Het Manuscript van Overleving – Deel 430 Met Vrijheid Komt Ook Verantwoordelijkheid… 17 November 2014 / Aisha North

Standard

Het Manuscript van Overleving – Deel 430

Met Vrijheid Komt Ook Verantwoordelijkheid…
17 November 2014 / Aisha North

Voor nu, wat er in beweging werd gezet kan niet langer meer teniet gedaan worden, en als zodanig, zullen alle consequente reacties vanuit een positieve energetische lading gebeuren, zelfs als iets van de uitkomst ervan gelabeld mag zijn als negatief door diegenen die nog steeds ingesteld zijn om de status-quo te handhaven.
Laat het ons grondig uitwerken. Want zie, deze hele keten van gebeurtenissen, dat er nu middenin zit om geactiveerd te worden, is er één die verreikende consequenties zal hebben, en zoals wij jullie er al over geïnformeerd hebben, is het rimpelende effect van wat er aan het plaatsvinden is op deze kleine planeet van jullie veel groter dan dat jullie op jullie huidige niveau misschien zelfs kunnen gaan beginnen te begrijpen. En wanneer wij zeggen ‘huidige niveau’, verwijzen wij eenvoudig naar jullie bekwaamheid om volledig in te tappen op jullie eigen reservoir van diepgewortelde kennis. Met andere woorden, noemen wij jullie op geen enkele manier incapabel, maar herinneren jullie er eenvoudig aan dat de dingen voor jullie duidelijker zullen worden op een tempo dat het voor jullie mogelijk zal maken om het letterlijk te verteren. Want wanneer wij verwijzen naar de keuze van de mensheid om werkelijk de vereiste kwantumsprong te maken welke absoluut noodzakelijk is voor deze gehele operatie om te laten gebeuren, impliceert dat ook dat deze kwantumsprong op zo een manier zal gebeuren, dat het diens bedoelde doel zal dienen, namelijk om het volledige gebied in/naar een frequentie te verschuiven dat voordelig zal zijn voor iedereen die het bewoont. En dus, moet alles in precies het juiste tijdskader en op de bedongen sequentie gebeuren zodat alle chips in hun voorbestemde richtingen mogen vallen.
Wederom, spreken wij in ingewikkelde termen, maar wederom, is het eenvoudig om jullie toe te staan om de onderliggende boodschap in deze boodschap beter op te nemen. Want zoals wij al herhaaldelijk herhaald hebben, wat dit bevat is iets dat ver voorbij gaat aan de loutere bewoording ervan, en als zodanig, moeten wij bij tijden deze nogal omslachtige routes nemen om jullie te helpen beter de essentie van de boodschap te krijgen. En de essentie van deze boodschap is eenvoudig deze: jullie zijn niet langer meer daar waar jullie gewend waren om te zijn, en noch is deze planeet dat waar jullie op leven. En hetzelfde geldt voor jullie onmiddellijke omgevingen. Want jullie hebben het ware weefsel van het Universum al tot zo een graad veranderd, dat niets ooit nog weer hetzelfde kan zijn. En denk eraan, deze veranderingen gebeuren op een manier die vanuit een menselijk standpunt moeilijk te definiëren zijn, maar het zal zeer gemakkelijk geïdentificeerd worden wanneer jullie ernaar kijken vanuit ons gezichtspunt. Want wij kunnen zien dat de waarachtige fundamenten waar jullie wereld op opgebouwd werd al veranderd werden, en dus, zijn de algoritmes inderdaad gloednieuw. Aan de buitenzijde, mag het er als niet veel uitzien, louter een paar verspreidde cijfers die immer zo minimaal verschuiven gedurende een periode van een paar dagen, maar wat deze minimale veranderingen in effect zullen doen, is een cascade van rimpelende effecten opstarten dat alle oude en beperkende inkapselende materialen zal wegscheuren waar jullie in ingewikkeld werden, bijna zoals de mensen van vroeger gewend waren om te doen om hun overledenen veilig op te bergen.

image

Met andere woorden, de rimpelingen zullen vanuit deze minuscule uitsparingen in dat oude weefsel verspreiden, het weefsel dat met zoveel zorg voor jullie geweven werd om er tegenaan te drukken en ermee te worstelen tot aan de dag dat jullie eindelijk jullie ogen en jullie harten openden en beseften, dat de enige manier om het worstelen te beëindigen is om je eenvoudig over te geven aan de machten/krachten die jullie binnenin jullie dragen, de machten/krachten die daar de gehele tijd geweest zijn, wachtend op jullie om hun aanwezigheid in de ware kern van jullie wezen opnieuw te ontdekken. En dan; dit proces van het ontrafelen van de oude illusie om niet alleen jullie volledig in vrijheid te stellen maar ook het geheel en de glorieuze waarheid van wie jullie ALLEMAAL zijn, begon tot leven te komen op zo een manier dat er nu geen manier meer is dat iemand deze oude cocon kan tegenhouden om volledig te ontbinden.
Maar nogmaals, wanneer iets ontbindt, verlaat het onvermijdelijk een gapend gat in iemands bepantsering, zoals in de muren waar zo velen van jullie medemensen nog steeds druk mee zijn om intact te houden. Want niet iedereen is gereed om de werkelijkheid onder ogen te komen na levensspanne na levensspanne geleefd te hebben omhuld met een muur van schijnvertoning, en dus, voor hen, zal er veel bezorgdheid, pijn en inderdaad kwaadheid binnenin tot uitbarsting komen. Want met deze nieuwe overzichtelijkheid/duidelijkheid komt ook een nieuw inzicht, en dat is dat je niet langer verplicht bent aan anderen om van jouw leven een goed leven te maken. Maar met dit besef komt ook een ander besef, namelijk dat jullie ook niet langer jullie tegenslagen op anderen af kunnen schuiven – hen de schuld ervan kunnen geven. En voor sommigen, zal dat besef misschien voor hen waargenomen worden als de zwaarste last om te dragen. Want met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid, en dit is niet zo gemakkelijk te omhelzen als het idee van vrijheid. Want vrijheid betekent dat jij je wederom bewust bent van het creëren van je eigen leven, en dus, is er niet langer meer wat voor externe bron dan ook die beschuldigd kan worden of zich zal laten beschuldigen voor iedere waargenomen “tegenslag” die jou onderweg mag overkomen.
Wij weten dat dit voor velen van jullie geen nieuws zal zijn, want jullie stapten lang geleden al in/naar deze waarheid, maar nogmaals, willen wij jullie eraan herinneren dat jullie nog niet de meerderheid zijn op deze planeet, en dus, wat jullie als de dageraad van het Nieuwe hebben gezien, zullen zij eenvoudig zien als de desintegratie van alles waar zij hun werkelijke bestaan op ingezet hebben, en dus, zullen zij rebelleren op iedere manier dat zij kunnen, en het bereik waarmee zij hun ongenoegen ten toon zullen spreiden zal variëren van kwaadheid naar verdriet, van angst naar rechttoe rechtaan paniek.
Maar nogmaals, dit zal eenvoudig de laatste spijker in de kist van het oude zijn, als wij dergelijke onverbloemde woorden mogen gebruiken om de verschuiving te beschrijven die er nu aan het plaatsvinden is. Want denk eraan, jullie hebben al op de knoppen gedrukt die deze gehele operatie activeerden door jullie bereidheid om volledig jullie innerlijke licht te omhelzen, en dus, wat er nu gebeurt zal een verandering zijn welke iedereen zal beïnvloeden, en het zal dat aldus doen omdat jullie als een collectief naar een plaats gekomen zijn waar een beslissing nodig was, en de beslissing was om een weerklinkend JA te zeggen voor het Nieuwe. En dus, zullen de wielen van verandering nu steeds sneller gaan rollen, en als zodanig, zullen steeds meer van jullie dagelijkse acties geregeerd worden door dit nieuwe Licht dat ieder gevoelhebbend wezen op deze planeet doordringt.
En ja, voldoende van jullie hebben al gekozen om jullie harten voor dit Licht te openen, en dit op zichzelf is meer dan genoeg om de wielen aan het rollen te brengen. En dus, wat slechts een klein aantal van de bevolking van deze planeet nam om in/naar het bestaan te komen, zal elk van deze zielen die momenteel deze globe bewonen dezelfde kans geven om deel te nemen aan het proces van het opnieuw creëren van jullie wereld. En dus, is de oproep uitgegaan, de oproep om je aan te sluiten bij deze schitterende reconstructie die ver voorbij gaat aan alles dat ooit waar anders dan ook in de Gehele Schepping bereikt werd. En vergis je niet, jullie hebben heel veel dingen die gerectificeerd moeten worden voordat dit gehele project voorbij is, maar nogmaals, zal er geen gebrek zijn aan bereidwillige handen noch aan leergierige geesten die de krachten met jullie zullen bundelen, de werkelijke voorhoedes. Want zoals wij jullie steeds weer opnieuw verteld hebben, bezitten jullie al alles dat jullie nodig zijn om iedere enkelvoudige droom te vervullen die jullie binnenin zouden kunnen dragen van het paradijs waar jullie zo naar verlangen. Er is geen gebrek aan vaardigheden, noch aan mankracht, noch aan hulpbronnen, en als jullie jezelf eindelijk toegestaan hebben om de oude zalen van kennis opnieuw te betreden die veilig verborgen werden totdat jullie als een collectief wederom gereed waren om hen te betreden, staat er niet langer wat dan ook of wie dan ook in jullie weg voor dit hele gebeuren om voorbij iedere vergelijk een succes te worden.
En dus zeggen wij weer, weet dat alles goed is. En neem iedere enkelvoudige uitbarsting van angst, kwaadheid of haat als duidelijke signalen van de komst van de Nieuwe Wereld. Want jullie hebben het al gevoeld, en nu, zal het beginnen in het bewustzijn van ieder enkelvoudig individu op deze planeet te sijpelen. Voor sommigen zal het zo een welkome aanblik zijn, dat zij ogenblikkelijk zullen weten wat precies te doen om volledig het Nieuwe te omhelzen. Terwijl voor anderen, het ware idee nog steeds hun oude buikinstinct uit zal dagen om het allerlaatste stukje van “zekerheid” waar zij zich aan vast kunnen klampen te beschermen, namelijk het waarachtige idee zelf dat verandering ten koste van alles vermeden moet worden. En dus, zullen zij hun hakken ingraven en op iedere manier dat zij kunnen protesteren. Maar wij kunnen vol vertrouwen voorspellen dat het laatste deze keer de minderheid zal zijn, want denk eraan, op een hoger niveau, is het een beslissing geweest die gemaakt werd met een overweldigende meerderheid, en het antwoord dat jullie teruggaven toen de vraag naar voren gebracht was, was eenvoudig deze: “Ja, wij zijn nu eindelijk gereed om weg te treden van het oude en volledig de totaliteit van ons wezen te omhelzen en opnieuw de welvarende zee van Liefde binnen te gaan waar wij gedurende zo een lange tijd onze rug naartoe gekeerd hebben.” Want jullie als een collectief zijn meer dan gereed om wederom naar deze sprankelende wateren te gaan, en jullie zijn het, de voorlopers, aan wie de prachtige taak gegeven werd om de eersten te zijn om de duik te nemen.
En dus bedanken wij jullie allemaal wederom uit naam van de Gehele Schepping. Jullie hebben goed gekozen, en jullie hebben jullie acties al achter jullie woorden gezet, en de acties die al voltooid werden door wat mag toeschijnen te zijn slechts een handjevol aan individuen verspreid over de gehele wereld heen, zal een verreikend wonderbaarlijk en prachtig effect op het Al hebben. En daarvoor, kunnen wij slechts wederom onze grootste dankbaarheid uitstrekken, en zouden daar graag aan toe willen voegen dat van nu af aan, het tempo van dit uiteen scheuren door zal gaan te escaleren op zo een tempo, dat het bij tijden letterlijk jullie de adem mag benemen. Maar voor jullie, weten wij dat de ademloosheid vanwege pure en eenvoudige vreugde zal komen en de kennis dat wat nu uit elkaar zal vallen, dat aldus zal doen om het alles weer bij elkaar te doen laten komen op zo een manier dat het vreugde in/naar de harten van IEDEREEN zal brengen.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s