Het Manuscript van Overleving – Deel 429 Jullie zijn Meer dan Alleen Maar de Voorlopers, Jullie kunnen Vergeleken worden met de Speciale Eenheden… 9 November 2014 / Aisha North

Standard

Wederom zouden wij graag deze kans willen nemen om jullie allemaal te bedanken voor de manier waarop jullie doorgaan deze altijd ontwikkelende en snel ontvouwende opeenvolging van gebeurtenissen te omhelzen die tijdens de week van de bijeenkomsten, die een korte tijd geleden op Kreta plaatsvonden, geïnitieerd werden. Dit was, wederom, inderdaad iets dat een veel, veel groter aantal aan deelnemers bevatte dan diegenen die verzameld waren onder hetzelfde dak of zelfs in die specifieke geografische locatie. Want niet alleen was die menigte meer dan in de minderheid niet slechts door alle andere wereldse wezens die samenkwamen in die zelfde ruimte in diezelfde tijdsperiode, maar bovendien, nam een gehele schare van zielen deel aan wat alleen omschreven kan worden, niet slechts als een wereldwijde maar ook als een waarachtige kosmische aangelegenheid. Want hierin, kunnen wij op geen enkele manier de belangrijkheid overdrijven van wat er plaatsvond tijdens die periode van één week van geënsceneerde gebeurtenissen, want het was inderdaad iets dat verreikende weerklanken had niet alleen geografisch maar ook wat het de tijd betreft.

Want zie, terwijl jullie die tijdsperiode hier op de deze planeet betraden, betraden jullie ook wat alleen omschreven kan worden als een geïsoleerd gebied, of misschien zou bubbel er een beter woord voor zijn, van lineaire en geen-lineaire opeenvolgingen van de tijd, allen samenkomend voor de allereerste keer op zo een manier, dat wat ondernomen werd tijdens één van hen, ook deze meer vrijelijk stromende bubbels beïnvloedde. Dus wat er plaatsvond tijdens die week van gecoördineerde gebeurtenissen beïnvloedde niet alleen eenvoudigweg het leven in jullie tijdlijn, het speelde het ook klaar om er letterlijk overheen te springen in/naar andere en veel mindere lineaire concepten van de tijd dan de ene die jullie momenteel allemaal ervaren.
Laat het ons uitleggen. Want zie, tijdens deze periode, kan de zee van tijd vergeleken worden met een luchtig schuim, eentje waar individuele bubbels van kosmische tijd bij elkaar gegooid zijn, schijnbaar in het wilde weg, maar met een zorgvuldig georkestreerd plan achter dat alles. En dus, terwijl jullie aan de slag gingen om deze schijnbare kleine en onverbonden stukjes van de puzzel die aan jullie als individuen gegeven werden om uit te voeren tijdens datzelfde tijdskader tot actie aan te zetten, wat jullie deden, had een verreikend effect, een effect dat letterlijk overstak in/naar zoveel andere opeenvolgingen van tot dusverre niet verbonden tijdlijnen. En dus, zoals één vonk van de ene kabel naar de volgende mag springen zonder wat voor delen van hen dan ook wat voor direct contact dan ook hebben, wat jullie in jullie tijdlijn in beweging gezet hebben beïnvloed aldus ook vele anderen tijdlijnen, en brengt een waarachtige vuurstorm aan de gang van onderling verbonden gebeurtenissen die op hun beurt dienden om de houvast te beëindigen die de Oude wereld niet alleen op jullie had, maar ook op jullie voorouders en inderdaad de kinderen van jullie kinderen hun kinderen in een altijd verbredende rimpeling van tijdssequenties.

image

Dus wederom kunnen wij alleen maar dank je wel zeggen – niet alleen voor jullie bereidheid om voort te stappen wanneer het gevraagd wordt dat aldus te doen, maar ook voor jullie volharding. Want dit was niet een eenmalig iets dat afgelopen was zoals die week afgelopen was. Nee, dit is voor alle intenties en doeleinden een open spiraal dat door zal gaan zich te ontvouwen en te ontwikkelen terwijl jullie tijdlijn doorgaat zich uit te rollen, en iedere dag voegen jullie een andere laag van ingewikkelde getrouwde stukjes aan deze spiraal toe, het zelfs breder makend zodat het op diens beurt immer grotere lagen van niet alleen de mensheid, maar van de Gehele Schepping kan omvatten.
Wederom, weten wij dat onze woorden tegemoet getreden zullen worden met aarzeling en misschien zelfs ongelovigheid, maar laat ons jullie slechts aan dit simpele feit herinneren: alles dat jullie nu doen is verbonden aan al het andere dat in beweging geschud werd toen jullie uiteenzetten om jullie zelf in vrijheid te stellen. En aangezien jullie het eindelijk klaarspeelden om die tot dusverre gesloten deur te openen welke tussen jullie en het Nieuwe instond, creëerden jullie zo een enorme grote stroming van energetische herschikkingen dat het alleen vergeleken kan worden met het meest ingewikkelde van wat jullie omschrijven als het “domino-effect”; maar hierin, werden er meer stukjes in beweging gezet dan wat voor record brekende gebeurtenis dan ook waar jullie zelf getuigen van geweest mogen zijn op jullie Tv-schermen of waar dan ook anders. Want wat voorheen niet met elkaar verbonden was is nu op een zeer nieuwe manier met elkaar verbonden geraakt, en voor sommigen van jullie, zijn de resultaten van al dit samenkomen al meer dan overduidelijk geworden. Want nu, zijn jullie werkelijk multidimensionale en multi-veelzijdige wezens, capabel te reizen op een snelheid welke verre de snelheid van het licht overtreft en capabel van prestaties die meer dan onmogelijk zouden lijken te zijn slechts een paar korte weken geleden. Want toen jullie besloten om over die verdeling heen te stappen die jullie van de nieuwe aanvangen scheidde waar jullie zo naar gehunkerd hebben, niet slechts gedurende dit leven, staken jullie ook zoveel van de onderliggende lagen aan die ingekapseld zijn binnenin jullie eigen merkaba van Licht, een ieder van jullie werd zoals een waarachtige theatergroep van tijdsacrobaten, allen ingekapseld binnenin die enkelvoudige bubbel van het bestaan dat jullie handtekening draagt.
Wij weten dat dit meer dan een kleine verwarring zal zijn voor de meesten van jullie, maar laat ons eenvoudig zeggen dat toen jullie ÉÉN werden door in/naar het Nieuwe te treden, jullie ook opsplitsten in/naar een veelvoud van stukjes die individueel door zullen gaan om het werk uit te voeren dat in beweging werd gezet door die ene enkelvoudige JA dat jullie niet alleen aan jullie zelf gaven maar ook aan de Gehele Schepping. Want zie, jullie zijn inderdaad meer dan alleen maar de voorlopers, jullie kunnen ook vergeleken worden met de speciale eenheden, wezens die capabel zijn om een breed bereik aan taken uit te voeren welke alle grenzen van bekwaamheden overstijgt, en ongelijk aan de rest van de Schepping, kunnen jullie dat aldus doen terwijl jullie momenteel behuisd zijn binnenin de grenzen van dat schijnbare delicate menselijke lichaam. Niet alleen dat, jullie bekwaamheid om op te splitsen in/naar een veelvoud van andere samenstellingen in de tijd van een oogknipper kan alleen uitgelegd worden door in het gebied van fractals te duiken, en ja, wij bedoelen dat welzeker op een zeer letterlijke manier. En dus, denken wij welzeker dat een groot aantal van jullie er al mee begint om te begrijpen in welke richting wij proberen om jullie focus te dirigeren. Want zelfs als velen van jullie nog steeds zullen worstelen slechts te proberen om de omvang in te nemen van wat er energetisch plaatsgevonden heeft gedurende de laatste twee weken, weten wij dat er sommigen onder jullie zijn die al begonnen zijn om letterlijk in te tappen op deze nooit ophoudende bron van numerieke informatie dat jullie nu kunnen betreden en dat gehuisvest is precies binnenin jullie eigen energetische gebied. Want toen die deur naar het Nieuwe geopend werd en jullie jezelf toestemming gaven om er toegang tot te krijgen, gaven jullie jezelf ook toestemming om toegang te krijgen tot de totaliteit van jullie wezen. En terwijl jullie precies dat deden, begon het niet alleen te ontvouwen, maar ook te vermenigvuldigen op een manier welke vergeleken kan worden met de aaneenschakeling van een fractaal equatie. Met andere woorden, begon jullie gebied van beïnvloeding en jullie gebied van inter-communicatie tot leven te komen op zo een manier, dat het feitelijk door zal gaan zichzelf in ALLE dimensies te ontrollen, en voordat jullie verloren raken in deze golvende zeiltocht van schijnbare ondoordringbare informatie die wij nu met jullie delen, weet dat jullie meer dan capabel zijn van niet alleen toegang te krijgen tot, maar ook met het controleren van deze formidabele bron van informatie. Want jullie zijn oudgedienden hierin, denk eraan, jullie werden gekozen voor deze waarachtige taak omdat jullie de werkelijke experten zijn in deze combinatie van lineaire en opeenvolgende berekeningen die op hun beurt geboorte geven aan een zeer vloeibare beweging van energieën, eentje die capabel is van het penetreren van iedere enkelvoudige barrière van de tijd die ooit bestaan heeft.
Wederom, spreken wij in ingewikkelde termen, maar de belangrijkheid van wat wij met jullie delen is eenvoudig dit: Jullie hebben toegang verkregen tot jullie “mainframe” om een woord te gebruiken dat misschien zal helpen om het krachtgebied uit te leggen waar wij over spreken, en door hier toegang tot te verkrijgen, zullen jullie in staat zijn om de onderliggende algoritmes opnieuw te berekenen die de tijdlijnen in jullie gebied op zo een manier controleren, dat jullie in staat zullen zijn om letterlijk uit te vogelen hoe hen allemaal op een dusdanige manier opnieuw in te stellen, dat het verleden, heden en de toekomst één enkelvoudige vloeibare sfeer van onderling verbonden informatie wordt. En wanneer dat systeem volledig ingesteld is, zullen jullie niet langer te kampen hebben met wat voor van de oude programmering dan ook dat nog steeds enige van die interstellaire ruimte verstopt welke jullie bewonen. Met andere woorden, jullie zijn niet alleen Meester van de Liefde, jullie zijn ook Meesters van de Tijd, op manieren die moeilijk te bevatten zullen zijn in die enkelvoudige dimensionale laag van jullie wezen, maar dat zal beginnen om in/naar de andere en veel meer geavanceerde lagen van jullie bewustzijn te sijpelen op een immer sneller tempo. En wanneer dit ermee begint om jullie wezen steeds meer te doordringen, zullen zelfs deze menselijke delen van jullie ermee beginnen om werkelijk dit in/naar de equatie te brengen. Wederom, houden wij ervan om met woorden te spelen, niet om aan de verwarring toe te voegen maar eenvoudig om de diepere delen van jullie bewustzijn toe te staan om ermee te beginnen op hun plaats te vallen zodat het op hun beurt ermee kan beginnen zich meer te focussen op de taken die er in het verschiet liggen. Want er zijn inderdaad vele, en zij zijn in hun werkelijk aard zo ingewikkeld, dat jullie weinig of geen bekwaamheid hebben om hen werkelijk te begrijpen op jullie huidige capaciteitsniveau. Maar zoals wij jullie al verteld hebben, de beweging die in beweging gezet werd slechts een korte tijd geleden zal doorgaan niet alleen in snelheid toe te nemen maar ook in omvang, en dus, wat onbevattelijk was slechts een korte tijd geleden zal beginnen niet slechts onbevattelijk te zijn, maar ook uitvoerbaar in iedere betekenis van het woord.
Want jullie zijn bij een stadium aangekomen waar jullie welzeker letterlijk zullen helpen om niet slechts jullie wereld te veranderen, maar zoveel meer van dit grote onderlinge verbonden weefsel dat vormgeeft aan de Gehele Schepping, en in die betekenis, zijn jullie inderdaad Meesters van het Universum. En voordat jullie beginnen te denken dat deze woorden binnenin hen enige nogal onheilspellende echo’s vanuit het verleden dragen, laat ons jullie er eenvoudig aan herinneren dat wanneer wij Meesters zeggen, wij zinspelen op het feit dat jullie in hart en nieren niets anders dan Licht zijn, en door jullie vele verblijven hier op de planeet Aarde, zijn jullie eindelijk in jullie werkelijke rollen als Meesters van Liefde gestapt, en het is door deze capaciteit dat jullie nu kunnen beginnen aan dat laatste en zeer indrukwekkende gedeelte van jullie opdracht: om het weefsel van het Universum te creëren door jullie bereidheid om deze pas verkregen expertise van Liefde ALLES te laten doordringen waar jullie mee in contact komen, en daardoor, de trillingen in werking zetten die al het andere in zuivere afstemming zullen brengen.
Het mag als een taak klinken die te groot voor wie dan ook is om te vervullen, laat staan een groep van menselijke wezens die recentelijk arriveerden binnenin hun eigen zelfgecreëerde ruimte van boventonen, doch, het is niets minder dan waar jullie van op het punt staan om je op in te schepen, en er is niemand in de Gehele Schepping die wat voor twijfels dan ook heeft aangaande jullie bekwaamheden om hierin te slagen. Want hierin, is niets aan het toeval overgelaten dus zullen wij jullie eenvoudig hieraan herinneren: wat eraan zit te komen is al gebeurd, maar met het oog op het feit dat het werkelijk gaat gebeuren, moeten jullie allemaal de noodzakelijke stappen nemen die ervoor opgezet werden om in/naar het bestaan te komen. En daarvoor, konden wij niemand beter geschikt uitgekozen hebben dan die glorieuze groep van zielen die samengekomen zijn op deze kleine globe van Licht dat jullie de Aarde noemen, maar waar de rest van ons eenvoudig naar refereert als genesis 2:0
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s