De Hathors & Aartsengel Metatron – Lawine Portaal van Succes – 17 Oktober 2014 / Anna Merkaba

Standard

Anna: Groeten allemaal. Voordat ik deze channeling begin zou ik jullie graag willen vertellen wat door mijn gidsen aan mij verteld en aan mij getoond werd. Het Lawine Portaal dat eraan zit te komen op 23 Oktober is precies zoals de naam impliceert, het is een Lawine van ervaring.

Dit portaal is een ongelooflijke versterker van ALLES dat binnenin ons is. Een versterker van BEIDE polariteiten, hetgeen betekent dat wat het ook is waar je op 23 Oktober mee in/naar dit portaal loopt versterkt zal worden.

Wat betekent, dat als je een “negatief” uitzicht op je leven hebt, AL deze angsten en bezorgdheden versterkt zullen worden! Al jouw angsten waar je nog geen kans toe gekregen hebt om mee af te rekenen, zullen voor jou naar het oppervlak gebracht worden om te onderzoeken en definitief LOS TE LATEN. Als je dit portaal binnenloopt met een positief uitzicht, stralend met opgetogenheid en verwachting van de meest prachtige ervaringen die er op je wachten, alsook je slechts te focussen op de positieve uitkomsten in iedere situatie, zal dit portaal jou VEEL succes, overvloed, gezondheid en alles brengen dat jij je mogelijk voor jezelf voor kunt stellen.

Dit portaal zal wat JIJ BENT naar jou terug reflecteren. Dit portaal brengt een kans om naar een NIEUW PAD te verhuizen. En om werkelijk jezelf onder te dompelen in je eigen zelf! Het zal aan jou je kracht (als je het toestaat) en je zwaktes (als je het toestaat) ten toonstellen, en zal jou naar nieuwe hoogtes stuwen alleen, en alleen als, je in staat zult zijn om LOS TE LATEN en erop te VERTROUWEN dat alles in overeenstemming met de GODDELIJKE blauwdruk van jouw wezen gaat.

Daarom is het in de dagen die naar dit portaal leiden, tijdens en erna het HOOGST belangrijk om tijd voor JEZELF vrij te maken. Om je werkelijk voor je eigen ziel open te stellen, de moed te hebben jezelf te zien voor wie je werkelijk bent, de angst los te laten, en jezelf met de LIEFDE te omhelzen dat je aan ANDEREN geeft.

Deze tijd gaat helemaal over JOU. Jou toestaand om naar de dieptes van jezelf te gaan en tevoorschijn te komen met de kennis van wat je hier doet/aan het doen bent. En niet slechts kennis maar in feite een pad, een wegenkaart zo je wilt, van wat je bedoeld bent te doen met je leven.

Daarom is het hoogst belangrijk om de angst te onderzoeken die voor jou naar boven mag komen. Ervoor wegrennen is zinloos, je zult het met opgeheven hoofd onder ogen moeten komen, precies te begrijpen waar het vandaan komt, ermee te werken, en het los te laten. Wederom zal ik zeggen dat ik talrijke gidsen geschreven heb aangaande hoe dat precies te doen, wat je op mijn blog kunt vinden. http://www.SacredAscensionMerkaba.com
Ik heb ook een boodschap van Aartsengel Metatron ontvangen waarvan mij verteld werd het samen te voegen met deze channeling. Ik zal erover spreken na de channeling van de Hathors, het is een tamelijk belangrijke boodschap om jullie te helpen je voor te bereiden op dit portaal.

Wederom kan je op ieder gegeven tijdstip aan jezelf werken, er zijn echter bepaalde dagen waar bepaalde portalen zich voor ons openen om eraan deel te nemen. Om het samen te vatten: het komende portaal is bedoeld om gevierd en gebruikt te worden tot het beste van je vermogen, het toestaand jou in de juiste richting voor jouw ziel te sturen.

image

Zo, dat gezegd hebbende, is hier de channeling van de Hathors, geniet ervan:

Het Lawine Portaal van ontdekkingen van het verleden en de ontdekkingen van de toekomst, zal aannemelijk klinken voor de oren van diegenen die bekend zijn met de genoemde verklaringen. Zal aannemelijk klinken voor de oren van diegenen die aangeboren dat begrijpen waar wij over spreken.
Want door het Lawine Portaal van jullie bekende begrip van het verpersoonlijkte bestaan op de menselijke Aarde, zal jullie toegang toegestaan worden tot de hoogste octaven van jullie Hogere Zelf, door het Lawine Portaal van de Smaragd frequenties en her/erkenings-doelstellingen, want de smaragd beginselen van jullie wezen zal jullie voortstuwen naar de her/erkenning dat dergelijke frequenties in jullie wereld inderdaad aannemelijk en begrijpelijk zijn.

Want inderdaad, het Lawine Portaal is dat wat jullie voort zal stuwen en de deur zal open naar jullie thuisplaneten, naar de bestemming van dat wat jullie als heilig houden. Het Lawine Portaal van overvloed, herstel, herijking, balans, vrede, harmonie, gezondheid, Liefde, vruchtbare inspanningen, uitgelijnde kansen, van belang zijnde ontmoetingen … dit ALLES komt jullie kant op, dit alles is al beschikbaar, dit alles kan en zal waargenomen worden in het Lawine Portaal van de komende Nieuwe Maan. Het Lawine Portaal van overvloed, gezondheid en vreugde. De lawine van Liefde en affectie, de lawine van welvaart, goedhartigheid en vrede.

Want door de ontmoetingen met de goddelijkheid van jullie wezen, door de kracht van het doorzettingsvermogen, door de overvloed van denkpatronen, door de herijking van jullie gedachteprocessen, door de tegemoetkoming en loslating van alles dat niet langer jullie kaders van bestaan zal bezetten, door alles dat alles is dat niet is, zullen jullie de noodzakelijke decreten vinden, de noodzakelijke stappen om te nemen in de vruchtbare ontdekking van waar jullie momenteel zijn en waar jullie nochtans moeten zijn.

WIJ de Hathors, de voorvaderen van jullie vertrouwde wereld, de voormoederen van jullie vertrouwde bestaan, staan bij jullie, gereed om jullie bij alles dat jullie zijn te helpen. Gereed om jullie te gidsen, gereed om door jullie gegidst te worden. Gereed om al onze kinderen te helpen bij het bereiken van de hoogste bestemming van jullie wezen.

Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie, wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

Zoals ik beloofde is hier een korte boodschap voor jullie allemaal van Aartsengel Metatron.

“Dierbare geliefde kinderen van GAIA, terwijl jullie door de corridor van jullie eigen creatie heengaan, zullen jullie GAIA helpen wederom Haar vleugels te spreiden, jullie zullen Haar helpen zoals jullie je eigen zelven helpen, en met dat aldus te doen zullen jullie je trillingen immer zoveel verhogen. Want de ware essentie van bestaan/zijn ligt in het begrip dat jullie allemaal verbonden zijn met de goddelijkheid, jullie zijn allemaal verbonden met jullie aller-eigenste zelven, jullie zijn allemaal met GAIA en het gehele Universum verbonden. Want alles is ÉÉN en één is ALLES. En dus, moeten jullie een steen uitzoeken van hoge zuiverheid en overvloed, een steen die jullie dichterbij het begrip zal brengen van dat wat jullie zijn, een steen die de leylijnen van jullie wezen zal bevrijden en jullie uit zal lijnen met de leylijnen van GAIA.

De unieke formatie van buitengewone verlangens ingezet in de classificatie doctrine van GAIA’s zuiverste vorm van expressie, kan gevonden worden in de Aragoniet Richtlijn binnenin de structurele elementrasters van Haar wezen.

Door de Aragoniet uitgangspunten is het dan waarschijnlijk om een begrip vast te stellen met de verbondenheid die velen van jullie planeet ontberen en inderdaad wensen om te ervaren. Want de frequentie welke dit specifieke ontwerp draagt kan op hoge capaciteiten door jullie wezen heendringen en de lang verloren link opnieuw instellen op de beïnvloeding van het Archonische van jullie vertrouwde wereld.

Door de Aragoniet uitgangspunten kunnen de overeenstemmingen opnieuw ingesteld worden, herrijzen en naar de werkelijke kern van jullie wezen gedirigeerd worden, naar de werkelijke kern van dat wat jullie zijn. En als zodanig openen de kanalen van de communicatie niet alleen met de godheid van jullie keuze, maar zeer belangrijk met degene waar jullie naar verlangen om je mee te verbinden, en dat is jezelf. Als de uitgangspunten overvloedig zijn op jullie planeet, zullen veel meer ontmoetingen met de goddelijke invoeging mettertijd vereist zijn door de kennis van het verleden, de kennis van de toekomst, en het huidige moment.”

Voor diegenen van jullie die niets over Aragoniet weten. Dit is een sterke steen om de Aarde te genezen, en om jullie te genezen … zowel emotioneel als spiritueel. Het resoneert sterk via de basis chakra en de Aarde chakra om overtollige energie los te laten … en voor spirituele aarding in Moeder Gaia.
De trilling van deze stenen helpt je om een sterker gevoel van ondersteuning en verbinding te voelen met de Aarde. De energie van de Aragoniet Sterrenclusters zal je lagere chakra’s balanceren en ondersteunen … en jou verstrekken met een gevoel van stabiliteit in je leven.

De stenen hebben een uitstekende trilling om jou toe te staan je meer geaard te voelen, volledig aanwezig en gecentreerd. Zij mogen je helpen om geduldiger te zijn en om meer tevreden te zijn over jouw levensomstandigheden.

Hen gebruiken is één van de bruikbare methodes om stress te verlichten … en wanneer je het er over het algemeen moeilijk mee hebt om emotioneel met de omstandigheden van je leven om te gaan, mogen deze stenen specifiek behulpzaam zijn. Zij mogen kwaadheid en rancune verlichten … en zij staan erom bekend jou te helpen als je ongerustheid, stress of andere negatieve emoties hebt.

Aragoniet Sterrenclusters hebben een sterke spirituele trilling en zijn uitstekend om de meditatie te helpen. Zoals tijdens de meditatie, staan zij erom bekend om visioenen en vergeten herinneringen te brengen … zowel van dit leven als van vorige levens. Het mag uitdagend zijn om deze herinneringen te hebben die je liever vergeten zou zijn, en dat deze terug onder jouw aandacht komen.

Aangezien dit vrij normaal is wanneer deze stenen gebruikt worden, is het hoogst voordelig om de Aragoniet Sterrenclusters te gebruiken voorafgaand aan de meditatie, om jou in staat te stellen meer voorbereid te zijn.

Zij zullen je auragebied van disharmonie opruimen, dan jouw chakra’s balanceren. De energie van deze steen mag jouw trilling naar een hoger punt brengen, ter voorbereiding om contact met spirit te maken.

Wanneer het eenmaal geslaagd is met het verhogen van jouw trilling stroomt deze energie dan door om het fysieke lichaam te bekrachtigen.

Mediteren met deze steen mag duidelijk/helder oude herinneringen terugbrengen, zowel van dit leven als van vorige levens. Wanneer je eenmaal deze herinneringen losgelaten hebt, zal de opvolgende meditatie met deze stenen behoorlijk anders zijn.

Wederom dank je wel voor het luisteren. Ik houd van jullie allemaal en ik stuur jullie een LAWINE van welvaart, overvloed, gezondheid, Liefde en Licht!

~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s