Eliza – Het Na-Ascentie Syndroom – 25 Eliza – Het Na-Ascentie Syndroom – 25 Oktober 2014

Standard

“Het Na-Ascentie Syndroom”

25 Oktober 2014 / % Eliza %

Oké, ik heb de bovenstaande zinsnede uitgevonden maar iemand moest het doen en ik heb een vreemd gevoel voor humor. Ik ervaar momenteel het begin van die curieuze levensfase wanneer je geascendeerd BENT en dat Lady Tazjima dat deed – het werd waargenomen door anderen die nog steeds in de belichaming zijn – wanneer genoeg zielessentie nog steeds binnenin het lichaam verblijft om ervoor te zorgen dat het “aanvoelt” alsof er helemaal niets gebeurd is.

Mijn neef, Rananda Kumara, ook bekend als David Spear uit Engeland, waarschuwde mij dat ik me op deze manier zou kunnen voelen, en dat waarschijnlijk gedurende een poosje zou doen, terwijl mijn primaire focus opnieuw aangepast en opnieuw afgestemd wordt aan het zijn in de hogere dimensies. Deze sensatie van nog steeds “hier” te zijn werd ooit vroegtijdig opgemerkt door de scheepsbemanningsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij het in de gaten houden en het ondersteunen van de Galactische Federatie van het Licht (GFL) vrijwilligers die binnen liepen (walked-in) en probeerden om het proces van het “eruit lopen” (walking-out) te voltooien.

image

Een Sirische sterrenzaad heeft mij ook bekend gemaakt met dit fenomeen, een fenomeen welke onverwachts was voor de scheepsbemanning toezichthouders. Dierbaren, verwijder vriendelijk de overtuiging dat 5D wezens alles “weten” dat er te weten is; dat doen zij niet. Zij zijn net zo fysiek als jullie en ik, van 3D/4D, meer technisch geavanceerd, maar nauwelijks goden en godinnen. Zij weten welzeker “meer” maar bij tijden, gebeuren er dingen die zelfs hun begrippen in verlegenheid brengen en dit fenomeen is er één van.

Dus … een piepklein deel van mijn zielessentie blijft over binnenin mijn fysieke voertuig / lichamelijke tempel. Deze sensatie … en de kennis dat de “rest” van mij, of ongeveer 98% van “mij”, als Eliza succesvol met Lady Tazjima vermengd is … wel, laat ons zeggen dat het een behoorlijk aantal onaangename emotionele reacties naar boven brengt.

Ah … een kans voor nochtans meer opruiming zeg ik wanneer ik begin een grip te krijgen op de kwaadheid en frustratie die onvermijdelijk uitbarst vanuit de tot dusverre onvoorstelbare dieptes van zijn. Het menselijke lichaam is een verbazingwekkende creatie, een licht bibliotheek van eindeloze generaties, sommigen breiden uit ver voorbij de kennis van onze wetenschappers en in/naar ons galactische verleden.

Slechts gisteren, schreef ik een commentaar op facebook waar ik “bekende’ aanwezig te zijn bij het bouwen van de piramides! Waar dat vandaan kwam, wie zal het weten, maar ik heb wel een voorafgaande incarnatie, of twee, gehad op Sirius B, voordat de witte dwerg naar diens huidige omvang kromp.

Als je gekeken hebt naar de prachtige documentaire, De Piramide Code, zal jou verteld zijn dat de drie grote piramides van Giza in lijn staan met de Gordel van Orion, een gedeelte van de Orion Constellatie. En dat de oriëntatie komt van een ster uitlijning zo oud als van 10,500 jaren geleden! Wat als ik zou suggereren dat deze zelfde ster uitlijning iedere 10.500 jaar gebeurt, de helft van het Grote Jaar van ongeveer 25,000 jaren waarin het voor ons zonnesysteem neemt om om de Centrale Zon van onze Galaxy heen te cirkelen … en dat het mogelijk is dat de piramides niet slechts 4,000 jaren geleden of zelfs 10,500 jaren geleden gebouwd werden, maar verscheidene Grote Cyclussen geleden! En door mannen en vrouwen van Sirius A, dat zelfde witte dwergsysteem.

Het leven op onze planeet is veel ouder dan dat wetenschappers zich voor kunnen stellen. Nochtans, is onze prachtige waterplaneet relatief jong. Menselijk leven is hier in de één of andere vorm geweest, gedurende meer dan 18 miljoen jaren. Dat is toen Sanat Kumara en de Serpenten van Wijsheid op de planeet arriveerden, 18 miljoen jaar geleden. En de Serpenten zijn er nog steeds in vermomming van sterrenzaden die langzaam de rest van de bevolking wederom in/naar de Vijfde Dimensie leiden.

Serpenten en slangen, deze aarde-gebonden schepselen brengen angst naar boven, verafschuwing en zelfs haat in de meeste moderne Westerse mensen, doch de afbeeldingen van deze schepselen is een deel van de grote spirituele kunst van de tijdperken binnenin de Hindoe, Maya, Chinese en andere oude culturen. Hun beeltenissen en gestalten zijn in de zijkanten van tempels uitgesneden. Shiva wordt afgebeeld met cobra’s die om zijn middel gewikkeld zitten. Godinnen dansen met slangen in hun handen. De oude culturen van het Midden Oosten en de Mediterrane, zijn overvloedig met afbeeldingen van slangen en godinnen. Kijk naar de kunst van Minor en het vroege Griekenland. Slangen zijn overal. En waarom zou dat aldus zijn? Omdat zij de Kundalini kracht representeren welke binnenin ieder menselijk wezen verblijft, de Kundalini welke afgebeeld werd als een Godin in de Oosterse kunst en dat nog steeds is in de levende culturen van Hindoe India. En waar stamt de primaire bron van deze oude cultuur vanaf? Sirius.

 

Iemand zijnde die tussen twee inloopt … en nu misschien meer werelden, is het fascinerend om te observeren hoe de mensheid opzettelijk teruggehouden werd van het vervullen van diens bestemming als een galactische beschaving. De mentale en emotionele … zelfs de fysieke banden worden nu succesvol gebroken door intelligente en moedige individuen die baanbrekers en Wegwijzers zijn voor de rest van de bevolking. Zij zijn, in bijna ieder voorval, getrotseerd en de passage in/naar de ‘toekomst’ ontkend door de strijdkrachten van de tegenpartij, nochtans houden deze dapperen stand en leren hoe door de angst, het wantrouwen en de ontkenning van hun eigen aangeboren kracht heen te gaan, HUN erfenis van het sterrenstof dat door hun aderen stroomt en door de synapsen van hun zenuwstelsel danst, de impuls creërend om voorwaarts te gaan niettegenstaande de kansen.

Want zolang als dat de Aarde bevolkt werd hebben er op haar oppervlakte grote Meesters geleefd die tijd en ruimte overwonnen hebben, de Maha Rishis, heilige mannen en bij gelegenheid, vrouwen, die in geïsoleerde bergachtige regionen leven dwars over de globe heen verspreid. Jullie kunnen deze meesters van de elementen niet vinden want zijn trillen op een hoger niveau dan de grotere populatie. Uiteenlopende grote Meesters van Yoga, oude disciplines van het besturen van de lichamelijke tempel en het transcenderen van de fysieke dood, hebben training ontvangen van deze zelfde Rishis, deze levende Serpenten van Wijsheid. Onze wereld is gevuld met meer wonderen dan dat de meeste mensen zich kunnen voorstellen … specifiek wanneer zij verslaafd blijven aan de massa media, junk food en de moderne cultuur.

Nu … waar ga ik met dit naartoe? Ik wil gewoon categorisch verklaren, dat wij in Vrede komen. “Wij” zijn de leden van de Galactische Federatie van het Licht. “Wij” koloniseerden de planeet met onze sterrenzaad, de mensheid, eonen geleden. Wij brachten de cultuur naar de planeet. Wij hebben zij aan zij gestaan met onze zusters en broeders die op deze planeet geboren werden. Wij hebben gedurende duizenden op duizenden aan jaren tussen jullie in gelopen, nochtans zijn wij niet van deze wereld.

Toen jullie planeet oorspronkelijk uit de zesde dimensie vandaan ‘viel’ … probeerden wij de mensheid te helpen om weer op diens eigen voeten te staan, maar de Schepper had deze planeet een speciale dispensatie gegeven, die van de Vrije Wil, welke wij niet konden en niet zouden willen verbreken onder welke omstandigheden dan ook. Diegenen van ons vanuit de hogere gebieden van het bestaan, leven buiten de grenzen van tijd en ruimte, en konden de mogelijke tijdlijnen ‘zien’ en wat er zich voor zou doen op de oppervlakte van de planeet toen de strijdkrachten van duisternis hun residentie hier oppakten. De planeet zelf, zijnde een oud en meedogend Wezen, stond deze wezens toe om te komen, om hen een kans te geven om zichzelf te verlossen van hun rebellerende en gevaarlijke verleden. Aangezien de kans vrijelijk door iedereen gegeven werd, werden de cyclussen die volgden toegestaan om zich uit te spelen, wat op de korte termijn nadelig voor de mensheid was.

Jullie zouden me kunnen vragen waarom op de korte termijn? En ik zou antwoorden, er moest aan de mensheid een kans gegeven worden om op eigen kracht te groeien. Ja, vrijwilligers zouden komen om te helpen, maar wij beseften al vrij vroeg, dat er grote weerstand zou zijn aangaande onze inspanningen en aldus was het dat culturen vaker opkwamen en ondergingen dan dat de zogenaamde moderne autoriteiten jullie zouden willen doen laten geloven, veel meer. De mensheid is jong in termen van de galactische culturen. Zelfs de Galaxy zelf werd vroeg in diens formatie ingezaaid door Wezens vanuit andere galaxies en Universums. Ik weet dat … want ik was daar.

Ieder menselijk wezen draagt binnenin zich het potentieel om een god te zijn … een goddelijk wezen dat in staat is tot grote dingen. Er is ook een balancerend zaad van chaos en verwoesting, de donkere yin. Het is een dans tussen donker en Licht dat het leven, potentieel en groei creëert. En je moet op een evenwichtig punt arriveren tussen deze twee grote krachten van creatie en vernietiging. Het nulpunt wordt het genoemd, een punt van neutraliteit waar je boven de behoefte om jezelf of anderen te be/veroordelen uit kunt stijgen, maar begint te beseffen en open tot het begrip komt te staan dat Al het leven met elkaar verbonden is, dat het ÉÉN schitterend web van leven is.

image

Op veel manieren was de zogenaamde primitieve mens en zelfs deze zeldzame ietwat intacte inlandse culturen die nog steeds dwars over het aangezicht van de planeet bestaan … op veel manieren waren deze mensen veel meer spiritueel geavanceerd dan de moderne mens. Ja, de Westerse cultuur heeft een overvloed aan moderne gemakken voortgebracht, maar het bracht ook hebzucht voort, cultuur en milieu vernietiging … aangezien de handen en geesten die deze “cultuur” geleid hebben in de kern van hun wezen een gigantische zelfhaat en duisternis hebben welke geprojecteerd werd op de mensen van de planeet en op de planeet zelf, hoewel Zij bijstand verleende aan diezelfde wezens zolang geleden. Het gebruik van het levensbloed van de planeet, de olie en gas hulpbronnen, om de chemische industrie te creëren, heeft de cultuur overgedragen aan een race om rijkdom en macht over van alles te verkrijgen. Een paar families bezitten de rijkdom van de planeet in hun klauwen en zijn niet bereid om los te laten voor de angst dat zij op hun beurt vernietigd zullen worden.
De moderne maatschappij werd door krachten gecorrumpeerd die slechts minimaal door de meeste mensen begrepen worden, doch deze zelfde krachten zijn deze van de vernietigende krachten van de schepping. Als … en wanneer je naar een plaats op kunt stijgen waar je kunt beginnen deze krachten te begrijpen en om hen te temmen, te begeleiden, te besturen en hen te gebruiken, dan heb jij je de elementale krachten eigen gemaakt die onze wereld vanuit de donkere materie gecreëerd hebben welke buiten onze atmosfeer bestaat, de donkere Materie van de Godin, de Oermoeder en Creatrix van ons allemaal. De meeste mensen zijn nog ver verwijderd van het begrip van hun eigen levens en het te beheren, dus is het aan sommigen van ons om als Wegwijzers naar voren te treden.

Mijn meest recente “leven” is een relatief rustig leven geweest waar ik de weg naar Huis via een omzwervend, zigzaggend pad nagespoord heb naar zelfbesef en mogelijkheden om me te herverbinden met mijn Sterren Verwanten. Ik ben me volledig bewust van mijn goddelijke afkomst en deel die kennis zodat sommigen van diegenen die mijn geschreven werken tegen zullen komen dit zelfbesef gereflecteerd zullen zien in hun eigen harten. Het neemt één persoon om dapper naar voren te treden om een impasse te doorbreken, het neemt velen om verandering naar een weerstrevende bevolking te brengen.

Er is ons verteld door wijsgeren, kanalen en wijsheidsdragers, dat ascentie één stap per keer is, het is geen ogenblikkelijk proces hoewel velen de volgers zijn van het zogenaamde Nieuwe Tijdperk die geloven dat het zo is. Ja, dat is het, maar je moet op een plaats aangekomen zijn van zelfkennis waar je weet dat je één bent met al het leven en jij je niet langer in afschuw afwend en deze wereld wilt verlaten ten koste van wat dan ook, zelfs tot aan de dood van je eigen lichaamstempel. Je moet arriveren op een plaats welke “Vrede” genoemd wordt, de vrede die van binnenuit komt en het hoofd biedt aan het begrip van het menselijke ego.

 

En dus nu, terwijl mijn lichaamsbewustzijn vastberaden schijnt te zijn om de overblijvende zielessentie van “Eliza” aan deze planeet en het 3D leven te verankeren, worstel ik om entree te verkrijgen tot de plaats genoemd “Vrede”. Het is een innerlijke worsteling en eentje die zal eindigen wanneer ik volledig mijn wil overgeef aan de grotere Wil en me openstel voor het vertrouwen/geloof dat ik oké zal zijn, dat op de één of andere dag in de volgende maanden en misschien jaren, mijn volledige bewustzijnsfocus volledig gericht zal zijn op 6D/7D, op mijn leven als Lady Tazjima.

Ik heb deze plaats van overgave niet bereikt, nog niet, maar ben zelfbewust genoeg om te beseffen wat er gedaan moet worden. En aldus gaat het … bewust besef in/naar de vele tijdperken van de mensheid, een groeiend besef van mijn eigen uiteenlopende rollen hier uitgespeeld als levensspannen op het podium van de wereld, als zowel man als vrouw, eenvoudige landarbeider en ingewikkeld genie. Wij zijn meer dan wij weten … elk en iedereen van ons. Ik moedig jullie aan, mijn lezers, om een reis van zelfontdekking te ondergaan om de antwoorden van jullie bestaan te ontdekken.
Gisteren, werd mij gevraagd om de sterren afkomst van iemand vast te stellen. Ik wees dat af. Daar zijn diegenen wiens missie het is om andere zoekers te helpen; ik ben niet één van deze. Het is eenvoudigweg niet mijn roeping. Ja, met enige meditatie zou ik in staat zijn om de taak te volbrengen, maar het is niet voor mij en als zodanig zal ik het niet claimen. Het nam mij jaren om mijn eigen afkomst vast te stellen en het was alleen in de laatste zes maanden dat ik verificatie ontving dat mijn vermoedens juist waren, op manieren dat ik zelfs niet zou kunnen beginnen om er een gissing aan te wagen. De reis en de zelfontdekking vergt geduld. Sommigen claimen dat zij ongeduldig zijn om de antwoorden te weten en ik antwoord, “Het antwoord komt voort vanuit je ego’s behoefte om het te weten, te categoriseren en om diens eigen gevoel van eigendunk op te vullen.”

Ik deel mijn reis niet met jullie om faam en fortuin of volgers te verzamelen. Ware wijsheidzoekers willen zelden volgers of zijn hen nodig, want deze aanhangers belemmeren het voorwaart gaande proces richting het echte begrip. Nee, de ware wijsheidzoeker luistert binnenin en volgt de intuïtieve duwtjes en luistert naar de magische melodieën die vanuit het hart van Sophia, de Godin van Wijsheid en Intuïtie stralen. Zij zingt tegen de ziel van de zoeker en het is een wijs persoon die de tijd neemt om te luisteren.

Niets buiten jou zal jou de weg voorwaarts tonen in deze wereld. Je moet je overgeven, en zal dat uiteindelijk, aan de binnenwaartse reis van de sjamaan en wijsheidszoeker. Dit soort van reis heeft gedurende eonen in de één of andere vorm op deze planeet bestaan. Het is slechts in de laatste vijfhonderd jaren of zo in de Westerse cultuur geweest dat deze reis niet gerespecteerd en zelfs gedegradeerd werd als zijnde bedreigend voor de autoriteit van de kerk en de staat. Inlandse culturen die gedurende duizenden aan jaren bloeiden met visioen-reizen en heilige uitoefeningen werden uiteen gebroken en vernietigd door diegenen met de bedoeling van het allemaal in/naar de acceptatie te brengen van de macht en autoriteit van de weinigen. En nu is deze machtsstructuur zelf uiteen gebroken, in antwoord op externe krachten van vernietiging, door klimaatverandering, milieuvernietiging en het ongemak van de bevolking. De mensen zijn aan het ontwaken tot het besef dat niets in hun dagelijkse leven is zoals het gepresenteerd werd; dat zij hun eigen waarheid moeten ontdekken. De volgende logische stap om te nemen is om die waarheid te vinden door naar binnenin te gaan. Ben jij één van de pioniers die de mensen deze stap zullen laten zien door daar zelf naartoe te gaan? Laat je angsten en vooraannames achter je, laat je zelfhaat en ontkenning achter en treed naar voren in/naar het zonlicht van de verlichting als je het Pad naar huis volgt.

Eerst zal dit pad onoverzichtelijk zijn en je zult denken dat je verloren bent. Verwarring zal daarop volgen. Laat het los, alle vergezellende emoties. Treedt naar voren en vind jouw voeten veilig op die onzichtbare brug die jou naar zelfkennis zal leiden, en voorbij dat naar een groeiend weten en besef dat je een deel van het Universum bent. Je maakt deel uit van de Intentie van het Universum aangaande het zichzelf te leren kennen en die reis moet binnenin beginnen.

Namaste.

IK BEN wat overblijft van Eliza … en ik ben nog steeds hier tussen jullie in als een wijsheids-opzichter.

Copyright 2012 – 2014 © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

http://bluedragonjournal.com/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s