Je Vroegere Levens Genezen om je Huidige Leven te Verbeteren – 7 Oktober 2014 / Trish LeSage

Standard

Wist je dat vele van de kwesties die je ervaart in jouw huidige leven hun hoofdoorzaak mogen hebben in vroegere levens? Onze onderbewuste geest (onze ziel) slaat alles op en herinnert zich alles dat wij ooit ervaren hebben, niet alleen wat we hebben ervaren tijdens ons huidige leven maar ook, alles dat wij ervoeren tijdens levens die we honderden of zelfs duizenden jaren geleden of meer geleefd mogen hebben. Deze opgeslagen herinneringen kunnen opnieuw door onze levens heen tevoorschijn komen en mogen zelfs kwesties veroorzaken tijdens onze huidige levens tenzij zij losgelaten worden.

We hebben vele traumatische en verontrustende situaties door onze vele levens heen ervaren. De trauma’s die wij ervaren creëren vaak blokkades in onze energie lichamen. Deze vroegere trauma’s en blokkades kunnen naar een schare van kwesties in onze huidige levens leiden, omvattend maar niet beperkend tot: angsten, fobieën, lichamelijke aandoeningen, kwalen, pijnen, ziekte, tegenvallers, ongelukken, problemen in relaties, en zelfs financiële problemen en vele andere kwesties.
Bijvoorbeeld, als iemand een ernstige klap tegen het hoofd ervaren heeft tijdens een vorig leven, mogen zij hoofdpijnen ervaren, bijholteontsteking, enzovoorts tijdens dit huidige leven. Als iemand een kwetsuur aan een been ervaren heeft tijdens een vroeger leven, mogen zij pijn ervaren, stuiptrekkingen/krampen, of een mank lopen, of zij mogen moeilijkheden met het lopen ervaren, enzovoorts tijdens hun huidige leven.
Aangezien onze onderbewuste geest (onze ziel) zich alles herinnert dat wij ooit ervaren hebben, blijven de herinneringen of onze trauma’s doorgaan zich opeen te stapelen, laag op laag, totdat wij hen loslaten. Hoe meer trauma’s wij ervaren hebben in vroegere levens, hoe meer kwesties wij mogen hebben tijdens onze huidige levens. Soms is het eenvoudig kijken naar een vorig leven voldoende om van trauma’s vanuit een vorig leven te genezen. Echter, soms is het mogelijk dat je de trauma’s via een genezing los moet laten.

image

Regressie en Reïncarnatietherapie is één van de genezingsmodaliteiten die men gebruiken mag om te genezen van hun vorige leven trauma’s. Regressie en Reïncarnatietherapie is Hypnose. Het is voor ons veilig en effectief. Hypnose is eenvoudig een diepe staat van ontspanning. Het is gelijk aan meditatie behalve, in plaats van de geest leeg te maken, worden wij begeleid om onze doelen tijdens een Regressie en Reïncarnatietherapie te bereiken. Het gekwebbel van de bewuste geest is uitgezet, en wij zijn in staat om de herinneringen te betreden die opgeslagen zijn in onze onderbewuste geest, inclusief onze vorige leven(s) herinneringen.
De Violette Vlam is een andere genezingsmodaliteit die men gebruiken mag om van hun vorige leven(s) trauma’s te genezen. De Violette Vlam is een combinatie van energie genezing en visualisatie. Het is zeer effectief en gemakkelijk te gebruiken.
*****
“Je Kwesties Oplossen Met De Violette Vlam”

De Violette Vlam is een genezingsmodaliteit welke visualisaties en energie genezing combineert. Het is een onderdeel van oude kennis, en het is door de Geascendeerde Meester, St. Germain aan de mensheid gedispenseerd. Het is een zeer krachtig genezingsgereedschap en is zeer eenvoudig om te gebruiken.
De Violette Vlam werd ontdekt effectief te zijn bij het elimineren van fobieën, angsten, negatieve gedachten en overtuigingen, en bij het oplossen van andere kwesties. De genezing vindt plaats in de hoofdoorzaak van de kwestie en geneest ook alle na/opvolgende andere kwesties die zich voordeden en gerelateerd waren aan de kwestie na de hoofdoorzaak. Het geneest op alle niveaus inclusief de fysieke en cellulaire, mentale, emotionele, energetische en spirituele niveaus. Het elimineert alle negatieve energie, negatieve emoties, negatieve gedachten, zorgen, stress, verontrusting, pijn, trauma, adamantine deeltjes (energetische deeltjes), negatieve woorden en negatieve acties die geassocieerd zijn met de kwestie die men bedoeld te genezen en alles ervan te transmuteren in/naar zuiver Goddelijk Licht. Het verandert ook het kern geloofsysteem dat geassocieerd is met de kwestie die men aan het genezen is in/naar een nieuw, positief kern geloofsysteem. Het geneest door alle tijd, ruimte, dimensie, parallelle werkelijkheden, het verleden, het heden, de toekomst heen, en door de gehele eeuwigheid. Op deze manier, verwijdert De Violette Vlam energieblokkades en staat voor de genezing toe om te gebeuren, daardoor iemands leven en welzijn verbeterend.
Eén van de gemakkelijkste manieren om De Violette Vlam te gebruiken is door het volgende te doen:
– Ga comfortbal zitten of liggen.
– Denk aan een kwestie die je graag zou willen genezen en roep voort de intentie om de kwestie te genezen. Eén manier om dit te doen is om je de woorden “intentie om te genezen” te verbeelden en dan wat het ook is dat je wilt genezen te verbeelden. Bijvoorbeeld, als ik mijn vrees voor slangen wil genezen, zou ik mij de woorden “intentie om mijn vrees voor slangen te genezen” verbeelden.
– Verbeeld je een Violet Vuur of een Violette Vlam recht voor je.
– Zeg het woord, “transmuteren”, of verbeeld je het woord, “transmuteren”, recht voor jou nadat je De Violette Vlam verbeeld hebt.
Soms vindt de genezing ogenblikkelijk plaats. Maar soms mag het een dag of twee, verscheidene dagen, een week of twee, verscheidene weken, verscheidene maanden nemen, en in zeldzame gevallen, verscheidene jaren. Het is allemaal afhankelijk van hoeveel emotionele bagage en negatieve energie verbonden is aan de kwestie. Ieder persoon en iedere kwestie geneest anders en in overeenstemming met hun eigen tijd. Wij hebben geen controle over hoelang het neemt.
Na een genezingssessie met De Violette Vlam, mag men symptomen van reiniging ervaren zoals: meer moe zijn dan gewoonlijk en je dan uiteindelijk meer energiek dan gewoonlijk voelen, het voelen van negatieve emoties en negatieve energie dat naar de oppervlakte komt om losgelaten te worden, je warm voelen, je koud voelen, vaker dan gewoonlijk naar het toilet moeten gaan, niezen, lopende neus, je pijnlijk voelen, enzovoorts. Echter, zelfs als men geen enkele van de symptomen voelt, mag de genezing nog steeds werken. Sommige mensen ervaren deze symptomen, en sommige mensen doen dat niet. Ieder persoon en iedere kwestie zijn anders.
Daarom, de volgende keer dat je een kwestie hebt die je graag zou willen genezen, neem in overweging om De Violette Vlam te gebruiken. Het is een zeer krachtig en effectief gereedschap dat gebruikt kan worden om ons leven en welzijn te verbeteren.

Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Trish LeSage ©: is a best selling author on Amazon and is a writer of magazine articles on Metaphysics, self-empowerment, spiritual awakening, ascension, and body-mind-spirit topics. She is the author of four books: “Meditations For Past Lives, Starseeds, Soul Mates and Beyond”; “Manifesting Success In Relationships, Career, and Business Via Numerology”; “Traveling To Parallel Universes”; and “How To Achieve Fifth Dimension Consciousness”. More information about her work is available on her website at http://www.beyond3dbooks.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s