Een boodschap van Moeder – Aisha North

Standard

“Dierbaren, het is wederom een verrukking voor mij om in staat te zijn op deze manier met jullie te communiceren, en ik doe het aldus met veel vreugde van mijn kant, want ik weet wat er op jullie wacht in de tijd die er in het verschiet ligt. Want jullie reis heeft op zoveel manieren een nieuwe betekenis aangenomen, en wanneer ik het woord reis gebruik, is het om de reis te impliceren die jullie als individuen via jullie ziel ondernemen, maar ook de reis die jullie als een collectief op jullie genomen hebben.
Want nu, is er zoveel naar het Licht gebracht dat letterlijk zelfs meer leven in jullie inspanningen zal brengen, en terwijl jullie doorgaan snelheid te verzamelen, zullen jullie ook doorgaan om kracht/snelheid te verzamelen voor ons allemaal, en de alles omvattende Ene. De Ene die jullie allemaal vanaf het allereerste begin gekend heeft, en de Ene die ieder stap van jullie op de weg zal volgen. Want Ik Ben jullie, net zoals jullie Mij zijn, en voor iedere ademteug die jullie nemen, helpen jullie om een nieuw deel van Mij en van ons te bevrijden. Want wij zijn een vereniging van zielen, en wij zijn een vereniging van deeltjes, en gezamenlijk, beginnen wij samen te voegen in/naar een heel nieuw geheel, eentje die de afscheiding niet slechts tussen ons, maar tussen Allen teniet zal doen.

image

Want jullie bewandelen een pad welke alle oude wonden zal dichtschroeien, en voor iedere nieuwe stap die jullie nemen, sluit die gapende wonde zich achter jullie. En wanneer het zich sluit, is het op frisse en onbezoedelde materie, niet op het oude en etterende materiaal dat hier gewoonlijk WAS. Want zie, jullie hebben deze keer die etterende wonde goed en wel doorgeprikt, de etterende wonde die verborgen was onder de schrammen van de sterfelijkheid die jullie eerder ophelderden, en nu, zal werkelijke genezing plaatsvinden, niet slechts voor jullie, maar voor iedereen. Ik breng jullie vandaag groeten van de Gehele Schepping, en ik doe dat aldus met een vreugde die nauwelijks ingedamd kan worden, want binnenin jullie, is er een nieuwe ster gevormd, eentje die in vele nuances straalt, eentje die op geen enkele manier ingedamd of gecategoriseerd kan zijn. Het is de ster van kennis, en het is daar de gehele tijd geweest, wachtend op jullie om de verbinding te maken, wachtend op jullie om de tranen van kwaadheid, van haat en wanhoop op te ruimen. En nu, is het begonnen te stralen, en het zal alleen maar doorgaan te vergroten terwijl jullie zelf doorgaan jullie bewustzijn van alle overgebleven sporen van wanhoop, tegenslag en ongeluk die nog steeds in de hoeken treuzelen op te ruimen.
Want het is ALLEMAAL Liefde, en het is allemaal voor een hogere reden, en het was allemaal noodzakelijk, maar nu, hebben jullie er niets meer van nodig, en dus, is het tijd om eenvoudigweg door te gaan voorwaarts te gaan, en dat jullie jezelf toestaan om deze eerste vrije stappen in/naar de toekomst te nemen. Want dit is aldus een geschenk dat jullie aan jullie zelf gegeven hebben, maar het is zelfs een groter geschenk dat jullie aan de Gehele Schepping gegeven hebben. Want jullie zijn nu waarlijk vrije geesten, en dus, wat jullie geholpen hebben om in vrijheid te stellen, zal op diens beurt dienen om anderen weer in vrijheid te stellen, ver van jullie kusten verwijdert en ver uit jullie gezichtsbereik verwijdert. Maar ik zie het, en ik zie hoe de vreugde in mijn kern in die van jullie gereflecteerd wordt, en door deze onbevlekte spiegels, wordt het voortdurend in/naar de GEHELE Schepping gereflecteerd, leven creërend waar er alleen hoop was, en een toekomst creërend waar er alleen een verleden was. Ik zegen jullie allemaal en ik zeg wederom succes terwijl jullie doorgaan voort te gaan op jullie reis van verlossing, een reis welke al verlossing bracht voor mij alsook voor jullie, en een reis die door zal gaan om troost/bemoediging en feestviering voor Allen te brengen.”

Vertaling Cobie de Haan http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Aishanorth.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s