Aisha North en de Constant Companions Een Korte Update Aangaande de Energieën 5 November 2014

Standard

Zo onderhand, zijn velen van jullie al behoorlijk bekwaam geworden met het drijven in deze zeer nieuwe wateren, en met deze wetenschap komt ook een vertrouwen dat niet alleen jullie zal helpen, maar ook zo velen in jullie omgeving. Laat het ons uitleggen. Want jullie zijn de voorlopers in iedere betekenis van het woord, en nu, aangezien jullie het aangedurfd hebben om daar naartoe te gaan waar nog geen mens zich eerder gewaagd heeft, hebben jullie maagdelijk terrein betreden met de totaliteit van jullie wezen, en als zodanig, hebben jullie ook die oude bron van oude kennis beschikbaar gemaakt voor al diegenen die durven te gaan en het zoeken. Want zie, deze taak is niet voor iedereen, want zoals jullie al verteld werd, zullen jullie paden op vele manieren steeds meer gaan afwijken nu, terwijl een ieder nu uitbreidt naar jullie individuele taken. En dus, zullen jullie allemaal die innerlijke roeping voelen die jullie tot actie zal aanwakkeren, en dat zal het aldus doen op een tijdstip en op een manier die perfect passend is, niet slechts voor jullie persoonlijke behoeften maar ook voor diegenen van het collectief.
Met andere woorden, zelfs als jij jezelf bij tijden inderdaad gewaar mag worden op wat zal toeschijnen een eenzaam pad, weet dat iedere stap die je neemt voor de verbetering van iedereen is, en niet slechts voor een paar. Inderdaad, wat wie van jullie dan ook doet, zelfs de eenvoudigste kleine alledaagse dingen, doen jullie voor IEDEREEN, want nu, zal alles dat jullie doen doordrongen zijn met deze zeer Nieuwe energie. En dus, ongeacht waar jullie zijn of wat jullie doen, zullen jullie doorgaan om deze Nieuwe energie naar buiten in/naar jullie wereld te brengen op iedere manier en op iedere dag, met de waarachtige aanwezigheid van jullie wezen en met de ware puls van jullie kloppende hart. Want nu, meer dan ooit, zijn jullie inderdaad levende, ademhalende voorbeelden van de Nieuwe Wereld, belichaamd binnenin dat zelfde vertrouwde fysieke kader dat jullie vanaf jullie allereerste ademteug in deze incarnatie gedragen hebben, maar dan, zal niets aan jullie, behalve van die zeer oppervlakkige façade, ooit weer hetzelfde zijn. Want terwijl jullie dwars over die drempel stapten die de Nieuwe Wereld van de oude scheidt, traden jullie weg van alle remmingen die zich nog steeds vastklampten aan jullie kader in jullie voorafgaande levens, en als zodanig, zijn jullie compleet NIEUW in iedere betekenis van het woord waar jullie aan kunnen denken, en dan nog wat meer. En met deze nieuwheid komt een geheel nieuwe manier van Zijn/Bestaan, een manier van waarlijk leven vanuit het hart, deze Nieuwe energie in staat stellend om vrijelijk voort te stromen. Niet slechts in jullie, maar door jullie en uit in/naar deze wereld dat er nog steeds ten zeerste hetzelfde uit ziet voor zovelen van jullie, maar dat in essentie zichzelf ook zal laten zien compleet Nieuwe te zijn.

image

Dus wederom zeggen wij ga voort met jullie hoofd hoog gehouden en jullie hart wijd open, en weet dat als jullie precies dat doen, Liefde in alle richtingen uit zal stromen, en jullie energetische voetafdrukken zullen langer duren dan de veronderstelde voetafdrukken die achtergelaten werden door de mensen die al deze jaren geleden jullie maan bezochten. Want ongelijk aan de minder permanente trilling die de oude wereld verzadigde, is deze Nieuwe energie een permanente energie, eentje die op geen enkele manier uitgewist, verjaagd of verwijderd kan worden – ongeacht hoe hard sommigen van jullie medemensen ook zullen proberen om precies dat te doen. Want vergis je niet, jullie zijn nog steeds niet de meerderheid op deze planeet, want het zijn nog steeds alleen een gekozen paar die gekozen hebben om dwars over die verdeling heen te stappen en volledig het Nieuwe te omhelzen. En wanneer wij zeggen kozen, gebruiken we dat woord volledig wetend dat voor sommigen, het een manier zal suggereren sommigen boven anderen te plaatsen. Maar wat dit betreft, zou niets fouter kunnen zijn, want wat dit betreft, is het volledig aan elk en iedereen van jullie om te beslissen of je wel of niet onder de gekozenen bent, want JIJ bent het die koos om het Nieuwe te betreden, niemand anders kan of zal dat voor jou doen.
En dus, terwijl jullie aantallen nog steeds beperkt zijn vergeleken met die grote zee van de mensheid die jullie aan alle zijden omringt, weet dat onder deze grote zee van de mensheid, er een veelvoud is van stralende zielen die zich gereed maken om die laatste beslissende stap te nemen en zich bij jullie aan jullie zijde van deze verdeling aan te sluiten, terwijl tezelfdertijd, er een klein aantal is dat zich gereed maakt om hun voeten zelfs dieper in de oude loopgraven in te graven, en wederom, zullen zij zichzelf op geen enkele manier onopgemerkt maken.
Nogmaals, dit wordt niet gezegd om wat voor vrees in wie van jullie dan ook aan te steken, eenvoudig als een manier om jullie eraan te herinneren dat jullie Licht alom-belangrijk is in de tijd die er in het verschiet ligt, dus maak niet de vergissing van te proberen om het te verbergen. Want nu, is het voor jullie ALLEMAAL tijd om rechtop en trots te staan, zodat jullie onverschrokken Licht gezien kan worden vanuit iedere richting. Ongeacht hoe hoog de golven ook mogen worden vanwege de vasthoudendheid van een paar schaduwbewoners om onbewogen doch niet onopgemerkt te blijven. Dus wederom zeggen wij, weet dat jullie meer dan beschermd zijn, want jullie hebben gekozen om weg te treden van de strijd, maar weet ook dat jullie niet langer jullie Licht kunnen verbergen voor wie dan ook rondom jullie heen. Dit zal jullie zoveel vreugde brengen in de tijd die eraan komt, want jullie zullen zien hoe jullie ware Licht naar jullie teruggereflecteerd wordt vanuit steeds meer zielen die ermee beginnen zich ook af te stemmen op hun eigen ware melodie. Maar weet ook dat jullie Licht nu, meer dan ooit tevoren, de neiging tot paniek en woedde aan zal steken dat nog steeds latent is in deze paar onbewogen zielen die nog steeds zo hard als zij kunnen proberen om zichzelf niet van hun oude rollen te scheiden.
Want zoals wij jullie al verteld hebben, houdt voor sommigen het oude meer comfort vast dan het nieuwe, ongeacht hoe schitterend het voor anderen zal lijken, of ongeacht hoeveel liefde zij gewaar zullen worden dat er daar op hen wacht. En dus, zal hun buikreactie wederom zijn om zichzelf immer dieper in hun kleine hokje van angst in te graven, waar zij – ten minste voor nu – zich veel meer thuis voelen dan dat zij zouden zijn als zij over die lijn stappen en zich bij jullie allemaal aansluiten in het land van het Nieuwe. Dus wederom zeggen wij blijf gewoon in je Licht, en weet dat ongeacht wat er gebeurt in de tijd die er in het verschiet ligt, het allemaal goed is, en het zal allemaal gebeuren omdat het Licht helpt erop los te tikken op iedere enkelvoudige gesloten deur die er is om te helpen terwijl vele van jullie kameraad mannen en vrouwen zich in vreugde en in Liefde hier in het gloed Nieuwe bij jullie aansluiten.
De Constant Companions
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s