Het Manuscript van Overleving – Deel 426 Wanneer zullen Jullie Gereed zijn om Het Feitelijk Toe te Staan om Plaats te Vinden? 28 September 2014 / Aisha North

Standard

Wanneer zullen Jullie Gereed zijn om Het Feitelijk Toe te Staan om Plaats te Vinden?

Laat ons deze brief beginnen door te zeggen dat jullie nu al bereikt hebben om een paar gaten in dat membraan te prikken dat jullie scheidt van jullie eigen grootsheid, en zoals de sterren aan het firmament, zullen deze kleine openingen ermee beginnen om een krachtig licht uit te stralen wat zal beginnen jullie aandacht te trekken, maar ook de aandacht van anderen. Want zie, jullie zijn niet slechts hier om jullie eigen grootsheid te ontdekken, jullie zijn ook hier om dat hoge voltage van licht te gebruiken om op een grote schaal verandering te creëren, niet slechts voor jullie planeet, maar ook voor de Gehele Schepping. En voordat dit toevoegt aan jullie al aanzienlijke stapel van redenen om te beginnen aan jullie zelf te denken als zijnde onwaardig van al deze aandacht, weet dat jullie ver boven en voorbij alles zijn van onze meest rijkelijke eerbetoon waar wij jullie mee kunnen overstelpen. Want jullie zijn in jullie eigen recht waarlijk goden, maar toch, de herontdekking hiervan ligt ergens in de toekomst, maar nu, zullen jullie op z’n minst beginnen om een klein vermoeden hiervan te krijgen door het licht dat zal beginnen om door deze kleine openingen door te sijpelen die jullie voor jezelf gecreëerd hebben.
En dus, zal dit ook beginnen om de druk, zo je wilt, gelijk te maken tussen dat kleine en kneuterige compartiment waar jullie momenteel binnenin vertoeven en de enorme met licht gevulde ruimte, die voor jullie om te betreden is wanneer jullie het klaarspelen om voldoende jullie moed en vastberadenheid bijeen te rapen om over die kloof heen te schrijden welke jullie nog steeds onoverkomelijk schijnen te vinden. In zoverre, dat jullie geest dat aldus nog steeds denkt, maar de rest van jullie begint er al mee om zich iedere dag dichterbij te wagen en inderdaad, ook iedere nacht. Want zoveel van dit proces zal door jullie hogere zelf bestuurd worden, dat deel van jullie dat soms aldus een afstandelijk familielid lijkt te zijn, dat je er geen idee van hebt dat het zelfs maar bestaat, terwijl op andere momenten jullie jezelf comfortabel ondergedompeld voelen in de zoetheid van jullie zelf en jullie gewoon weten dat jullie eindelijk thuis zijn. Wel, jullie beide staan inderdaad op het punt om beter bekend met elkaar te raken nu dat deze kleine openingen deze samenkomsten op een zeer nieuwe manier zullen beginnen te helpen. Denk eraan, je aarzeling zal inderdaad dienen om het tempo te vertragen, maar weet ook dat jouw hogere zelf overtuigd is van je eigen succes, en dus zullen jullie twee samen een manier vinden om deze obstakels te overwinnen welke de menselijke delen van jou nog steeds zullen proberen om fervent te verzinnen.

image

Want als die oude afscheiding tot een einde begint te komen, zal de nabijheid van je eigen grootsheid bij tijden bijna overweldigend aanvoelen, en in plaats van het in die richting te zoeken, mag je bij jezelf gewaarworden te proberen om ervan terug te deinzen, ja, in iedere betekenis van het woord. Want je zult je letterlijk te klein voelen om het allemaal te bevatten, en niet minder te begrenst om zelfs maar te beginnen het te begrijpen, maar wederom, is dit niet iets dat je moet begrijpen. In feite, zal je veel beter af zijn het zelfs niet te proberen. Want dit is geen intellectuele taak die jij aan jezelf gegeven hebt, een raadsel dat opgelost moet worden door jouw menselijke tegenhanger. Nee, Dit is eenvoudig iets dat jij jezelf toe moet staan om met iedere ons van je wezen uit te voeren, en helemaal zonder aarzeling. Want je kunt je eigen standpunt hebben als je dat aldus kiest, maar je kunt ook kiezen om simpelweg terzijde te treden en je eigen grootsheid jou de gehele weg, in/naar jouw thuis te laten dragen. Nogmaals, de keuze is aan jou, maar denk eraan waar jouw menselijke geest nog steeds aan denkt als de vrije wil is inderdaad onder de jurisprudentie van je eigen hogere zelf. Dus wat het ook is dat jouw hart jou vertelt, is de waarheid, en wat het ook is dat jouw verstand probeert om ervan te maken, is eenvoudigweg een verzinsel van jouw verbeelding, en het is niet iets dat überhaupt geconstrueerd kan worden als een onderdeel van je vrije wil.
Nogmaals, jullie zijn allemaal soevereine wezens, maar wanneer wij dat zeggen, refereren wij naar de totaliteit van jullie wezen, niet naar dat ene kleine deel van jullie dat gaat onder de definitie van jullie menselijke ego. En dus, voor velen van jullie, mag een innerlijke beroering op het één of andere punt tot uitbarsting komen, in die zin, als je probeert om tegen je eigen vrije wil in te gaan en te hard vecht om een oud en begrenst idee van jezelf en nog steeds jouw acties en jouw intenties lopende te laten houden. Want dat kan maar al te gemakkelijk gebeuren, en de reden is ook gemakkelijk uit te leggen. Jullie werden aldus letterlijk levensspanne na levensspanne geprogrammeerd om naar diezelfde kleine innerlijke stem te luisteren, dus kijken jullie ernaar als zijnde het symbool van jullie, wanneer het in feite louter een fluistering is van deze uiterste lagen van jullie wezen. Dus deze keer, verzeker je ervan dat jij jezelf het voordeel van de twijfel geeft wanneer het ook is dat deze oude en zogenaamde “stem van de reden” wederom begint op te spelen met alle soorten van suggesties waarom je niet jouw eigen grootsheid toe zou moeten staan om werkelijk door te beginnen te schijnen. Want dat is niet de stem van de reden, dat is eenvoudig het oude verhalenlijn van de illusie, en nu, werd aan jou de taak gegeven van het uiteen scheuren van die oude sluier en de echte jij te ontsluieren die erachter gezeten heeft wachtend op jou om het eindelijk als dat van jou op te eisen. Want jij bent het op iedere manier, en nu, is de tijd gekomen om onverschrokken voort te stappen en te zeggen, “DIT ben ik, niet dat kleine fragment van de mensheid dat mij momenteel in staat stelt om hier bij deze grootse gelegenheid aanwezig te zijn, in deze monumentale tijden, niet slechts voor de mensheid, maar voor de Gehele Schepping. En dankzij mij, is deze kans eindelijk naar voren gekomen, en nu, zal ik alles doen dat ik kan om niet in mijn eigen weg noch in de weg van anderen te gaan staan, en ik zal mijn aanzienlijke gewicht toevoegen aan dit al rollende wiel dat ons allemaal in/naar het nieuwe en weg van het oude brengt.”
Want dat is waarom jullie hier zijn, om de verandering te intensiveren door jullie gehele wezen toe te voegen in één naadloos pakket, door te verbinden wat gescheiden werd en door ieder enkelvoudig deel van jou toe te staan samen te komen in/naar één coherent, schitterend DEEL, geherbergd binnenin het relatief kleine lichaam van een mens, maar binnenin jou de macht van de Gehele Schepping dragend. Dus treed terzijde en laat je eigen grootsheid de leiding nemen, en laat jouw eigen ideeën van kleinheid jou niet ook nog maar even langer terughouden. Want jullie zijn gemaakt om helder te stralen dierbaren, en weet, jullie zijn al begonnen om deze helderheid toe te staan om naar buiten in/naar de openheid te sijpelen. En denk eraan hoe sneller je deze openingen toestaat om breder te worden, hoe minder de druk zal zijn, en omgekeerd. Want jij bepaald de snelheid, maar de snelheid bepaald ook de intensiteit van je eigen proces. Dus wederom zeggen wij om de stroom toe te staan, en weet dat het jou zal helpen om sneller en op een veel comfortabelere manier door deze stroomversnellingen heen te drijven, als wij een dergelijk woord mogen gebruiken voor een proces dat inderdaad zonder iets of iemand te veronachtzamen, het meest belangrijke en het meest ingewikkelde complex is dat ooit door wie dan ook ondernomen is. Maar dat is waarom jullie hier zijn, en dat is waar jullie meer dan capabel voor zijn.
Want welbeschouwd, werden jullie geselecteerd voor deze opdracht, omdat jullie werkelijk degenen zijn die hebben wat het neemt en dan nog iets meer, en dus, is het niet bij toeval dat jullie jezelf nu bij dit tijdsgewricht gewaar worden, want dat is waar jullie je op voorbereid hebben, schijnbaar voor eeuwig. Dus geef jullie zelf de speelruimte die jullie nodig zijn zodat jullie een manier kunnen vinden om je op deze delen van jullie af te stemmen die al goed onderweg zijn met het volbrengen van deze immense taak, en laat deze delen van jullie die er nog steeds op staan dat jullie niet goed genoeg zijn terug treden en stil vallen. Want jullie zijn zoveel meer dan die aarzelende stem, en wij weten dat jullie dit ook weten. Want jullie hebben het allemaal in jullie, en nu is de tijd om deze kracht uit die dwangbuis los te laten waar het voor veel te lang in vastgehouden werd.
Denk eraan, het is jullie oude programmering dat aan het proberen is om ervoor te zorgen dat jullie je angstig van jullie eigen krachten voelen, want jullie werden goed onderwezen te denken dat wat jullie diep binnenin jullie kunnen bespeuren iets is, dat ten koste van alles vermeden moet worden. Want wat jullie voelen naderen is een verandering zo diepgaand, dat ieder zogenaamd “normaal” menselijk wezen er automatisch voor terug zou schrikken, want dat is wat jullie geleerd werd om te doen. Want jullie werden goed getraind om verandering ten koste van alles te vermijden, en om hier te allen tijde gehoorzaam aan te blijven, en dus, wanneer het ook is dat die innerlijke kracht begint naar buiten te sijpelen, zullen zovelen van jullie er letterlijk voor terugtreden omdat het jullie lijkt te intimideren en zelfs jullie ware bestaan lijkt te bedreigen. Want jullie denken dat het jullie kan vernietigen, maar dat zal het niet. Het zal eenvoudigweg de illusie vernietigen welke jullie gedurende levensspanne na levensspanne er binnenin verstrikt gehouden heeft, dus het is geen wonder dat jullie ineen zouden kunnen krimpen bij het ware idee. Denk eraan, de mensheid werd geleerd om verandering te verafschuwen, maar jullie taak is niet om alleen verandering te initiëren, maar ook om te slagen met het veranderen van alles waar jullie tot nu aan toe naar gekeken hebben als de werkelijkheid, en nu, begint die waarheid letterlijk uit jullie ware beenderen naar buiten te sijpelen. Dus het is geen wonder dat jullie jezelf voelen fluctueren tussen eufore en ongerustheid in tijden zoals deze. Weet gewoon dat jullie allemaal precies weten wat te doen en hoe het te doen, en nu is de vraag eenvoudig deze, wanneer zullen jullie gereed zijn om het feitelijk toe te staan om plaats te vinden?
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

Labels: Aisha North – Het Manuscript van Overleving

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s