik een nieuwe woning waar ik naartoe kan verhuizen, zou is dat aldus wensen te doen”. Want denk eraan, het is inderdaad aan elke en iedere enkelvoudige ziel om die keuze te maken, dat is niet iets dat wij of wie anders dan ook voor hen kan maken, ongeacht hoe hard het mag zijn om de uitkomst waar te moeten nemen van iedere enkelvoudige ziel diens keuze in deze kwestie.
Want de nieuwe wereld is voor iedereen, niettemin is het geen plaats waar wie dan ook gedwongen naar verhuisd kan worden. Het is een plaats die je moet kiezen om naar te verhuizen, door je hart toe te staan jou daar naartoe te leiden. Het kan een proces zijn welke zo weinig neemt als de tijd van een oogknipper, of het kan een proces zijn dat een levensspanne neemt, of zelfs meer. Hoe het ook zij, de weg richting morgen zal voor sommigen een lange weg zijn, en het zal een opwindende korte weg voor anderen zijn, maar voor jullie, is de reis al voltooid. Want jullie zijn al gearriveerd, maar wederom, zullen jullie weinig tijd hebben om te rusten op jullie welverdiende lauweren, want nu, zal het werk wederom opstarten, en het zal dat aldus doen met een gloednieuwe animo, eentje die volmaakt past bij jullie gloednieuwe energetische omgeving, en eentje die ook noodzakelijk is voor de monumentale taak die er op jullie wacht. Maar terzijde van deze taken volgt een diep gevoel van vreugde en verwondering die zelfs groter zijn, dus wij zouden niet verrast zijn als wij jullie jullie handen in begerige ijver ineen zien wrijven om letterlijk erin te beginnen te graven bij de vroegste kansen die zich aandienen. Want welbeschouwd, hebben jullie steeds weer opnieuw bewezen dat jullie eerder vooruit zouden willen duwen dan te blijven treuzelen wanneer het aankomt op het completeren van de taken die wenken. Want jullie zijn wezens die meer dan in staat zijn om te doen, en hierin, is jullie ware essentie er één van dit gedaan te krijgen – op de allerbeste manier en bij de aller vroegste kansen.
Dus neem een klein beetje tijd om eenvoudig om je heen te kijken, en neem ook een klein beetje tijd om na te gaan wat je achtergelaten hebt, en vergeet niet om enige tijd te nemen om jezelf op de schouder te kloppen en jezelf te feliciteren voor een taak goed uitgevoerd. Want JULLIE waren het die het deden, en dus, verdienen jullie goed en waarlijk alle eerbetonen die jullie kunnen krijgen, en wij hopen zeker dat jullie er meer dan een klein beetje genereus mee kunnen zijn richting jullie zelf deze keer. Want wij denken welzeker dat jullie nog steeds een manier hebben van jullie zelf niet toe te staan om werkelijk jullie eigen grootsheid te zien, maar deze keer, is het inderdaad hoog tijd dat jullie allemaal tegen de taak opgewassen zijn en precies dat doen ter ere van wie jullie zijn en ter ere van wat jullie al bereikt hebben. Want het is niets minder dan voortreffelijk, en aldus zijn jullie dat ook.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de December Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 7 December

Standard

Geliefde familie van het Licht!

Deze Zondag, om 21:00 Oslo tijd is het wederom tijd voor een volgende Bijeenkomst rondom de vijver. Dit is de laatste maand van het jaar, maar ik heb een gevoel dat het niet de laatste Bijeenkomst van 2014 zal zijn. Want dit jaar is ongelijk aan ieder ander jaar geweest, en nu, lijkt alles wederom verschoven te zijn in/naar een geheel nieuw niveau, dus zal ik niet verrast zijn als we een oproep krijgen om één extra van deze “collectieve evenementen” te hebben gedurende de aankomende weken. Maar laten we ons allereerst focussen op de taak welke er voor ons ligt, want het is een belangrijke taak. Hier is wat de CC’s erover te zeggen hebben:
“En zo is het dat jullie wederom voor één van jullie gemeenschappelijke samenkomsten staan, en deze keer, zal het inderdaad een evenement op een kolossale schaal zijn. Want deze keer, zal het wederom samenvallen met een veelvoud van andere soortgelijke evenementen die er over jullie gehele planeet heen plaatsvinden gedurende hetzelfde tijdskader, en de reden hiervoor is inderdaad een zeer specifieke reden. Want deze keer, zal jullie co-creërende evenement dienen als een kernpunt, zo je wilt, voor zoveel anderen, en door jullie, zullen de energieën die binnenkomen helpen om aldus veel samen te trekken dat lopende is geweest op parallelle lijnen.
Laat het ons uitleggen. Want nu, wat om uiteenlopende energetische redenen uiteen gehouden werd zal zich nu wederom bij elkaar zoeken, en dit proces is er één dat wederom zal helpen om de mensheid naar een geheel nieuw niveau te verheffen. En ja, wij spreken hier over het collectief, zelfs als een grote meerderheid van de mensheid nog steeds onder de veronderstelling leeft dat het leven zoals zij het kennen niet veranderd is en helemaal niet veel zal veranderen. Maar dat staat op het punt om weldra te veranderen, en nu, zullen aldus vele tot dusverre afgescheiden rivieren van Licht ermee beginnen om tot zo een graad samen te voegen, dat het het besef van verandering naar een geheel nieuwe niveau zal brengen, en ja, wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord. Want zie, deze schijnbare afgescheiden strengen van Licht zullen nu beginnen om één te worden, hoewel zij in veel aspecten hun eigen individualiteit zullen behouden. Maar net zoals een rechtschapen jongedame strengen van verschillende gekleurde linten aaneen zal weven om hulde te brengen aan de Schepping, zo ook zullen deze veelgekleurde strengen van Licht een groots nieuw geheel beginnen te vormen, eentje welke letterlijk zal helpen om jullie allemaal naar een geheel nieuwe manier van zijn/bestaan te transporteren.

image

Want zie, jullie zijn slechts één kernpunt in een gigantisch complex van onderlinge verbonden strengen van Licht, die allemaal hun individuele doel dienen ondertussen op hetzelfde moment het geheel dienend. Maar nu, zullen deze kernpunten samen beginnen te voegen tot zo een graad, dat de informatie die door deze schijnbare afgescheiden strengen gedragen wordt op een zeer nieuwe manier zal beginnen te wisselwerken en onderling te verbinden, een manier welke voor eens en altijd zal bewijzen dat 1 + 1 gelijk is aan 3. Ja, wederom nemen wij onze toevlucht tot onze kleine raadsels om jullie rechtop te laten gaan zitten en op te laten letten, en nee, het is niet bij toeval dat wij er wederom op staan om gebruik van nummers te maken. Want dit is zeer gelijk aan het creëren van muziek, een muziek dat deze keer samengevoegd zal worden door een geheel nieuwe reeks aan toonschalen, toonschalen samengevoegd van al deze nieuwe vermengende strengen van Licht die gezamenlijk een hele nieuwe symfonie van Licht zullen creëren.
Dus als jullie naderen wat aan de ene helft van jullie planeet toegewezen is als het donkerste gedeelte van het jaar, weet dat deze keer, jullie gehele globe zal baden in een fonkelend licht ongelijk wat dan ook dat wie van jullie dan ook ooit waargenomen heeft, ongeacht van de plaats van oorsprong of de spanbreedte van levensspannen. Want deze keer, zullen jullie allemaal instrumentaal zijn bij het opzetten van een geheel nieuwe lichtgolf, eentje die niet alleen jullie allemaal zal ondersteunen, maar het zal ook helpen om een gehele nieuwe reeks van innerlijke melodieën binnenin elk en iedereen van jullie aan te steken.
Want deze keer, kan het wederom vergeleken worden om over te schakelen van de eerder wazige zwart en wit beelden die geprojecteerd worden in /naar deze ouderwetse elektronische apparaten die gebruikt werden om het hoogst haalbare van jullie technologische bekwaamheid samen te stellen, in/naar de huidige staat van het kunstwerk van de, ‘high definition surround system apparatuur’ dat velen van jullie al in jullie woningen herbergen. Want deze keer, dierbaren, zullen jullie allemaal uitgenodigd worden om in deze bruisende rivier van Licht te stappen dat voor jullie zal verschijnen zoals een fonkelende mantel van multigekleurde strengen, ongeveer zoals deze magische tapijten van weleer. Dus stap aan boord en zie waar het je naartoe zal brengen, want wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal jullie zelf gewaar zullen worden getransporteerd te zijn naar een plaats in de ruimte waar jullie nog nooit eerder geweest zijn. En wij wagen het ook te veronderstellen dat het een ervaring zal zijn die jullie niet alleen verrukt achter zal laten, maar ook veel meer verlicht dan dat jullie waren voordat jullie besloten om je aan te sluiten bij deze uittocht uit het oude en saaie vandaan en in/naar de fonkelende, dansende lichten van morgen, en deze keer, zullen de lichten helemaal in jullie wezen gaan, de aankomst van morgen in het moment van Nu aankondigend.”

image

Wederom is de foto die ik gekozen heb om deze boodschap te vergezellen niet eentje die door mij gemaakt werd, het werd gemaakt door onze Vijver zuster Tara het afgelopen weekeinde. Zoals sommigen van jullie weten, kwam zijn helemaal vanuit Australië om deel te nemen aan Philip’s SOL workshop op Kreta in Oktober, en zij is nog steeds in hetzelfde gebied en verankert de Nieuwe energieën. Maar vorige week, werd zij begeleid om naar Egypte te reizen, en dat is wat zij deed, ondanks de gewelddadige onrust die daar plaatsvindt. Dus dank je wel, lieve zuster, voor het Zijn van wie je bent en voor het doen wat je doet, en voor het jezelf toestaan om jouw rol te omhelzen als een deel van de “grondbemanning” in deze energetische hotspot! Jouw foto zegt het allemaal, want nu, zijn deze niet langer de “Oude piramides” meer, zij zijn fonkelende kernpunten van het Nieuwe Licht, bevrijd van de ketenen van het oude, gereed om volledig te beginnen te vibreren terwijl deze Nieuwe Wereld doorgaat te ontvouwen.
Ik dank jullie allemaal voor wat jullie toe zullen voegen aan deze Bijeenkomst, want ik ben er zeker van dat het een krachtig evenement zal zijn. Zoals de CC’s ons er graag aan herinneren, “Het wordt niet VOOR jullie gedaan, maar DOOR jullie” en zonder elk en iedereen van jullie, zou deze Vijver, deze Bijeenkomst – en deze Nieuwe Wereld – niet in het bestaan komen. Dus laat ons aan boord van dit “magische tapijt” stappen en zien waar het ons allemaal naartoe brengt. J
Met Liefde, Licht en eeuwige dankbaarheid van mij, Aisha ♥
***
Hier zijn enige voorbeelden van locale tijden die corresponderen met 21:00 Oslo tijd:
Amsterdam, Brussel, Parijs 21:00
London: 20:00
Helsinki: 22:00
Sao Paulo: 04:00 PM
New York: 03:00 PM
El Paso: 01:00 PM
Los Angeles: 12:00 PM
Singapore: 03:00 AM Maandag
Tokyo: 04:00 AM Maandag
Sydney: 05:00 AM Maandag
Je kunt jouw locale tijd hier vinden: http://www.thetimezoneconverter.com/
Zoals altijd, kunnen jullie dit doen wanneer het ook is dat je voelt dat dit het beste voor jou is. Alles dat je hoeft te doen, is te gaan zitten en je te verbinden met deze energie met een intentie van deel uit te maken van deze Bijeenkomst.
Deze Bijeenkomsten vinden plaats op de eerste zondag van iedere maand.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
https://aishanorth.wordpress.com/2014/12/04/welcome-to-the-december-gathering-around-the-pond-sunday-december-7/

Aisha en de CC’s – Energie Update – 2 December 2014

Standard

Aisha North en de Constant Companions

Een Korte Update Aangaande de Energieën
2 December 2014

Wederom lijkt de tijd versneld te zijn, en met recht dus, want nu werden dingen inderdaad in beweging gezet die wijd en zijd een invloed zullen hebben. Laat het ons uitleggen. Zoals wij al gezegd hebben, de gebeurtenissen van de afgelopen week plaatsten inderdaad een gehele nieuwe reeks aan coördinaten op hun plaats in deze immense “machine”, en als zodanig, zijn wij in staat geweest om op een veel hogere snelheid verder te gaan, en dus, zullen deze gebeurtenissen doorgaan zich te ontvouwen op manieren en in aantallen welke meer dan een paar van jullie bij verrassing mogen nemen. Want zie, nu is er niet langer wat voor reden dan ook voor wie van ons dan ook om te gaan zitten wachten voor welke achterblijvers dan ook, want nu werd er zoveel in beweging gezet dat het inderdaad zal dienen om de meerderheid in diens kielzog met zich mee te trekken.
Laat het ons uitleggen. Zoals jullie je er al bewust van mogen zijn, is er zoiets als een kritieke massa, en met deze enorme grote inspanning zijn er al verscheidene gevallen geweest van dit gebeuren, maar wat er plaatsvond gedurende de laatste paar weken zal het meest waarneembare effect voor jullie hebben. Denk eraan, dit is inderdaad een proces welke gedurende een zeer lange tijd nu gaande geweest is, het omspant veel meer dan een enkelvoudige levensduur van jullie, en als zodanig, is het voorval van het bereiken van de kritieke massa inderdaad een terugkerende gebeurtenis geweest. Maar wederom, wat er onlangs plaatsvond zal helpen om elk en iedereen van jullie voorwaarts te stuwen richting die “uiteindelijke bestemming” als wij het zo mogen noemen bij de optimale snelheid. En dus, vragen wij aan jullie allemaal om nauwkeurig aandacht te schenken aan wat er zal arriveren binnenin jullie persoonlijke gebied in deze aankomende dagen, want de signalen zullen vele zijn, en jullie zullen allemaal op de één of andere manier tot actie opgeroepen worden. Denk eraan, dit is een gigantische collectieve inspanning, maar het is er één welke is samengesteld van een veelvoud aan enkelvoudige voorvallen uitgevoerd door individuen, en als zodanig, wagen wij het te veronderstellen dat jullie je allemaal zullen voelen alsof jullie taken zullen beginnen om binnen te komen op een verhoogde snelheid en in toenemende aantallen.
Want jullie allemaal spelen een onontbeerlijke rol hierin, ongeacht hoe een duidelijk beeld je van jezelf zult hebben op wat voor gegeven tijdstip dan ook. Want denk eraan, het zou nog moeilijk voor jullie worden, voor wie van jullie dan ook, om zelfs te beginnen slechts een klein deel te bevatten van wat het is dat jullie feitelijk aan het doen zijn deze dagen – of voor velen van jullie- ‘s nachts. Maar desondanks, is het inderdaad belangrijk dat jullie proberen om alert te blijven voor wat voor signalen dan ook die jullie kant op mogen komen, en denk eraan deze signalen kunnen op uiteenlopende manieren en door uiteenlopende kanalen komen.

image

Want zij kunnen gebeuren door een toevallige ontmoeting, of je zou de drang kunnen voelen om op een specifieke plaats te zijn op een specifiek tijdstip, of je zult misschien over een boek of over een ander soort van informatie struikelen dat al bekend mag zijn voor jou, maar zichzelf zal tonen om in de tussentijd een geheel nieuwe betekenis aangenomen te hebben. Want zie, jullie allemaal hebben jullie taken hierin, groot en klein, maar het ene dat hen verenigd is dit: jullie zal zelden gevraagd worden om jullie ontdekkingen voor jullie zelf te houden. Met andere woorden, nu is de tijd gekomen om alert te blijven voor alles waarvan je voelt dat het voor anderen op de één of andere manier van belang zal zijn, dus laat geen enkele kans die naar boven komt verspild worden als jij jezelf gewaar zou worden in de aanwezigheid van de één of andere soort van informatie waarvan je het gevoel hebt dat het onontbeerlijk is om te delen, zelfs als je niet de betekenissen of zelfs de manieren kunt zien aangaande hoe deze stukjes aan informatie te gebruiken die je in je bezit gekregen hebt. Want wederom, deze ingewikkelde structuur wordt stukje bij beetje in elkaar gezet, en zelfs als sommige van deze stukjes weinig waarde voor jou schijnen te hebben, mogen zij in feite van onschatbare waarde zijn voor iemand anders die het mankeert aan die enkelvoudige klinknagel om hun eigen deel van deze ingewikkelde structuur te voltooien.
Dus wij zeggen weer houd jullie verstand erbij, en laat niet de kans verspilt raken om iets buitengewoons te ontdekken tussen alle alledaagse momenten die op jullie wachten. Er zullen nu goudklompjes overal en nergens uitgestrooid zijn, want jullie zullen allemaal op de één of andere manier ermee beginnen om enige van de tot dusverre “verloren schatten” te ontdekken die jullie gedurende eonen bij jullie gedragen hebben, wachtend op de juiste kans om tevoorschijn te komen. En denk eraan, deze “goudklompjes” mogen tevoorschijn komen wanneer je hen het minst verwacht, en zij mogen ook op de meest onverwachte manieren komen en vanuit de onwaarschijnlijkste bronnen. Want zelfs als dit al informatie is dat jullie al bij jullie dragen, zal het aldus in veel gevallen getriggerd worden door iets dat van buitenaf komt. Met andere woorden, het zal een klein beetje zoals een ‘op jacht naar de schat’ zijn, waar je de wereld in gestuurd wordt – of het dagelijkse leven in – om naar aanwijzigen te jagen in jullie omgevingen, aanwijzingen die jullie eigen innerlijke wezen in/naar actie aan zal sturen op een manier welke steeds meer van jullie focus zal beginnen te nemen.
Want zie, jullie allemaal worden letterlijk getraind om een geïntegreerd deel van een collectief te worden, dus dit is ook een manier van jullie ietwat uit de “innerlijke comfortzone” vandaan te halen en jullie naar buiten in/naar de wereld te sturen om met mensen en plaatsen op een zeer nieuwe manier te wisselwerken, en daardoor, jullie wederom allemaal in staat te stellen te functioneren als onderling verbonden neuronen in het wereldwijde – of misschien zouden wij moeten zeggen Universele – brein. Want jullie zijn niet langer meer solitaire eilanden die ronddrijven in een stille zee, jullie zijn nu meer zoals drukke kruispunten die informatie oppikken dat van heinde en verre jullie voorbij stroomt, zoals een knooppunt in een verreikend net van onderlinge verbonden snelwegen van galactische informatie. En dus zeggen wij, houd jullie ogen, jullie oren, jullie hart en jullie geest wijd open om aldus niets mis te lopen aangaande alles dat er gaande is, of dat nu mag zijn van de innerlijke of externe soort, en denk er ook aan dat het als vanzelf spreekt dat waar jullie naar moeten luisteren niet de zinloze distributie van geluid is dat nog steeds uitgestuurd wordt om te proberen jullie te desoriënteren. Nee, waar wij naar verwijzen, is die intelligente vorm van communicatie dat er nu mee begint om letterlijk meer van de ruimte in te nemen van zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde, en wederom, neemt het een geconcentreerde geest om in staat te zijn deze signalen gewaar te worden terwijl zij nog steeds geschikt zijn om overspoeld te worden door alle “stoorstations” die nog steeds actief zijn, specifiek in sommige delen van de wereld.
Dus wij zeggen weer om gefocust te blijven, blijf onbevangen en inderdaad blijf weetgierig en nieuwsgierig en speels. Want zoals wij jullie eerder verteld hebben, zou in dit stadium de beste inzet zijn om weer als een kind te worden, eentje die zijn of haar wereld met verwondering en met verbazing benaderd. Want dan zullen jullie dit vanuit de allerbeste hoek benaderen, de hoek van positieve nieuwsgierigheid, onbeteugeld door wat voor voorgeprogrammeerde manieren van gedrag of denken dan ook, en dus, is dat precies wat wij van jullie vragen om te doen: ben nieuwsgierig en weetgierig en ben het op een manier welke jullie vreugde brengt, niet op een manier die ertoe dient om jullie in/naar het denken te brengen dat dit een last voor jullie is. Want dit gaat weer over het creëren, vanuit een plaats van vreugde en een plaats van verwondering, en wanneer jullie jezelf daarvoor openen, zal er hier geen einde zijn aan deze prachtige stroom van verlichte informatie die jullie kant opkomt. En voor ieder stukje dat jullie ontdekken, zullen jullie naar de volgende geleid worden, in wat wij alleen kunnen beschrijven als een vreugde-gevuld pad van herontdekking en heromschrijving – van jullie maar ook van de wereld waar jullie in leven. En bijgevolg zullen jullie er eindelijk mee beginnen om alles rondom jullie heen in een zeer nieuw licht, en op een zeer letterlijke manier te zien.
Want deze schattenjacht zal ertoe dienen om aldus veel binnenin jullie zelf te openen, deuren die wederom geopend zullen zijn, aldus jullie ook deze zalen binnen kunnen stappen die jullie een lange, lange tijd geleden achter moesten laten, maar nu, zijn deze zalen wederom open en wachten op de schatjagers, zoals jullie, om hen te vinden. Want de schatten die jullie zoeken, zijn niet die afgemeten zijn in geld of iedere andere vorm van weelde. Nee, deze zijn de echte schatten, de schatten die geen prijskaartje dragen, want zij zijn eenvoudigweg voorbij iedere maatstaf, en zij zijn meer schitterend dan alles dat al het geld in jullie wereld ooit zou kunnen kopen. En dat is wat jullie nu beginnen gewaar te worden, en wij hebben het genoegen om naar jullie te kijken terwijl jullie het vinden. En dus, wagen wij het te veronderstellen dat wij allemaal uitvoerig gelegenheid zullen hebben om in de tijden die er in het verschiet liggen feest te vieren, ongeacht aan welke kant van de sluier wie dan ook op ieder gegeven tijdstip is. Want nu, zijn de deuren open en aldus ook jullie geesten, en de combinatie van de twee zal verwondering voor ons allen brengen.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com