Aisha en de CC’s – Energie Update – 24 November 2014

Standard
En aldus is het dat wij wederom graag de kans zouden willen nemen om ons met jullie allemaal te verbinden op deze meer formele manier zo je wilt, of eerder, op de manier van woorden, als toevoeging aan de ontelbare minder visuele manieren van informatie die wij gebruiken om ons met elk en iedereen van jullie te verbinden. Want nu, zijn jullie allemaal aardig goed thuis geraakt met de bekwaamheid om je af te stemmen op de meer “stille” manieren van communicatie, de manieren die slechts trillingen zijn in plaats van via een menselijk hoofd, de handen en de ogen en in en door jullie ogen, verstand en hart te gaan door gebruikmaking van jullie elektronische apparatuur. Wederom, proberen wij slechts alle details uit te leggen die voor ons noodzakelijk zijn om onze boodschappen op deze wijze over te dragen en dat neemt tijd, en ja, woorden, en dus, zouden wij graag een beetje dieper willen graven in de meer “onzichtbare middelen” van transport van de informatie die er plaatsvindt, zelfs als wij in deze ingewikkelde termen spreken door de manier van het meedelen van woorden die getypt zullen worden, gecorrigeerd en dan elektronisch gepubliceerd. Want gedurende de tijd dat het voor ons neemt om slechts een kort voorbeeld van deze woorden over te dragen, is er een waarachtige oceaan aan informatie die doorgegeven wordt door meer directe middelen, en niet slechts door dit kanaal dat wij gebruiken om onze woorden te verspreiden. Nee, dit is iets dat door elk en iedereen van jullie heengaat op een snelheid en op een tempo dat wie dan ook bijna zou laten flauwvallen om alleen al het waarachtige idee te verwerken.
63704_850036875027593_773904265884454826_n
En nu, is deze stroom van bewustzijn, zo je wilt, exponentieel gegroeid gedurende de tijdsperiode van een paar korte weken, en als zodanig, is het verkeer meer dan zwaar, en het kan bij tijden letterlijk aanvoelen alsof je middenin een namiddag drukte zit waar het mag lijken zo verstopt te zijn, dat het is alsof alles klem zit en onbeweegbaar en onbereikbaar is. Maar dat is niet zo, want deze informatie kan niet tegengehouden worden, het is louter jullie fysieke lichaam dat bij tijden zoals deze probeert om alle signalen die binnenkomen uit te sorteren, en door dat te doen, voegt het in feite louter aan de verwarring toe dat het zelf al gecreëerd heeft. Met andere woorden, jullie fysieke lichaam is nog steeds aan het proberen om houvast te krijgen aan het feit dat het niet hoeft te proberen om alle informatie te controleren dat jullie kant op komt van deze energetische emissies die op/naar jullie planeet geprojecteerd worden. Alles dat het hoeft te doen, is wederom hetzelfde dat wij jullie gevraagd hebben om te doen, om louter de stroom toe te staan. Maar wederom, is jullie eigen diepgewortelde overlevingsopmaak, zo je wilt, nog steeds grotendeels gericht op het hanteren van de oude en veel dichtere trillingen, en als zodanig, kan het een klein beetje traag zijn aangaande de opnamen. Maar dat zal zichzelf weldra herschikken, aangezien jullie eigen lichaam ook de capaciteit heeft voor de intelligente verwerking van data dat het merendeels sluimerend heeft gehouden gedurende de eonen, ter voorbereiding op tijden zoals deze, wanneer het wederom tot zo een graad geactiveerd zal worden, dat alle soorten van informatieve sequenties effectief en snel gehanteerd zullen worden, ongeacht wat voor soort van trillingshandtekening of inhoud het ook draagt. En als zodanig, zal het teamwerk tussen de meer esoterische en fysieke delen van jullie wezen ermee beginnen om veel soepeler te lopen in de niet al te verre toekomst.

Want zie, er gebeuren nu zoveel veranderingen op zo een snel tempo, dat zij gebonden zijn om te zijn waar alleen naar verwezen kan worden als “achterop raken” waar één aspect van jouw wezen verder vooruit zal gaan dan de rest van jou. En nu, terwijl jullie middenin van zo een periode van uitbreiding zitten, zouden jullie allemaal in het nauw gedreven zijn om “het allemaal bij elkaar te houden” zoals het gezegde gaat. En dus, zouden wij graag deze kans willen nemen om jullie allemaal eraan te herinneren dat er periodes van chaos en verbijstering zullen zijn, zelfs misschien totale verwarring, maar laat dat jullie op geen enkele manier afschrikken. Want zoals wij jullie al verteld hebben, wat nu uiteen valt zal dat aldus doen om het mogelijk te maken om al deze bij tijden schijnbare zeer versplinterde fragmenten terug in/naar een geheel te verenigen dat weinig vergelijk draagt met de oude en verouderde versie van jullie wezen.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is ongeacht wat er in de aankomende periode gebeurt, en wij wagen het ook te veronderstellen dat jullie ook kortere of langere periodes zullen hebben van wat wij alleen kunnen omschrijven als gelukzaligheid en een diepe staat van wetendheid dat jullie zullen hebben om beter te zien wat het is dat er verderop ligt. Want deze periode van fragmentatie is slechts een tijdelijke periode, en zelfs als het er de oorzaak van mag zijn dat een paar van jullie op het één of andere moment de paniekknop in mogen drukken, weet dat jullie ook in de ware kern van jullie wezen zullen weten dat de paniek die naar boven mag beginnen te komen eenvoudig een kleine verstoring aan het oppervlak is, ongeveer zoals de golven die opgezweept zullen worden door een zware storm. Maar net zoals in de oceaan, zullen deze energetische opzwellingen nooit in staat zijn om de evenwichtigheid te verstoren die te allen tijde onder de oppervlakte bestaat, en aldus is het ook met elk en iedereen van jullie. Lees jezelf niet de les als je reageert op de woeste aanval van deze energetische zwellingen op manieren waarvan je misschien denkt dat zij “beneden” jou zijn, want zij worden eenvoudig getriggerd door iedere spanning die nog steeds binnenin die buitenste laag van je wezen ligt. Maar evenzo, zullen zij helemaal niets doen dat bij jou op een dieper niveau wat voor problemen dan ook mag veroorzaken, want daar, ben je al volledig gebalanceerd en je zult doorgaan dat te zijn ongeacht hoe hoog de golven worden of hoeveel verstoring je in staat zou kunnen zijn om aan de buitenzijde gewaar te worden. En dit geldt voor jullie allemaal, of je nu de effecten in je eigen wezen observeert, of dat je de effecten in jouw omgevingen observeert.
Want dit kan op vele manier vergeleken worden met een onweersbui, waar de natuur ernaar streeft om iedere energetische onbalans in evenwicht te brengen door letterlijk neutraliserende ladingen af te vuren naar deze plekken die op de één of andere manier te hoog geladen zijn om deze onbalans te rectificeren. En aldus is het ook voor jullie. Met andere woorden, al dit emotionele gedonder en weerlicht zal vroeg of laat tot een einde komen en jullie zullen bij jezelf gewaarworden gemakkelijker adem te halen op iedere soort van manier als al deze wilde fluctuerende “grondstromingen” veel meer gebalanceerd zullen worden. Dus misschien zal dit jullie ook toestaan om beter in staat te zijn om een stap terug te zetten en eenvoudig de tentoonspreiding van energetica te observeren welke er uitgespeeld wordt, zowel nabij als veraf. Want denk eraan, alles dat nu gebeurt doet dat aldus met een reden, en het einddoel voor al deze bij tijden onstuimige activiteit is eenvoudig deze: Om de staat van evenwichtigheid te herstellen die deze planeet zo pijnlijk nodig heeft gehad gedurende zo een lange tijd. Maar om dat doel te bereiken, zijn er heel veel energetische periodes die geopend zullen en moeten worden zodat de inhouden van hen omgeschoold kunnen worden met wat al bereikt is op een dieper niveau. En dus, verwacht dat deze energetische storm gedurende een aanzienlijke tijd nog door zal gaan, maar neem het niet als een teken van kommer en kwel, eerder, neem het voor wat het werkelijk is; een zorgvuldig samengestelde energetische symfonie gecreëerd om alles te helpen op diens plaats terug te laten vallen na letterlijk gedurende eonen vals geweest te zijn.
Dus ga door om alles dat komt met een open hart en een open geest te nemen, en weet dat zelfs als jij jezelf op zoveel manieren meer dan een klein beetje wiebelig mag voelen, je weldra in staat zult zijn om onophoudelijk te verbinden met die diepe laag van je wezen dat al volledig in evenwicht is, en je zult in staat zijn om dat aldus te allen tijde te doen, ongeacht hoeveel energie er rondom jou oren heen zal blazen in de tijd die er in het verschiet ligt. Want zoals wij eerder zeiden, zal deze binnenkomende stroom van informatie en energie niet vertragen, in feite, het zal doorgaan toe te nemen terwijl jullie bekwaamheden om er letterlijk mee af te stemmen ook door zullen gaan te versnellen. En dus, het is het beste om gewend te raken aan het idee dat zelfs als waar jij aan denkt als balans en evenwichtigheid de meest vreedzame plaats mag schijnen te zijn, en het zal ook tezelfdertijd gevuld zijn met zoveel informatie, dat je er letterlijk in zwemt. Maar je zult in staat zijn om dat aldus te doen op een manier die jou in staat zal stellen het niet alleen te absorberen maar ook het te gebruiken zonder door alle extra werk heen te gaan van het letterlijk in woorden om te zetten zoals deze, en dat op zichzelf zal jullie allemaal helpen om een manier te vinden om drijvende in deze oceaan van informatie te blijven zonder jezelf teveel in te spannen. Maar tot dan, zullen wij doorgaan om boodschappen zoals deze op een manier op te dienen die jullie zullen helpen om het ongeziene te zien op de manier van letters en de ruimtes tussen hen in. Maar mettertijd, zullen jullie allemaal het feit in beginnen te nemen dat het in feite de ruimtes tussen hen in zijn die de meest belangrijke boodschappen dragen. En met deze woorden, zullen wij jullie wederom verlaten om na te denken over de volledige inhoud van deze boodschap in jullie vrije tijd.
De Constant Companions
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s