Het Manuscript van Overleving – Deel 428 Jullie Staan voor een Grootse Ontsluiering van de Eigen Bekwaamheden van de Mensheid 15 Oktober 2014 / Aisha North

Standard

Jullie zien met jullie innerlijke oog de verandering binnenin jullie gebeuren, want zoveel van wat er nu gaande is, vindt plaats in dat innerlijke landschap van jullie. En zelfs als iets van waar wij naar verwijzen inderdaad met jullie fysieke lichaam gebeurt, gebeurt het meeste ervan in een ruimte die niet gedefinieerd wordt door wat voor van zulke grenzen dan ook. In feite, vindt het meeste van wat er nu gebeurt plaats in die delen van de Schepping waarvan de mensheid schijnt te denken dat zij helemaal niet bestaan, of misschien alleen als verzinsels van jullie verbeelding. Wel, laat ons gewoonweg zeggen dat aangaande dit, jullie het niet fouter zouden kunnen hebben, want de ruimte waar wij naar verwijzen, is inderdaad veel echter dan de illusie waar jullie momenteel naar kijken als jullie werkelijkheid.
Laat het ons uitleggen. De mensheid is gedurende eonen gewend geraakt aan het idee – want dat is wat het werkelijk is – dat voor iets om “echt” te zijn, het op sommige manieren tastbaar moet zijn. Met andere woorden, dat het zich in jullie geest moet registreren op de manier van jullie vijf zintuigen, en dus, hebben jullie je bereik/blikveld steeds meer doen laten slinken. In feite, hoe bekwaam jullie geworden zijn met het detecteren van zelfs de meest minuscule van deeltjes met jullie technische apparatuur, hoe minder een groot aantal van de bevolking op deze Aarde genegen is ertoe te komen om wat dan ook te geloven dat niet op ongeveer deze manier naar voren gekomen is voor een gedegen onderzoek. Met andere woorden, de spirituele ontwikkeling van de mensheid werd op aldus vele manieren vastgezet door jullie technologische ontwikkeling, zoals in grote lagen van de bevolking, en de werkelijkheids-Wegwijzers zoals jullie die er al ingestapt zijn zullen beschimpt en belachelijk gemaakt worden bij iedere gelegenheid die voor hen naar boven komt om dat aldus te doen. Hebben jullie er al over nagedacht als tot waarom dit zich alleen maar lijkt te vermeerderen in sommigen? Misschien heeft het te maken met het feit dat zij zelf een innerlijke beroering voelen van deze verborgen kamers binnenin, en dus, om die angst te ontwortelen van, voor hen, het onbekende, zullen zij doen wat zij kunnen om deze zelfde beroeringen in anderen uit te wissen. Dus jullie zien wederom de polarisatie doorgaan zich te versterken terwijl het Licht doorgaat kracht/snelheid te verzamelen, maar wederom, te proberen om het Licht tegen te houden door de toevlucht te nemen tot dezelfde oude “wapens” van beschimping, navolging of stilzwijgen in de hoop dat deze zienswijzen uit zullen sterven, zijn niet minder dan dwaasheden. Want jullie weten zo onderhand heel goed dat wat je begonnen bent om binnenin jezelf te ontsluiten eenvoudigweg een piepklein deeltje is van het grote krachtgebied dat in feite de gehele mensheid penetreert, en nu, staan jullie voor een nieuwe kans om te helpen zelfs meer van dat krachtgebied te bevrijden.

image

Nogmaals, niemand kan gedwongen worden om die deur te openen welke zij zo hard geprobeerd hebben te vergeten dat het zelfs gedurende de eeuwigheid binnenin hen bestond, jullie zullen allemaal helpen om bepaalde belangrijke gebeurtenissen in beweging te zetten die ervoor zullen zorgen dat die deur meer prominent binnenin iedereen zal zijn. En dus, zullen steeds meer van jullie medemensen ermee beginnen op te merken van wat het is dat diep binnenin de beperkingen van hun tot dusverre beperkte wereldvisie naar hen roept. Want zij zullen in overweging beginnen te nemen dat hun wereldvisie, de wereldvisie welke beperkt is tot “wat je ziet is alles dat je krijgt”, zal beginnen te verbrokkelen, en wanneer het dat doet, zullen velen er samen mee verbrokkelen. Want zie, niet iedereen is voorbereid om werkelijk de waarheid in zich op te nemen dat dit zal blootleggen, want het zal in het aangezicht van alles vliegen dat zij als vanzelfsprekend aangenomen hebben. Niet slechts de empirische feiten en figuren die voor zolang aangeprezen werden als de “wetten van de natuur” maar ook het gezichtspunt over de mensheid zijnde de enige intelligente soort in het bestaan – niet slechts op jullie planeet, maar in de Gehele Schepping. Wij weten dat voor jullie, dit oud nieuws zal zijn, want dit is wat jullie vanaf het allereerste begin op jullie reis begeleid heeft. Maar voor vele anderen, zal het eenvoudige feit dat alles waar zij in geloofd hebben – in iedere betekenis van het woord – beginnen niet alleen in vraag gesteld te worden, maar letterlijk bewezen te worden op alle accounts verkeerd te zijn, en dit zal eenvoudigweg teveel om te verdragen zijn. En dus zullen zij zich afsluiten, en van dit alles wegtreden.
Dit mag dramatisch klinken, maar herinner je dat het geen gegeven is dat iedere op zichzelf staande menselijke incarnatie die op deze planeet in precies deze tijd leeft, zichzelf toestemming gegeven heeft om zichzelf, deze ronde, volledig toe te wijden/te verplichten aan het heropenen van deze innerlijke portalen, en dus, wat zij zullen kiezen, zal ook gedefinieerd worden door die beslissing die zij maken op een hoger niveau zelfs voordat zij zich deze ronde in/naar een fysiek lichaam waagden. Wij zeggen dit om jullie allemaal eraan te herinneren dat ongeacht wat er ook plaatsvindt in de weken en maanden die er in het verschiet liggen, weet dat het allemaal voor een reden gebeurt, zo ook de meer persoonlijke effecten dat dit voor sommigen van jullie mag hebben. Want jullie zijn allemaal soevereine wezens, en jullie zijn allemaal geïnstrueerd om het plan te volgen waar jullie zelf aldus instrumentaal bij waren bij het opzetten zelf voordat jullie begonnen omlaag te treden vanuit de totaliteit van jullie wezen en dit huidige fysieke voertuig binnengingen dat jullie kennen als de jij in de menselijke gestalte. En dus, zullen jullie eenvoudig doen wat jullie hier kwamen doen, en aldus zal ieder ander dat die jullie rondom jullie heen zien. Want zelfs diegenen waarvan jullie zouden kunnen denken dat zij ontdaan zijn van een ziel hebben er allemaal eentje, en het is net zo briljant als die van jullie, niettemin worden de levenskeuzes die zij maken ook begeleid door een hoger deel van hen net zoals bij jullie, ongeacht waartoe zij zichzelf aanzetten om in de aankomende tijd te doen.
Wij geven jullie deze herinnering nu omdat wij welzeker vinden dat het slim is omdat aldus te doen, aangezien waar jullie nu voor staan, zo een grote/belangrijke verschuiving is dat het zal dienen om overvloedig veel andere reacties in beroering te brengen. Want zoals gewoonlijk, wanneer het getijde van Licht in zo een kracht binnenkomt zoals het nu zal doen, het wederom zal beginnen om letterlijk een hele schare van knoppen in te drukken bij elk en iedereen van jullie, en in elk en iedereen van jullie medemensen. Toegegeven, de uitkomst van dit alles zal niet ogenblikkelijk waarneembaar zijn, noch zal het noodzakelijkerwijze manifesteren op slechts de manier waarop jullie zouden kunnen denken. Want het Licht zal doen wat het Licht altijd doet, op de weegschaal duwen en de balans door laten slaan, soms de ene kant op, soms schijnbaar in de tegenovergestelde richting, maar het ene dat jullie je moeten herinneren is dit: ongeacht wat voor acties er ook geïnitieerd zullen worden vanwege deze voortdurend in beweging zijnde verandering van Licht, zij zullen er allen toe dienen om de mensheid dichter naar de Bron te brengen door hen allemaal een verandering toe te staan om een manier te vinden om te openbaren wat het is dat zij gedurende de eeuwigheid met zich meegedragen hebben.
Met andere woorden, de ketting van gebeurtenissen zal weldra in beweging gezet worden en zal beginnen zoveel levensvatbare nakomelingen af te zetten op de manier van levendige gebieden van energetische wisselwerkingen die zullen beginnen plaats te vinden tussen tot dusverre onverbonden individuen, en dit op diens beurt zal een steeds bredere cirkel rondom elke en iedere van deze individuen beïnvloeden. Wederom, spreken wij in ietwat ingewikkelde termen, maar wij denken dat jullie zo onderhand begonnen zijn om het fundamentele gedeelte van deze boodschap te bevatten. Jullie staan voor een grootse ontsluiering van de eigen bekwaamheden van de mensheid om oude aderen van creativiteit, verbondenheid en compatibiliteit opnieuw in te stellen en te laten herrijzen. Want jullie zijn schepselen die in staat zijn tot grote prestaties, en nu, zal dit er waarlijk mee beginnen om in te openheid te komen, in iedere betekenis van het woord. Want jullie zullen beginnen informatie te ontvangen dat verborgen gehouden werd, en iets van deze informatie zal inderdaad in een zeer concrete vorm komen, niet slechts als in boodschappen zoals deze. Want jullie zijn nog steeds ten zeerste schepselen die gebonden zijn door die oude stelregel van wat alleen gezien kan worden kan waar zijn, en dus, zullen jullie ogen er eindelijk mee beginnen het ongeziene te zien, en jullie handen zullen eindelijk in staat zijn het onbekende op manieren aan te raken waartoe jullie eerder niet in staat geweest zijn om dat te doen. Niettemin, als deze verborgen schatten ermee beginnen om naar de oppervlakte te komen, zullen zij op hun beurt een groot proces van hervestiging onder jullie allemaal initiëren, en wanneer wij dat zeggen, bedoelen wij welzeker de gehele mensheid. Want wat ermee begint om tevoorschijn te komen zal niet alleen jullie toekomst veranderen, maar ook jullie verleden, en daarmee, zal de gehele fundering van de mensheid ermee beginnen zichzelf te verschuiven en te herschikken in een proces dat op zichzelf zal dienen om aldus velen te verontrusten voordat jullie allemaal beginnen wederom jullie werkelijke gedrags/handelswijze te vinden.
Wij wagen het te veronderstellen dat jullie er al mee beginnen bewijs te zien van deze bekendmaking, zelfs in wat jullie noemen jullie reguliere media. Want het nieuws zal er ook mee beginnen om het echte nieuws te bevatten, niet slechts de gebruikelijke gemixte zak van disinformatie en afleiding, en dus zeggen wij, houd jullie ogen open en laat jullie hart jullie leiden, en wij denken dat jullie allemaal ermee zullen beginnen om enige van deze schatten zelf op te graven. Want denk eraan, iets van waar wij naar refereren zal als verborgen edelstenen zijn in een hele berg van afval, dus houd jullie gezonde verstand erbij en volg de geur van de interesse welke komt vanuit de meest onverwachte hoeken. En nogmaals, denk eraan mee te delen/te delen wat het ook is waar je over zou kunnen “struikelen”, want dit op diens beurt zal ertoe dienen om een andere groep van gelijkgestemde zielen meer rechtstreeks te leiden naar de bron die er op hen wacht. En dus, zal dit proces van blootlegging en van de ontwikkeling beginnen zich snel te ontvouwen, en wij denken dat jullie allemaal bij jezelf gewaar zullen worden redelijk spoedig in de opwinding opgeslokt te worden. Herinner je slechts, dat wat jou opwindt een ander aan zou kunnen steken, want vele van de oude “waarheden” die overgeplaatst zullen worden naar de schroothoop zijn waarheden die een aanzienlijke hoeveelheid van jullie medemensen ophouden, misschien zelfs enige van diegenen die jullie na staan.
Dus ben niet verrast als wat jou in verrukking brengt iemand anders tot wanhoop aanzet, maar jullie moeten er ook aan denken dat dat jullie nooit zou moeten afschrikken van het vinden van jullie waarheid. Want dit gaat allemaal over de doorgaande zoektocht naar de waarheid, de waarheid die gedurende een zeer lange tijd verborgen werd, maar eindelijk toegestaan wordt om weer naar buiten in/naar het Licht te komen. Maar zoals jullie allemaal nu heel goed weten, zal de volle kracht van het Licht voor sommigen te helder zijn, en dus, zullen zij wederom doen wat zij kunnen om hun rug er naar toe te keren, en voor sommigen, zal dat ook omvatten te proberen om zoveel als zij kunnen met zich mee te trekken zo ver als mogelijk is in/naar de treuzelende schaduwen. Dus wederom zeggen wij eraan te denken om je te focussen op het Licht, en jullie zullen alle bevestiging vinden die jullie daar ooit nodig zullen zijn. Want jullie hart zal wederom de gids zijn die jullie naar jullie eigen kern terug zal brengen, en daar, daar is nooit wat voor twijfel dan ook, noch enige aarzeling, want dan, zullen jullie te allen tijde eenvoudigweg WETEN wie jullie precies zijn en wat voor verbazingwekkende prestaties jullie en deze gehele verzameling van wonderbaarlijke/prachtige individuen, die zichzelf de mensheid noemen, waarachtig capabel van zijn. En nu, zal deze waarheid ermee beginnen steeds meer te kristalliseren terwijl deze verborgen schatten beginnen tevoorschijn te komen, sommige van hen vanuit de zee, sommige van hen vanuit het land, maar bovenal, vanuit JULLIE.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s