Aisha North en de Constant Companions – Een Korte Update Aangaande de Energieën 20 November 2014

Standard

Wij zouden graag enige tijd willen nemen om een klein beetje in de uitbreiding te graven welke momenteel op deze planeet aan het gebeuren is, of eerder, die zich in ieder aspect voordoet in dit specifieke gedeelte van het tijd en ruimte continuüm waar jullie momenteel allemaal een klein deel van samenstellen. Met andere woorden, deze volledige bubbel van energetische programmering dat nu een leven van zichzelf genomen heeft, zo je wilt. Want het is ermee begonnen om op manieren te handelen die niet met elkaar overhoop liggen, maar eerder, begint het ermee om meer in synchroniciteit te vallen met de rest van de Schepping. Want zoals velen van jullie er al bewust van zijn, is deze piepkleine bubbel van ruimtetijd dat jullie als jullie Universum definiëren op vele manieren afgescheiden geweest van de rest van de Schepping, en dus, is het geen wonder dat zovelen van jullie je afgescheiden gevoeld hebben en bij tijden zelfs verloren. Want jullie hebben een leven geleefd, of eerder, een bestaan uitgespeeld, dat op zoveel niveaus verschilt van wat de rest van de Schepping gedaan heeft, en terecht. Want deze bubbel werd gedefinieerd als een speciale plaats helemaal vanaf het waarachtige begin, als een plaats van het Hogere kennis vergaren, een plaats waar de meest ontwikkelde zielen naartoe gereisd zijn om hun lichaam van kennis verder uit te breiden.
Dat mag voor sommigen van jullie tegenstrijdig klinken, want wanneer jullie om je heen kijken, zullen jullie gewaarworden wat omschreven mag worden als primitief gedrag dat aan alle kanten uitgespeeld wordt. Maar wederom, is dat het exacte doel van deze plaats geweest. Want wat er hier op Aarde plaatsgevonden heeft kan niet vergeleken worden met wat er overal elders gebeurd is, en het is allemaal gelinkt aan het trillingsgebied dat de volledigheid van jullie omgeving bevat. Maar nu, is die omgeving op zo een snel tempo aan het veranderen, dat het op vele manieren jullie de adem kan benemen zoals wij daar al naar verwezen hebben. Want jullie zijn inderdaad het oude onderricht ontgroeid, en dus, koos het collectief ervoor om in/naar een Nieuw Tijdperk te verhuizen, eentje die voor altijd gedefinieerd zal zijn door de verhoogde collectieve energie welke zal verzekeren dat de oude manier van onderwijs, welke immer dieper in de handelingen gaat welke door angst geregeerd worden, niet langer meer stand zal houden. Want nu, zijn jullie allemaal ingesteld om te beginnen volledig de nieuwe energetische trillingen te integreren, de energietrillingen die automatisch jullie gedragspatronen opnieuw in zullen stellen, weg van de oude en altijd beperkende gedragspatronen en over naar de altijd uitbreidende lichtgevulde creatieve inspanningen die volledig door Liefde van brandstof voorzien zullen zijn.

image

Want de oude manieren van leren door blootgesteld te zijn aan een immer toenemende energetische druk welke doorgaat steeds meer van de instinctieve gedragingen te triggeren die volledig gefocust zijn op de overleving door de impulsen van angst toe te staan jullie leven te regeren, is nu tot een einde gekomen. En de deuren naar de Nieuwe Wereld zijn volledig geopend voor al diegenen die er al mee instemmen om hun koers te veranderen met behulp van deze pas gearriveerde frequenties die jullie inspanningen op iedere manier zullen ondersteunen. Want nu, hebben jullie niet langer die toegevoegde wrijving nodig om te creëren, want de oude manier van creëren vanuit onopgesmukte noodzakelijkheid en om jullie individuele overleving op een zeer echte manier te verzekeren zal voor altijd uitgebannen zijn voor de geschiedenisboeken, en wat het over zal nemen, is een met vreugde-gevuld gevoel van creatie dat volledig gefundeerd zal zijn in het collectief. Met andere woorden, een eenvoudige maar diepgaande verschuiving van ego gebaseerd naar een collectief gebaseerd bestaan, en eentje welke uitgevoerd zal worden op een manier die zal dienen om alle latente talenten te triggeren die jullie bij jullie gedragen hebben iedere enkelvoudige keer dat jullie op deze kusten in een fysiek lichaam arriveerden.
Want wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal op het één of andere moment in één of verscheidene van jullie voormalige incarnaties op deze planeet de innerlijke roerselen van deze wonderbaarlijke bron van oneindige creativiteit gevoeld hebben, en jullie hebben op z’n minst geprobeerd om er van tijd tot tijd op de één of andere kleine manier op in te tappen. Maar nu, is het er eindelijk van gekomen dat aan jullie allemaal gevraagd wordt dat aldus te doen, en om dat aldus te doen met de volledigheid van jullie wezen. Want dit is niet langer meer iets waar je in kunt liefhebberen als een amusante nevenfunctie, terwijl je tezelfdertijd probeert om je leven precair op diezelfde klif van lotsbestemming te balanceren dat jouw voormalige manier van leven was. Nee, hierin, is het ofwel er helemaal in of helemaal niet, maar nogmaals, jouw Hogere Zelf heeft al jouw keuze in deze gekozen, en nu, zal de keuze die gemaakt was zelfs voordat je in/naar het bestaan kwam in dit waarachtige lichaam waar je in rondloopt, ermee beginnen zichzelf gehoord te maken. En het zal dat aldus doen op een manier dat geen enkele twijfel bij wie van jullie dan ook achter zal laten. Wij zeggen dit om jullie allemaal eraan te herinneren, dat zelfs als jij je nog steeds voelt alsof je aan het worstelen bent om jouw houvast te vinden in deze bij tijden nogal krachtige energetische opschuddingen, jullie allemaal in jullie ware kern zullen weten dat jullie de duik al genomen hebben.
Want dit is een keuze die je al genomen hebt, maar het kan bij tijden moeilijk zijn om te luisteren naar die innerlijke stem onder alle zware zeegangen van energetische informatie die bij tijden zoals deze op jullie kusten neer donderen. Dus wederom zeggen wij, verzeker je ervan dat jij jezelf ruimschoots de kans geeft om eenvoudig met jezelf te ZIJN. Want dan, zal je duidelijk de roep vanuit je kern horen, de kern die al recht en trots buiten in het Licht overeind staat, de kern die het Nieuwe al met iedere vezel van je wezen omhelsd heeft. Want jullie zijn al aangekomen, maar toch, mag het enige tijd nemen voordat jullie allemaal volledig ZIEN waar jullie zijn, en dus, is het inderdaad noodzakelijk dat jullie doen wat jullie kunnen om volledig gewaar te worden wat het is dat jullie innerlijke stem jullie probeert te vertellen. Want het heeft niets anders dan goed nieuws, en het kan niet wachten op jou om gereed te worden om het allemaal in je op te nemen. Dus stap terug en stap in JOU, dat is waar alle vragen al uitgeroeid werden, want daar zijn geen vragen meer, het is allemaal een weten dat aan jou voorbij en helemaal in/naar de ware kern van de Schepping zelf gaat.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s