Het Loslaten van “Persoonlijke” Kwaadheid vanuit het Menselijke Voertuig + Meditatie – 22.10.2014 / Karen Dover

Standard

Karen Dover
Het Loslaten van “Persoonlijke” Kwaadheid vanuit het Menselijke Voertuig
22 Oktober 2014

Kwaadheid wordt in een verscheidenheid aan manieren aan het menselijke ras onderwezen, er is een verscheidenheid aan verschillende frequenties die gerelateerd zijn aan de vervorming wat onderwezen wordt als “kwaadheid” binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Kwaadheid IS GEWOON, het is de context waarin het onderwezen en verankerd is dat het op manieren zal zien verlichten zoals het verlicht is in deze tijd. Kwaadheid werd vaak omschreven als een “hete kool” die brandt en het is het branden dat in deze tijd binnenin jullie naar boven mag komen. Ofwel dit nu volks kwaadheid, voorouderlijke kwaadheid, geslachtelijke kwaadheid enzovoorts is, het werd allemaal aan het menselijke ras onderwezen als een basis van waaruit de menselijke levenservaring te voorzien van brandstof.
Je mag deze blog lezen en denken, “Waar heeft ze het over, ik ben niet kwaad”. Wat deze blog adresseert is kwaadheid op een CELLULAIR NIVEAU. Laat mij jullie een voorbeeld geven om het uit te leggen, ik werd in Schotland geboren, mijn cellulaire structuur toen ik naar deze planeet kwam was KELTISCH, dus was mijn basispatroon voor deze menselijke levensspanne al ingesteld toen ik ervoor koos om in een Schots leven te incarneren. De KELTEN hebben een geschiedenis die agressief is; oorlogen, geweld, schaarste, ontworteling, de lijst is eindeloos. Velen van jullie mogen in staat zijn om jullie “wortelen” na te sporen naar Schotland of inderdaad Ierland, beide zijn van Keltische oorsprong. Diegenen die bekend zijn met Schotse mensen zullen duidelijk de kwaadheid zien welke verankerd is toen het recente “onafhankelijkheidsdebat” diens hoofd wederom optilde. Het heeft gediend om een verdeeldheid aan het licht te brengen welke op het CELLULAIRE NIVEAU bestaat. Het menselijke voertuig is welbeschouwd een product van afstamming. Het nasporen van je menselijke stamboom zal verlichten wat jouw voorouders deden en hoe zij leefden. Dit wordt op uiteenlopende niveaus in het menselijke gedrag aangepast.
Het moet herinnerd worden dat ALLES NU IS, daarom is de geschiedenis van de KELTEN NOG STEEDS ACTIEF totdat het losgelaten wordt uit de cellulaire structuur van het menselijke voertuig. Het moet ook herinnerd worden dat de voorouderlijke kwaadheid vele onderwerpen dekt en op uiteenlopende manieren tentoongespreid wordt. Niet alle kwaadheid wordt tentoongespreid als de vijandelijke agressie die verondersteld wordt wanneer het woord “kwaadheid” gelezen wordt.
De Nieuwe Aarde energieën die rap dwars over de planeet heen stromen verlichten de voorouderlijke kwaadheid met het oog op het feit dat je het zowel kunt zien als hen dan los kunt laten. Je mag geleden hebben aan depressie, verontrusting, huidkwalen, maagkwalen, agressie, stemmingswisselingen enzovoorts op het één of andere moment in je leven of tegen hen “gestreden” hebben in deze menselijke levenservaring. Deze zijn de “doorbloedingen” vanuit de levensspannen die zich uitspelen en die de kwaadheid van brandstof voorzien en tot actie aanzetten in dit leven vanuit het CELLULAIRE NIVEAU naar buiten.

image

Kwaadheid werkt om het menselijke voertuig IN ELKAAR TE LATEN STORTEN, leidend naar uiteenlopende ZIEKTE patronen en aangezien dit geen WAARHEID is, en hiermee bedoel ik dat het menselijke voertuig nooit ontworpen werd om ineen te storten maar om ZELFGENEZEND te zijn, moet deze frequentie losgelaten worden om in frequentie te verhuizen en de Nieuwe Aarde werkelijkheden in WAARHEID binnen te gaan.
In deze tijd wordt aan jullie gevraagd om BINNENIN TE KIJKEN, te begrijpen dat de overdekkingen en de scenario”s die voor jullie gecreëerd worden opzettelijk zijn en een frequentie triggeren welke geen WAARHEID is en niet langer kan resoneren binnen het menselijke voertuig. Het te verlichten zal jou dan toestaan het te her/erkennen en het los te laten. Mislukken het te her/erkennen zal erop toezien dat het aan jou op diepgaande niveaus getoond wordt.
Samen met kwaadheid wordt schaamte en onwaardigheid onderwezen. De oude 3D Aarde constructie onderwijst dat op de één of andere manier jij jouw recht om in de menselijke gestalte te leven moet verdedigen, onderwijst jou dat je moet rechtvaardigen wie je bent om geaccepteerd en geliefd te zijn. Dit is geen WAARHEID. ALLES IS GEWOON en LIEFDE is wat JIJ in WAARHEID BENT. Er is geen noodzaak om te rechtvaardigen wie jij bent, wie jij bent is JIJ en JIJ BENT GELIEFD. Het is nu tijd om het zwaard neer te leggen en op te houden met vechten, natuurlijk het gevecht dat BINNENIN het menselijke voertuig plaatsvindt. Vrede wordt bereikt door te erkennen dat je bent wie je bent en dat je niet wie dan ook anders kunt zijn dan wie jij bent. ACCEPTATIE KOMT VAN BINNENUIT, het wordt niet in de mensen rondom jou heen gevonden, inderdaad de mensen rondom jou heen zullen veranderen als jij jouw INNERLIJKE LANDSCHAP verandert.
De Nieuwe Aarde is op LIEFDE en VREDE gebouwd, deze frequenties moeten op het CELLULAIRE NIVEAU verankerd en dan uitgestraald worden in/naar de wereld. Om dit te doen HOUD eenvoudigweg van je ZELF en heb mededogen voor je ZELF. Accepteer en erken dit en verander dan jouw cellulaire structuur naar één van LIEFDE en VREDE en straal dit uit in/naar de wereld om jou heen.
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
*****

image
Meditatie om KWAADHEID op het Cellulaire Niveau in het Menselijke Voertuig Los te Laten

Ik ben begeleid om in deze tijd deze meditatie te delen. Ben alsjeblieft zachtaardig met je ZELF in deze tijd en heb MEDEDOGEN voor ZELF. Hoe je de frequentie loslaat zal individueel en persoonlijk zijn. Slaap en SUIKER zijn natuurlijke manieren om de cellulaire structuur van het menselijke voertuig opnieuw in evenwicht te brengen. Houd alsjeblieft jouw menselijke voertuig in ere wanneer het vraagt om meer/minder slaap en bepaalde levensmiddelen. Je bent aan het proberen om je cellulaire structuur op een FREQUENTIE NIVEAU te repareren, logica heeft geen plaats in dit proces.
Deze meditatie wordt het beste in de buurt van water gedaan, vermijd alsjeblieft het doen van deze meditatie met ondergedompeld in water te zijn, dit zal niet van dienst zijn. Sluit je ogen en breng je focus naar je hartruimte, visualiseer je hart en sta je hart toe om aan AAN JOU GETOOND te worden. Bekijk eenvoudig het hart en accepteer wat er aan jou in deze ruimte getoond wordt. Vervolgens, breng je aandacht naar je longen en vraag dat jouw longen als een symbool getoond worden. De longen in het menselijke voertuig zijn een representatie van VERDRIET en deze meditatie zal helpen om de resonantie van zowel het hart als de longen opnieuw in te stellen terwijl zij SAMEN werken op een frequentieniveau.
Sta iedere emotie toe die van binnenuit jou naar boven komt om door jou heen te vermenigvuldigen. Laat het stromen en wordt de waarnemer. Visualiseer dan een enorm groot meer, maak het meer zo prachtig als je kunt, bezie het water als sprankelend en helder en boven alles prachtig. Visualiseer dan dat je naar het meer toeloopt dat er voor jou ligt. Vraag dat aan jou een symbool getoond wordt van jouw kwaadheid en plaats dan het symbool dat aan jou getoond wordt in het meer. Kijk toe hoe het symbool wisselwerkt met het water van het meer. Blijf doorgaan naar symbolen te vragen van kwaadheid en ga door hen in het water van het meer te plaatsen totdat er geen symbolen van kwaadheid meer aan jou getoond worden.
Dit mag 5 minuten of langer nemen, er is geen tijdskader voor ook maar iets hiervan, sta jezelf eenvoudig toe om te ZIJN als je deze meditatie doet. Wanneer je eenmaal alle symbolen in het meer geplaatst hebt breng dan eenvoudig je aandacht terug naar je menselijke voertuig. Je mag wensen te vragen dat aan jou je hart en je longen wederom getoond worden na deze meditatie. Verwacht alsjeblieft geen “ogenblikkelijke” resultaten, je menselijke voertuig zal op diens eigen persoonlijke en unieke manier reageren.
Deze meditatie mag net zo vaak of weinig herhaald worden als dat je voelt dat je dat moet.
Kx.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/ and http://www.karen-dover.com
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s