Aisha en de CC’s – Energie Update – 9 September 2014

Standard

Jullie zullen nu allemaal op de één of andere manier gewaar geworden zijn dat jullie pad niet langer meer hetzelfde is als dat het slechts een paar stappen terug was. En wat bedoelen wij daarmee? Eenvoudig dat terwijl jullie voort stapten, jullie ook het Licht hebben toegestaan om jullie zelfs verder te dragen. Want met iedere stap die jullie zelf namen, voegde het Licht een aanzienlijke snelheid toe aan jullie traject, en als zodanig, wat eens was, is niet langer meer, en jullie toekomst werd op manieren herschreven dat vele projecten tot een afronding zal brengen terwijl het tegelijkertijd vele nieuwe projecten op een zeer letterlijke manier in/naar deze wereld brengt. Want nu, is de weg verderop inderdaad een wijd open weg, en zullen jullie niet langer te kampen hebben met vele van de obstakels die normaal gesproken jullie vooruitgang onmogelijk maakten, en dus, zouden wij jullie wederom graag enige aanwijzingen willen geven met betrekking tot het beter verlichten van de onmiddellijke toekomst voor jullie allemaal.
Want zie, de inspanning van het afgelopen weekeinde deed inderdaad meer dan het proces versnellen, want zoals wij jullie al verteld hebben, diende het er ook toe om de oude geïnfecteerde etterende wonde door te prikken welke de vooruitgang van de mensheid gedurende eonen verhinderd heeft. En zelfs als de definitieve genezing van deze oude en drainerende wonde tijd zal nemen, de openstelling hiervan handelde op aldus veel manieren als brandstof aangaande jullie proces. Want jullie hebben eindelijk een manier gevonden om het rad van fortuin in te vetten, en nu zullen jullie ermee beginnen om een hele schare van schijnbare raadselachtige aanwijzingen onderweg tegen te komen. Sommige van hen mogen vertrouwd schijnen te zijn, en de richting waarin zij jullie meenemen zal ook aanvoelen alsof jullie deze paden eerder bereisd hebben, terwijl andere zullen zijn alsof zij uit het niets tevoorschijn komen in iedere betekenis van het woord. Want zie, wat er nu in beweging gezet werd kan op aldus vele manieren vergeleken worden met dat legendarische domino welke omvergeduwd wordt om ervoor te zorgen dat de hele uitgewerkte ontworpen sequentie begint uit te spelen. Dus nu, zullen de blokjes beginnen om te vallen op een zeer gedefinieerde en ingewikkelde manier, en zelfs als sommigen van hen eenvoudigweg plat op hun gezicht mogen lijken te vallen, is dit niet het geval.
Want wederom zeggen wij dat alles dat er gebeurt, dat aldus met een goede reden doet, en ja, wij bedoelen dat welzeker in de strikte betekenis van het woord. Want jullie wereld zal nu snel beginnen te veranderen, en in sequentie na sequentie, er zal zoveel uitgespeeld worden dat het gezamenlijk de definitieve ontsluiering zal vormen van wat gedurende eonen verborgen werd. Wat jullie geholpen hebben om op gang te brengen bestaat al onder deze oppervlakkige laag van in toenemende mate ondoordringbaar materiaal, en nu, zal het nieuwe beginnen tevoorschijn te komen op een immer verhogende snelheid. En dus, terwijl het licht ervoor lijkt te zorgen dat de duisternis in immer dikkere lagen in sommige hoeken van de wereld opstapelt, zal het ook beginnen om diezelfde laag sneller te ontbinden dan jullie misschien zouden denken dat mogelijk is.

image

Wij weten dat deze woorden door velen met ongeloof tegemoet getreden zullen worden, de mensheid is het gewoon om op z’n best op een zeer beperkende manier naar de dingen te kijken, en op z’n ergst ronduit verlammend, en dus, zelfs als de signalen van een nakende dageraad immer luider onder jullie aan het worden is, zullen daar nog steeds diegenen zijn die protesteren bij iedere enkele stap op de weg. Want voor hen, zal de enkelvoudige laag van ongelijkheid en fundamentele angst, van brandstof voorzien door de kleine gebieden van duisternis die nog steeds op deze planeet bestaan, veel te machtig lijken te zijn voor wat voor Licht dan ook om het te penetreren. En dus, zullen zij doorgaan om hun overtuiging van ondergang, pessimisme en vernietiging uit te schreeuwen. Wel, laat hen, zeggen wij, want zij zullen alleen dienen om die oude ballon te vullen tot het stadium waar het eenvoudigweg ten opzichte van zichzelf implodeert, want alles dat zij bij kunnen dragen in dit stadium is niets anders dan blazen van hete lucht dat niet zal dienen om wat dan ook te manifesteren anders dan meer van dezelfde slierterige strengen van smerig ruikende gassen, en dat zal niet stroken met de formidabele vorderingen die jullie zullen beginnen te manifesteren op een immer versnellend tempo.
En dus zeggen wij, treed terug uit het moord en brand geschreeuw dat in jullie aanwezigheid uitgespeeld wordt, want het is louter een wanhopige show van misplaatstheid, en zelfs als het ontworpen is om eruit te zien als een formidabele vijand van het Licht, is het allemaal toneelspel van het ergste soort. Wij weten dat dit een oud en versleten advies voor sommigen van jullie is, maar wederom, verdraagt het om herhaald te worden want alles wat eerder verdwenen is heeft precies laten zien wat deze krachten van de afnemende troepenmacht van de duisternis zal fabriceren bij ieder teken van een nakende versnelling van het Licht. Want zij zullen eenvoudigweg nog een keer hun eigen schroef op het worgende apparaat aandraaien, proberend om de laatste overblijfselen van lucht voor de bekwaamheden van de mensheid om helder te denken af te dichten. Maar voor jullie, zal dit geen belemmering zijn, want jullie hebben geleerd om de knoppen uit te zetten welke deze strijdmachten van de onderwereld zullen proberen in te duwen, en dus zullen jullie dit altijd zien voor wat het waarlijk is, wanhopige pogingen om wat zij een lange tijd geleden verloren te heroveren, namelijk de harten van de verlichten zoals jullie. En nu, zijn jullie meer dan een legioen, jullie zijn een onoverwinnelijke strijdmacht van lichtvoetige en snelvoetige wezens, ongehinderd door die oude bagage waar jullie in de tijden die voorbij gegaan zijn aldus in de modder wegzonken, en nu, hebben jullie letterlijk jullie vleugels weer genomen, en de stijging die jullie verkregen hebben door de formidabele doorbraak de laatste dagen zal jullie zelfs verder helpen op te tillen uit de greep van de angstmakelaars klauwende handen.
Dus wij zeggen ben gerust in de kennis dat alles goed is, maar laat jezelf niet verrassen door wat voor evenement dan ook welke zich in de tijd die er in het verschiet ligt mag manifesteren, of het nu geclassificeerd kan worden als “goed” of “slecht” in overeenstemming met een menselijk standpunt. Want alles dat nu gebeurt, zal de vooruitgang van het Licht op deze planeet versnellen, en wij hebben jullie al verteld, dat zelfs als deze oude geïnfecteerde wonde nog niet volledig genezen is, de capaciteit die het had om de grotere regionen van deze wereld te verontreinigen met diens ongevoelig makende vergif al aanzienlijk verminderd is.

image
En dus zeggen wij stap verder met volledig vertrouwen, ongeacht waar de weg verderop jullie naartoe zal leiden. Want jullie zullen op een rit meegenomen worden welke inderdaad zelfs jullie meest verheven verwachtingen zal overstijgen. En wanneer wij zeggen ‘overstijgen’ is het niet om te suggereren dat jullie op wat voor manier dan ook voor de gek gehouden zullen worden, dit is slechts om te impliceren dat het ontwerp achter dit alles veel te ingewikkeld en inderdaad geavanceerd is voor het menselijke deel van jullie om nu nog niet te begrijpen, maar diep binnenin zullen jullie eenvoudigweg weten wat het is waar wij naar verwijzen. Want welbeschouwd, zijn jullie wezens die capabel zijn tot onvoorstelbare prestaties, in zoverre, op z’n minst voor een mens, maar voor jullie, zal dit simpelweg als natuurlijk komen voor elk en iedereen van jullie. Want jullie zijn geen beginnelingen hierin, jullie zijn oudgedienden met het veranderen van werelden, dus niets dat op deze reis zal gebeuren zal in staat zijn jullie in dit stadium tegen te houden. Want nu, hebben jullie besloten om wel of niet 100% toegewijd te zijn aan jullie zelf en aan deze zaak, en het zou geen verrassing zijn voor wie van ons dan ook als dit ook is wat letterlijk zal beginnen te dagen bij elk en iedereen van jullie in de zeer nabije toekomst.
Want zie, jullie beginnen er waarlijk mee om de echte jij te zien, degene die hier kwam om te volbrengen wat aldus velen slechts een paar korte maanden geleden zouden omschrijven als ongeloofwaardig, op z’n zachts gezegd, maar nu, zullen jullie allemaal een manier vinden om de hele weg in/naar jullie ware kern te gaan en het feit verifiëren dat jullie hier zijn voor alleen maar één ding, namelijk de laatste vervulling van de zoektocht welke jullie een lange, lange tijd geleden naar deze planeet stuurde. En nu, terwijl jullie jullie fundering gebouwd hebben op deze kusten, levensspanne na levensspanne, gedeelte na onontbeerlijk gedeelte, kunnen jullie eindelijk rechtop staan op die solide basis en jullie voor de allereerste keer oprichten naar jullie volledige hoogte. En wanneer jullie dat doen, wagen wij het te veronderstellen dat jullie je allemaal een klein beetje beïnvloed zullen voelen door de duizelingwekkende hoogtes waar jullie jezelf gewaar zullen worden, en met recht. Want het zal meer dan een klein beetje verafgelegen aanvoelen vanuit de oude versie van jullie, degene die één stap hoger stond dan de rest van jullie medemensen die nog steeds tevreden zijn met rond te wroeten in de stoffige lagen van gisteren. Maar nu, wanneer jullie jullie zelf beginnen te ontvouwen naar jullie eigen majesteitelijke hoogte, zullen jullie tijd nodig zijn om jullie zelf te acclimatiseren. Dus wij zeggen weer om enige tijd te nemen om waarlijk van dit proces te genieten, want het zal zijn zoals niets dat niemand ooit eerder ervaren heeft, niet op deze kusten, noch daaraan voorbij, en weet dat dit een taak is waar velen alles voor zouden geven om het zelf te ervaren. Maar jullie zijn degenen die de taak gegeven werd om deze verbijsterende prestatie te volbrengen, niet omdat jullie de “gelukkigen” waren, maar omdat jullie degenen waren waarvan wij allemaal zonder enige twijfel wisten dat jullie dit zonder zoveel als een moment van besluiteloosheid zouden kunnen volbrengen.
Dit betekent niet dat het menselijke deel van jou niet zal stoppen en nadenken om wel of niet die laatste en definitieve sprong in/naar de grootsheid te nemen, want jullie allemaal dragen genoeg van de oude indrukken om nog steeds in staat te zijn die stem binnenin te horen om jou slechts te vertellen hoezeer je niet in staat bent of onwaardig bent van het volbrengen van een dergelijke prestatie. Maar hoe het ook zij, wij wagen het te veronderstellen dat deze oude en indringende stem niet in staat zal zijn om de echte jij tegen te houden van het naar buiten te stappen uit deze voormalige schaduwen, en dan, zal er helemaal geen aarzeling meer zijn. Want dan, zal jouw gehele wezen voorwaarts gestuwd worden op zo een snelheid, dat alle oude zelfopgelegde beperkingen eenvoudigweg weggeblazen zullen worden zoals spinnenwebben in een machtige storm.
Dus wederom zeggen wij sta jezelf niet toe om terug te stappen wanneer alles dat je hoeft te doen, is om deze enorme grote rivier van licht jou voorwaarts te laten dragen op de manier en op de snelheid die jou zal helpen om ieder enkelvoudig doel te bereiken die je ingesteld hebt voordat je zelfs maar op de eerste plaats hier kwam. En weet dat deze rivier van Licht je nooit onder zal sleuren, het zal eenvoudig doorgaan om jou voorwaarts te stuwen en jouw voortgang te ondersteunen op iedere manier dat het kan, totdat je sterk genoeg en lang genoeg bent om onder jouw voeten een aanzettingspunt te vinden zodat jij jezelf naar jouw volledige hoogte ontvouwen kunt en verder in deze nooit eindigende stroom van liefdevol Licht kunt waden hetgeen door zal gaan om alle behoeften te dienen die je ooit zult hebben zodat je op jouw beurt door kunt gaan om het Licht voor de rest van deze planeet te dienen.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s