Aisha en de CC’s – Een Korte Energie Update – 17 Augustus 2014

Standard

Laat ons deze brief beginnen door te zeggen dat jullie een volgende van deze intense fasen binnengegaan zijn, waar jullie zullen zijn alsof jullie in en uit een waarachtige maalstroom van verschillende frequenties kolken. Dit mag meer dan een klein beetje ontmoedigend klinken, maar geloof ons wanneer wij zeggen dat jullie allemaal goed voorbereid werden voor een hevige transformationele beroering zoals deze. Want wederom staan jullie op de drempel van een enorme grote sprong in jullie trillingsfrequenties, eentje die jullie op één lijn zal brengen als het ware met zoveel van jullie etherische omgevingen. Met andere woorden, wij denken dat jullie jezelf in een zeer korte tijd vanaf nu gewaar zullen worden in vertrouwde gebieden, aangezien wat er nu geïnitieerd werd jullie inderdaad zal transporteren, als het niet fysiek is dan op z’n minst energetisch naar deze verheven verblijfplaatsen waar jullie zo naar hunkeren.
Laat het ons uitleggen. Zoals wij jullie eerder verteld hebben, omvat dit proces van het vergaren van een steeds hogere trillingsstatus als het ware voor jullie niet om jullie fysieke lichaam achter te laten. In die zin, dat het voor jullie omvat in staat te zijn om het, als je dat wilt, met wilskracht het op manieren te verlaten welke jullie in staat zal stellen om te komen en te gaan zoals het jullie belieft. Niet op de manier van het verlaten van het genoemde lichaam zoals jullie allemaal zullen doen als de tijd voor jullie gekomen is om deze incarnatie volledig te verlaten, in die zin, door het gebruikelijke proces van sterven. Nee, waar wij nu naar refereren, is het proces waarmee jullie in staat zullen zijn om hier in iedere betekenis van het woord te ZIJN, ondertussen tegelijkertijd frequent in andere, meer tastbare lagen van de schepping. Met andere woorden, wat zich nu steeds breder aan het openen is, zijn deze portalen waardoorheen jullie in staat zullen zijn om jullie wezen te transporteren, in die zin, deze delen die niet van materieel stof samengesteld zijn, jullie ziel of spirit of het deel van jullie dat niet vergankelijk is, maar het permanente deel. Dat is het deel van jullie dat in staat zal zijn om mee om te gaan als het ware, als in het waarnemen van gebeurtenissen die ver van jullie kusten verwijdert plaatsvinden, en inderdaad deelnemen aan evenementen die niet op jullie kusten plaatsvinden, hoe beter het voor jullie is om in staat te zijn dezelfde condities thuis te herstellen. Met andere woorden, jullie zullen zorgvuldig geïnstrueerd worden om heen en weer tussen andere dimensies te gaan met het oog op het feit om voor jullie informatie terug te brengen op manieren die veel directer zullen zijn dan de meer omslachtige manieren waarop jullie nu informatie verspreiden. Want zie, terwijl jullie rondlopen als levende antennes, energetische informatie wijd en zijd uitzendend door het voertuig van jullie lichaam, dragen jullie ook energetische indrukken met jullie mee die jullie op iedere manier als traag zouden kunnen beschouwen. Maar nu, zullen jullie ook op andere manieren aan het werk gezet worden, als in gevraagd te worden om je “persoonlijk” aan te sluiten, als het ware, bij vergaderingen/bijeenkomsten die niet op jullie planeet plaats zullen vinden.

image

Wederom, mag dit voor sommigen van jullie als niets meer dan overdreven klinken, maar dat is in feite wat er nu steeds meer in beweging gezet zal worden. Want als je ontwaakt, en ja, wij bedoelen dat in iedere betekenis van het woord, zullen jullie ook steeds meer in staat worden om afgestemd te blijven als het ware wanneer het ook is en inderdaad waar het ook is dat jullie “gaan” wanneer jullie niet in je lichaam zijn. Want zie, jullie zijn al doorgewinterde reizigers, en jullie werden niet beknot jegens jullie aardse voertuigen gedurende een zeer lange tijd. Want jullie zijn allemaal op vele verheven excursies geweest gedurende een aanzienlijke tijd nu, maar tot nu toe, zal niet veel van wat er plaatsgevonden heeft tijdens deze uitstapjes geregistreerd zijn in de menselijke delen van jullie bewustzijn. Maar nu, zoals de nieuwe niveaus binnenin jullie één voor één voor jullie toegankelijk zullen maken, zullen jullie ook beginnen jullie zelf gewaar te worden deel te nemen aan wat allereerst zal schijnen te zijn snippers van een droomachtige staat, maar weldra zullen zij op manieren vergroten en uitharden welke jullie zal helpen om beter grip te krijgen op wat het is waarvoor jullie hier zijn om te doen.
Want jullie zijn de verbindingslijnen en de transporteurs op zoveel manieren, en nu, zal dat voor jullie allemaal zelfs duidelijker worden. Niet slechts voor enige tot dusverre tastbare stromen van energie, want nu, zullen jullie allemaal beginnen om veel meer te beginnen te zien en te voelen en te weten over wat het is dat jullie zo druk heen en weer brengen. Denk eraan, jullie handelen ook als zenders, niet slechts ontvangers, en wat jullie binnenin jullie brengen, brengen jullie ook naar buiten, en andersom. Met andere woorden, door jullie heen loopt een waarachtige vloed van onophoudelijke informatie, zowel heen als terug, vanuit de buitenste bereiken van jullie bewustzijn en in/naar jullie menselijke delen, en vanuit de buitenste bereiken van de Schepping omlaag naar jullie planeet, en er weer terug uit vandaan. Want dit is geen eenrichtingsverkeer, dit is in alle aspecten een doorgaande conversatie die er plaatsvindt, waar kleine stukjes en beetjes van informatie voortdurend heen en weer geschoven worden, om jullie beter te dienen, en om ons beter te dienen om ons te helpen jullie te dienen. Met andere woorden, jullie zijn niet alleen degenen die al deze binnenkomende informatie aarden, jullie zijn ook de ogen en de oren op de grond, degenen die terug rapporteren aan de andere zijde van de sluier over hoe alles gewoon loopt, en dus, spelen jullie een onontbeerlijke rol in dit alles. En nu, zullen jullie steeds meer een waarnemer worden in jullie eigen alledaagse leven van het zijn van deze alles-belangrijke schakel tussen de twee werelden.
Dus blijf afgestemd, zoals ze zeggen, en blijf open voor het feit dat jullie steeds meer in/naar het weten zullen worden gebracht. Want jullie zijn al op voorhand goed berijmd in dit alles, maar jullie hebben tot nu toe de bekwaamheden moeten ontberen om jullie af te stemmen op dit alles. Maar nu, zal dat veranderen, aangezien de sluizen wederom geopend werden zodat de volle kracht van het Licht in staat zal zijn om deze “beveiligings-vangnetten” te verwijderen die geïnstalleerd werden om jullie door het eerste gedeelte van dit proces heen te helpen. Met andere woorden, jullie zullen bij jezelf gewaarworden steeds meer toegang te verkrijgen tot het volle spectrum dat jullie allemaal omringt, en als jullie dat doen, zal steeds meer van wat jullie bijdragen aan dit alles voor jullie duidelijk worden. Eerst, zullen jullie het moeilijk vinden om te geloven, maar na een poosje, zullen jullie het in jullie zelf gewaarworden om het waarlijk allemaal in te nemen, en wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal meer dan een klein beetje weggeblazen zullen zijn door wat jullie zullen ontdekken binnenin jullie bereik van bekwaamheden, en wij denken ook dat jullie meer dan een klein beetje verbijsterd zullen zijn door wat jullie daar al op jullie ‘baan record’ zullen ontdekken. Want het is al meer dan indrukwekkend, en het zal alleen maar doorgaan te terwijl jullie leren om volledig in jullie schoenen te groeien, en dat is inderdaad iets waar wij allemaal meer dan enthousiast voor zijn om in staat te zijn daar getuige van te zijn.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s