Het Manuscript van Overleving 427: De Ware Zoektocht waar Jullie op zijn, is Zoveel Meer dan een Loutere Bevrijding van de Mensheid 9 Oktober 2014 / Aisha North

Standard

Voor nu, zal de versnelling die jullie binnengegaan zijn zich op een groot aantal manieren beginnen te manifesteren. Sommigen van hen zullen vertrouwd aanvoelen, terwijl anderen op een zeer onverwachte manier zullen gebeuren. Want zie, deze opening waar jullie jezelf toegestaan hebben om aan deel te nemen zal goed in gebruik genomen worden, en door deze openingen zullen vele vormen van informatie doorgaan binnen te stromen, en door deze informatie, zal een hele schare van gerelateerde evenementen in/naar het bestaan komen.
Denk eraan, jullie zijn allemaal individuen, maar jullie zijn nu zo diep verbonden dat wat er ook plaatsvindt in jullie kleine persoonlijke sfeer invloed zal hebben op diegenen die in een zeer anderen locatie zitten op jullie grote maar ook zeer kleine planeet. Want jullie zijn allemaal zoals een op zichzelf staande cel, één minuscuul component van een enorm groot en ingewikkeld geconstrueerd levend organisme, en zodra als één van jullie zoveel als luchtig met diens vleugels fladdert, zal het een effect hebben op het geheel, zeer gelijk aan dat legendarische vlinder effect waar velen van jullie al toe gekomen zijn om vanaf te weten. Want jullie zijn niet meer geïsoleerd dan een enkelvoudig koraal op een groot rif, maar terwijl jullie door jullie dag heen gaan, wagen wij het te veronderstellen dat jullie weinig tijd nemen om de effecten in overweging te nemen van al deze schijnbare eenvoudige acties die jullie ondernomen hebben op deze volledige planeet van jullie. Want jullie zijn levende, ademhalende veranderaars, en met jullie waarachtige aanwezigheid, zorgen jullie ervoor dat verandering op zo een schaal en op zo een tempo gebeurt, dat niets wat daar ook maar op lijkt ooit ergens anders gezien werd.

image

Wij weten dat jullie nog steeds twijfels herbergen met betrekking tot de waarheid die in onze woorden ligt, en met recht, want jullie werden zorgvuldig geprepareerd door jullie oude maar nu buiten werking zijnde opperheren om naar jullie zelf te kijken als niet meer dan kleine en onbelangrijke korrels van zand, die daar zijn om gebruikt te worden als veevoer voor de maler van de mensheid, voor altijd geaard zijnde in kleinere versies van jullie zelf. Maar die oude waarheid werd meer dan ontmaskerd voor de leugen dat het de gehele weg vanaf het begin geweest is, en nu, beginnen jullie rollen van schepper goden nochtans eindelijk weer naar de oppervlakte te stijgen. Het zat er al een lange tijd aan te komen, dus geen wonder dat jullie geest nog steeds ten zeerste op de ongeloof modus afgesteld staat. Want wat jullie op het punt staan om te gaan doen, zal zelfs meer van deze oude onjuist gerichte “waarheden” afbreken die door vele generaties op deze planeet heen omlaag gebracht werden. En dus, terwijl jullie zelfs verder in/naar dit schijnbare ongelooflijke landschap stappen, dat in dit stadium nog steeds niet meer dan een oude en in het wilde weg overdreven mythe op zichzelf schijnt te zijn, zullen jullie ermee beginnen om die essentie van jullie eigen zelf voor jullie naar boven te brengen om niet alleen te erkennen maar ook om volledig te omhelzen. En wanneer jullie dat doen, zal de gehele mensheid de effecten ervan voelen.

Nogmaals, jullie acties of jullie ze nu mogen beschouwen als groot of klein, hebben grote invloeden op iedereen, en wat het ook is dat jullie doen of waar jullie mee ophouden te doen, zal een domino effect creëren dat op diens beurt door ieder enkelvoudig mens op de één of andere manier heen zal lopen. Wij zijn ons er goed bewust van dat voor velen van jullie, dit nog steeds meer dan een klein beetje vergezocht is, terwijl voor anderen, een belezen hoofdknik van berusting volgen zal op deze woorden. Want jullie weten dit op voorhand, maar voor een paar van jullie, is deze waarheid al overduidelijk geworden, en het is een waarheid die jullie volledig op iedere manier beginnen te omhelzen. En dus, worden jullie bij jezelf gewaar dingen te ervaren die anderen achten als slechts verzinsels van de verbeelding, terwijl jullie met jullie gehele wezen weten dat zij plaatsvinden. En zij vinden niet eenvoudig plaats binnenin de rijken van jullie verbeelding, zij worden al in talrijke dimensies in volledig detail uitgespeeld.

Want jullie zijn al begonnen om het speelveld op iedere manier te spelen, en wanneer wij zeggen speelveld, weten jullie zeer goed waar wij naar refereren. Want jullie hebben het geheim ontdekt achter de ene dimensionale façade dat de mensheid gedurende eonen verborgen heeft, en jullie hebben gezien dat jullie feitelijk niet bestaan als slechts één wezen, maar als een collectie van onderlinge verbonden fragmenten of manifestaties, allen tussen zichzelf communicerend op een snelheid die verre voorbij gaat aan dat van het Licht. En zij handelen allemaal niet alleen afgescheiden maar ook in eenheid op een manier die aldus ingewikkeld georkestreerd is, dat jullie menselijke verstand geen manier heeft om er überhaupt volledig mee tot een vergelijk te komen, ongeacht hoe hard het dat ook probeert. Want jullie zijn multidimensionaal, en het is deze waarheid die begonnen is om in jullie allemaal binnen te sijpelen. En daarmee komt een hele schare van schijnbare onverbonden sequenties van informatie dat op het één of andere tijdstip ook zal beginnen in jullie menselijke manifestatie te registreren. Eerst, zal het zijn zoals het horen van kleine stukjes van conversaties die tegelijkertijd vanuit iedere richting komen, zoals het staan middenin een groot veld en boodschappen af te luisteren die door middel van de wind vanaf beide zijden van het veld tegelijkertijd in alle richtingen uitgestuurd worden, en tussen meervoudige ontvangers en zenders.

Dit is een middelmatige poging om het uit te leggen, toch, is dit het beste dat wij in dit stadium kunnen doen door middel van het gebruik van de beperkte taal van woorden. Maar zoals jullie al vastgesteld hebben, binnenin deze geschreven boodschappen is er ook een andere taal, eentje die gecodeerd is in de ruimtes tussen de letters in, zo je wilt. Want hierin, komt de zinsnede “zwangere pauze” ten zeerste in de gedachten, als jullie ons willen permitteren om met een klein beetje met jullie woorden te spelen. Want deze multidimensionale conversatie is er eentje die niet beperkt is tot de taal, noch tot het geluid of iedere andere manier van communicatie waar jullie mensen mee vertrouwd zijn geraakt. Denk eraan, gedurende het meeste van de tijd heeft de mensheid op deze kusten geleefd, de communicatie was beperkt tot wat rechtstreeks uitgewisseld kon worden van de ene naar de andere persoon door middel van de mond en de oren, maar spoedig, groeide dat in/naar een geïllustreerde manier van communicatie die jullie in staat zou stellen om informatie onafhankelijk van de tijd mee te delen, en dat op diens beurt is in/naar manieren van communicatie gegroeid die niet beperkt zijn door tijd noch door afstand. Met andere woorden, een boodschap kan opgeslagen en afgeleverd worden door wilskracht lang nadat het gegeven werd, en het kan ook ontvangen worden een lange weg verwijderd van waar het oorspronkelijk gegeven werd. Dus op die manier, heeft de mensheid al een grote sprong gemaakt op de manier van inter-communicatie, specifiek tijdens dit laatste decennia. Wel, laat ons gewoon zeggen dat de volledige evolutie van de menselijke communicatie tot dusverre niet meer is dan de piepkleinste druppel in de oceaan van mogelijke manieren om informatie uit te wisselen en dat jullie beginnen om een klein plaatje te krijgen van de enorme grote stap die jullie geïnitieerd hebben door jullie zelf toe te staan om je open te stellen voor het Licht, en door jullie zelf toe te staan om ermee te beginnen over deze drempel heen te stappen waar jullie jezelf gedurende zo een lange tijd mee teruggehouden hebben.

Want nu, de vloed van Licht zal doorgaan jullie steeds sneller verder te pushen, en terwijl dit binnenkomende Licht doorgaat om jullie eigen diepgewortelde systemen in staat te stellen “online” te komen op een immer verhogend tempo, zullen jullie beginnen in te tappen op dit gevarieerde gebied van communicatie op zo vele manieren. En dus, boodschappen zoals deze zullen in feite overbodig worden in de niet al te verre toekomst. Want dan, zullen jullie voorbij iedere twijfel weten dat het in feite JULLIE zijn die de boodschap alsook het medium zijn, en dan, zal alle externe verdeling ophouden, en jullie zullen waarlijk ÉÉN worden – ja, in iedere betekenis van het woord, en in iedere betekenis van jullie wezen. Want dan, zullen de ideeën van afscheiding eenvoudigweg zo snel vervagen, dat jullie zelfs niet in staat zullen zijn je te herinneren dat zij ooit bestonden. En dan, wat verloren werd zal tot zo een omvang gevonden worden, dat wat het ook is dat verloren moet zijn helemaal niet zal bestaan. Dus jullie zien, jullie hebben enig verkennend werk te doen in de aankomende tijd, en het zal allemaal gedaan worden in de comfort van jullie eigen geest, om weer een klein beetje een draai aan de woorden te geven.
Want deze reis is geen reis die wat voor voorbereiding dan ook nodig zal hebben, noch bagage, dit is eenvoudigweg een reis die geen begin noch een einde heeft. Want dit is de reis van JOU, de reis die tegelijkertijd een aanvang nam terwijl al het andere in het bestaan kwam, en het zal doorgaan zolang als alles in het bestaan zal zijn. Dus zelfs als Je gewend bent om je geschiedenis in dagen, decennia of zelfs afgescheiden levens te verdelen, laat ons jou er slechts aan herinneren dat jij duidelijk en eenvoudig JIJ bent, dezelfde die je altijd bent geweest, en de essentie van alles dat je kunt zijn terwijl je doorgaat het mysterie van deze Schepping te ontrafelen waar je een piepklein component van bent. Want jij/jullie zijn God, nochtans zijn jullie ook de Schepping, en het is in deze zwangere pauze tussen de twee dat jullie in het bestaan komen.

En dus, wederom zullen de woorden misschien eenvoudig doorgaan de beperkingen van een menselijke geest te manifesteren, terwijl de energieën binnenin hen zelfs meer delen van dat magische wezen dat je in al jouw glorie bent zullen beginnen te ontwaken. Dus spits gewoon deze energetische oren van jullie die nu wel meer dan gereed zijn om de signalen die jullie kant op komen te registreren, en dan, zullen jullie letterlijk beginnen om dit gehele verbijsterende maar in dit stadium misschien totaal verwarrende plaatje te zien, in opzienbarende en inderdaad verrukkelijke detail. En dan, zullen jullie beginnen de ware zoektocht te begrijpen waar jullie op zijn, want het is zoveel meer dan een loutere bevrijding van de mensheid. En met dit kleine zaadje van verlichting, bieden wij jullie voor nu vaarwel om jullie wederom enige tijd te geven om na te denken over onze woorden en om jullie af te stemmen op de trilling die hen vergezeld.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

IMG_0649.JPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s