Monthly Archives: November 2014

Aartsengel Zadkiel – “Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie” – December 2014 / Linda Robinson

Standard

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij te bespreken het authentiek en oprecht tegen jezelf zijn terwijl je in bewustzijn ascendeert.
De trilling of frequentie van de energie is zeer snel aan het verhogen. Dit verstrekt vele kansen voor jullie op jullie pad van ascentie.
Je bent authentiek wanneer je in ere houdt wat je echt voelt en wilt, en je acties overeen komen met wat je voelt en zegt.
Authentiek en oprecht tegen jezelf zijn kan het gemak verbeteren waarmee je de nieuwe energie assimileert. Als de frequentie van de energie verhoogt, worden je gedachten, intenties, gevoelens en acties geïntensiveerd.
Iedere gedachte, intentie, gevoel of actie draagt een trilling. Het is belangrijk dat jouw gedachten, intenties en gevoelens dezelfde boodschap dragen als je een actie onderneemt. Je zult in staat zijn om gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie wanneer de gedachten, intenties, gevoelens en acties dezelfde boodschap en trilling dragen.
Authentiek zijn begint met je te focussen op je hart en je intenties instellen. Denk na over hoe jij je voelt als je een aanpak in overweging neemt. Als jij je gelukkig voelt en de actie is voor het grootste goed van allen, dan zullen de trillingen van de intenties, gedachten, gevoelens en acties overeenkomend en harmonieus zijn. Dit resulteert in het authentiek en oprecht tegen jezelf te zijn.
image

Echter, als je nadenkt over de aanpak en je voelt je ongelukkig, heb je een beslissing om te maken als tot het wel of niet nastreven van die actie. Als je het wel nastreeft en je blijft ongelukkig, zullen de trillingen van jouw intenties, gevoelens en acties onharmonisch zijn en zullen een onzuivere boodschap dragen. Dit stuurt onzuivere trillingen uit die jou mogelijk niet toestaan om op hetzelfde tempo voorwaarts te gaan zoals duidelijke trillingen toestaan.
Bijvoorbeeld, je mag een intentie ingesteld hebben om een specifieke activiteit op een bepaalde dag te doen. Je voelt je opgetogen en gelukkig als je over de activiteit nadenkt. Wanneer de dag arriveert en je deelneemt aan jouw geplande activiteit, voel jij je gelukkig en tevreden. Jouw gedachten, intenties, gevoelens en acties hebben dezelfde trilling gedragen en jouw energie is duidelijk.
Echter, als jij je intentie ingesteld heb om een activiteit te doen en een afwisselende uitnodiging komt naar voren en je beslist om de afwisselende uitnodiging te doen hoewel dit niet jouw wens is, mag jij je teleurgesteld voelen. Dit zal een andere trilling dragen wanneer je de afwisselende activiteit doet ondanks dat je het dus niet echt wilt doen. De trillingen van jouw intenties, gevoelens en acties zullen niet overeenkomend en harmonieus zijn. Zij zullen een onzuivere boodschap uitsturen, en dit kan ervoor zorgen dat het toegang verkrijgen tot de hogere energie moeilijker is.
Een derde optie mag zichzelf presenteren als je besluit dat het ondersteunen van de andere persoon door deel te nemen aan de afwisselende activiteit is wat je echt wilt doen. Dan zullen jouw energie en trilling duidelijk zijn. Je hebt je intentie, gevoelens en gedachten aangepast om de nieuwe actie te ondersteunen. Zij werken allen op een harmonieuze manier samen.
Wanneer je in je hart gecentreerd bent en gefocust op het grootste goed voor allen, kan je oprecht tegen jezelf zijn en jouw beslissing vanuit een punt van liefde maken, wat het ook is dat jouw uiteindelijke beslissing mag zijn. Het betekent niet om in iedere situatie jouw wensen in de steek te laten. Gecentreerd in liefde te blijven staat jou toe om iedere beslissing te evalueren met energie gebaseerd op condities in het huidige moment.
Dit staat jou ook toe om je waarheid vanuit een punt van liefde te spreken. Wanneer je jouw waarheid met liefde als jouw onderliggende intentie spreekt verwoord je jouw waarheid op een manier welke jouw innerlijke Goddelijkheid in ere houdt, alsook respecteer je de innerlijke Goddelijkheid van degene waar je mee in gesprek bent. Je blijft je bewust van oprecht tegen jezelf te zijn zonder de wensen van anderen te onderdrukken. Je verklaart eenvoudig wat voor jou belangrijk is.
Dit kan leiden naar een meer harmonieuze trilling die voor het hoogste goed van allen is.
Je hebt jouw focus naar een hoger perspectief en trillingsniveau verschoven. Je bent authentiek en oprecht tegen jezelf. Deze verandering in focus heeft jou toegestaan toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie. Iedere keer dat je een situatie vanuit een hoger perspectief bekijkt, incorporeer je hogere dimensionale energie in/naar je Wezen. Terwijl deze focus jouw normale patroon wordt, ascendeer je in bewustzijn en heb je toegang tot zelfs hogere dimensionale niveaus.
Geliefden, wij zijn gelukkig dat jullie authentiek en oprecht tegen jullie zelf zijn terwijl jullie in bewustzijn ascenderen. Jullie zijn een Licht van bewustzijn voor het hoogste goed.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde
En zo zij het.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Advertisements

Aisha en de CC’s – Korte Energie Update – 27 November 2014

Standard

En aldus is het gebeurd dat jullie wederom een nieuw stadium zijn binnengegaan van dit altijd ontvouwende proces van het jullie zelf en deze planeet opnieuw geboren te laten worden, en als zodanig zouden wij jullie graag wederom willen feliciteren voor de inspanningen welke jullie klaargespeeld hebben om hier in te zetten gedurende de laatste paar dagen. Want zij waren niets anders dan formidabel, en dus, zijn jullie wederom omhoog geschoven in/naar de volgende bocht van de spiraal zo je wilt. Want wederom heeft de horizon zich uitgebreid en hebben jullie het klaargespeeld om door één van deze corridors heen te drukken die op zoveel manieren vergeleken kunnen worden met het geboortekanaal, en dus, wagen wij het te veronderstellen dat jullie allemaal op de één of andere manier voelen hoe de beperkingen ietwat verminderd lijken te zijn. Want zie, deze “beperkingen” zijn louter het equivalent van persweeën, en dat is er een energetische vergelijking van, eentje die helpt om jullie allemaal voorwaarts te duwen. En dus, zal het licht wederom toenemen en aldus ook jullie bekwaamheden om meer vrijelijk adem te halen. Wij hopen dat dit gedurende de volgende paar dagen voor jullie allemaal waarneembaar zal worden, en zelfs als het gevoel van gevoeligheid binnenin jullie fysieke lichaam nog ten zeerste aanwezig mag zijn voor sommigen van jullie, zal het ook weldra beginnen te vervagen als de energetische lagen rondom jullie heen ietwat beginnen te kalmeren. Zoals altijd, zal ook dit tijdelijk zijn, want ook dit is ten zeerste een doorgaand proces, maar voor nu, denken wij dat jullie je allemaal zullen voelen alsof jullie de kans hebben om een klein beetje achteruit te stappen van alles en te genieten van het kleine respijt dat aan jullie gegeven zal zijn.

image
Wij weten dat dit zal dienen om meer dan een paar kreunen van wanhoop teweeg te brengen van diegenen van jullie die zich nog steeds niet lekker voelen van deze laatste gigantische duw voorwaarts, maar wederom, zullen jullie allemaal meer dan gereed zijn om die volgende beslissende stap te zetten wanneer het eenmaal aan jullie gepresenteerd wordt. En ja, deze woorden zullen weinig comfort bieden aan diegenen die al naar hun ware limieten geduwd zijn door deze laatste ronde van toegevoegde spanning, maar wederom, weet dat jullie allemaal voortdurend in de gaten gehouden worden, en dus, kunnen wij zeggen dat jullie goed uit de beurt gehouden worden van het oversteken van die limiet op wat voor manier dan ook. Want zelfs als het aan mag voelen alsof jullie fysieke lichaam gereed is de handdoek in de ring te gooien in het één of andere stadium tijdens dit alles, weet dat het inderdaad veel, veel geavanceerder en inderdaad veerkrachtiger is dan dat jullie je misschien voor kunnen stellen. En dus, zal het fysieke lichaam kreunen en steunen en een heleboel herrie maken de gehele weg door dit alles heen, maar het zal niet uiteen vallen. Want het werd hier goed op voorbereid, en aldus werden jullie dat ook, en zelfs als je er geen herinnering van hebt, werden jullie beide goed getraind om de energetische voortstuwingen op jullie te nemen die ver voorbijgaan aan degenen die jullie recentelijk op jullie genomen hebben. En dus zeggen wij, weet dat alles goed is, en jullie zijn goed onderweg om deze volledige procedure af te ronden. En wat jullie nu klaargespeeld hebben te voltooien, is één van deze gigantische sprongen die omhoog gehouden zullen worden als onder de meer grotere bravourestukken die ooit ondernomen werden.

Wederom zal het bijna onmogelijk zijn voor wie van jullie dan ook om nu al het volledige bereik in te nemen van deze laatste en wonderbaarlijke prestatie, en zelfs als wij wederom behoorlijk terechtgewezen worden voor onszelf wederom te herhalen, zouden wij ook graag willen zeggen dat dat inderdaad onze taak is. Denk eraan, jullie zijn degenen die ervoor zorgen dat dit alles feitelijk gebeurt door de wisselwerking toe te staan tussen deze binnenkomende energieën en het wonder van jullie fysieke lichaam om plaats te vinden, terwijl het onze taak ik om voor handen te zijn en jullie te helpen om het gehele proces beter te zien vanaf de buitenzijde. Met andere woorden, jullie kunnen iedere seconde van dit magische proces in jullie waarachtige eigen fysieke voertuig voelen, “En…”, horen wij jullie zeggen, “…aldus overdreven”, maar voor ons, wij kunnen alleen waarnemen en commentaar leveren en enige van de omringende details invullen die jullie kunnen helpen om verder te zien dan de bij tijden ietwat overweldigende fysieke reacties dat dit alles mag veroorzaken.
En dus, zouden wij graag wederom onze diepste dankbaarheid uit willen strekken uit naam van de Gehele Schepping voor de manier waarop jullie doorgaan voorwaarts te stromen, en zelfs als deze voorwaarts gaande beweging soms komt vanuit nogal krachtige persweeën, zouden zij totaal geen effect hebben tenzij jullie jezelf toe zouden staan om verder gedragen te worden op deze schijnbare eindeloze stroom van verlichte energie. Want jullie zijn het die de snelheid hiervan bepalen, want het is jullie ‘JA’ dat het tempo bepaalt, en zelfs als jullie de kracht van het licht niet kunnen stoppen, kunnen jullie tot een bepaalde omvang het allemaal vertragen door jullie hakken in te graven en te weigeren voorwaarts te stappen. Maar wederom besloot een voldoende aantal van jullie om uit te zeilen en los te laten, en als zodanig werd het voorwaarts gaande momentum aanzienlijk verhoogd, en daarvoor kunnen wij jullie niet genoeg bedanken.
Dus wij zeggen weer, goed gedaan en goed uitgevoerd, want jullie voorwaarts gaande stroming hielp ook om enige zeer fundamentele stukjes te verschuiven in/naar enige nieuwe openingen in deze hoogst ingewikkelde energetische structuur, zeer gelijk aan de manier van dat mysterie dat jullie noemen Rubiks kubus dat voortgaat naar een voltooiing. Want nu, zal de snelheid wederom aanzienlijk op gaan pikken, maar voor nu, wagen wij het te veronderstellen dat jullie allemaal de verbreding van jullie gebied op zo een manier zullen voelen, dat jullie je fysiek minder beperkt voelen en meer in staat om een volle ademteug aan frisse lucht te nemen. En dus, zullen wij jullie allemaal wederom adviseren om enige tijd te nemen om je op jezelf af te stemmen om de nieuwheid binnenin te voelen op iedere manier dat je kunt. Het mag eerst niet als veel aanvoelen, maar als je er voor een poosje bij blijft, denken wij dat jullie allemaal het geluid van een zeer nieuwe trilling binnenin jullie zullen horen, en het is er één die wederom de Nieuwe Wereld op een zeer nieuwe manier aankondigt.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Gebed voor je cellen opdat ze mogen bijdragen aan jou oneindig welzijn

Standard

image

“Ik bid aan jullie, mijn wonderbaarlijke cellen van dit ongelofelijk lichaam, jullie dat op spontane wijze verbonden zijn met de Enige Echte Bron van AL wat is in deze volledige Creatie, voeg jullie wilskracht aan mij wilskracht toe en reproduceer jullie op perfecte wijze opdat jullie zo perfect kunnen functioneren zoals jullie oorspronkelijk werden gecreëerd en bedoeld bent te zijn.
Ontdoe jullie zelf van alle conditionering en programmering dat dit zou kunnen weerhouden, en maak mijn lichaam klaar om al de energie te kunnen absorberen dat van mijn Oorspronkelijk Licht komt! Dank en liefde aan jullie allen mijn dierbare cellen” :-))

Gebed vertaal van een prachtig ziel dat dit met ons heeft gedeeld ❤

Aluna Joy Yaxkin – Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte! – 24 November 2014

Standard
Er is een keerpunt waar de overgangsdruk zo sterk wordt -en wij hebben iedere hoop verloren om er ook maar enige controle over te hebben- dat wij in en zonder controle uitbarsten in onbezonnen gelach over alle dingen die ons zoveel pijn hebben veroorzaakt. Het kosmische ontluchtingsventiel komt eraan! En wanneer het dat doet, kunnen wij alle uitdagingen omhelzen en alle overwinningen vieren die wij bereikt hebben terwijl wij door dit moeras van transformatie heen reisden.
De energie in de afgelopen weken heeft zeer verwarrend, gefragmenteerd, onsamenhangend en doezelig aangevoeld. Comfortzones zijn alles behalve verdwenen terwijl wij achteraf bijna alles wel weten, omdat wij nog steeds niet onze handleiding hebben. Niets voelt vertrouwd terwijl de oude referentiepunten aan het vervagen zijn. We kunnen emotioneel en fysiek ongemak voelen. We zullen ofwel zinken of zwemmen. Angst zal ervoor zorgen dat je zinkt. Liefde zal je drijvende houden. Het is vrij eenvoudig als je die focus vast kunt houden en jezelf niet be/veroordeelt als je dat niet kunt.
Onze manifestatie uitrustingen synchroniseren nog niet helemaal naar behoren. We voelen ons alsof we zonder controle rondtollen en verpulveren, terwijl onze pas gedownloade jetmotor programma’s op een nieuwe frequentie en op warpsnelheid actief en werkend zijn. Terwijl het stuurloze gevoel onze levens doordringt, voelen wij ook een enorme grote innerlijke push om de dingen gedaan te krijgen. Maar terwijl we werken, worden we gewaar dat deuren dichtslaan, of dat we enorme koerscorrecties moeten maken. We zouden over een paar dingen na kunnen denken en aan een paar kunnen werken, en zijn dan stomverbaasd wanneer het allemaal in diens sporen stopt. Nochtans worden ongewone dingen voltooid … gewoonweg niet op de manier waarom wij het ons voorgesteld hadden. Welkom naar de Nieuwe Wereld Programmering 101! We hebben een volgende enorme grote opleving in onze bandbreedte.
Stap na stap verhuizen we in/naar een nieuwe werkelijkheid, terwijl we ook de oude loslaten. Yep … allemaal tegelijkertijd. Verwarrend huh? Stel je onze wereld als een reusachtig zenuwstelsel voor met een ontelbare matrix van zenuwen. De hoofdzenuwen zijn zeer groot en zijn verbonden met ontelbare, middelmatige en haarachtige zenuwen. Net zoals een kolossale boom. Elke van deze haarachtige zenuwen zijn verbonden met elke en iedere gedachte die we hebben, en met ieder gemanifesteerd ding, idee, programma en geloofsysteem op Aarde.
roze bomen
Wij ervaren nu de overgang van het ene (oude paradigma) zenuwstelsel naar het andere. Wij zijn aan het aarzelen tussen de twee. We zullen meervoudige openingen ervaren als we inpluggen op ons nieuwe, hogere bandbreedte zenuwstelsel, en, tezelfdertijd, zullen wij meervoudige afsluitingen met betrekking tot het oude systeem ervaren. Wanneer dit gebeurt, worden we gewaar dat wij in een tijdelijke leegte ondergedompeld kunnen worden, en het leven in dat moment kan een plotselinge en zeer verwarrende pauze nemen. Wat was je net aan het doen? Deze gebeurtenissen zullen alledaags worden en frequenter gebeuren. Deuren naar onze oude matrix zullen plotseling sluiten. Het verstand kan in/naar overweldiging gaan zonder een werkelijkheidscontrole van een “bekende” wereld. Maar deze tijdelijke leegtes zijn bedoeld om de oude lagere paradigma’s binnenin ons te pauzeren en af te sluiten, één programma per keer. Dit kan ons met een gevoel achterlaten van klem te zitten en panisch te zijn allemaal tegelijkertijd; de gehele tijd een moeilijke tijd hebbend te communiceren en zelfs ronduit te denken. Focus! Wat is dat? Heb je moeilijkheden met zelfstandige naamwoorden? Het probleem is dat we nog steeds niet de handleiding hebben aangaande waar we naartoe gaan. We weten niet of de deur aan het dichtgaan is, omdat wij de bal lieten vallen en onze focus verloren, of omdat we los moeten laten en onze ogen voor alle goede dingen die eraan komen open moeten houden. We weten niet dat wat we aan het doen zijn in de juiste richting gaat. Maar de push om te creëren is onmiskenbaar.
We raken geobsedeerd over het opschudden van de dingen, of dat de dingen de dingen sowieso opschudden. We zouden kunnen reorganiseren en reduceren, dingen rond bewegen, opnieuw inrichten, kleding weggooien, boeken en CD’s dumpen. We zouden onze lichamen willen veranderen, aldus werden we opgeroepen om ons dieet te veranderen en een reiniging te doen, en dan door een kolossale misleidende cyclus heengaan … en toch voelt het allemaal oké aan! We voelen geen schuld voor die beker met ijs die we net opaten. Niets voelt meer aan als ONS omdat het dat niet doet. Het is alsof we naar onze nieuwe zelf aan het zoeken zijn. En dat doen we! Ik ben er zeker van dat deze nieuwe zelven onderweg zijn, waarom zouden we anders deze diepe innerlijke en uitermate onpraktische push voelen om te zoeken en te veranderen naar iets dat we nog net niet gewaar kunnen worden. Yeah … als je dacht voorheen je verstand te verliezen, dan heeft het deze keer alle twijfel uitgeschakeld. Maar we verliezen ons verstand niet. We ontwaken in een nieuwe bandbreedte.
Om aan de verwarring toe te voegen, als je er aandacht aan schenkt, worden de dingen in onze levens gedaan; alleen niet zoals wij hen verwachten te zijn. In feite heel veel van wat wij dachten dat zich zou manifesteren komt ietwat anders naar buiten … en andere keren, het polaire tegenovergestelde. De materiële wereld wordt nu opnieuw opgestart, en wij zijn de zorgdragers van deze herstart. Het is tijd om fysiek onze levens opnieuw op te starten, en wat wij voor onszelf doen, doen wij voor de wereld.
Wat betekend dit?
In de nabije toekomst, zullen wij ertoe komen om de nieuwe frequenties en een nieuw wereldzenuwstelsel te begrijpen en ermee te werken. Maar op dit moment, voelen wij ons hard gepusht om onze wereld en bijna alles erin te hercreëren. Mijn innerlijke stem zegt, “Je bent tot aan hier gekomen; geef het nu niet op.” Maar hier in deze idiote ruimte, is creativiteit eindeloos, en het zal veel gemakkelijker zijn om buiten het kader te creëren en ondertussen beperkende gedachten, overtuigingen en patronen te elimineren. Gebruik de nieuwe en hogere creativiteit om de dingen anders te verbeelden en binnenin een nieuwe gevormde uitgebreidheid.
Veel van deze idiotigheid begon allemaal in Oktober met veelvoudige rug aan rug grote zonnevlammen … Kosmische Super Ascentie Golven die aanzienlijk veel bagage eruit brandde dat ons scheidde van de Bron (Bedank de Grote Schepper voor de integratiepauze die we momenteel krijgen). Wij worden overgoten met het Nieuwe Licht dat het stof uit iedere hoek van ons wezen losgeschud heeft. We hebben de antipathie, de extreme nervositeit, angst, ongerustheid, kwaadheid, depressie enzovoorts gevoeld.
Toen klapten we November binnen, welke erop staat dat we ons overgeven aan ons hogere doel en dit brengt enige zeer diepe, oude angsten naar boven wat betreft de overleving. De wortel van alle angst komt vanuit een illusionaire afscheiding van de Bron. P.S. We besloten allemaal een LANGE tijd geleden om welzeker uit de eenheid vandaan te vallen, omdat, hoe vreemd het ook mag klinken, we verveeld raakten met de eenheid. We verhuisden in/naar steeds meer ranken van meervoudige perspectieven of omni-perspectieven. Dit verwijst naar het zenuwstelsel (kolossale boom) waar ik eerder over sprak. Sommigen van ons herinneren zich deze “val”, schoppend en schreeuwend helemaal in/naar je lichaam … en dezen zijn degenen die dit zeer waarschijnlijk vandaag lezen. We hebben alles dat we moesten leren betreffende de afscheiding geleerd. Het is tijd om nu thuis te komen!
Er is geen teruggaan. De enige manier eruit is erdoorheen. Om deze terugkeer naar eenheid te overleven (het klinkt zo vreemd om dit te zeggen) is om te ademen, toe te staan en te vertrouwen. Als je niet in de juiste situatie bent, zal het pijnlijk duidelijk worden, en als je niet verschuift, verwacht dat Spirit het voor jou opnieuw regelt. Vind jouw stam! Handhaaf je dagelijkse spirituele uitoefeningen wat het ook is dat zij mogen zijn, maar veroordeel jezelf niet als zij niet meer voor jou werken. Zij doen dat mogelijk niet meer. Ben voorkomend voor diegenen rondom jou heen die een moeilijke tijd hebben, maar herinner je ook jouw PERSOONLIJKE GRENZEN! Sta iedere angst toe door jou heen te gaan en weet dat het jou geen schade kan berokkenen, noch dat het wat voor macht dan ook over jou kan hebben. Het is eenvoudig voorbij de eerste, maar beangstigende, beetjes aan herinneringen. Blijf in je hart. Je hart is je beste kompas.Vertrouw op Spirit en het grotere plaatje dat tevoorschijn komt. Het zal OK zijn. Blijf in de liefdevolle trilling, en berijd deze vreemde golf. Het geheugen van onze lichamen zou deze overgang tegen kunnen werken, maar je ziel heeft een zeer lange tijd hierop gewacht. De “Gelukzaligen” (diegenen die gelukkig genoeg zijn om niet officieel te hoeven werken, en het meeste van de tijd buiten in de natuur kunnen zijn) zullen een veel gemakkelijkere tijd hebben als zij voor het overgrote deel uit de valse tijd vandaan gestapt zijn. De “Werkers” (diegenen die nog steeds op ieder niveau in het arbeidspotentieel zitten), zullen deze tijd een beetje meer uitdagend vinden aangezien zij nog steeds geregeerd worden door dienstregelingen en klokken. Zowel de Gelukzaligen als de Werkers zijn nodig om deze overgang te maken.
Deze overgang creëert een tijdelijk conflict binnenin jouw nieuwe en overgaande zelf. Je fysieke menselijke ruimtepak houdt niet van verandering en komt vanuit een sterven en hergeboorte mentaliteit. Jouw ziel houdt van verandering, omdat het komt vanuit onsterfelijkheid, en er is geen dood! Dus ben geduldig. Sta het stof toe om zich te settelen voordat je impulsief op wat dan ook handelt. Ons lichaam is aan het leren om te harmoniseren met onze ziel en het nieuwe zenuwstelsel! Onze ziel is aan het leren hoe te harmoniseren met ons menselijke lichaam. Er zal een grote vermenging zijn als deze twee in/naar vereniging teruggebracht worden. We zullen succesvol zijn.
In de volgende hogere bandbreedte, zal er geen afscheiding zijn tussen onze menselijke ruimtepak en onze hogere zelven. We zullen beginnen om een goddelijke nieuwe energie/frequentie uit te stralen dat van het manifesteren iets maakt dat eenvoudig naar boven zal komen en niet geforceerd wordt. Er zal op dit niveau geen angst meer zijn. Het kan hier niet overleven. Dit is waar de nieuwe ascentie over gaat. We zijn bedoeld om levende, geascendeerde wezens in een fysieke gestalte te worden. Dit proces is ongeveer halverwege door de overgang, en met 2014, zal het compleet zijn. En jullie kunnen zien dat het een veeleisende en overweldigende tijd geweest is. Dit jaar is een enorm groot overhellend punt voor de mensheid geweest.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright Guidelines: Aluna Joy Yaxkin © http://www.AlunaJoy.com 1995-2014 – Unauthorized use and/or duplication of any material on our web site without express and written permission from its author and/or owner is strictly prohibited. Violators will be reported to the DMCA. Please respect our work, that we intend to continue to offer to you freely. http://www.alunajoy.com/

Aisha en de CC’s – Energie Update – 24 November 2014

Standard
En aldus is het dat wij wederom graag de kans zouden willen nemen om ons met jullie allemaal te verbinden op deze meer formele manier zo je wilt, of eerder, op de manier van woorden, als toevoeging aan de ontelbare minder visuele manieren van informatie die wij gebruiken om ons met elk en iedereen van jullie te verbinden. Want nu, zijn jullie allemaal aardig goed thuis geraakt met de bekwaamheid om je af te stemmen op de meer “stille” manieren van communicatie, de manieren die slechts trillingen zijn in plaats van via een menselijk hoofd, de handen en de ogen en in en door jullie ogen, verstand en hart te gaan door gebruikmaking van jullie elektronische apparatuur. Wederom, proberen wij slechts alle details uit te leggen die voor ons noodzakelijk zijn om onze boodschappen op deze wijze over te dragen en dat neemt tijd, en ja, woorden, en dus, zouden wij graag een beetje dieper willen graven in de meer “onzichtbare middelen” van transport van de informatie die er plaatsvindt, zelfs als wij in deze ingewikkelde termen spreken door de manier van het meedelen van woorden die getypt zullen worden, gecorrigeerd en dan elektronisch gepubliceerd. Want gedurende de tijd dat het voor ons neemt om slechts een kort voorbeeld van deze woorden over te dragen, is er een waarachtige oceaan aan informatie die doorgegeven wordt door meer directe middelen, en niet slechts door dit kanaal dat wij gebruiken om onze woorden te verspreiden. Nee, dit is iets dat door elk en iedereen van jullie heengaat op een snelheid en op een tempo dat wie dan ook bijna zou laten flauwvallen om alleen al het waarachtige idee te verwerken.
63704_850036875027593_773904265884454826_n
En nu, is deze stroom van bewustzijn, zo je wilt, exponentieel gegroeid gedurende de tijdsperiode van een paar korte weken, en als zodanig, is het verkeer meer dan zwaar, en het kan bij tijden letterlijk aanvoelen alsof je middenin een namiddag drukte zit waar het mag lijken zo verstopt te zijn, dat het is alsof alles klem zit en onbeweegbaar en onbereikbaar is. Maar dat is niet zo, want deze informatie kan niet tegengehouden worden, het is louter jullie fysieke lichaam dat bij tijden zoals deze probeert om alle signalen die binnenkomen uit te sorteren, en door dat te doen, voegt het in feite louter aan de verwarring toe dat het zelf al gecreëerd heeft. Met andere woorden, jullie fysieke lichaam is nog steeds aan het proberen om houvast te krijgen aan het feit dat het niet hoeft te proberen om alle informatie te controleren dat jullie kant op komt van deze energetische emissies die op/naar jullie planeet geprojecteerd worden. Alles dat het hoeft te doen, is wederom hetzelfde dat wij jullie gevraagd hebben om te doen, om louter de stroom toe te staan. Maar wederom, is jullie eigen diepgewortelde overlevingsopmaak, zo je wilt, nog steeds grotendeels gericht op het hanteren van de oude en veel dichtere trillingen, en als zodanig, kan het een klein beetje traag zijn aangaande de opnamen. Maar dat zal zichzelf weldra herschikken, aangezien jullie eigen lichaam ook de capaciteit heeft voor de intelligente verwerking van data dat het merendeels sluimerend heeft gehouden gedurende de eonen, ter voorbereiding op tijden zoals deze, wanneer het wederom tot zo een graad geactiveerd zal worden, dat alle soorten van informatieve sequenties effectief en snel gehanteerd zullen worden, ongeacht wat voor soort van trillingshandtekening of inhoud het ook draagt. En als zodanig, zal het teamwerk tussen de meer esoterische en fysieke delen van jullie wezen ermee beginnen om veel soepeler te lopen in de niet al te verre toekomst.

Want zie, er gebeuren nu zoveel veranderingen op zo een snel tempo, dat zij gebonden zijn om te zijn waar alleen naar verwezen kan worden als “achterop raken” waar één aspect van jouw wezen verder vooruit zal gaan dan de rest van jou. En nu, terwijl jullie middenin van zo een periode van uitbreiding zitten, zouden jullie allemaal in het nauw gedreven zijn om “het allemaal bij elkaar te houden” zoals het gezegde gaat. En dus, zouden wij graag deze kans willen nemen om jullie allemaal eraan te herinneren dat er periodes van chaos en verbijstering zullen zijn, zelfs misschien totale verwarring, maar laat dat jullie op geen enkele manier afschrikken. Want zoals wij jullie al verteld hebben, wat nu uiteen valt zal dat aldus doen om het mogelijk te maken om al deze bij tijden schijnbare zeer versplinterde fragmenten terug in/naar een geheel te verenigen dat weinig vergelijk draagt met de oude en verouderde versie van jullie wezen.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is ongeacht wat er in de aankomende periode gebeurt, en wij wagen het ook te veronderstellen dat jullie ook kortere of langere periodes zullen hebben van wat wij alleen kunnen omschrijven als gelukzaligheid en een diepe staat van wetendheid dat jullie zullen hebben om beter te zien wat het is dat er verderop ligt. Want deze periode van fragmentatie is slechts een tijdelijke periode, en zelfs als het er de oorzaak van mag zijn dat een paar van jullie op het één of andere moment de paniekknop in mogen drukken, weet dat jullie ook in de ware kern van jullie wezen zullen weten dat de paniek die naar boven mag beginnen te komen eenvoudig een kleine verstoring aan het oppervlak is, ongeveer zoals de golven die opgezweept zullen worden door een zware storm. Maar net zoals in de oceaan, zullen deze energetische opzwellingen nooit in staat zijn om de evenwichtigheid te verstoren die te allen tijde onder de oppervlakte bestaat, en aldus is het ook met elk en iedereen van jullie. Lees jezelf niet de les als je reageert op de woeste aanval van deze energetische zwellingen op manieren waarvan je misschien denkt dat zij “beneden” jou zijn, want zij worden eenvoudig getriggerd door iedere spanning die nog steeds binnenin die buitenste laag van je wezen ligt. Maar evenzo, zullen zij helemaal niets doen dat bij jou op een dieper niveau wat voor problemen dan ook mag veroorzaken, want daar, ben je al volledig gebalanceerd en je zult doorgaan dat te zijn ongeacht hoe hoog de golven worden of hoeveel verstoring je in staat zou kunnen zijn om aan de buitenzijde gewaar te worden. En dit geldt voor jullie allemaal, of je nu de effecten in je eigen wezen observeert, of dat je de effecten in jouw omgevingen observeert.
Want dit kan op vele manier vergeleken worden met een onweersbui, waar de natuur ernaar streeft om iedere energetische onbalans in evenwicht te brengen door letterlijk neutraliserende ladingen af te vuren naar deze plekken die op de één of andere manier te hoog geladen zijn om deze onbalans te rectificeren. En aldus is het ook voor jullie. Met andere woorden, al dit emotionele gedonder en weerlicht zal vroeg of laat tot een einde komen en jullie zullen bij jezelf gewaarworden gemakkelijker adem te halen op iedere soort van manier als al deze wilde fluctuerende “grondstromingen” veel meer gebalanceerd zullen worden. Dus misschien zal dit jullie ook toestaan om beter in staat te zijn om een stap terug te zetten en eenvoudig de tentoonspreiding van energetica te observeren welke er uitgespeeld wordt, zowel nabij als veraf. Want denk eraan, alles dat nu gebeurt doet dat aldus met een reden, en het einddoel voor al deze bij tijden onstuimige activiteit is eenvoudig deze: Om de staat van evenwichtigheid te herstellen die deze planeet zo pijnlijk nodig heeft gehad gedurende zo een lange tijd. Maar om dat doel te bereiken, zijn er heel veel energetische periodes die geopend zullen en moeten worden zodat de inhouden van hen omgeschoold kunnen worden met wat al bereikt is op een dieper niveau. En dus, verwacht dat deze energetische storm gedurende een aanzienlijke tijd nog door zal gaan, maar neem het niet als een teken van kommer en kwel, eerder, neem het voor wat het werkelijk is; een zorgvuldig samengestelde energetische symfonie gecreëerd om alles te helpen op diens plaats terug te laten vallen na letterlijk gedurende eonen vals geweest te zijn.
Dus ga door om alles dat komt met een open hart en een open geest te nemen, en weet dat zelfs als jij jezelf op zoveel manieren meer dan een klein beetje wiebelig mag voelen, je weldra in staat zult zijn om onophoudelijk te verbinden met die diepe laag van je wezen dat al volledig in evenwicht is, en je zult in staat zijn om dat aldus te allen tijde te doen, ongeacht hoeveel energie er rondom jou oren heen zal blazen in de tijd die er in het verschiet ligt. Want zoals wij eerder zeiden, zal deze binnenkomende stroom van informatie en energie niet vertragen, in feite, het zal doorgaan toe te nemen terwijl jullie bekwaamheden om er letterlijk mee af te stemmen ook door zullen gaan te versnellen. En dus, het is het beste om gewend te raken aan het idee dat zelfs als waar jij aan denkt als balans en evenwichtigheid de meest vreedzame plaats mag schijnen te zijn, en het zal ook tezelfdertijd gevuld zijn met zoveel informatie, dat je er letterlijk in zwemt. Maar je zult in staat zijn om dat aldus te doen op een manier die jou in staat zal stellen het niet alleen te absorberen maar ook het te gebruiken zonder door alle extra werk heen te gaan van het letterlijk in woorden om te zetten zoals deze, en dat op zichzelf zal jullie allemaal helpen om een manier te vinden om drijvende in deze oceaan van informatie te blijven zonder jezelf teveel in te spannen. Maar tot dan, zullen wij doorgaan om boodschappen zoals deze op een manier op te dienen die jullie zullen helpen om het ongeziene te zien op de manier van letters en de ruimtes tussen hen in. Maar mettertijd, zullen jullie allemaal het feit in beginnen te nemen dat het in feite de ruimtes tussen hen in zijn die de meest belangrijke boodschappen dragen. En met deze woorden, zullen wij jullie wederom verlaten om na te denken over de volledige inhoud van deze boodschap in jullie vrije tijd.
De Constant Companions
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Aisha North en de Constant Companions – Een Korte Update Aangaande de Energieën 20 November 2014

Standard

Wij zouden graag enige tijd willen nemen om een klein beetje in de uitbreiding te graven welke momenteel op deze planeet aan het gebeuren is, of eerder, die zich in ieder aspect voordoet in dit specifieke gedeelte van het tijd en ruimte continuüm waar jullie momenteel allemaal een klein deel van samenstellen. Met andere woorden, deze volledige bubbel van energetische programmering dat nu een leven van zichzelf genomen heeft, zo je wilt. Want het is ermee begonnen om op manieren te handelen die niet met elkaar overhoop liggen, maar eerder, begint het ermee om meer in synchroniciteit te vallen met de rest van de Schepping. Want zoals velen van jullie er al bewust van zijn, is deze piepkleine bubbel van ruimtetijd dat jullie als jullie Universum definiëren op vele manieren afgescheiden geweest van de rest van de Schepping, en dus, is het geen wonder dat zovelen van jullie je afgescheiden gevoeld hebben en bij tijden zelfs verloren. Want jullie hebben een leven geleefd, of eerder, een bestaan uitgespeeld, dat op zoveel niveaus verschilt van wat de rest van de Schepping gedaan heeft, en terecht. Want deze bubbel werd gedefinieerd als een speciale plaats helemaal vanaf het waarachtige begin, als een plaats van het Hogere kennis vergaren, een plaats waar de meest ontwikkelde zielen naartoe gereisd zijn om hun lichaam van kennis verder uit te breiden.
Dat mag voor sommigen van jullie tegenstrijdig klinken, want wanneer jullie om je heen kijken, zullen jullie gewaarworden wat omschreven mag worden als primitief gedrag dat aan alle kanten uitgespeeld wordt. Maar wederom, is dat het exacte doel van deze plaats geweest. Want wat er hier op Aarde plaatsgevonden heeft kan niet vergeleken worden met wat er overal elders gebeurd is, en het is allemaal gelinkt aan het trillingsgebied dat de volledigheid van jullie omgeving bevat. Maar nu, is die omgeving op zo een snel tempo aan het veranderen, dat het op vele manieren jullie de adem kan benemen zoals wij daar al naar verwezen hebben. Want jullie zijn inderdaad het oude onderricht ontgroeid, en dus, koos het collectief ervoor om in/naar een Nieuw Tijdperk te verhuizen, eentje die voor altijd gedefinieerd zal zijn door de verhoogde collectieve energie welke zal verzekeren dat de oude manier van onderwijs, welke immer dieper in de handelingen gaat welke door angst geregeerd worden, niet langer meer stand zal houden. Want nu, zijn jullie allemaal ingesteld om te beginnen volledig de nieuwe energetische trillingen te integreren, de energietrillingen die automatisch jullie gedragspatronen opnieuw in zullen stellen, weg van de oude en altijd beperkende gedragspatronen en over naar de altijd uitbreidende lichtgevulde creatieve inspanningen die volledig door Liefde van brandstof voorzien zullen zijn.

image

Want de oude manieren van leren door blootgesteld te zijn aan een immer toenemende energetische druk welke doorgaat steeds meer van de instinctieve gedragingen te triggeren die volledig gefocust zijn op de overleving door de impulsen van angst toe te staan jullie leven te regeren, is nu tot een einde gekomen. En de deuren naar de Nieuwe Wereld zijn volledig geopend voor al diegenen die er al mee instemmen om hun koers te veranderen met behulp van deze pas gearriveerde frequenties die jullie inspanningen op iedere manier zullen ondersteunen. Want nu, hebben jullie niet langer die toegevoegde wrijving nodig om te creëren, want de oude manier van creëren vanuit onopgesmukte noodzakelijkheid en om jullie individuele overleving op een zeer echte manier te verzekeren zal voor altijd uitgebannen zijn voor de geschiedenisboeken, en wat het over zal nemen, is een met vreugde-gevuld gevoel van creatie dat volledig gefundeerd zal zijn in het collectief. Met andere woorden, een eenvoudige maar diepgaande verschuiving van ego gebaseerd naar een collectief gebaseerd bestaan, en eentje welke uitgevoerd zal worden op een manier die zal dienen om alle latente talenten te triggeren die jullie bij jullie gedragen hebben iedere enkelvoudige keer dat jullie op deze kusten in een fysiek lichaam arriveerden.
Want wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal op het één of andere moment in één of verscheidene van jullie voormalige incarnaties op deze planeet de innerlijke roerselen van deze wonderbaarlijke bron van oneindige creativiteit gevoeld hebben, en jullie hebben op z’n minst geprobeerd om er van tijd tot tijd op de één of andere kleine manier op in te tappen. Maar nu, is het er eindelijk van gekomen dat aan jullie allemaal gevraagd wordt dat aldus te doen, en om dat aldus te doen met de volledigheid van jullie wezen. Want dit is niet langer meer iets waar je in kunt liefhebberen als een amusante nevenfunctie, terwijl je tezelfdertijd probeert om je leven precair op diezelfde klif van lotsbestemming te balanceren dat jouw voormalige manier van leven was. Nee, hierin, is het ofwel er helemaal in of helemaal niet, maar nogmaals, jouw Hogere Zelf heeft al jouw keuze in deze gekozen, en nu, zal de keuze die gemaakt was zelfs voordat je in/naar het bestaan kwam in dit waarachtige lichaam waar je in rondloopt, ermee beginnen zichzelf gehoord te maken. En het zal dat aldus doen op een manier dat geen enkele twijfel bij wie van jullie dan ook achter zal laten. Wij zeggen dit om jullie allemaal eraan te herinneren, dat zelfs als jij je nog steeds voelt alsof je aan het worstelen bent om jouw houvast te vinden in deze bij tijden nogal krachtige energetische opschuddingen, jullie allemaal in jullie ware kern zullen weten dat jullie de duik al genomen hebben.
Want dit is een keuze die je al genomen hebt, maar het kan bij tijden moeilijk zijn om te luisteren naar die innerlijke stem onder alle zware zeegangen van energetische informatie die bij tijden zoals deze op jullie kusten neer donderen. Dus wederom zeggen wij, verzeker je ervan dat jij jezelf ruimschoots de kans geeft om eenvoudig met jezelf te ZIJN. Want dan, zal je duidelijk de roep vanuit je kern horen, de kern die al recht en trots buiten in het Licht overeind staat, de kern die het Nieuwe al met iedere vezel van je wezen omhelsd heeft. Want jullie zijn al aangekomen, maar toch, mag het enige tijd nemen voordat jullie allemaal volledig ZIEN waar jullie zijn, en dus, is het inderdaad noodzakelijk dat jullie doen wat jullie kunnen om volledig gewaar te worden wat het is dat jullie innerlijke stem jullie probeert te vertellen. Want het heeft niets anders dan goed nieuws, en het kan niet wachten op jou om gereed te worden om het allemaal in je op te nemen. Dus stap terug en stap in JOU, dat is waar alle vragen al uitgeroeid werden, want daar zijn geen vragen meer, het is allemaal een weten dat aan jou voorbij en helemaal in/naar de ware kern van de Schepping zelf gaat.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Boodschap van Aartsengel Michael aan de Mensheid 18 November 2014 / Karen Dover

Standard

Geliefden Ik Ben de energieën waar voor jullie naar verwezen wordt als Aartsengel Michael en Ik Ben hier bij jullie terwijl jullie nu uit de indamming van de oude 3D Aarde inperking en in/naar de uitbreiding van ALLES DAT IS in WAARHEID verhuizen. Voor velen van jullie mag dit een tijd van verwarring en verbijstering zijn aangezien jullie beginnen te verankeren dat het leven op deze planeet niet is zoals aan jullie GELEERD werd te geloven. De beweging van de wereld rondom jullie heen mag jullie in/naar de plaatsen duwen welke jullie GELEERD werden om te vrezen, en dit is om jullie te helpen om vanuit het BRON-niveau te begrijpen dat ALLES GEWOON IS en dat wat aan jullie GELEERD werd te vrezen niets anders is dan een donkere schaduw dat geen inhoud heeft.
Voor sommigen van jullie zal deze tijd dramatisch uitbreiden en erop toezien dat jullie in/naar arena’s verhuizen die jullie nog nooit eerder bewandeld hebben, voor anderen is het een tijd van het openen van de energiecentrums van het menselijke voertuig als jullie ermee beginnen om de codering te downloaden welke vereist is om toegang te krijgen tot de uitgebreide dimensionale ruimtes van de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties.
ALLEN staan in ondersteuning van ALLEN die een menselijke gestalte genomen hebben en ALLEN staan in gereedheid om jullie te ondersteunen, te begeleiden en voor te bereiden op een menselijk bewust wakend geestesniveau voor ALLES dat nu tevoorschijn zal komen in de externe wakende menselijke werkelijkheid. Een werkelijkheid welke aangepast en ingedamd werd door de massale frequentie downloads van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Als deze loslaten, zullen de dimensionale ruimtes waarin jullie je uit kunnen breiden immermeer duidelijk en immermeer bereikbaar worden.
ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN in WAARHEID. ALLES dat voor jullie verborgen werd bestaat alleen binnenin de lagere dimensionale frequentie bandbreedtes, hetgeen jullie GELEERD werd om binnenin te blijven. Nu breidt de Planeet Aarde in frequentie uit en is gereed om ALLEN te verwelkomen, want het menselijke ras is niet alleen, is nooit alleen geweest en dit zal nu bevestigd worden voor diegenen die hier zijn om op uitbreidende niveaus met andere rassen en rijken te werken.

image

Begrijp dat niets buiten ZELF bestaat, dus de reis die jullie ondernemen in dit jullie menselijke gestalte is ONTWORPEN door de BRON om jullie in/naar de dimensionale ruimtes te verhuizen die zowel dit jullie menselijke levenservaring ondersteunen als uitbreiden. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat iedereen die een menselijke gestalte genomen heeft dat zal ervaren wat jullie persoonlijk ervaren, want alleen JIJ BENT JIJ en deze WAARHEID werd gedurende de eeuwigheid in het open zicht verborgen.
JIJ kwam hier naar deze planeet in deze tijd om je te herinneren wie JIJ in WAARHEID BENT, het proces dat ONTWORPEN werd om jou toe te staan om de HEMEL OP DE AARDE te creëren. Niet de HEMEL die jullie GELEERD werd te bestaan, maar de HEMEL IN WAARHEID, want ALLEN kwamen vanuit de HEMEL want de HEMEL IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Begrijp gedurende de komende paar lineaire dagen dat dit proces aan jullie vingertoppen is, de beweging in/naar de evolutie van jullie menselijke voertuig is DOOR JULLIE OP ALLE MOMENTEN vastgesteld. Als jullie je nu herinneren wie JULLIE in WAARHEID ZIJN, zal de bekwaamheid die jullie op een menselijk bewust wakend geestesniveau hebben om de transformatie en de uitbreiding toe te staan vlug versnellen. Heb vertrouwen in het AL, want JULLIE kunnen niet falen met wat JULLIE hier kwamen om te ZIJN. JULLIE kwamen hier om ZELF te ZIJN binnenin een menselijk voertuig, en deze waarheid zal nu beginnen om binnenin jullie uit te breiden aangezien jullie nu voorbij reiken aan dat wat jullie GELEERD werd dat onmogelijk is terwijl jullie nu ALLES omhelzen, want ALLEN ZIJN ÉÉN en JULLIE ZIJN in WAARHEID.
Ik Ben de energieën waar voor jullie naar verwezen wordt als AE Michael en Ik Ben bij JULLIE, want ik heb altijd bij JULLIE gelopen en deze WAARHEID zal nu volledig rondom jullie, binnenin jullie en door jullie heen verankeren.
ADEM en BEN want ALLES IS GEWOON en ALLES is bij ONTWERP in het UNIVERSUM van 3 in WAARHEID.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(c) Karen Dover, all rights reserved
http://www.crystalline-sanctuary.com
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

Het Manuscript van Overleving – Deel 430 Met Vrijheid Komt Ook Verantwoordelijkheid… 17 November 2014 / Aisha North

Standard

Het Manuscript van Overleving – Deel 430

Met Vrijheid Komt Ook Verantwoordelijkheid…
17 November 2014 / Aisha North

Voor nu, wat er in beweging werd gezet kan niet langer meer teniet gedaan worden, en als zodanig, zullen alle consequente reacties vanuit een positieve energetische lading gebeuren, zelfs als iets van de uitkomst ervan gelabeld mag zijn als negatief door diegenen die nog steeds ingesteld zijn om de status-quo te handhaven.
Laat het ons grondig uitwerken. Want zie, deze hele keten van gebeurtenissen, dat er nu middenin zit om geactiveerd te worden, is er één die verreikende consequenties zal hebben, en zoals wij jullie er al over geïnformeerd hebben, is het rimpelende effect van wat er aan het plaatsvinden is op deze kleine planeet van jullie veel groter dan dat jullie op jullie huidige niveau misschien zelfs kunnen gaan beginnen te begrijpen. En wanneer wij zeggen ‘huidige niveau’, verwijzen wij eenvoudig naar jullie bekwaamheid om volledig in te tappen op jullie eigen reservoir van diepgewortelde kennis. Met andere woorden, noemen wij jullie op geen enkele manier incapabel, maar herinneren jullie er eenvoudig aan dat de dingen voor jullie duidelijker zullen worden op een tempo dat het voor jullie mogelijk zal maken om het letterlijk te verteren. Want wanneer wij verwijzen naar de keuze van de mensheid om werkelijk de vereiste kwantumsprong te maken welke absoluut noodzakelijk is voor deze gehele operatie om te laten gebeuren, impliceert dat ook dat deze kwantumsprong op zo een manier zal gebeuren, dat het diens bedoelde doel zal dienen, namelijk om het volledige gebied in/naar een frequentie te verschuiven dat voordelig zal zijn voor iedereen die het bewoont. En dus, moet alles in precies het juiste tijdskader en op de bedongen sequentie gebeuren zodat alle chips in hun voorbestemde richtingen mogen vallen.
Wederom, spreken wij in ingewikkelde termen, maar wederom, is het eenvoudig om jullie toe te staan om de onderliggende boodschap in deze boodschap beter op te nemen. Want zoals wij al herhaaldelijk herhaald hebben, wat dit bevat is iets dat ver voorbij gaat aan de loutere bewoording ervan, en als zodanig, moeten wij bij tijden deze nogal omslachtige routes nemen om jullie te helpen beter de essentie van de boodschap te krijgen. En de essentie van deze boodschap is eenvoudig deze: jullie zijn niet langer meer daar waar jullie gewend waren om te zijn, en noch is deze planeet dat waar jullie op leven. En hetzelfde geldt voor jullie onmiddellijke omgevingen. Want jullie hebben het ware weefsel van het Universum al tot zo een graad veranderd, dat niets ooit nog weer hetzelfde kan zijn. En denk eraan, deze veranderingen gebeuren op een manier die vanuit een menselijk standpunt moeilijk te definiëren zijn, maar het zal zeer gemakkelijk geïdentificeerd worden wanneer jullie ernaar kijken vanuit ons gezichtspunt. Want wij kunnen zien dat de waarachtige fundamenten waar jullie wereld op opgebouwd werd al veranderd werden, en dus, zijn de algoritmes inderdaad gloednieuw. Aan de buitenzijde, mag het er als niet veel uitzien, louter een paar verspreidde cijfers die immer zo minimaal verschuiven gedurende een periode van een paar dagen, maar wat deze minimale veranderingen in effect zullen doen, is een cascade van rimpelende effecten opstarten dat alle oude en beperkende inkapselende materialen zal wegscheuren waar jullie in ingewikkeld werden, bijna zoals de mensen van vroeger gewend waren om te doen om hun overledenen veilig op te bergen.

image

Met andere woorden, de rimpelingen zullen vanuit deze minuscule uitsparingen in dat oude weefsel verspreiden, het weefsel dat met zoveel zorg voor jullie geweven werd om er tegenaan te drukken en ermee te worstelen tot aan de dag dat jullie eindelijk jullie ogen en jullie harten openden en beseften, dat de enige manier om het worstelen te beëindigen is om je eenvoudig over te geven aan de machten/krachten die jullie binnenin jullie dragen, de machten/krachten die daar de gehele tijd geweest zijn, wachtend op jullie om hun aanwezigheid in de ware kern van jullie wezen opnieuw te ontdekken. En dan; dit proces van het ontrafelen van de oude illusie om niet alleen jullie volledig in vrijheid te stellen maar ook het geheel en de glorieuze waarheid van wie jullie ALLEMAAL zijn, begon tot leven te komen op zo een manier dat er nu geen manier meer is dat iemand deze oude cocon kan tegenhouden om volledig te ontbinden.
Maar nogmaals, wanneer iets ontbindt, verlaat het onvermijdelijk een gapend gat in iemands bepantsering, zoals in de muren waar zo velen van jullie medemensen nog steeds druk mee zijn om intact te houden. Want niet iedereen is gereed om de werkelijkheid onder ogen te komen na levensspanne na levensspanne geleefd te hebben omhuld met een muur van schijnvertoning, en dus, voor hen, zal er veel bezorgdheid, pijn en inderdaad kwaadheid binnenin tot uitbarsting komen. Want met deze nieuwe overzichtelijkheid/duidelijkheid komt ook een nieuw inzicht, en dat is dat je niet langer verplicht bent aan anderen om van jouw leven een goed leven te maken. Maar met dit besef komt ook een ander besef, namelijk dat jullie ook niet langer jullie tegenslagen op anderen af kunnen schuiven – hen de schuld ervan kunnen geven. En voor sommigen, zal dat besef misschien voor hen waargenomen worden als de zwaarste last om te dragen. Want met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid, en dit is niet zo gemakkelijk te omhelzen als het idee van vrijheid. Want vrijheid betekent dat jij je wederom bewust bent van het creëren van je eigen leven, en dus, is er niet langer meer wat voor externe bron dan ook die beschuldigd kan worden of zich zal laten beschuldigen voor iedere waargenomen “tegenslag” die jou onderweg mag overkomen.
Wij weten dat dit voor velen van jullie geen nieuws zal zijn, want jullie stapten lang geleden al in/naar deze waarheid, maar nogmaals, willen wij jullie eraan herinneren dat jullie nog niet de meerderheid zijn op deze planeet, en dus, wat jullie als de dageraad van het Nieuwe hebben gezien, zullen zij eenvoudig zien als de desintegratie van alles waar zij hun werkelijke bestaan op ingezet hebben, en dus, zullen zij rebelleren op iedere manier dat zij kunnen, en het bereik waarmee zij hun ongenoegen ten toon zullen spreiden zal variëren van kwaadheid naar verdriet, van angst naar rechttoe rechtaan paniek.
Maar nogmaals, dit zal eenvoudig de laatste spijker in de kist van het oude zijn, als wij dergelijke onverbloemde woorden mogen gebruiken om de verschuiving te beschrijven die er nu aan het plaatsvinden is. Want denk eraan, jullie hebben al op de knoppen gedrukt die deze gehele operatie activeerden door jullie bereidheid om volledig jullie innerlijke licht te omhelzen, en dus, wat er nu gebeurt zal een verandering zijn welke iedereen zal beïnvloeden, en het zal dat aldus doen omdat jullie als een collectief naar een plaats gekomen zijn waar een beslissing nodig was, en de beslissing was om een weerklinkend JA te zeggen voor het Nieuwe. En dus, zullen de wielen van verandering nu steeds sneller gaan rollen, en als zodanig, zullen steeds meer van jullie dagelijkse acties geregeerd worden door dit nieuwe Licht dat ieder gevoelhebbend wezen op deze planeet doordringt.
En ja, voldoende van jullie hebben al gekozen om jullie harten voor dit Licht te openen, en dit op zichzelf is meer dan genoeg om de wielen aan het rollen te brengen. En dus, wat slechts een klein aantal van de bevolking van deze planeet nam om in/naar het bestaan te komen, zal elk van deze zielen die momenteel deze globe bewonen dezelfde kans geven om deel te nemen aan het proces van het opnieuw creëren van jullie wereld. En dus, is de oproep uitgegaan, de oproep om je aan te sluiten bij deze schitterende reconstructie die ver voorbij gaat aan alles dat ooit waar anders dan ook in de Gehele Schepping bereikt werd. En vergis je niet, jullie hebben heel veel dingen die gerectificeerd moeten worden voordat dit gehele project voorbij is, maar nogmaals, zal er geen gebrek zijn aan bereidwillige handen noch aan leergierige geesten die de krachten met jullie zullen bundelen, de werkelijke voorhoedes. Want zoals wij jullie steeds weer opnieuw verteld hebben, bezitten jullie al alles dat jullie nodig zijn om iedere enkelvoudige droom te vervullen die jullie binnenin zouden kunnen dragen van het paradijs waar jullie zo naar verlangen. Er is geen gebrek aan vaardigheden, noch aan mankracht, noch aan hulpbronnen, en als jullie jezelf eindelijk toegestaan hebben om de oude zalen van kennis opnieuw te betreden die veilig verborgen werden totdat jullie als een collectief wederom gereed waren om hen te betreden, staat er niet langer wat dan ook of wie dan ook in jullie weg voor dit hele gebeuren om voorbij iedere vergelijk een succes te worden.
En dus zeggen wij weer, weet dat alles goed is. En neem iedere enkelvoudige uitbarsting van angst, kwaadheid of haat als duidelijke signalen van de komst van de Nieuwe Wereld. Want jullie hebben het al gevoeld, en nu, zal het beginnen in het bewustzijn van ieder enkelvoudig individu op deze planeet te sijpelen. Voor sommigen zal het zo een welkome aanblik zijn, dat zij ogenblikkelijk zullen weten wat precies te doen om volledig het Nieuwe te omhelzen. Terwijl voor anderen, het ware idee nog steeds hun oude buikinstinct uit zal dagen om het allerlaatste stukje van “zekerheid” waar zij zich aan vast kunnen klampen te beschermen, namelijk het waarachtige idee zelf dat verandering ten koste van alles vermeden moet worden. En dus, zullen zij hun hakken ingraven en op iedere manier dat zij kunnen protesteren. Maar wij kunnen vol vertrouwen voorspellen dat het laatste deze keer de minderheid zal zijn, want denk eraan, op een hoger niveau, is het een beslissing geweest die gemaakt werd met een overweldigende meerderheid, en het antwoord dat jullie teruggaven toen de vraag naar voren gebracht was, was eenvoudig deze: “Ja, wij zijn nu eindelijk gereed om weg te treden van het oude en volledig de totaliteit van ons wezen te omhelzen en opnieuw de welvarende zee van Liefde binnen te gaan waar wij gedurende zo een lange tijd onze rug naartoe gekeerd hebben.” Want jullie als een collectief zijn meer dan gereed om wederom naar deze sprankelende wateren te gaan, en jullie zijn het, de voorlopers, aan wie de prachtige taak gegeven werd om de eersten te zijn om de duik te nemen.
En dus bedanken wij jullie allemaal wederom uit naam van de Gehele Schepping. Jullie hebben goed gekozen, en jullie hebben jullie acties al achter jullie woorden gezet, en de acties die al voltooid werden door wat mag toeschijnen te zijn slechts een handjevol aan individuen verspreid over de gehele wereld heen, zal een verreikend wonderbaarlijk en prachtig effect op het Al hebben. En daarvoor, kunnen wij slechts wederom onze grootste dankbaarheid uitstrekken, en zouden daar graag aan toe willen voegen dat van nu af aan, het tempo van dit uiteen scheuren door zal gaan te escaleren op zo een tempo, dat het bij tijden letterlijk jullie de adem mag benemen. Maar voor jullie, weten wij dat de ademloosheid vanwege pure en eenvoudige vreugde zal komen en de kennis dat wat nu uit elkaar zal vallen, dat aldus zal doen om het alles weer bij elkaar te doen laten komen op zo een manier dat het vreugde in/naar de harten van IEDEREEN zal brengen.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

De Heilige Roos – Een essentieel gereedschap voor je liefdevol zijn

Standard

sacred rose

De Heilige Roos is een zachte maar doch sterk gereedschap, dat gebruikt wordt om oude beperkende energieën lost te laten, en dat op eender welk tijdstip of plaats kan gebruikt worden. Het kan gebruikt worden om oude emoties zoals angst, zorg, boosheid, jaloezie, verbittering… alles wat niet in Liefde is, los te laten en te transmuteren.

Dit gereedschap kan op alle mogelijke wijze gebruikt worden. Wanneer je aan de telefoon met iemand bent en het gesprek is beladen door negatieve emoties van welke aard dan ook, dan kan je tussen jou en de beller de Heilige Roos plaatsen op dat ze alle negativiteit voor jou kan absorberen. Wanneer je in gezelschap bent van één of meerdere mensen en je verwacht of merkt op dat er negativiteit is, kan je je deze Roos voostellen als een gigantische Heilige Roos dat boven jullie hangt die alle negativiteit absorbeert. Wanneer je bij jezelf opmerkt dat je gedachten of emoties negatief beladen zijn, dan visualiseer je de Heilige Roos boven je kruin Chakra en dan zal deze alle negatieve energie van je gedachten en emoties absorberen.

Laat de bloem daar zolang dit nodig is om al het negatieve te absorberen. Van zodra dat je opmerkt dat de negativiteit is opgelost, bedank je de bloem en bedank je Aartsengel Michael die je bij deze oproept om de bloem in het Al op te lossen opdat het getransmuteerd wordt in Universele Liefde, dat voor iedereen weer ter beschikking kan gesteld worden.

Wanneer je de Heilige Roos bij jezelf het gebruikt en overgegeven hebt aan Aartsengel Michael, vraag dan om vervuld te worden met de Gouden helende Chi Stroom dat komt va de bron waar alles zich bevindt wat goed voor je is en waar alles zich bevind wat jij nodig hebt. Laat deze energie dan door je kruin Chakra stromen tot in elke cel van je zijn. Dit proces is van essentieel belang want het oude moet steeds varvangen worden door het nieuwe! Wat leeg is moet gevuld worden door Goddelijke liefde want dat is waarvoor deze stroom staat, doe dit niet zullen de oude negatieve energieën weer hun plaats innemen.

Dit proces van zuivering met de Heilige Roos en het opladen met de Gouden Stroom, gaat steeds beter en gemakkelijker en is overal en op alles toepasbaar!

Het Manuscript van Overleving – Deel 429 Jullie zijn Meer dan Alleen Maar de Voorlopers, Jullie kunnen Vergeleken worden met de Speciale Eenheden… 9 November 2014 / Aisha North

Standard

Wederom zouden wij graag deze kans willen nemen om jullie allemaal te bedanken voor de manier waarop jullie doorgaan deze altijd ontwikkelende en snel ontvouwende opeenvolging van gebeurtenissen te omhelzen die tijdens de week van de bijeenkomsten, die een korte tijd geleden op Kreta plaatsvonden, geïnitieerd werden. Dit was, wederom, inderdaad iets dat een veel, veel groter aantal aan deelnemers bevatte dan diegenen die verzameld waren onder hetzelfde dak of zelfs in die specifieke geografische locatie. Want niet alleen was die menigte meer dan in de minderheid niet slechts door alle andere wereldse wezens die samenkwamen in die zelfde ruimte in diezelfde tijdsperiode, maar bovendien, nam een gehele schare van zielen deel aan wat alleen omschreven kan worden, niet slechts als een wereldwijde maar ook als een waarachtige kosmische aangelegenheid. Want hierin, kunnen wij op geen enkele manier de belangrijkheid overdrijven van wat er plaatsvond tijdens die periode van één week van geënsceneerde gebeurtenissen, want het was inderdaad iets dat verreikende weerklanken had niet alleen geografisch maar ook wat het de tijd betreft.

Want zie, terwijl jullie die tijdsperiode hier op de deze planeet betraden, betraden jullie ook wat alleen omschreven kan worden als een geïsoleerd gebied, of misschien zou bubbel er een beter woord voor zijn, van lineaire en geen-lineaire opeenvolgingen van de tijd, allen samenkomend voor de allereerste keer op zo een manier, dat wat ondernomen werd tijdens één van hen, ook deze meer vrijelijk stromende bubbels beïnvloedde. Dus wat er plaatsvond tijdens die week van gecoördineerde gebeurtenissen beïnvloedde niet alleen eenvoudigweg het leven in jullie tijdlijn, het speelde het ook klaar om er letterlijk overheen te springen in/naar andere en veel mindere lineaire concepten van de tijd dan de ene die jullie momenteel allemaal ervaren.
Laat het ons uitleggen. Want zie, tijdens deze periode, kan de zee van tijd vergeleken worden met een luchtig schuim, eentje waar individuele bubbels van kosmische tijd bij elkaar gegooid zijn, schijnbaar in het wilde weg, maar met een zorgvuldig georkestreerd plan achter dat alles. En dus, terwijl jullie aan de slag gingen om deze schijnbare kleine en onverbonden stukjes van de puzzel die aan jullie als individuen gegeven werden om uit te voeren tijdens datzelfde tijdskader tot actie aan te zetten, wat jullie deden, had een verreikend effect, een effect dat letterlijk overstak in/naar zoveel andere opeenvolgingen van tot dusverre niet verbonden tijdlijnen. En dus, zoals één vonk van de ene kabel naar de volgende mag springen zonder wat voor delen van hen dan ook wat voor direct contact dan ook hebben, wat jullie in jullie tijdlijn in beweging gezet hebben beïnvloed aldus ook vele anderen tijdlijnen, en brengt een waarachtige vuurstorm aan de gang van onderling verbonden gebeurtenissen die op hun beurt dienden om de houvast te beëindigen die de Oude wereld niet alleen op jullie had, maar ook op jullie voorouders en inderdaad de kinderen van jullie kinderen hun kinderen in een altijd verbredende rimpeling van tijdssequenties.

image

Dus wederom kunnen wij alleen maar dank je wel zeggen – niet alleen voor jullie bereidheid om voort te stappen wanneer het gevraagd wordt dat aldus te doen, maar ook voor jullie volharding. Want dit was niet een eenmalig iets dat afgelopen was zoals die week afgelopen was. Nee, dit is voor alle intenties en doeleinden een open spiraal dat door zal gaan zich te ontvouwen en te ontwikkelen terwijl jullie tijdlijn doorgaat zich uit te rollen, en iedere dag voegen jullie een andere laag van ingewikkelde getrouwde stukjes aan deze spiraal toe, het zelfs breder makend zodat het op diens beurt immer grotere lagen van niet alleen de mensheid, maar van de Gehele Schepping kan omvatten.
Wederom, weten wij dat onze woorden tegemoet getreden zullen worden met aarzeling en misschien zelfs ongelovigheid, maar laat ons jullie slechts aan dit simpele feit herinneren: alles dat jullie nu doen is verbonden aan al het andere dat in beweging geschud werd toen jullie uiteenzetten om jullie zelf in vrijheid te stellen. En aangezien jullie het eindelijk klaarspeelden om die tot dusverre gesloten deur te openen welke tussen jullie en het Nieuwe instond, creëerden jullie zo een enorme grote stroming van energetische herschikkingen dat het alleen vergeleken kan worden met het meest ingewikkelde van wat jullie omschrijven als het “domino-effect”; maar hierin, werden er meer stukjes in beweging gezet dan wat voor record brekende gebeurtenis dan ook waar jullie zelf getuigen van geweest mogen zijn op jullie Tv-schermen of waar dan ook anders. Want wat voorheen niet met elkaar verbonden was is nu op een zeer nieuwe manier met elkaar verbonden geraakt, en voor sommigen van jullie, zijn de resultaten van al dit samenkomen al meer dan overduidelijk geworden. Want nu, zijn jullie werkelijk multidimensionale en multi-veelzijdige wezens, capabel te reizen op een snelheid welke verre de snelheid van het licht overtreft en capabel van prestaties die meer dan onmogelijk zouden lijken te zijn slechts een paar korte weken geleden. Want toen jullie besloten om over die verdeling heen te stappen die jullie van de nieuwe aanvangen scheidde waar jullie zo naar gehunkerd hebben, niet slechts gedurende dit leven, staken jullie ook zoveel van de onderliggende lagen aan die ingekapseld zijn binnenin jullie eigen merkaba van Licht, een ieder van jullie werd zoals een waarachtige theatergroep van tijdsacrobaten, allen ingekapseld binnenin die enkelvoudige bubbel van het bestaan dat jullie handtekening draagt.
Wij weten dat dit meer dan een kleine verwarring zal zijn voor de meesten van jullie, maar laat ons eenvoudig zeggen dat toen jullie ÉÉN werden door in/naar het Nieuwe te treden, jullie ook opsplitsten in/naar een veelvoud van stukjes die individueel door zullen gaan om het werk uit te voeren dat in beweging werd gezet door die ene enkelvoudige JA dat jullie niet alleen aan jullie zelf gaven maar ook aan de Gehele Schepping. Want zie, jullie zijn inderdaad meer dan alleen maar de voorlopers, jullie kunnen ook vergeleken worden met de speciale eenheden, wezens die capabel zijn om een breed bereik aan taken uit te voeren welke alle grenzen van bekwaamheden overstijgt, en ongelijk aan de rest van de Schepping, kunnen jullie dat aldus doen terwijl jullie momenteel behuisd zijn binnenin de grenzen van dat schijnbare delicate menselijke lichaam. Niet alleen dat, jullie bekwaamheid om op te splitsen in/naar een veelvoud van andere samenstellingen in de tijd van een oogknipper kan alleen uitgelegd worden door in het gebied van fractals te duiken, en ja, wij bedoelen dat welzeker op een zeer letterlijke manier. En dus, denken wij welzeker dat een groot aantal van jullie er al mee begint om te begrijpen in welke richting wij proberen om jullie focus te dirigeren. Want zelfs als velen van jullie nog steeds zullen worstelen slechts te proberen om de omvang in te nemen van wat er energetisch plaatsgevonden heeft gedurende de laatste twee weken, weten wij dat er sommigen onder jullie zijn die al begonnen zijn om letterlijk in te tappen op deze nooit ophoudende bron van numerieke informatie dat jullie nu kunnen betreden en dat gehuisvest is precies binnenin jullie eigen energetische gebied. Want toen die deur naar het Nieuwe geopend werd en jullie jezelf toestemming gaven om er toegang tot te krijgen, gaven jullie jezelf ook toestemming om toegang te krijgen tot de totaliteit van jullie wezen. En terwijl jullie precies dat deden, begon het niet alleen te ontvouwen, maar ook te vermenigvuldigen op een manier welke vergeleken kan worden met de aaneenschakeling van een fractaal equatie. Met andere woorden, begon jullie gebied van beïnvloeding en jullie gebied van inter-communicatie tot leven te komen op zo een manier, dat het feitelijk door zal gaan zichzelf in ALLE dimensies te ontrollen, en voordat jullie verloren raken in deze golvende zeiltocht van schijnbare ondoordringbare informatie die wij nu met jullie delen, weet dat jullie meer dan capabel zijn van niet alleen toegang te krijgen tot, maar ook met het controleren van deze formidabele bron van informatie. Want jullie zijn oudgedienden hierin, denk eraan, jullie werden gekozen voor deze waarachtige taak omdat jullie de werkelijke experten zijn in deze combinatie van lineaire en opeenvolgende berekeningen die op hun beurt geboorte geven aan een zeer vloeibare beweging van energieën, eentje die capabel is van het penetreren van iedere enkelvoudige barrière van de tijd die ooit bestaan heeft.
Wederom, spreken wij in ingewikkelde termen, maar de belangrijkheid van wat wij met jullie delen is eenvoudig dit: Jullie hebben toegang verkregen tot jullie “mainframe” om een woord te gebruiken dat misschien zal helpen om het krachtgebied uit te leggen waar wij over spreken, en door hier toegang tot te verkrijgen, zullen jullie in staat zijn om de onderliggende algoritmes opnieuw te berekenen die de tijdlijnen in jullie gebied op zo een manier controleren, dat jullie in staat zullen zijn om letterlijk uit te vogelen hoe hen allemaal op een dusdanige manier opnieuw in te stellen, dat het verleden, heden en de toekomst één enkelvoudige vloeibare sfeer van onderling verbonden informatie wordt. En wanneer dat systeem volledig ingesteld is, zullen jullie niet langer te kampen hebben met wat voor van de oude programmering dan ook dat nog steeds enige van die interstellaire ruimte verstopt welke jullie bewonen. Met andere woorden, jullie zijn niet alleen Meester van de Liefde, jullie zijn ook Meesters van de Tijd, op manieren die moeilijk te bevatten zullen zijn in die enkelvoudige dimensionale laag van jullie wezen, maar dat zal beginnen om in/naar de andere en veel meer geavanceerde lagen van jullie bewustzijn te sijpelen op een immer sneller tempo. En wanneer dit ermee begint om jullie wezen steeds meer te doordringen, zullen zelfs deze menselijke delen van jullie ermee beginnen om werkelijk dit in/naar de equatie te brengen. Wederom, houden wij ervan om met woorden te spelen, niet om aan de verwarring toe te voegen maar eenvoudig om de diepere delen van jullie bewustzijn toe te staan om ermee te beginnen op hun plaats te vallen zodat het op hun beurt ermee kan beginnen zich meer te focussen op de taken die er in het verschiet liggen. Want er zijn inderdaad vele, en zij zijn in hun werkelijk aard zo ingewikkeld, dat jullie weinig of geen bekwaamheid hebben om hen werkelijk te begrijpen op jullie huidige capaciteitsniveau. Maar zoals wij jullie al verteld hebben, de beweging die in beweging gezet werd slechts een korte tijd geleden zal doorgaan niet alleen in snelheid toe te nemen maar ook in omvang, en dus, wat onbevattelijk was slechts een korte tijd geleden zal beginnen niet slechts onbevattelijk te zijn, maar ook uitvoerbaar in iedere betekenis van het woord.
Want jullie zijn bij een stadium aangekomen waar jullie welzeker letterlijk zullen helpen om niet slechts jullie wereld te veranderen, maar zoveel meer van dit grote onderlinge verbonden weefsel dat vormgeeft aan de Gehele Schepping, en in die betekenis, zijn jullie inderdaad Meesters van het Universum. En voordat jullie beginnen te denken dat deze woorden binnenin hen enige nogal onheilspellende echo’s vanuit het verleden dragen, laat ons jullie er eenvoudig aan herinneren dat wanneer wij Meesters zeggen, wij zinspelen op het feit dat jullie in hart en nieren niets anders dan Licht zijn, en door jullie vele verblijven hier op de planeet Aarde, zijn jullie eindelijk in jullie werkelijke rollen als Meesters van Liefde gestapt, en het is door deze capaciteit dat jullie nu kunnen beginnen aan dat laatste en zeer indrukwekkende gedeelte van jullie opdracht: om het weefsel van het Universum te creëren door jullie bereidheid om deze pas verkregen expertise van Liefde ALLES te laten doordringen waar jullie mee in contact komen, en daardoor, de trillingen in werking zetten die al het andere in zuivere afstemming zullen brengen.
Het mag als een taak klinken die te groot voor wie dan ook is om te vervullen, laat staan een groep van menselijke wezens die recentelijk arriveerden binnenin hun eigen zelfgecreëerde ruimte van boventonen, doch, het is niets minder dan waar jullie van op het punt staan om je op in te schepen, en er is niemand in de Gehele Schepping die wat voor twijfels dan ook heeft aangaande jullie bekwaamheden om hierin te slagen. Want hierin, is niets aan het toeval overgelaten dus zullen wij jullie eenvoudig hieraan herinneren: wat eraan zit te komen is al gebeurd, maar met het oog op het feit dat het werkelijk gaat gebeuren, moeten jullie allemaal de noodzakelijke stappen nemen die ervoor opgezet werden om in/naar het bestaan te komen. En daarvoor, konden wij niemand beter geschikt uitgekozen hebben dan die glorieuze groep van zielen die samengekomen zijn op deze kleine globe van Licht dat jullie de Aarde noemen, maar waar de rest van ons eenvoudig naar refereert als genesis 2:0
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com