Boodschap van Aartsengel Michael aan de Mensheid 18 November 2014 / Karen Dover

Standard

Geliefden Ik Ben de energieën waar voor jullie naar verwezen wordt als Aartsengel Michael en Ik Ben hier bij jullie terwijl jullie nu uit de indamming van de oude 3D Aarde inperking en in/naar de uitbreiding van ALLES DAT IS in WAARHEID verhuizen. Voor velen van jullie mag dit een tijd van verwarring en verbijstering zijn aangezien jullie beginnen te verankeren dat het leven op deze planeet niet is zoals aan jullie GELEERD werd te geloven. De beweging van de wereld rondom jullie heen mag jullie in/naar de plaatsen duwen welke jullie GELEERD werden om te vrezen, en dit is om jullie te helpen om vanuit het BRON-niveau te begrijpen dat ALLES GEWOON IS en dat wat aan jullie GELEERD werd te vrezen niets anders is dan een donkere schaduw dat geen inhoud heeft.
Voor sommigen van jullie zal deze tijd dramatisch uitbreiden en erop toezien dat jullie in/naar arena’s verhuizen die jullie nog nooit eerder bewandeld hebben, voor anderen is het een tijd van het openen van de energiecentrums van het menselijke voertuig als jullie ermee beginnen om de codering te downloaden welke vereist is om toegang te krijgen tot de uitgebreide dimensionale ruimtes van de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties.
ALLEN staan in ondersteuning van ALLEN die een menselijke gestalte genomen hebben en ALLEN staan in gereedheid om jullie te ondersteunen, te begeleiden en voor te bereiden op een menselijk bewust wakend geestesniveau voor ALLES dat nu tevoorschijn zal komen in de externe wakende menselijke werkelijkheid. Een werkelijkheid welke aangepast en ingedamd werd door de massale frequentie downloads van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Als deze loslaten, zullen de dimensionale ruimtes waarin jullie je uit kunnen breiden immermeer duidelijk en immermeer bereikbaar worden.
ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN in WAARHEID. ALLES dat voor jullie verborgen werd bestaat alleen binnenin de lagere dimensionale frequentie bandbreedtes, hetgeen jullie GELEERD werd om binnenin te blijven. Nu breidt de Planeet Aarde in frequentie uit en is gereed om ALLEN te verwelkomen, want het menselijke ras is niet alleen, is nooit alleen geweest en dit zal nu bevestigd worden voor diegenen die hier zijn om op uitbreidende niveaus met andere rassen en rijken te werken.

image

Begrijp dat niets buiten ZELF bestaat, dus de reis die jullie ondernemen in dit jullie menselijke gestalte is ONTWORPEN door de BRON om jullie in/naar de dimensionale ruimtes te verhuizen die zowel dit jullie menselijke levenservaring ondersteunen als uitbreiden. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat iedereen die een menselijke gestalte genomen heeft dat zal ervaren wat jullie persoonlijk ervaren, want alleen JIJ BENT JIJ en deze WAARHEID werd gedurende de eeuwigheid in het open zicht verborgen.
JIJ kwam hier naar deze planeet in deze tijd om je te herinneren wie JIJ in WAARHEID BENT, het proces dat ONTWORPEN werd om jou toe te staan om de HEMEL OP DE AARDE te creëren. Niet de HEMEL die jullie GELEERD werd te bestaan, maar de HEMEL IN WAARHEID, want ALLEN kwamen vanuit de HEMEL want de HEMEL IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Begrijp gedurende de komende paar lineaire dagen dat dit proces aan jullie vingertoppen is, de beweging in/naar de evolutie van jullie menselijke voertuig is DOOR JULLIE OP ALLE MOMENTEN vastgesteld. Als jullie je nu herinneren wie JULLIE in WAARHEID ZIJN, zal de bekwaamheid die jullie op een menselijk bewust wakend geestesniveau hebben om de transformatie en de uitbreiding toe te staan vlug versnellen. Heb vertrouwen in het AL, want JULLIE kunnen niet falen met wat JULLIE hier kwamen om te ZIJN. JULLIE kwamen hier om ZELF te ZIJN binnenin een menselijk voertuig, en deze waarheid zal nu beginnen om binnenin jullie uit te breiden aangezien jullie nu voorbij reiken aan dat wat jullie GELEERD werd dat onmogelijk is terwijl jullie nu ALLES omhelzen, want ALLEN ZIJN ÉÉN en JULLIE ZIJN in WAARHEID.
Ik Ben de energieën waar voor jullie naar verwezen wordt als AE Michael en Ik Ben bij JULLIE, want ik heb altijd bij JULLIE gelopen en deze WAARHEID zal nu volledig rondom jullie, binnenin jullie en door jullie heen verankeren.
ADEM en BEN want ALLES IS GEWOON en ALLES is bij ONTWERP in het UNIVERSUM van 3 in WAARHEID.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(c) Karen Dover, all rights reserved
http://www.crystalline-sanctuary.com
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s