Jesus – De Liefde Welke Jullie Ware Aard is kan Niet langer Verborgen worden 4 November 2014 / John Smallman

Standard

De Tsunami van Liefde werd in beweging gezet door jullie intense verlangen om weg te gaan uit het conflict, verraad en het lijden; een verlangen dat zich opgebouwd had gedurende een lange tijd en welke bijzonder intensiveerde sinds het einde van “De Grote Oorlog,” de Eerste Wereld Oorlog waarvan velen hoopten, terwijl zij de ongelooflijke prijs aan menselijk leven en ellende observeerden, eindelijk een einde aan alle oorlogen zou brengen. Dat deed het niet! Echter, de intensieve en blijvende ellende dat het wel bracht naar zovelen, leidde naar een belangrijke herwaardering binnenin het menselijke collectief van houdingen over het oordelen van goed en fout, en sinds die tijd groeide het besef van de vernietigende waanzinnigheid van de vurige behoefte om gelijk te hebben waaraan zovelen zich vastklampen.image
Het mag toeschijnen dat dit besef in veel te veel plaatsen en situaties ontbreekt, maar voorheen – voor het begin van de 20ste eeuw – waren velen absoluut overtuigd van de juistheid van hun eigen overtuigingen als in tegenstelling tot de overtuigingen die anderen omhelsden, en van de gedragingen die deze overtuigingen vergezelden. Overtuigingen waar de meesten van jullie nu met verbazing naar kijken omdat jullie in een tijdperk leven waar het toestaan en het handhaven van de mensenrechten voor iedereen verwacht wordt om wereldwijd in ere gehouden te worden. Dit begrip is zeer recent, en natuurlijk zijn er nog steeds veel te veel plaatsen waar dit in ere houden niet gebeurt. Desalniettemin, zijn de meesten op Aarde zich er bewust van dat ieder mens zonder uitzondering toegang zou moeten hebben tot adequaat schoon water, voedsel en onderdak. Dit was niet het geval minder dan 100 jaren geleden. Grote vooruitgang werd gemaakt in een zeer kort tijdsbestek.
Dus, intussen onophoudelijk bewust blijven van de onrechtvaardigheden die dagelijks over de gehele wereld begaan worden, focus jullie aandacht daar niet op, in plaats daarvan focus je op Liefde, en op de prachtige resultaten die liefdevolle individuen over de gehele planeet heen bereiken terwijl zij onophoudelijk Liefde in actie in hun dagelijkse levens demonstreren. Denk eraan, jullie brengen dat in jullie leven waar jullie je aandacht op focussen – de zogenaamde “Wet van Aantrekking”. Het is niet van belang of het nu iets is dat je wenst of iets dat je zeer definitief niet wenst, het brengt je dat waarop jij het meeste van je aandacht focust, omdat dat diens doel is – te reageren op je gedachten en hen te verwezenlijken.
Jullie leven ofwel met Liefde in jullie harten en in jullie bewustzijn, of angst. Angst is gedurende eonen endemisch geweest, het is een overlevingskwestie voor velen dat voortdurend aangevuld wordt. Nu, echter, laten velen het los en omhelzen Liefde. Jullie zouden dat allemaal ogenblikkelijk kunnen doen, maar de angst is zo zwaar ingeworteld geraakt dat jullie meestentijds ervoor kiezen om dat niet te doen, en jullie verhuizen in/naar het zeer voorzichtig te vertrouwen en liefdevol te zijn, stap na stap, omdat jullie zoveel herinneringen van verraad hebben. Maar de intentie voor Liefde werd nu stevig gevestigd, en de angst is op diens weg naar buiten.

image
Terwijl steeds meer van jullie ervoor kiezen om angst los te laten en jullie harten te openen voor de kwetsbaarheid van Liefde, zijn jullie aan het ontdekken dat Liefde werkt, en dat de kwetsbaarheid van Liefde in feite Diens grootste kracht is. In de aanwezigheid van Liefde ontbindt angst. De gehele mensheid is omhuld met de Tsunami van Liefde omdat Het allesomvattend is, en de belangrijke/grote veranderingen dat dat veroorzaakt kan over de gehele wereld heen gezien worden. De mensheid is zeer vlug aan het verhuizen naar de ontwaking in/naar diens natuurlijke en volledige bewuste staat. De staat van Eenheid en Liefde waarin jullie allemaal gecreëerd werden.
Sta jullie zelf niet toe om gealarmeerd te worden door de uiteenlopende reguliere nieuwsmedia rapportages van catastrofes en rampen, noch door hun suggesties van de ernstige mogelijkheid van verdere op handen zijnde rampen of zelfs meer catastrofale proporties. Een alarmering zou slechts een tijdelijke ervaring moeten zijn als jij je bewust wordt van de één of andere persoonlijke bedreiging voor lijf en leden, zodat je onmiddellijk en passende actie kunt ondernemen om het gevaar dat dreigt af te wenden. Een staat van onophoudelijke angst of alarm is ten zeerste onnatuurlijk en dient alleen om je energie uit te putten. Het is een methode welke het duister gebruikt om de controle over de mensen te handhaven, en het werkt alleen als mensen zichzelf toestaan om aldus geïntimideerd te worden.
Jullie zijn, elk en iedereen van jullie, geïncarneerde Liefde! Jullie hebben, gedurende eonen, ervoor gekozen hiervan niet bewust te zijn, maar nu is het moment om jullie besef voor jullie ware aard te openen, zoals velen van jullie inderdaad doen. Ga binnenin, naar jullie rustige innerlijke ruimte, jullie heilige heiligdom waar het Licht van jullie Liefde eeuwig brandt, open jullie harten voor de onophoudelijke warmte dat Het jullie aanbiedt, en vind vreugde in het weten dat Het aan jullie openbaart terwijl jullie Het verwelkomen en Het toestaan om jullie te doordringen, jullie een zeer prachtig gevoel van vrede, veiligheid en tevredenheid brengend, een gevoel dat niets binnenin de illusie ooit kan verstrekken.
Jullie zijn allemaal goddelijke wezens op jullie weg naar Huis. Jullie zijn zeer, zeer dichtbij, dus Verheug je in die wetenschap, de wetenschap welke Gods Liefde voor jullie naar jullie toebrengt wanneer het ook is dat jullie je volledige aandacht op Hem richten en jullie jezelf toestaan om daar te rusten.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s