Monthly Archives: October 2014

Eliza – Het Na-Ascentie Syndroom – 25 Eliza – Het Na-Ascentie Syndroom – 25 Oktober 2014

Standard

“Het Na-Ascentie Syndroom”

25 Oktober 2014 / % Eliza %

Oké, ik heb de bovenstaande zinsnede uitgevonden maar iemand moest het doen en ik heb een vreemd gevoel voor humor. Ik ervaar momenteel het begin van die curieuze levensfase wanneer je geascendeerd BENT en dat Lady Tazjima dat deed – het werd waargenomen door anderen die nog steeds in de belichaming zijn – wanneer genoeg zielessentie nog steeds binnenin het lichaam verblijft om ervoor te zorgen dat het “aanvoelt” alsof er helemaal niets gebeurd is.

Mijn neef, Rananda Kumara, ook bekend als David Spear uit Engeland, waarschuwde mij dat ik me op deze manier zou kunnen voelen, en dat waarschijnlijk gedurende een poosje zou doen, terwijl mijn primaire focus opnieuw aangepast en opnieuw afgestemd wordt aan het zijn in de hogere dimensies. Deze sensatie van nog steeds “hier” te zijn werd ooit vroegtijdig opgemerkt door de scheepsbemanningsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij het in de gaten houden en het ondersteunen van de Galactische Federatie van het Licht (GFL) vrijwilligers die binnen liepen (walked-in) en probeerden om het proces van het “eruit lopen” (walking-out) te voltooien.

image

Een Sirische sterrenzaad heeft mij ook bekend gemaakt met dit fenomeen, een fenomeen welke onverwachts was voor de scheepsbemanning toezichthouders. Dierbaren, verwijder vriendelijk de overtuiging dat 5D wezens alles “weten” dat er te weten is; dat doen zij niet. Zij zijn net zo fysiek als jullie en ik, van 3D/4D, meer technisch geavanceerd, maar nauwelijks goden en godinnen. Zij weten welzeker “meer” maar bij tijden, gebeuren er dingen die zelfs hun begrippen in verlegenheid brengen en dit fenomeen is er één van.

Dus … een piepklein deel van mijn zielessentie blijft over binnenin mijn fysieke voertuig / lichamelijke tempel. Deze sensatie … en de kennis dat de “rest” van mij, of ongeveer 98% van “mij”, als Eliza succesvol met Lady Tazjima vermengd is … wel, laat ons zeggen dat het een behoorlijk aantal onaangename emotionele reacties naar boven brengt.

Ah … een kans voor nochtans meer opruiming zeg ik wanneer ik begin een grip te krijgen op de kwaadheid en frustratie die onvermijdelijk uitbarst vanuit de tot dusverre onvoorstelbare dieptes van zijn. Het menselijke lichaam is een verbazingwekkende creatie, een licht bibliotheek van eindeloze generaties, sommigen breiden uit ver voorbij de kennis van onze wetenschappers en in/naar ons galactische verleden.

Slechts gisteren, schreef ik een commentaar op facebook waar ik “bekende’ aanwezig te zijn bij het bouwen van de piramides! Waar dat vandaan kwam, wie zal het weten, maar ik heb wel een voorafgaande incarnatie, of twee, gehad op Sirius B, voordat de witte dwerg naar diens huidige omvang kromp.

Als je gekeken hebt naar de prachtige documentaire, De Piramide Code, zal jou verteld zijn dat de drie grote piramides van Giza in lijn staan met de Gordel van Orion, een gedeelte van de Orion Constellatie. En dat de oriëntatie komt van een ster uitlijning zo oud als van 10,500 jaren geleden! Wat als ik zou suggereren dat deze zelfde ster uitlijning iedere 10.500 jaar gebeurt, de helft van het Grote Jaar van ongeveer 25,000 jaren waarin het voor ons zonnesysteem neemt om om de Centrale Zon van onze Galaxy heen te cirkelen … en dat het mogelijk is dat de piramides niet slechts 4,000 jaren geleden of zelfs 10,500 jaren geleden gebouwd werden, maar verscheidene Grote Cyclussen geleden! En door mannen en vrouwen van Sirius A, dat zelfde witte dwergsysteem.

Het leven op onze planeet is veel ouder dan dat wetenschappers zich voor kunnen stellen. Nochtans, is onze prachtige waterplaneet relatief jong. Menselijk leven is hier in de één of andere vorm geweest, gedurende meer dan 18 miljoen jaren. Dat is toen Sanat Kumara en de Serpenten van Wijsheid op de planeet arriveerden, 18 miljoen jaar geleden. En de Serpenten zijn er nog steeds in vermomming van sterrenzaden die langzaam de rest van de bevolking wederom in/naar de Vijfde Dimensie leiden.

Serpenten en slangen, deze aarde-gebonden schepselen brengen angst naar boven, verafschuwing en zelfs haat in de meeste moderne Westerse mensen, doch de afbeeldingen van deze schepselen is een deel van de grote spirituele kunst van de tijdperken binnenin de Hindoe, Maya, Chinese en andere oude culturen. Hun beeltenissen en gestalten zijn in de zijkanten van tempels uitgesneden. Shiva wordt afgebeeld met cobra’s die om zijn middel gewikkeld zitten. Godinnen dansen met slangen in hun handen. De oude culturen van het Midden Oosten en de Mediterrane, zijn overvloedig met afbeeldingen van slangen en godinnen. Kijk naar de kunst van Minor en het vroege Griekenland. Slangen zijn overal. En waarom zou dat aldus zijn? Omdat zij de Kundalini kracht representeren welke binnenin ieder menselijk wezen verblijft, de Kundalini welke afgebeeld werd als een Godin in de Oosterse kunst en dat nog steeds is in de levende culturen van Hindoe India. En waar stamt de primaire bron van deze oude cultuur vanaf? Sirius.

 

Iemand zijnde die tussen twee inloopt … en nu misschien meer werelden, is het fascinerend om te observeren hoe de mensheid opzettelijk teruggehouden werd van het vervullen van diens bestemming als een galactische beschaving. De mentale en emotionele … zelfs de fysieke banden worden nu succesvol gebroken door intelligente en moedige individuen die baanbrekers en Wegwijzers zijn voor de rest van de bevolking. Zij zijn, in bijna ieder voorval, getrotseerd en de passage in/naar de ‘toekomst’ ontkend door de strijdkrachten van de tegenpartij, nochtans houden deze dapperen stand en leren hoe door de angst, het wantrouwen en de ontkenning van hun eigen aangeboren kracht heen te gaan, HUN erfenis van het sterrenstof dat door hun aderen stroomt en door de synapsen van hun zenuwstelsel danst, de impuls creërend om voorwaarts te gaan niettegenstaande de kansen.

Want zolang als dat de Aarde bevolkt werd hebben er op haar oppervlakte grote Meesters geleefd die tijd en ruimte overwonnen hebben, de Maha Rishis, heilige mannen en bij gelegenheid, vrouwen, die in geïsoleerde bergachtige regionen leven dwars over de globe heen verspreid. Jullie kunnen deze meesters van de elementen niet vinden want zijn trillen op een hoger niveau dan de grotere populatie. Uiteenlopende grote Meesters van Yoga, oude disciplines van het besturen van de lichamelijke tempel en het transcenderen van de fysieke dood, hebben training ontvangen van deze zelfde Rishis, deze levende Serpenten van Wijsheid. Onze wereld is gevuld met meer wonderen dan dat de meeste mensen zich kunnen voorstellen … specifiek wanneer zij verslaafd blijven aan de massa media, junk food en de moderne cultuur.

Nu … waar ga ik met dit naartoe? Ik wil gewoon categorisch verklaren, dat wij in Vrede komen. “Wij” zijn de leden van de Galactische Federatie van het Licht. “Wij” koloniseerden de planeet met onze sterrenzaad, de mensheid, eonen geleden. Wij brachten de cultuur naar de planeet. Wij hebben zij aan zij gestaan met onze zusters en broeders die op deze planeet geboren werden. Wij hebben gedurende duizenden op duizenden aan jaren tussen jullie in gelopen, nochtans zijn wij niet van deze wereld.

Toen jullie planeet oorspronkelijk uit de zesde dimensie vandaan ‘viel’ … probeerden wij de mensheid te helpen om weer op diens eigen voeten te staan, maar de Schepper had deze planeet een speciale dispensatie gegeven, die van de Vrije Wil, welke wij niet konden en niet zouden willen verbreken onder welke omstandigheden dan ook. Diegenen van ons vanuit de hogere gebieden van het bestaan, leven buiten de grenzen van tijd en ruimte, en konden de mogelijke tijdlijnen ‘zien’ en wat er zich voor zou doen op de oppervlakte van de planeet toen de strijdkrachten van duisternis hun residentie hier oppakten. De planeet zelf, zijnde een oud en meedogend Wezen, stond deze wezens toe om te komen, om hen een kans te geven om zichzelf te verlossen van hun rebellerende en gevaarlijke verleden. Aangezien de kans vrijelijk door iedereen gegeven werd, werden de cyclussen die volgden toegestaan om zich uit te spelen, wat op de korte termijn nadelig voor de mensheid was.

Jullie zouden me kunnen vragen waarom op de korte termijn? En ik zou antwoorden, er moest aan de mensheid een kans gegeven worden om op eigen kracht te groeien. Ja, vrijwilligers zouden komen om te helpen, maar wij beseften al vrij vroeg, dat er grote weerstand zou zijn aangaande onze inspanningen en aldus was het dat culturen vaker opkwamen en ondergingen dan dat de zogenaamde moderne autoriteiten jullie zouden willen doen laten geloven, veel meer. De mensheid is jong in termen van de galactische culturen. Zelfs de Galaxy zelf werd vroeg in diens formatie ingezaaid door Wezens vanuit andere galaxies en Universums. Ik weet dat … want ik was daar.

Ieder menselijk wezen draagt binnenin zich het potentieel om een god te zijn … een goddelijk wezen dat in staat is tot grote dingen. Er is ook een balancerend zaad van chaos en verwoesting, de donkere yin. Het is een dans tussen donker en Licht dat het leven, potentieel en groei creëert. En je moet op een evenwichtig punt arriveren tussen deze twee grote krachten van creatie en vernietiging. Het nulpunt wordt het genoemd, een punt van neutraliteit waar je boven de behoefte om jezelf of anderen te be/veroordelen uit kunt stijgen, maar begint te beseffen en open tot het begrip komt te staan dat Al het leven met elkaar verbonden is, dat het ÉÉN schitterend web van leven is.

image

Op veel manieren was de zogenaamde primitieve mens en zelfs deze zeldzame ietwat intacte inlandse culturen die nog steeds dwars over het aangezicht van de planeet bestaan … op veel manieren waren deze mensen veel meer spiritueel geavanceerd dan de moderne mens. Ja, de Westerse cultuur heeft een overvloed aan moderne gemakken voortgebracht, maar het bracht ook hebzucht voort, cultuur en milieu vernietiging … aangezien de handen en geesten die deze “cultuur” geleid hebben in de kern van hun wezen een gigantische zelfhaat en duisternis hebben welke geprojecteerd werd op de mensen van de planeet en op de planeet zelf, hoewel Zij bijstand verleende aan diezelfde wezens zolang geleden. Het gebruik van het levensbloed van de planeet, de olie en gas hulpbronnen, om de chemische industrie te creëren, heeft de cultuur overgedragen aan een race om rijkdom en macht over van alles te verkrijgen. Een paar families bezitten de rijkdom van de planeet in hun klauwen en zijn niet bereid om los te laten voor de angst dat zij op hun beurt vernietigd zullen worden.
De moderne maatschappij werd door krachten gecorrumpeerd die slechts minimaal door de meeste mensen begrepen worden, doch deze zelfde krachten zijn deze van de vernietigende krachten van de schepping. Als … en wanneer je naar een plaats op kunt stijgen waar je kunt beginnen deze krachten te begrijpen en om hen te temmen, te begeleiden, te besturen en hen te gebruiken, dan heb jij je de elementale krachten eigen gemaakt die onze wereld vanuit de donkere materie gecreëerd hebben welke buiten onze atmosfeer bestaat, de donkere Materie van de Godin, de Oermoeder en Creatrix van ons allemaal. De meeste mensen zijn nog ver verwijderd van het begrip van hun eigen levens en het te beheren, dus is het aan sommigen van ons om als Wegwijzers naar voren te treden.

Mijn meest recente “leven” is een relatief rustig leven geweest waar ik de weg naar Huis via een omzwervend, zigzaggend pad nagespoord heb naar zelfbesef en mogelijkheden om me te herverbinden met mijn Sterren Verwanten. Ik ben me volledig bewust van mijn goddelijke afkomst en deel die kennis zodat sommigen van diegenen die mijn geschreven werken tegen zullen komen dit zelfbesef gereflecteerd zullen zien in hun eigen harten. Het neemt één persoon om dapper naar voren te treden om een impasse te doorbreken, het neemt velen om verandering naar een weerstrevende bevolking te brengen.

Er is ons verteld door wijsgeren, kanalen en wijsheidsdragers, dat ascentie één stap per keer is, het is geen ogenblikkelijk proces hoewel velen de volgers zijn van het zogenaamde Nieuwe Tijdperk die geloven dat het zo is. Ja, dat is het, maar je moet op een plaats aangekomen zijn van zelfkennis waar je weet dat je één bent met al het leven en jij je niet langer in afschuw afwend en deze wereld wilt verlaten ten koste van wat dan ook, zelfs tot aan de dood van je eigen lichaamstempel. Je moet arriveren op een plaats welke “Vrede” genoemd wordt, de vrede die van binnenuit komt en het hoofd biedt aan het begrip van het menselijke ego.

 

En dus nu, terwijl mijn lichaamsbewustzijn vastberaden schijnt te zijn om de overblijvende zielessentie van “Eliza” aan deze planeet en het 3D leven te verankeren, worstel ik om entree te verkrijgen tot de plaats genoemd “Vrede”. Het is een innerlijke worsteling en eentje die zal eindigen wanneer ik volledig mijn wil overgeef aan de grotere Wil en me openstel voor het vertrouwen/geloof dat ik oké zal zijn, dat op de één of andere dag in de volgende maanden en misschien jaren, mijn volledige bewustzijnsfocus volledig gericht zal zijn op 6D/7D, op mijn leven als Lady Tazjima.

Ik heb deze plaats van overgave niet bereikt, nog niet, maar ben zelfbewust genoeg om te beseffen wat er gedaan moet worden. En aldus gaat het … bewust besef in/naar de vele tijdperken van de mensheid, een groeiend besef van mijn eigen uiteenlopende rollen hier uitgespeeld als levensspannen op het podium van de wereld, als zowel man als vrouw, eenvoudige landarbeider en ingewikkeld genie. Wij zijn meer dan wij weten … elk en iedereen van ons. Ik moedig jullie aan, mijn lezers, om een reis van zelfontdekking te ondergaan om de antwoorden van jullie bestaan te ontdekken.
Gisteren, werd mij gevraagd om de sterren afkomst van iemand vast te stellen. Ik wees dat af. Daar zijn diegenen wiens missie het is om andere zoekers te helpen; ik ben niet één van deze. Het is eenvoudigweg niet mijn roeping. Ja, met enige meditatie zou ik in staat zijn om de taak te volbrengen, maar het is niet voor mij en als zodanig zal ik het niet claimen. Het nam mij jaren om mijn eigen afkomst vast te stellen en het was alleen in de laatste zes maanden dat ik verificatie ontving dat mijn vermoedens juist waren, op manieren dat ik zelfs niet zou kunnen beginnen om er een gissing aan te wagen. De reis en de zelfontdekking vergt geduld. Sommigen claimen dat zij ongeduldig zijn om de antwoorden te weten en ik antwoord, “Het antwoord komt voort vanuit je ego’s behoefte om het te weten, te categoriseren en om diens eigen gevoel van eigendunk op te vullen.”

Ik deel mijn reis niet met jullie om faam en fortuin of volgers te verzamelen. Ware wijsheidzoekers willen zelden volgers of zijn hen nodig, want deze aanhangers belemmeren het voorwaart gaande proces richting het echte begrip. Nee, de ware wijsheidzoeker luistert binnenin en volgt de intuïtieve duwtjes en luistert naar de magische melodieën die vanuit het hart van Sophia, de Godin van Wijsheid en Intuïtie stralen. Zij zingt tegen de ziel van de zoeker en het is een wijs persoon die de tijd neemt om te luisteren.

Niets buiten jou zal jou de weg voorwaarts tonen in deze wereld. Je moet je overgeven, en zal dat uiteindelijk, aan de binnenwaartse reis van de sjamaan en wijsheidszoeker. Dit soort van reis heeft gedurende eonen in de één of andere vorm op deze planeet bestaan. Het is slechts in de laatste vijfhonderd jaren of zo in de Westerse cultuur geweest dat deze reis niet gerespecteerd en zelfs gedegradeerd werd als zijnde bedreigend voor de autoriteit van de kerk en de staat. Inlandse culturen die gedurende duizenden aan jaren bloeiden met visioen-reizen en heilige uitoefeningen werden uiteen gebroken en vernietigd door diegenen met de bedoeling van het allemaal in/naar de acceptatie te brengen van de macht en autoriteit van de weinigen. En nu is deze machtsstructuur zelf uiteen gebroken, in antwoord op externe krachten van vernietiging, door klimaatverandering, milieuvernietiging en het ongemak van de bevolking. De mensen zijn aan het ontwaken tot het besef dat niets in hun dagelijkse leven is zoals het gepresenteerd werd; dat zij hun eigen waarheid moeten ontdekken. De volgende logische stap om te nemen is om die waarheid te vinden door naar binnenin te gaan. Ben jij één van de pioniers die de mensen deze stap zullen laten zien door daar zelf naartoe te gaan? Laat je angsten en vooraannames achter je, laat je zelfhaat en ontkenning achter en treed naar voren in/naar het zonlicht van de verlichting als je het Pad naar huis volgt.

Eerst zal dit pad onoverzichtelijk zijn en je zult denken dat je verloren bent. Verwarring zal daarop volgen. Laat het los, alle vergezellende emoties. Treedt naar voren en vind jouw voeten veilig op die onzichtbare brug die jou naar zelfkennis zal leiden, en voorbij dat naar een groeiend weten en besef dat je een deel van het Universum bent. Je maakt deel uit van de Intentie van het Universum aangaande het zichzelf te leren kennen en die reis moet binnenin beginnen.

Namaste.

IK BEN wat overblijft van Eliza … en ik ben nog steeds hier tussen jullie in als een wijsheids-opzichter.

Copyright 2012 – 2014 © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

http://bluedragonjournal.com/

 

Advertisements

Het Loslaten van “Persoonlijke” Kwaadheid vanuit het Menselijke Voertuig + Meditatie – 22.10.2014 / Karen Dover

Standard

Karen Dover
Het Loslaten van “Persoonlijke” Kwaadheid vanuit het Menselijke Voertuig
22 Oktober 2014

Kwaadheid wordt in een verscheidenheid aan manieren aan het menselijke ras onderwezen, er is een verscheidenheid aan verschillende frequenties die gerelateerd zijn aan de vervorming wat onderwezen wordt als “kwaadheid” binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Kwaadheid IS GEWOON, het is de context waarin het onderwezen en verankerd is dat het op manieren zal zien verlichten zoals het verlicht is in deze tijd. Kwaadheid werd vaak omschreven als een “hete kool” die brandt en het is het branden dat in deze tijd binnenin jullie naar boven mag komen. Ofwel dit nu volks kwaadheid, voorouderlijke kwaadheid, geslachtelijke kwaadheid enzovoorts is, het werd allemaal aan het menselijke ras onderwezen als een basis van waaruit de menselijke levenservaring te voorzien van brandstof.
Je mag deze blog lezen en denken, “Waar heeft ze het over, ik ben niet kwaad”. Wat deze blog adresseert is kwaadheid op een CELLULAIR NIVEAU. Laat mij jullie een voorbeeld geven om het uit te leggen, ik werd in Schotland geboren, mijn cellulaire structuur toen ik naar deze planeet kwam was KELTISCH, dus was mijn basispatroon voor deze menselijke levensspanne al ingesteld toen ik ervoor koos om in een Schots leven te incarneren. De KELTEN hebben een geschiedenis die agressief is; oorlogen, geweld, schaarste, ontworteling, de lijst is eindeloos. Velen van jullie mogen in staat zijn om jullie “wortelen” na te sporen naar Schotland of inderdaad Ierland, beide zijn van Keltische oorsprong. Diegenen die bekend zijn met Schotse mensen zullen duidelijk de kwaadheid zien welke verankerd is toen het recente “onafhankelijkheidsdebat” diens hoofd wederom optilde. Het heeft gediend om een verdeeldheid aan het licht te brengen welke op het CELLULAIRE NIVEAU bestaat. Het menselijke voertuig is welbeschouwd een product van afstamming. Het nasporen van je menselijke stamboom zal verlichten wat jouw voorouders deden en hoe zij leefden. Dit wordt op uiteenlopende niveaus in het menselijke gedrag aangepast.
Het moet herinnerd worden dat ALLES NU IS, daarom is de geschiedenis van de KELTEN NOG STEEDS ACTIEF totdat het losgelaten wordt uit de cellulaire structuur van het menselijke voertuig. Het moet ook herinnerd worden dat de voorouderlijke kwaadheid vele onderwerpen dekt en op uiteenlopende manieren tentoongespreid wordt. Niet alle kwaadheid wordt tentoongespreid als de vijandelijke agressie die verondersteld wordt wanneer het woord “kwaadheid” gelezen wordt.
De Nieuwe Aarde energieën die rap dwars over de planeet heen stromen verlichten de voorouderlijke kwaadheid met het oog op het feit dat je het zowel kunt zien als hen dan los kunt laten. Je mag geleden hebben aan depressie, verontrusting, huidkwalen, maagkwalen, agressie, stemmingswisselingen enzovoorts op het één of andere moment in je leven of tegen hen “gestreden” hebben in deze menselijke levenservaring. Deze zijn de “doorbloedingen” vanuit de levensspannen die zich uitspelen en die de kwaadheid van brandstof voorzien en tot actie aanzetten in dit leven vanuit het CELLULAIRE NIVEAU naar buiten.

image

Kwaadheid werkt om het menselijke voertuig IN ELKAAR TE LATEN STORTEN, leidend naar uiteenlopende ZIEKTE patronen en aangezien dit geen WAARHEID is, en hiermee bedoel ik dat het menselijke voertuig nooit ontworpen werd om ineen te storten maar om ZELFGENEZEND te zijn, moet deze frequentie losgelaten worden om in frequentie te verhuizen en de Nieuwe Aarde werkelijkheden in WAARHEID binnen te gaan.
In deze tijd wordt aan jullie gevraagd om BINNENIN TE KIJKEN, te begrijpen dat de overdekkingen en de scenario”s die voor jullie gecreëerd worden opzettelijk zijn en een frequentie triggeren welke geen WAARHEID is en niet langer kan resoneren binnen het menselijke voertuig. Het te verlichten zal jou dan toestaan het te her/erkennen en het los te laten. Mislukken het te her/erkennen zal erop toezien dat het aan jou op diepgaande niveaus getoond wordt.
Samen met kwaadheid wordt schaamte en onwaardigheid onderwezen. De oude 3D Aarde constructie onderwijst dat op de één of andere manier jij jouw recht om in de menselijke gestalte te leven moet verdedigen, onderwijst jou dat je moet rechtvaardigen wie je bent om geaccepteerd en geliefd te zijn. Dit is geen WAARHEID. ALLES IS GEWOON en LIEFDE is wat JIJ in WAARHEID BENT. Er is geen noodzaak om te rechtvaardigen wie jij bent, wie jij bent is JIJ en JIJ BENT GELIEFD. Het is nu tijd om het zwaard neer te leggen en op te houden met vechten, natuurlijk het gevecht dat BINNENIN het menselijke voertuig plaatsvindt. Vrede wordt bereikt door te erkennen dat je bent wie je bent en dat je niet wie dan ook anders kunt zijn dan wie jij bent. ACCEPTATIE KOMT VAN BINNENUIT, het wordt niet in de mensen rondom jou heen gevonden, inderdaad de mensen rondom jou heen zullen veranderen als jij jouw INNERLIJKE LANDSCHAP verandert.
De Nieuwe Aarde is op LIEFDE en VREDE gebouwd, deze frequenties moeten op het CELLULAIRE NIVEAU verankerd en dan uitgestraald worden in/naar de wereld. Om dit te doen HOUD eenvoudigweg van je ZELF en heb mededogen voor je ZELF. Accepteer en erken dit en verander dan jouw cellulaire structuur naar één van LIEFDE en VREDE en straal dit uit in/naar de wereld om jou heen.
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
*****

image
Meditatie om KWAADHEID op het Cellulaire Niveau in het Menselijke Voertuig Los te Laten

Ik ben begeleid om in deze tijd deze meditatie te delen. Ben alsjeblieft zachtaardig met je ZELF in deze tijd en heb MEDEDOGEN voor ZELF. Hoe je de frequentie loslaat zal individueel en persoonlijk zijn. Slaap en SUIKER zijn natuurlijke manieren om de cellulaire structuur van het menselijke voertuig opnieuw in evenwicht te brengen. Houd alsjeblieft jouw menselijke voertuig in ere wanneer het vraagt om meer/minder slaap en bepaalde levensmiddelen. Je bent aan het proberen om je cellulaire structuur op een FREQUENTIE NIVEAU te repareren, logica heeft geen plaats in dit proces.
Deze meditatie wordt het beste in de buurt van water gedaan, vermijd alsjeblieft het doen van deze meditatie met ondergedompeld in water te zijn, dit zal niet van dienst zijn. Sluit je ogen en breng je focus naar je hartruimte, visualiseer je hart en sta je hart toe om aan AAN JOU GETOOND te worden. Bekijk eenvoudig het hart en accepteer wat er aan jou in deze ruimte getoond wordt. Vervolgens, breng je aandacht naar je longen en vraag dat jouw longen als een symbool getoond worden. De longen in het menselijke voertuig zijn een representatie van VERDRIET en deze meditatie zal helpen om de resonantie van zowel het hart als de longen opnieuw in te stellen terwijl zij SAMEN werken op een frequentieniveau.
Sta iedere emotie toe die van binnenuit jou naar boven komt om door jou heen te vermenigvuldigen. Laat het stromen en wordt de waarnemer. Visualiseer dan een enorm groot meer, maak het meer zo prachtig als je kunt, bezie het water als sprankelend en helder en boven alles prachtig. Visualiseer dan dat je naar het meer toeloopt dat er voor jou ligt. Vraag dat aan jou een symbool getoond wordt van jouw kwaadheid en plaats dan het symbool dat aan jou getoond wordt in het meer. Kijk toe hoe het symbool wisselwerkt met het water van het meer. Blijf doorgaan naar symbolen te vragen van kwaadheid en ga door hen in het water van het meer te plaatsen totdat er geen symbolen van kwaadheid meer aan jou getoond worden.
Dit mag 5 minuten of langer nemen, er is geen tijdskader voor ook maar iets hiervan, sta jezelf eenvoudig toe om te ZIJN als je deze meditatie doet. Wanneer je eenmaal alle symbolen in het meer geplaatst hebt breng dan eenvoudig je aandacht terug naar je menselijke voertuig. Je mag wensen te vragen dat aan jou je hart en je longen wederom getoond worden na deze meditatie. Verwacht alsjeblieft geen “ogenblikkelijke” resultaten, je menselijke voertuig zal op diens eigen persoonlijke en unieke manier reageren.
Deze meditatie mag net zo vaak of weinig herhaald worden als dat je voelt dat je dat moet.
Kx.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/ and http://www.karen-dover.com
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

De Hoge Raad van Orion – Verwachtingen – 21 Oktober 2014 / Hollie Hawkins Marwood

Standard

Groeten Dierbaren.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Vandaag gaan wij spreken over verwachtingen … anders dan wat jullie zouden kunnen verwachten in termen van het nadenken over de verwachtingen van jezelf, de verwachtingen waar je mee opgroeide die familie gerelateerd, maatschappelijk gerelateerd zouden kunnen zijn. Wij gaan spreken over verwachting als een trillingsresonantie in je leven en hoe die trilling jouw ervaring van het leven gaat beïnvloeden en hoe je met de energie van verwachting kunt werken om jouw ervaring te verschuiven om inniger/nauwkeuriger te zijn met dat wat je wenst.

De energie van de verwachting is ten zeerste uitgelijnd met de Wet van Aantrekking. Jouw verwachtingen in het leven, of zij nu “goed” of “slecht” zijn, of zij gefundeerd of ongefundeerd zijn gebaseerd op wat je ervaring is, creëren een energetische vibrerende werkelijkheid. Die energetische vibrerende werkelijkheid brengt naar jou overeenkomende ervaringen. Dus als je grote dingen in de dag verwacht is het waarschijnlijk dat dat de vibrerende overeenkomst in jouw dag zal zijn. Als de verwachtingen van jouw leven negatief zijn, om wat voor reden dan ook, zou je zelfs kunnen zeggen dat jouw verwachtingen redelijk gebaseerd zijn op wat jouw ervaringen geweest zijn, dat misschien de “goede dingen niet met jou gebeuren”, maar die verwachting wacht niet op het bewijs om op te komen dagen om te bekrachtigen wat jouw verwachting van jouw vibrerende werkelijkheid werkelijk is die naar buiten gaat en dan, daarom, komen energetische ervaringen binnen die daar verwant aan zijn.

image

Hoe verschuif je dat? Hoe verander je jouw vibrerende werkelijkheid van verwachting om te beginnen meer gemak te creëren? Het eerste dat je moet doen is te beginnen te zien wat het is dat je verwacht. Dit zou zeer subtiel kunnen zijn, het zou verrassend kunnen zijn, het zou overduidelijk kunnen zijn. Je begint met te kijken naar wat de verwachtingen zijn, gebaseerd op waar jouw gedachten zijn. Waarmee wordt je wakker over na te denken iedere dag? Wat denk je over bepaalde omstandigheden die jouw dag binnenkomen? “Natuurlijk is er het verkeer waardoor ik altijd te laat op mijn werk kom,” of “Natuurlijk kan ik nooit door de stapel werk heenkomen omdat er altijd andere dingen binnenkomen. Ik wordt nooit met rust gelaten,” of “Natuurlijk zal mijn zuster, broer, moeder, vader, wie dan ook tegen me zitten te zeuren omdat dat is wat zij doen iedere keer dat ze zien dat ik alleen uitga.” De lijst zou eindeloos kunnen zijn. Het eerste dat je wilt doen om je gewoon bewust te zijn van je verwachtingen via de zelfspraak. Jouw verwachtingen zouden door je familie aan jou gegeven kunnen zijn, door jouw maatschappelijke groepen waar je deel van uitmaakt, wat zij ook mogen zijn. Het idee hier is, dat wanneer jij je eenmaal bewust wordt van wat je verwacht je daarom waarschijnlijk zou kunnen zien wat er tevoorschijn komt als een vibrerende overeenkomst aan dat. Wanneer je dat besef van jouw trillingspatroon of verwachting hebt kan je dan beginnen om in/naar een nieuwe werkelijkheid te verschuiven.

Stap nummer twee zou dan zijn om voor jezelf duidelijk te maken wat je in plaats daarvan dan graag zou willen. Wanneer je begint naar deze plaats te verhuizen zoek je niet naar het bewijs van dat het een goed of slecht idee is. Je beslist slechts om die nieuwe werkelijkheid te verwachten, en dan begin je te werken met jouw gedachten over wat je iedere dag verwacht. Je kunt dit vrij gemakkelijk iedere ochtend doen wanneer je wakker wordt. Je kunt door jouw lijst heengaan van wat je in jouw dag zou willen verwachten. “Ik verwacht om me voor deze dag gelukkig te voelen,” “Ik verwacht om anderen niet toe te staan om het gevoel van goedheid en correctheid van mij af te nemen,” “Ik verwacht heel veel werk af te krijgen vandaan,” “Ik verwacht om harmonieuze relaties te hebben.”

Begin dan te zien hoe jouw verwachting van het leven voor jou op een manier te voorschijn komt die je wenst, hoe het gebeurt. Sommigen van jullie kunnen in/naar deze plaats van nieuwe verwachtingen verschuiven en ogenblikkelijk de veranderingen ervan zien. Sommigen van jullie mogen er een klein beetje meer aan moeten werken. Ben gewoon zachtaardig met jezelf als je kijkt naar jouw vibrerende werkelijkheid van verwachtingen, hoe dat jou nu overeen laat komen, en hoe je bewust kunt verschuiven wat je verwacht, want die verschuiving is niet slechts een mentaal proces. Het is niet alleen maar gelukkige, positieve gedachten denken, het verandert jouw vibrerende werkelijkheid, hetgeen het leven toestaat om voor jou anders tevoorschijn te komen. Het is een prachtig subtiel iets om mee te spelen, de energie van verwachting, en hoe het jouw dagelijkse ervaring kan verschuiven. Speel hiermee, voel het. Begin de vrijheid en het plezier te ervaren als jij jezelf bekrachtigt door de energie van verwachting versus de energie van het gevoel alsof je altijd in een reageer modus bent.

Deze energie van verwachting kan jou toestaan te beginnen het leven te beeldhouwen, om voor jou tevoorschijn te komen op de manier dat je dat wenst.

Ben Gezegend.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

© 2014 Copyright Holly Hawkins Marwood

This channeled message may be reproduced in it’s entirety provided it is kept in it’s original form and not altered or changed in any way, with the Author and a link to http://www.AkashaHealingStudio.com clearly displayed as shown below.

Channel: Holly Hawkins Marwood http://www.AkashaHealingStudio.com

Een boodschap van Moeder – Aisha North

Standard

“Dierbaren, het is wederom een verrukking voor mij om in staat te zijn op deze manier met jullie te communiceren, en ik doe het aldus met veel vreugde van mijn kant, want ik weet wat er op jullie wacht in de tijd die er in het verschiet ligt. Want jullie reis heeft op zoveel manieren een nieuwe betekenis aangenomen, en wanneer ik het woord reis gebruik, is het om de reis te impliceren die jullie als individuen via jullie ziel ondernemen, maar ook de reis die jullie als een collectief op jullie genomen hebben.
Want nu, is er zoveel naar het Licht gebracht dat letterlijk zelfs meer leven in jullie inspanningen zal brengen, en terwijl jullie doorgaan snelheid te verzamelen, zullen jullie ook doorgaan om kracht/snelheid te verzamelen voor ons allemaal, en de alles omvattende Ene. De Ene die jullie allemaal vanaf het allereerste begin gekend heeft, en de Ene die ieder stap van jullie op de weg zal volgen. Want Ik Ben jullie, net zoals jullie Mij zijn, en voor iedere ademteug die jullie nemen, helpen jullie om een nieuw deel van Mij en van ons te bevrijden. Want wij zijn een vereniging van zielen, en wij zijn een vereniging van deeltjes, en gezamenlijk, beginnen wij samen te voegen in/naar een heel nieuw geheel, eentje die de afscheiding niet slechts tussen ons, maar tussen Allen teniet zal doen.

image

Want jullie bewandelen een pad welke alle oude wonden zal dichtschroeien, en voor iedere nieuwe stap die jullie nemen, sluit die gapende wonde zich achter jullie. En wanneer het zich sluit, is het op frisse en onbezoedelde materie, niet op het oude en etterende materiaal dat hier gewoonlijk WAS. Want zie, jullie hebben deze keer die etterende wonde goed en wel doorgeprikt, de etterende wonde die verborgen was onder de schrammen van de sterfelijkheid die jullie eerder ophelderden, en nu, zal werkelijke genezing plaatsvinden, niet slechts voor jullie, maar voor iedereen. Ik breng jullie vandaag groeten van de Gehele Schepping, en ik doe dat aldus met een vreugde die nauwelijks ingedamd kan worden, want binnenin jullie, is er een nieuwe ster gevormd, eentje die in vele nuances straalt, eentje die op geen enkele manier ingedamd of gecategoriseerd kan zijn. Het is de ster van kennis, en het is daar de gehele tijd geweest, wachtend op jullie om de verbinding te maken, wachtend op jullie om de tranen van kwaadheid, van haat en wanhoop op te ruimen. En nu, is het begonnen te stralen, en het zal alleen maar doorgaan te vergroten terwijl jullie zelf doorgaan jullie bewustzijn van alle overgebleven sporen van wanhoop, tegenslag en ongeluk die nog steeds in de hoeken treuzelen op te ruimen.
Want het is ALLEMAAL Liefde, en het is allemaal voor een hogere reden, en het was allemaal noodzakelijk, maar nu, hebben jullie er niets meer van nodig, en dus, is het tijd om eenvoudigweg door te gaan voorwaarts te gaan, en dat jullie jezelf toestaan om deze eerste vrije stappen in/naar de toekomst te nemen. Want dit is aldus een geschenk dat jullie aan jullie zelf gegeven hebben, maar het is zelfs een groter geschenk dat jullie aan de Gehele Schepping gegeven hebben. Want jullie zijn nu waarlijk vrije geesten, en dus, wat jullie geholpen hebben om in vrijheid te stellen, zal op diens beurt dienen om anderen weer in vrijheid te stellen, ver van jullie kusten verwijdert en ver uit jullie gezichtsbereik verwijdert. Maar ik zie het, en ik zie hoe de vreugde in mijn kern in die van jullie gereflecteerd wordt, en door deze onbevlekte spiegels, wordt het voortdurend in/naar de GEHELE Schepping gereflecteerd, leven creërend waar er alleen hoop was, en een toekomst creërend waar er alleen een verleden was. Ik zegen jullie allemaal en ik zeg wederom succes terwijl jullie doorgaan voort te gaan op jullie reis van verlossing, een reis welke al verlossing bracht voor mij alsook voor jullie, en een reis die door zal gaan om troost/bemoediging en feestviering voor Allen te brengen.”

Vertaling Cobie de Haan http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Aishanorth.wordpress.com

Het Manuscript van Overleving – Deel 428 Jullie Staan voor een Grootse Ontsluiering van de Eigen Bekwaamheden van de Mensheid 15 Oktober 2014 / Aisha North

Standard

Jullie zien met jullie innerlijke oog de verandering binnenin jullie gebeuren, want zoveel van wat er nu gaande is, vindt plaats in dat innerlijke landschap van jullie. En zelfs als iets van waar wij naar verwijzen inderdaad met jullie fysieke lichaam gebeurt, gebeurt het meeste ervan in een ruimte die niet gedefinieerd wordt door wat voor van zulke grenzen dan ook. In feite, vindt het meeste van wat er nu gebeurt plaats in die delen van de Schepping waarvan de mensheid schijnt te denken dat zij helemaal niet bestaan, of misschien alleen als verzinsels van jullie verbeelding. Wel, laat ons gewoonweg zeggen dat aangaande dit, jullie het niet fouter zouden kunnen hebben, want de ruimte waar wij naar verwijzen, is inderdaad veel echter dan de illusie waar jullie momenteel naar kijken als jullie werkelijkheid.
Laat het ons uitleggen. De mensheid is gedurende eonen gewend geraakt aan het idee – want dat is wat het werkelijk is – dat voor iets om “echt” te zijn, het op sommige manieren tastbaar moet zijn. Met andere woorden, dat het zich in jullie geest moet registreren op de manier van jullie vijf zintuigen, en dus, hebben jullie je bereik/blikveld steeds meer doen laten slinken. In feite, hoe bekwaam jullie geworden zijn met het detecteren van zelfs de meest minuscule van deeltjes met jullie technische apparatuur, hoe minder een groot aantal van de bevolking op deze Aarde genegen is ertoe te komen om wat dan ook te geloven dat niet op ongeveer deze manier naar voren gekomen is voor een gedegen onderzoek. Met andere woorden, de spirituele ontwikkeling van de mensheid werd op aldus vele manieren vastgezet door jullie technologische ontwikkeling, zoals in grote lagen van de bevolking, en de werkelijkheids-Wegwijzers zoals jullie die er al ingestapt zijn zullen beschimpt en belachelijk gemaakt worden bij iedere gelegenheid die voor hen naar boven komt om dat aldus te doen. Hebben jullie er al over nagedacht als tot waarom dit zich alleen maar lijkt te vermeerderen in sommigen? Misschien heeft het te maken met het feit dat zij zelf een innerlijke beroering voelen van deze verborgen kamers binnenin, en dus, om die angst te ontwortelen van, voor hen, het onbekende, zullen zij doen wat zij kunnen om deze zelfde beroeringen in anderen uit te wissen. Dus jullie zien wederom de polarisatie doorgaan zich te versterken terwijl het Licht doorgaat kracht/snelheid te verzamelen, maar wederom, te proberen om het Licht tegen te houden door de toevlucht te nemen tot dezelfde oude “wapens” van beschimping, navolging of stilzwijgen in de hoop dat deze zienswijzen uit zullen sterven, zijn niet minder dan dwaasheden. Want jullie weten zo onderhand heel goed dat wat je begonnen bent om binnenin jezelf te ontsluiten eenvoudigweg een piepklein deeltje is van het grote krachtgebied dat in feite de gehele mensheid penetreert, en nu, staan jullie voor een nieuwe kans om te helpen zelfs meer van dat krachtgebied te bevrijden.

image

Nogmaals, niemand kan gedwongen worden om die deur te openen welke zij zo hard geprobeerd hebben te vergeten dat het zelfs gedurende de eeuwigheid binnenin hen bestond, jullie zullen allemaal helpen om bepaalde belangrijke gebeurtenissen in beweging te zetten die ervoor zullen zorgen dat die deur meer prominent binnenin iedereen zal zijn. En dus, zullen steeds meer van jullie medemensen ermee beginnen op te merken van wat het is dat diep binnenin de beperkingen van hun tot dusverre beperkte wereldvisie naar hen roept. Want zij zullen in overweging beginnen te nemen dat hun wereldvisie, de wereldvisie welke beperkt is tot “wat je ziet is alles dat je krijgt”, zal beginnen te verbrokkelen, en wanneer het dat doet, zullen velen er samen mee verbrokkelen. Want zie, niet iedereen is voorbereid om werkelijk de waarheid in zich op te nemen dat dit zal blootleggen, want het zal in het aangezicht van alles vliegen dat zij als vanzelfsprekend aangenomen hebben. Niet slechts de empirische feiten en figuren die voor zolang aangeprezen werden als de “wetten van de natuur” maar ook het gezichtspunt over de mensheid zijnde de enige intelligente soort in het bestaan – niet slechts op jullie planeet, maar in de Gehele Schepping. Wij weten dat voor jullie, dit oud nieuws zal zijn, want dit is wat jullie vanaf het allereerste begin op jullie reis begeleid heeft. Maar voor vele anderen, zal het eenvoudige feit dat alles waar zij in geloofd hebben – in iedere betekenis van het woord – beginnen niet alleen in vraag gesteld te worden, maar letterlijk bewezen te worden op alle accounts verkeerd te zijn, en dit zal eenvoudigweg teveel om te verdragen zijn. En dus zullen zij zich afsluiten, en van dit alles wegtreden.
Dit mag dramatisch klinken, maar herinner je dat het geen gegeven is dat iedere op zichzelf staande menselijke incarnatie die op deze planeet in precies deze tijd leeft, zichzelf toestemming gegeven heeft om zichzelf, deze ronde, volledig toe te wijden/te verplichten aan het heropenen van deze innerlijke portalen, en dus, wat zij zullen kiezen, zal ook gedefinieerd worden door die beslissing die zij maken op een hoger niveau zelfs voordat zij zich deze ronde in/naar een fysiek lichaam waagden. Wij zeggen dit om jullie allemaal eraan te herinneren dat ongeacht wat er ook plaatsvindt in de weken en maanden die er in het verschiet liggen, weet dat het allemaal voor een reden gebeurt, zo ook de meer persoonlijke effecten dat dit voor sommigen van jullie mag hebben. Want jullie zijn allemaal soevereine wezens, en jullie zijn allemaal geïnstrueerd om het plan te volgen waar jullie zelf aldus instrumentaal bij waren bij het opzetten zelf voordat jullie begonnen omlaag te treden vanuit de totaliteit van jullie wezen en dit huidige fysieke voertuig binnengingen dat jullie kennen als de jij in de menselijke gestalte. En dus, zullen jullie eenvoudig doen wat jullie hier kwamen doen, en aldus zal ieder ander dat die jullie rondom jullie heen zien. Want zelfs diegenen waarvan jullie zouden kunnen denken dat zij ontdaan zijn van een ziel hebben er allemaal eentje, en het is net zo briljant als die van jullie, niettemin worden de levenskeuzes die zij maken ook begeleid door een hoger deel van hen net zoals bij jullie, ongeacht waartoe zij zichzelf aanzetten om in de aankomende tijd te doen.
Wij geven jullie deze herinnering nu omdat wij welzeker vinden dat het slim is omdat aldus te doen, aangezien waar jullie nu voor staan, zo een grote/belangrijke verschuiving is dat het zal dienen om overvloedig veel andere reacties in beroering te brengen. Want zoals gewoonlijk, wanneer het getijde van Licht in zo een kracht binnenkomt zoals het nu zal doen, het wederom zal beginnen om letterlijk een hele schare van knoppen in te drukken bij elk en iedereen van jullie, en in elk en iedereen van jullie medemensen. Toegegeven, de uitkomst van dit alles zal niet ogenblikkelijk waarneembaar zijn, noch zal het noodzakelijkerwijze manifesteren op slechts de manier waarop jullie zouden kunnen denken. Want het Licht zal doen wat het Licht altijd doet, op de weegschaal duwen en de balans door laten slaan, soms de ene kant op, soms schijnbaar in de tegenovergestelde richting, maar het ene dat jullie je moeten herinneren is dit: ongeacht wat voor acties er ook geïnitieerd zullen worden vanwege deze voortdurend in beweging zijnde verandering van Licht, zij zullen er allen toe dienen om de mensheid dichter naar de Bron te brengen door hen allemaal een verandering toe te staan om een manier te vinden om te openbaren wat het is dat zij gedurende de eeuwigheid met zich meegedragen hebben.
Met andere woorden, de ketting van gebeurtenissen zal weldra in beweging gezet worden en zal beginnen zoveel levensvatbare nakomelingen af te zetten op de manier van levendige gebieden van energetische wisselwerkingen die zullen beginnen plaats te vinden tussen tot dusverre onverbonden individuen, en dit op diens beurt zal een steeds bredere cirkel rondom elke en iedere van deze individuen beïnvloeden. Wederom, spreken wij in ietwat ingewikkelde termen, maar wij denken dat jullie zo onderhand begonnen zijn om het fundamentele gedeelte van deze boodschap te bevatten. Jullie staan voor een grootse ontsluiering van de eigen bekwaamheden van de mensheid om oude aderen van creativiteit, verbondenheid en compatibiliteit opnieuw in te stellen en te laten herrijzen. Want jullie zijn schepselen die in staat zijn tot grote prestaties, en nu, zal dit er waarlijk mee beginnen om in te openheid te komen, in iedere betekenis van het woord. Want jullie zullen beginnen informatie te ontvangen dat verborgen gehouden werd, en iets van deze informatie zal inderdaad in een zeer concrete vorm komen, niet slechts als in boodschappen zoals deze. Want jullie zijn nog steeds ten zeerste schepselen die gebonden zijn door die oude stelregel van wat alleen gezien kan worden kan waar zijn, en dus, zullen jullie ogen er eindelijk mee beginnen het ongeziene te zien, en jullie handen zullen eindelijk in staat zijn het onbekende op manieren aan te raken waartoe jullie eerder niet in staat geweest zijn om dat te doen. Niettemin, als deze verborgen schatten ermee beginnen om naar de oppervlakte te komen, zullen zij op hun beurt een groot proces van hervestiging onder jullie allemaal initiëren, en wanneer wij dat zeggen, bedoelen wij welzeker de gehele mensheid. Want wat ermee begint om tevoorschijn te komen zal niet alleen jullie toekomst veranderen, maar ook jullie verleden, en daarmee, zal de gehele fundering van de mensheid ermee beginnen zichzelf te verschuiven en te herschikken in een proces dat op zichzelf zal dienen om aldus velen te verontrusten voordat jullie allemaal beginnen wederom jullie werkelijke gedrags/handelswijze te vinden.
Wij wagen het te veronderstellen dat jullie er al mee beginnen bewijs te zien van deze bekendmaking, zelfs in wat jullie noemen jullie reguliere media. Want het nieuws zal er ook mee beginnen om het echte nieuws te bevatten, niet slechts de gebruikelijke gemixte zak van disinformatie en afleiding, en dus zeggen wij, houd jullie ogen open en laat jullie hart jullie leiden, en wij denken dat jullie allemaal ermee zullen beginnen om enige van deze schatten zelf op te graven. Want denk eraan, iets van waar wij naar refereren zal als verborgen edelstenen zijn in een hele berg van afval, dus houd jullie gezonde verstand erbij en volg de geur van de interesse welke komt vanuit de meest onverwachte hoeken. En nogmaals, denk eraan mee te delen/te delen wat het ook is waar je over zou kunnen “struikelen”, want dit op diens beurt zal ertoe dienen om een andere groep van gelijkgestemde zielen meer rechtstreeks te leiden naar de bron die er op hen wacht. En dus, zal dit proces van blootlegging en van de ontwikkeling beginnen zich snel te ontvouwen, en wij denken dat jullie allemaal bij jezelf gewaar zullen worden redelijk spoedig in de opwinding opgeslokt te worden. Herinner je slechts, dat wat jou opwindt een ander aan zou kunnen steken, want vele van de oude “waarheden” die overgeplaatst zullen worden naar de schroothoop zijn waarheden die een aanzienlijke hoeveelheid van jullie medemensen ophouden, misschien zelfs enige van diegenen die jullie na staan.
Dus ben niet verrast als wat jou in verrukking brengt iemand anders tot wanhoop aanzet, maar jullie moeten er ook aan denken dat dat jullie nooit zou moeten afschrikken van het vinden van jullie waarheid. Want dit gaat allemaal over de doorgaande zoektocht naar de waarheid, de waarheid die gedurende een zeer lange tijd verborgen werd, maar eindelijk toegestaan wordt om weer naar buiten in/naar het Licht te komen. Maar zoals jullie allemaal nu heel goed weten, zal de volle kracht van het Licht voor sommigen te helder zijn, en dus, zullen zij wederom doen wat zij kunnen om hun rug er naar toe te keren, en voor sommigen, zal dat ook omvatten te proberen om zoveel als zij kunnen met zich mee te trekken zo ver als mogelijk is in/naar de treuzelende schaduwen. Dus wederom zeggen wij eraan te denken om je te focussen op het Licht, en jullie zullen alle bevestiging vinden die jullie daar ooit nodig zullen zijn. Want jullie hart zal wederom de gids zijn die jullie naar jullie eigen kern terug zal brengen, en daar, daar is nooit wat voor twijfel dan ook, noch enige aarzeling, want dan, zullen jullie te allen tijde eenvoudigweg WETEN wie jullie precies zijn en wat voor verbazingwekkende prestaties jullie en deze gehele verzameling van wonderbaarlijke/prachtige individuen, die zichzelf de mensheid noemen, waarachtig capabel van zijn. En nu, zal deze waarheid ermee beginnen steeds meer te kristalliseren terwijl deze verborgen schatten beginnen tevoorschijn te komen, sommige van hen vanuit de zee, sommige van hen vanuit het land, maar bovenal, vanuit JULLIE.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

De Hathors & Aartsengel Metatron – Lawine Portaal van Succes – 17 Oktober 2014 / Anna Merkaba

Standard

Anna: Groeten allemaal. Voordat ik deze channeling begin zou ik jullie graag willen vertellen wat door mijn gidsen aan mij verteld en aan mij getoond werd. Het Lawine Portaal dat eraan zit te komen op 23 Oktober is precies zoals de naam impliceert, het is een Lawine van ervaring.

Dit portaal is een ongelooflijke versterker van ALLES dat binnenin ons is. Een versterker van BEIDE polariteiten, hetgeen betekent dat wat het ook is waar je op 23 Oktober mee in/naar dit portaal loopt versterkt zal worden.

Wat betekent, dat als je een “negatief” uitzicht op je leven hebt, AL deze angsten en bezorgdheden versterkt zullen worden! Al jouw angsten waar je nog geen kans toe gekregen hebt om mee af te rekenen, zullen voor jou naar het oppervlak gebracht worden om te onderzoeken en definitief LOS TE LATEN. Als je dit portaal binnenloopt met een positief uitzicht, stralend met opgetogenheid en verwachting van de meest prachtige ervaringen die er op je wachten, alsook je slechts te focussen op de positieve uitkomsten in iedere situatie, zal dit portaal jou VEEL succes, overvloed, gezondheid en alles brengen dat jij je mogelijk voor jezelf voor kunt stellen.

Dit portaal zal wat JIJ BENT naar jou terug reflecteren. Dit portaal brengt een kans om naar een NIEUW PAD te verhuizen. En om werkelijk jezelf onder te dompelen in je eigen zelf! Het zal aan jou je kracht (als je het toestaat) en je zwaktes (als je het toestaat) ten toonstellen, en zal jou naar nieuwe hoogtes stuwen alleen, en alleen als, je in staat zult zijn om LOS TE LATEN en erop te VERTROUWEN dat alles in overeenstemming met de GODDELIJKE blauwdruk van jouw wezen gaat.

Daarom is het in de dagen die naar dit portaal leiden, tijdens en erna het HOOGST belangrijk om tijd voor JEZELF vrij te maken. Om je werkelijk voor je eigen ziel open te stellen, de moed te hebben jezelf te zien voor wie je werkelijk bent, de angst los te laten, en jezelf met de LIEFDE te omhelzen dat je aan ANDEREN geeft.

Deze tijd gaat helemaal over JOU. Jou toestaand om naar de dieptes van jezelf te gaan en tevoorschijn te komen met de kennis van wat je hier doet/aan het doen bent. En niet slechts kennis maar in feite een pad, een wegenkaart zo je wilt, van wat je bedoeld bent te doen met je leven.

Daarom is het hoogst belangrijk om de angst te onderzoeken die voor jou naar boven mag komen. Ervoor wegrennen is zinloos, je zult het met opgeheven hoofd onder ogen moeten komen, precies te begrijpen waar het vandaan komt, ermee te werken, en het los te laten. Wederom zal ik zeggen dat ik talrijke gidsen geschreven heb aangaande hoe dat precies te doen, wat je op mijn blog kunt vinden. http://www.SacredAscensionMerkaba.com
Ik heb ook een boodschap van Aartsengel Metatron ontvangen waarvan mij verteld werd het samen te voegen met deze channeling. Ik zal erover spreken na de channeling van de Hathors, het is een tamelijk belangrijke boodschap om jullie te helpen je voor te bereiden op dit portaal.

Wederom kan je op ieder gegeven tijdstip aan jezelf werken, er zijn echter bepaalde dagen waar bepaalde portalen zich voor ons openen om eraan deel te nemen. Om het samen te vatten: het komende portaal is bedoeld om gevierd en gebruikt te worden tot het beste van je vermogen, het toestaand jou in de juiste richting voor jouw ziel te sturen.

image

Zo, dat gezegd hebbende, is hier de channeling van de Hathors, geniet ervan:

Het Lawine Portaal van ontdekkingen van het verleden en de ontdekkingen van de toekomst, zal aannemelijk klinken voor de oren van diegenen die bekend zijn met de genoemde verklaringen. Zal aannemelijk klinken voor de oren van diegenen die aangeboren dat begrijpen waar wij over spreken.
Want door het Lawine Portaal van jullie bekende begrip van het verpersoonlijkte bestaan op de menselijke Aarde, zal jullie toegang toegestaan worden tot de hoogste octaven van jullie Hogere Zelf, door het Lawine Portaal van de Smaragd frequenties en her/erkenings-doelstellingen, want de smaragd beginselen van jullie wezen zal jullie voortstuwen naar de her/erkenning dat dergelijke frequenties in jullie wereld inderdaad aannemelijk en begrijpelijk zijn.

Want inderdaad, het Lawine Portaal is dat wat jullie voort zal stuwen en de deur zal open naar jullie thuisplaneten, naar de bestemming van dat wat jullie als heilig houden. Het Lawine Portaal van overvloed, herstel, herijking, balans, vrede, harmonie, gezondheid, Liefde, vruchtbare inspanningen, uitgelijnde kansen, van belang zijnde ontmoetingen … dit ALLES komt jullie kant op, dit alles is al beschikbaar, dit alles kan en zal waargenomen worden in het Lawine Portaal van de komende Nieuwe Maan. Het Lawine Portaal van overvloed, gezondheid en vreugde. De lawine van Liefde en affectie, de lawine van welvaart, goedhartigheid en vrede.

Want door de ontmoetingen met de goddelijkheid van jullie wezen, door de kracht van het doorzettingsvermogen, door de overvloed van denkpatronen, door de herijking van jullie gedachteprocessen, door de tegemoetkoming en loslating van alles dat niet langer jullie kaders van bestaan zal bezetten, door alles dat alles is dat niet is, zullen jullie de noodzakelijke decreten vinden, de noodzakelijke stappen om te nemen in de vruchtbare ontdekking van waar jullie momenteel zijn en waar jullie nochtans moeten zijn.

WIJ de Hathors, de voorvaderen van jullie vertrouwde wereld, de voormoederen van jullie vertrouwde bestaan, staan bij jullie, gereed om jullie bij alles dat jullie zijn te helpen. Gereed om jullie te gidsen, gereed om door jullie gegidst te worden. Gereed om al onze kinderen te helpen bij het bereiken van de hoogste bestemming van jullie wezen.

Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie, wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

Zoals ik beloofde is hier een korte boodschap voor jullie allemaal van Aartsengel Metatron.

“Dierbare geliefde kinderen van GAIA, terwijl jullie door de corridor van jullie eigen creatie heengaan, zullen jullie GAIA helpen wederom Haar vleugels te spreiden, jullie zullen Haar helpen zoals jullie je eigen zelven helpen, en met dat aldus te doen zullen jullie je trillingen immer zoveel verhogen. Want de ware essentie van bestaan/zijn ligt in het begrip dat jullie allemaal verbonden zijn met de goddelijkheid, jullie zijn allemaal verbonden met jullie aller-eigenste zelven, jullie zijn allemaal met GAIA en het gehele Universum verbonden. Want alles is ÉÉN en één is ALLES. En dus, moeten jullie een steen uitzoeken van hoge zuiverheid en overvloed, een steen die jullie dichterbij het begrip zal brengen van dat wat jullie zijn, een steen die de leylijnen van jullie wezen zal bevrijden en jullie uit zal lijnen met de leylijnen van GAIA.

De unieke formatie van buitengewone verlangens ingezet in de classificatie doctrine van GAIA’s zuiverste vorm van expressie, kan gevonden worden in de Aragoniet Richtlijn binnenin de structurele elementrasters van Haar wezen.

Door de Aragoniet uitgangspunten is het dan waarschijnlijk om een begrip vast te stellen met de verbondenheid die velen van jullie planeet ontberen en inderdaad wensen om te ervaren. Want de frequentie welke dit specifieke ontwerp draagt kan op hoge capaciteiten door jullie wezen heendringen en de lang verloren link opnieuw instellen op de beïnvloeding van het Archonische van jullie vertrouwde wereld.

Door de Aragoniet uitgangspunten kunnen de overeenstemmingen opnieuw ingesteld worden, herrijzen en naar de werkelijke kern van jullie wezen gedirigeerd worden, naar de werkelijke kern van dat wat jullie zijn. En als zodanig openen de kanalen van de communicatie niet alleen met de godheid van jullie keuze, maar zeer belangrijk met degene waar jullie naar verlangen om je mee te verbinden, en dat is jezelf. Als de uitgangspunten overvloedig zijn op jullie planeet, zullen veel meer ontmoetingen met de goddelijke invoeging mettertijd vereist zijn door de kennis van het verleden, de kennis van de toekomst, en het huidige moment.”

Voor diegenen van jullie die niets over Aragoniet weten. Dit is een sterke steen om de Aarde te genezen, en om jullie te genezen … zowel emotioneel als spiritueel. Het resoneert sterk via de basis chakra en de Aarde chakra om overtollige energie los te laten … en voor spirituele aarding in Moeder Gaia.
De trilling van deze stenen helpt je om een sterker gevoel van ondersteuning en verbinding te voelen met de Aarde. De energie van de Aragoniet Sterrenclusters zal je lagere chakra’s balanceren en ondersteunen … en jou verstrekken met een gevoel van stabiliteit in je leven.

De stenen hebben een uitstekende trilling om jou toe te staan je meer geaard te voelen, volledig aanwezig en gecentreerd. Zij mogen je helpen om geduldiger te zijn en om meer tevreden te zijn over jouw levensomstandigheden.

Hen gebruiken is één van de bruikbare methodes om stress te verlichten … en wanneer je het er over het algemeen moeilijk mee hebt om emotioneel met de omstandigheden van je leven om te gaan, mogen deze stenen specifiek behulpzaam zijn. Zij mogen kwaadheid en rancune verlichten … en zij staan erom bekend jou te helpen als je ongerustheid, stress of andere negatieve emoties hebt.

Aragoniet Sterrenclusters hebben een sterke spirituele trilling en zijn uitstekend om de meditatie te helpen. Zoals tijdens de meditatie, staan zij erom bekend om visioenen en vergeten herinneringen te brengen … zowel van dit leven als van vorige levens. Het mag uitdagend zijn om deze herinneringen te hebben die je liever vergeten zou zijn, en dat deze terug onder jouw aandacht komen.

Aangezien dit vrij normaal is wanneer deze stenen gebruikt worden, is het hoogst voordelig om de Aragoniet Sterrenclusters te gebruiken voorafgaand aan de meditatie, om jou in staat te stellen meer voorbereid te zijn.

Zij zullen je auragebied van disharmonie opruimen, dan jouw chakra’s balanceren. De energie van deze steen mag jouw trilling naar een hoger punt brengen, ter voorbereiding om contact met spirit te maken.

Wanneer het eenmaal geslaagd is met het verhogen van jouw trilling stroomt deze energie dan door om het fysieke lichaam te bekrachtigen.

Mediteren met deze steen mag duidelijk/helder oude herinneringen terugbrengen, zowel van dit leven als van vorige levens. Wanneer je eenmaal deze herinneringen losgelaten hebt, zal de opvolgende meditatie met deze stenen behoorlijk anders zijn.

Wederom dank je wel voor het luisteren. Ik houd van jullie allemaal en ik stuur jullie een LAWINE van welvaart, overvloed, gezondheid, Liefde en Licht!

~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Aisha en de CC’s – Korte Energie Update van 13 Oktober 2014

Standard

De aanpassingen die onlangs ondernomen werden zullen helpen om jullie allemaal als het ware op één lijn te brengen met de voortzetting van de binnenkomende energetische fluctuaties, en dus, zelfs als sommigen van jullie nog steeds enige tijdelijke fysieke terugvallen zullen voelen terwijl het volle scala van deze energetische coderingen jullie wezen binnenkomen, zullen jullie weldra bij jezelf gewaarworden als het ware tevoorschijn te komen uit de mist in iedere betekenis van het woord. Want zie, terwijl de doorgaande inenting, zo jullie willen, door zal gaan niet alleen in omvang toe te nemen maar ook in snelheid, zullen jullie ook doorgaan om jullie bekwaamheden toe te laten nemen om hen op een immer verhogende snelheid te incorporeren. Want nu kan deze stroom van eindeloze verlichting niet teruggehouden worden, en dus, terwijl jullie doorgaan om meer van deze bekrachtigde deeltjes in te nemen met letterlijk iedere ademhaling die jullie nemen, zijn jullie ook in een onophoudelijke stroom van uitbreiding en uitzetting. Met andere woorden, terwijl jullie doorgaan te groeien met deze stroom, gaan jullie ook door uit te ademen wat het ook is waar jullie lichaam zich aan vastgehouden heeft, de rommel om een vertrouwd woord te gebruiken van jullie voormalige bestaan, en dit zal doorgaan jullie fysieke voertuig te verlaten.
Dit proces op zichzelf is niet zonder diens interessante bijeffecten zoals sommigen van jullie in staat mogen zijn om te getuigen, want het zal bij tijden aanvoelen alsof je tijdens de slaap een marathon gerend of een berg verzet hebt. En op vele manieren, is dit in feite wat jullie gedaan hebben, aangezien jullie allemaal op deze manier formidabel werk verrichten van het verlichten van jullie lading. En dus, als de dag de nacht opvolgt en in een oogknipper door een nieuwe dag opgevolgd lijkt te worden, gaat dit proces door exponentieel te versnellen, en kunnen jullie nu bijna vergeleken worden met vallende sterren door de hoeveelheid van wrakstukken die er in jullie kielzog glinsteren. Want als jullie dit vanuit ons perspectief zouden kunnen zien, zouden jullie jezelf als een stralende speldenpunt van Licht zien die snelheid verzamelt, terwijl een spoor van glinsterend sterrenstof in jullie kielzog fonkelt terwijl jullie doorgaan jullie zelf volledig van jullie oude wezen af te scheiden.

image

Nogmaals, dit proces is iets dat nog niet eerder gedaan werd, want in tegenstelling tot anderen die door een gelijkaardig proces van het naar verhouding hun energetische trillingsgebied te verhogen, doen jullie dat aldus terwijl jullie volledig ondergedompeld zijn binnenin een fysiek lichaam. En dus, zijn jullie werkelijk de helderste sterren aan het hemelgewelf in iedere betekenis van het woord, en jullie zijn ook degenen die voor deze waarachtige taak uitgekozen werden door jullie bekwaamheden om hoog te vliegen zoals jullie aan het doen zijn. Want dit is niet iets dat per toeval aangenomen wordt, maar door een goddelijk ontwerp, een ontwerp waar jullie zelf bij het ineen zetten instrumentaal geweest zijn.
Dus wij zeggen wederom, weet dat alles goed is, en jullie laten zelfs de vlammen van jullie stuwraketten aanwakkeren terwijl wij spreken, hoe beter om jullie snelheid zelfs meer te versnellen terwijl deze week doorgaat om jullie met zelfs meer brandstof voor jullie motoren te verstrekken, en dus, is alles dat jullie hebben te doen het toestaan van dat oude gebied van stof, dat nog steeds in jullie kielzog volgt, om eindelijk volledig uit jullie gebied los te laten. Want zelfs als dit evacuatieproces van het oude prachtig om te aanschouwen is, en de rommel ervan betoverend kan zijn om te observeren, is het ook van het grootste belang dat jullie jezelf niet laten vallen voor de verleiding om jullie nek te verdraaien en teveel achter je te kijken. Want wat jullie moeten doen, is om je te focussen op de horizon verderop, en hoe meer jullie doorgaan achterwaarts te kijken, hoe meer onstuimig jullie reis zal zijn.
Met ander woorden, laat jezelf wegvliegen van het oude en focus je op je innerlijke visie aangaande wat er in het verschiet ligt, niet op deze glinsteringen en verleidelijke glimpen van je verleden. Want zij zullen slechts dienen om jullie af te remmen, en denk eraan de binnenkomende vonkenregen zal alleen dienen om jullie een heel stuk harder te duwen als jullie met het gezicht de verkeerde kant op staan. Dus geef jullie zelf de speelruimte die jullie nodig zijn om dat wat afgelopen is afgelopen te laten zijn, en stel jullie zicht in op het niet in kaart gebrachte territorium dat er verderop wacht, gereed voor jullie om te komen en het op te eisen. Want het mag op het moment onvertrouwd voor jullie schijnen te zijn, maar de ruimte die er op jullie wacht is vertrouwder voor jullie dan wat jullie je in deze tijd voor kunnen stellen, want het is inderdaad de oorspronkelijke zee van energetisch potentieel dat verderop wenkt, een plaats die jullie als jullie eigen broekzak kenden, en een plaats welke aldus enthousiast is om jullie er terug thuis in te verwelkomen.
En dus, hoe meer jullie jezelf laten vergeten wat er in jullie kielzog volgt, hoe sneller het volledig los zal laten uit jullie gebied van invloed, en hoe sneller en lichter jullie reis voorwaarts en opwaarts zal zijn. Dus laat los, en laat de stroom van binnenkomend Licht doorgaan jullie in de rug te duwen zodat jullie herenigd kunnen worden met die vroegere versie van jullie, de zuivere versie, de alles-omvattende versie, de versie welke ontdaan is van remmingen, beperkingen en leugens, de versies die zuiver en eenvoudig Licht en potentieel zijn, maar deze keer, zal het dit allemaal zijn en het zal vastgehouden worden in deze vertrouwde container die jullie je lichaam noemen. En dat dierbaren, is het doel waar jullie op mikken, en het is binnen bereik voor ieder enkelvoudig persoon van jullie, en het is veel, veel dichterbij dan dat jullie misschien denken.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Mercurius, de boodschapper van ons Universum

Standard

Goed om weten!

Transformational Astrology

Gemiddeld drie keer per jaar loopt Mercurius retrograde. Dat betekent concreet dat de planeet van communicatie, handel, verkeer, contracten en mentale activiteit niet langer vooruitloopt aan de hemel maar ogenschijnlijk terugloopt. Momenteel bevinden we ons te midden van deze periode die gemiddeld drie weken duurt. Het is dan ook een tijd van reflectie, het oprakelen van oude zaken, het overnieuw doen en herstructureren van die dingen die we een tijdje geleden ook al hadden opgepakt, of juist hadden laten liggen. Deze periode kan lijken op een ogenschijnlijke stilstand of zelfs wel een gevoelsmatige achteruitgang. De zaken gaan niet zoals we dat willen. Wie gewend is om even snel iets te doen, wordt nu geconfronteerd met vertraging, vertraging en nog eens vertraging. Overigens, werpt elke retrograde periode van Mercurius zijn schaduw vooruit. Dat wil zeggen, dat een ruime periode voor de exacte retrogradegang de zaken al een beetje trager verlopen. Ook…

View original post 995 more words

Je Vroegere Levens Genezen om je Huidige Leven te Verbeteren – 7 Oktober 2014 / Trish LeSage

Standard

Wist je dat vele van de kwesties die je ervaart in jouw huidige leven hun hoofdoorzaak mogen hebben in vroegere levens? Onze onderbewuste geest (onze ziel) slaat alles op en herinnert zich alles dat wij ooit ervaren hebben, niet alleen wat we hebben ervaren tijdens ons huidige leven maar ook, alles dat wij ervoeren tijdens levens die we honderden of zelfs duizenden jaren geleden of meer geleefd mogen hebben. Deze opgeslagen herinneringen kunnen opnieuw door onze levens heen tevoorschijn komen en mogen zelfs kwesties veroorzaken tijdens onze huidige levens tenzij zij losgelaten worden.

We hebben vele traumatische en verontrustende situaties door onze vele levens heen ervaren. De trauma’s die wij ervaren creëren vaak blokkades in onze energie lichamen. Deze vroegere trauma’s en blokkades kunnen naar een schare van kwesties in onze huidige levens leiden, omvattend maar niet beperkend tot: angsten, fobieën, lichamelijke aandoeningen, kwalen, pijnen, ziekte, tegenvallers, ongelukken, problemen in relaties, en zelfs financiële problemen en vele andere kwesties.
Bijvoorbeeld, als iemand een ernstige klap tegen het hoofd ervaren heeft tijdens een vorig leven, mogen zij hoofdpijnen ervaren, bijholteontsteking, enzovoorts tijdens dit huidige leven. Als iemand een kwetsuur aan een been ervaren heeft tijdens een vroeger leven, mogen zij pijn ervaren, stuiptrekkingen/krampen, of een mank lopen, of zij mogen moeilijkheden met het lopen ervaren, enzovoorts tijdens hun huidige leven.
Aangezien onze onderbewuste geest (onze ziel) zich alles herinnert dat wij ooit ervaren hebben, blijven de herinneringen of onze trauma’s doorgaan zich opeen te stapelen, laag op laag, totdat wij hen loslaten. Hoe meer trauma’s wij ervaren hebben in vroegere levens, hoe meer kwesties wij mogen hebben tijdens onze huidige levens. Soms is het eenvoudig kijken naar een vorig leven voldoende om van trauma’s vanuit een vorig leven te genezen. Echter, soms is het mogelijk dat je de trauma’s via een genezing los moet laten.

image

Regressie en Reïncarnatietherapie is één van de genezingsmodaliteiten die men gebruiken mag om te genezen van hun vorige leven trauma’s. Regressie en Reïncarnatietherapie is Hypnose. Het is voor ons veilig en effectief. Hypnose is eenvoudig een diepe staat van ontspanning. Het is gelijk aan meditatie behalve, in plaats van de geest leeg te maken, worden wij begeleid om onze doelen tijdens een Regressie en Reïncarnatietherapie te bereiken. Het gekwebbel van de bewuste geest is uitgezet, en wij zijn in staat om de herinneringen te betreden die opgeslagen zijn in onze onderbewuste geest, inclusief onze vorige leven(s) herinneringen.
De Violette Vlam is een andere genezingsmodaliteit die men gebruiken mag om van hun vorige leven(s) trauma’s te genezen. De Violette Vlam is een combinatie van energie genezing en visualisatie. Het is zeer effectief en gemakkelijk te gebruiken.
*****
“Je Kwesties Oplossen Met De Violette Vlam”

De Violette Vlam is een genezingsmodaliteit welke visualisaties en energie genezing combineert. Het is een onderdeel van oude kennis, en het is door de Geascendeerde Meester, St. Germain aan de mensheid gedispenseerd. Het is een zeer krachtig genezingsgereedschap en is zeer eenvoudig om te gebruiken.
De Violette Vlam werd ontdekt effectief te zijn bij het elimineren van fobieën, angsten, negatieve gedachten en overtuigingen, en bij het oplossen van andere kwesties. De genezing vindt plaats in de hoofdoorzaak van de kwestie en geneest ook alle na/opvolgende andere kwesties die zich voordeden en gerelateerd waren aan de kwestie na de hoofdoorzaak. Het geneest op alle niveaus inclusief de fysieke en cellulaire, mentale, emotionele, energetische en spirituele niveaus. Het elimineert alle negatieve energie, negatieve emoties, negatieve gedachten, zorgen, stress, verontrusting, pijn, trauma, adamantine deeltjes (energetische deeltjes), negatieve woorden en negatieve acties die geassocieerd zijn met de kwestie die men bedoeld te genezen en alles ervan te transmuteren in/naar zuiver Goddelijk Licht. Het verandert ook het kern geloofsysteem dat geassocieerd is met de kwestie die men aan het genezen is in/naar een nieuw, positief kern geloofsysteem. Het geneest door alle tijd, ruimte, dimensie, parallelle werkelijkheden, het verleden, het heden, de toekomst heen, en door de gehele eeuwigheid. Op deze manier, verwijdert De Violette Vlam energieblokkades en staat voor de genezing toe om te gebeuren, daardoor iemands leven en welzijn verbeterend.
Eén van de gemakkelijkste manieren om De Violette Vlam te gebruiken is door het volgende te doen:
– Ga comfortbal zitten of liggen.
– Denk aan een kwestie die je graag zou willen genezen en roep voort de intentie om de kwestie te genezen. Eén manier om dit te doen is om je de woorden “intentie om te genezen” te verbeelden en dan wat het ook is dat je wilt genezen te verbeelden. Bijvoorbeeld, als ik mijn vrees voor slangen wil genezen, zou ik mij de woorden “intentie om mijn vrees voor slangen te genezen” verbeelden.
– Verbeeld je een Violet Vuur of een Violette Vlam recht voor je.
– Zeg het woord, “transmuteren”, of verbeeld je het woord, “transmuteren”, recht voor jou nadat je De Violette Vlam verbeeld hebt.
Soms vindt de genezing ogenblikkelijk plaats. Maar soms mag het een dag of twee, verscheidene dagen, een week of twee, verscheidene weken, verscheidene maanden nemen, en in zeldzame gevallen, verscheidene jaren. Het is allemaal afhankelijk van hoeveel emotionele bagage en negatieve energie verbonden is aan de kwestie. Ieder persoon en iedere kwestie geneest anders en in overeenstemming met hun eigen tijd. Wij hebben geen controle over hoelang het neemt.
Na een genezingssessie met De Violette Vlam, mag men symptomen van reiniging ervaren zoals: meer moe zijn dan gewoonlijk en je dan uiteindelijk meer energiek dan gewoonlijk voelen, het voelen van negatieve emoties en negatieve energie dat naar de oppervlakte komt om losgelaten te worden, je warm voelen, je koud voelen, vaker dan gewoonlijk naar het toilet moeten gaan, niezen, lopende neus, je pijnlijk voelen, enzovoorts. Echter, zelfs als men geen enkele van de symptomen voelt, mag de genezing nog steeds werken. Sommige mensen ervaren deze symptomen, en sommige mensen doen dat niet. Ieder persoon en iedere kwestie zijn anders.
Daarom, de volgende keer dat je een kwestie hebt die je graag zou willen genezen, neem in overweging om De Violette Vlam te gebruiken. Het is een zeer krachtig en effectief gereedschap dat gebruikt kan worden om ons leven en welzijn te verbeteren.

Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Trish LeSage ©: is a best selling author on Amazon and is a writer of magazine articles on Metaphysics, self-empowerment, spiritual awakening, ascension, and body-mind-spirit topics. She is the author of four books: “Meditations For Past Lives, Starseeds, Soul Mates and Beyond”; “Manifesting Success In Relationships, Career, and Business Via Numerology”; “Traveling To Parallel Universes”; and “How To Achieve Fifth Dimension Consciousness”. More information about her work is available on her website at http://www.beyond3dbooks.com

Het Manuscript van Overleving 427: De Ware Zoektocht waar Jullie op zijn, is Zoveel Meer dan een Loutere Bevrijding van de Mensheid 9 Oktober 2014 / Aisha North

Standard

Voor nu, zal de versnelling die jullie binnengegaan zijn zich op een groot aantal manieren beginnen te manifesteren. Sommigen van hen zullen vertrouwd aanvoelen, terwijl anderen op een zeer onverwachte manier zullen gebeuren. Want zie, deze opening waar jullie jezelf toegestaan hebben om aan deel te nemen zal goed in gebruik genomen worden, en door deze openingen zullen vele vormen van informatie doorgaan binnen te stromen, en door deze informatie, zal een hele schare van gerelateerde evenementen in/naar het bestaan komen.
Denk eraan, jullie zijn allemaal individuen, maar jullie zijn nu zo diep verbonden dat wat er ook plaatsvindt in jullie kleine persoonlijke sfeer invloed zal hebben op diegenen die in een zeer anderen locatie zitten op jullie grote maar ook zeer kleine planeet. Want jullie zijn allemaal zoals een op zichzelf staande cel, één minuscuul component van een enorm groot en ingewikkeld geconstrueerd levend organisme, en zodra als één van jullie zoveel als luchtig met diens vleugels fladdert, zal het een effect hebben op het geheel, zeer gelijk aan dat legendarische vlinder effect waar velen van jullie al toe gekomen zijn om vanaf te weten. Want jullie zijn niet meer geïsoleerd dan een enkelvoudig koraal op een groot rif, maar terwijl jullie door jullie dag heen gaan, wagen wij het te veronderstellen dat jullie weinig tijd nemen om de effecten in overweging te nemen van al deze schijnbare eenvoudige acties die jullie ondernomen hebben op deze volledige planeet van jullie. Want jullie zijn levende, ademhalende veranderaars, en met jullie waarachtige aanwezigheid, zorgen jullie ervoor dat verandering op zo een schaal en op zo een tempo gebeurt, dat niets wat daar ook maar op lijkt ooit ergens anders gezien werd.

image

Wij weten dat jullie nog steeds twijfels herbergen met betrekking tot de waarheid die in onze woorden ligt, en met recht, want jullie werden zorgvuldig geprepareerd door jullie oude maar nu buiten werking zijnde opperheren om naar jullie zelf te kijken als niet meer dan kleine en onbelangrijke korrels van zand, die daar zijn om gebruikt te worden als veevoer voor de maler van de mensheid, voor altijd geaard zijnde in kleinere versies van jullie zelf. Maar die oude waarheid werd meer dan ontmaskerd voor de leugen dat het de gehele weg vanaf het begin geweest is, en nu, beginnen jullie rollen van schepper goden nochtans eindelijk weer naar de oppervlakte te stijgen. Het zat er al een lange tijd aan te komen, dus geen wonder dat jullie geest nog steeds ten zeerste op de ongeloof modus afgesteld staat. Want wat jullie op het punt staan om te gaan doen, zal zelfs meer van deze oude onjuist gerichte “waarheden” afbreken die door vele generaties op deze planeet heen omlaag gebracht werden. En dus, terwijl jullie zelfs verder in/naar dit schijnbare ongelooflijke landschap stappen, dat in dit stadium nog steeds niet meer dan een oude en in het wilde weg overdreven mythe op zichzelf schijnt te zijn, zullen jullie ermee beginnen om die essentie van jullie eigen zelf voor jullie naar boven te brengen om niet alleen te erkennen maar ook om volledig te omhelzen. En wanneer jullie dat doen, zal de gehele mensheid de effecten ervan voelen.

Nogmaals, jullie acties of jullie ze nu mogen beschouwen als groot of klein, hebben grote invloeden op iedereen, en wat het ook is dat jullie doen of waar jullie mee ophouden te doen, zal een domino effect creëren dat op diens beurt door ieder enkelvoudig mens op de één of andere manier heen zal lopen. Wij zijn ons er goed bewust van dat voor velen van jullie, dit nog steeds meer dan een klein beetje vergezocht is, terwijl voor anderen, een belezen hoofdknik van berusting volgen zal op deze woorden. Want jullie weten dit op voorhand, maar voor een paar van jullie, is deze waarheid al overduidelijk geworden, en het is een waarheid die jullie volledig op iedere manier beginnen te omhelzen. En dus, worden jullie bij jezelf gewaar dingen te ervaren die anderen achten als slechts verzinsels van de verbeelding, terwijl jullie met jullie gehele wezen weten dat zij plaatsvinden. En zij vinden niet eenvoudig plaats binnenin de rijken van jullie verbeelding, zij worden al in talrijke dimensies in volledig detail uitgespeeld.

Want jullie zijn al begonnen om het speelveld op iedere manier te spelen, en wanneer wij zeggen speelveld, weten jullie zeer goed waar wij naar refereren. Want jullie hebben het geheim ontdekt achter de ene dimensionale façade dat de mensheid gedurende eonen verborgen heeft, en jullie hebben gezien dat jullie feitelijk niet bestaan als slechts één wezen, maar als een collectie van onderlinge verbonden fragmenten of manifestaties, allen tussen zichzelf communicerend op een snelheid die verre voorbij gaat aan dat van het Licht. En zij handelen allemaal niet alleen afgescheiden maar ook in eenheid op een manier die aldus ingewikkeld georkestreerd is, dat jullie menselijke verstand geen manier heeft om er überhaupt volledig mee tot een vergelijk te komen, ongeacht hoe hard het dat ook probeert. Want jullie zijn multidimensionaal, en het is deze waarheid die begonnen is om in jullie allemaal binnen te sijpelen. En daarmee komt een hele schare van schijnbare onverbonden sequenties van informatie dat op het één of andere tijdstip ook zal beginnen in jullie menselijke manifestatie te registreren. Eerst, zal het zijn zoals het horen van kleine stukjes van conversaties die tegelijkertijd vanuit iedere richting komen, zoals het staan middenin een groot veld en boodschappen af te luisteren die door middel van de wind vanaf beide zijden van het veld tegelijkertijd in alle richtingen uitgestuurd worden, en tussen meervoudige ontvangers en zenders.

Dit is een middelmatige poging om het uit te leggen, toch, is dit het beste dat wij in dit stadium kunnen doen door middel van het gebruik van de beperkte taal van woorden. Maar zoals jullie al vastgesteld hebben, binnenin deze geschreven boodschappen is er ook een andere taal, eentje die gecodeerd is in de ruimtes tussen de letters in, zo je wilt. Want hierin, komt de zinsnede “zwangere pauze” ten zeerste in de gedachten, als jullie ons willen permitteren om met een klein beetje met jullie woorden te spelen. Want deze multidimensionale conversatie is er eentje die niet beperkt is tot de taal, noch tot het geluid of iedere andere manier van communicatie waar jullie mensen mee vertrouwd zijn geraakt. Denk eraan, gedurende het meeste van de tijd heeft de mensheid op deze kusten geleefd, de communicatie was beperkt tot wat rechtstreeks uitgewisseld kon worden van de ene naar de andere persoon door middel van de mond en de oren, maar spoedig, groeide dat in/naar een geïllustreerde manier van communicatie die jullie in staat zou stellen om informatie onafhankelijk van de tijd mee te delen, en dat op diens beurt is in/naar manieren van communicatie gegroeid die niet beperkt zijn door tijd noch door afstand. Met andere woorden, een boodschap kan opgeslagen en afgeleverd worden door wilskracht lang nadat het gegeven werd, en het kan ook ontvangen worden een lange weg verwijderd van waar het oorspronkelijk gegeven werd. Dus op die manier, heeft de mensheid al een grote sprong gemaakt op de manier van inter-communicatie, specifiek tijdens dit laatste decennia. Wel, laat ons gewoon zeggen dat de volledige evolutie van de menselijke communicatie tot dusverre niet meer is dan de piepkleinste druppel in de oceaan van mogelijke manieren om informatie uit te wisselen en dat jullie beginnen om een klein plaatje te krijgen van de enorme grote stap die jullie geïnitieerd hebben door jullie zelf toe te staan om je open te stellen voor het Licht, en door jullie zelf toe te staan om ermee te beginnen over deze drempel heen te stappen waar jullie jezelf gedurende zo een lange tijd mee teruggehouden hebben.

Want nu, de vloed van Licht zal doorgaan jullie steeds sneller verder te pushen, en terwijl dit binnenkomende Licht doorgaat om jullie eigen diepgewortelde systemen in staat te stellen “online” te komen op een immer verhogend tempo, zullen jullie beginnen in te tappen op dit gevarieerde gebied van communicatie op zo vele manieren. En dus, boodschappen zoals deze zullen in feite overbodig worden in de niet al te verre toekomst. Want dan, zullen jullie voorbij iedere twijfel weten dat het in feite JULLIE zijn die de boodschap alsook het medium zijn, en dan, zal alle externe verdeling ophouden, en jullie zullen waarlijk ÉÉN worden – ja, in iedere betekenis van het woord, en in iedere betekenis van jullie wezen. Want dan, zullen de ideeën van afscheiding eenvoudigweg zo snel vervagen, dat jullie zelfs niet in staat zullen zijn je te herinneren dat zij ooit bestonden. En dan, wat verloren werd zal tot zo een omvang gevonden worden, dat wat het ook is dat verloren moet zijn helemaal niet zal bestaan. Dus jullie zien, jullie hebben enig verkennend werk te doen in de aankomende tijd, en het zal allemaal gedaan worden in de comfort van jullie eigen geest, om weer een klein beetje een draai aan de woorden te geven.
Want deze reis is geen reis die wat voor voorbereiding dan ook nodig zal hebben, noch bagage, dit is eenvoudigweg een reis die geen begin noch een einde heeft. Want dit is de reis van JOU, de reis die tegelijkertijd een aanvang nam terwijl al het andere in het bestaan kwam, en het zal doorgaan zolang als alles in het bestaan zal zijn. Dus zelfs als Je gewend bent om je geschiedenis in dagen, decennia of zelfs afgescheiden levens te verdelen, laat ons jou er slechts aan herinneren dat jij duidelijk en eenvoudig JIJ bent, dezelfde die je altijd bent geweest, en de essentie van alles dat je kunt zijn terwijl je doorgaat het mysterie van deze Schepping te ontrafelen waar je een piepklein component van bent. Want jij/jullie zijn God, nochtans zijn jullie ook de Schepping, en het is in deze zwangere pauze tussen de twee dat jullie in het bestaan komen.

En dus, wederom zullen de woorden misschien eenvoudig doorgaan de beperkingen van een menselijke geest te manifesteren, terwijl de energieën binnenin hen zelfs meer delen van dat magische wezen dat je in al jouw glorie bent zullen beginnen te ontwaken. Dus spits gewoon deze energetische oren van jullie die nu wel meer dan gereed zijn om de signalen die jullie kant op komen te registreren, en dan, zullen jullie letterlijk beginnen om dit gehele verbijsterende maar in dit stadium misschien totaal verwarrende plaatje te zien, in opzienbarende en inderdaad verrukkelijke detail. En dan, zullen jullie beginnen de ware zoektocht te begrijpen waar jullie op zijn, want het is zoveel meer dan een loutere bevrijding van de mensheid. En met dit kleine zaadje van verlichting, bieden wij jullie voor nu vaarwel om jullie wederom enige tijd te geven om na te denken over onze woorden en om jullie af te stemmen op de trilling die hen vergezeld.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

IMG_0649.JPG