Aisha en de CC’s – Korte Energie Update – 15 Augustus 2014

Standard

Jullie hebben nu vele energetische golven bereden op deze reis van jullie naar de voltooiing, maar waar jullie nu op reizen, kan met geen enkele van hen vergeleken worden. Want zien jullie, niet alleen werden jullie al ver voorbij de hoge waterstand getild, deze golf zal niet op wat voor eerdaags tijdstip dan ook ophouden samen met jullie voorwaarts te gaan. Zoals jullie eerder gezien hebben, komt een golf zoals deze gewoonlijk binnen, om dan schijnbaar op te houden en zich langzaam weer terug te trekken nadat het jullie allemaal één stap verderop geduwd heeft. Maar deze keer, kunnen jullie eraan denken als zijnde meer een permanente rivier van Licht die jullie allemaal onophoudelijk verder inlands duwt in/naar dit grote en merendeels nog steeds ongedetecteerde en onverkende landschap.
En dus, gedurende veel van jullie tijd, zullen jullie je nog steeds wankel en onzeker voelen als tot hoe en waar en wanneer jullie ook maar iets zeker zullen weten over het bovenstaande, dus het beste is om gewend te raken om aan bijna helemaal niets gewend te raken tijdens deze periode. Want deze voortdurende veranderingen zullen doorgaan zich te ontwikkelen, uit te breiden en niet alleen jullie te omwikkelen, maar iedereen in jullie omgeving, en als zodanig, wat jullie als transformatie zien zal voor vele anderen gelijk zijn aan een beëindiging van de ideeën waar zij gewend aan geraakt zijn om hun levens door te laten bepalen. Want zij hebben er geen idee van dat zij louter ideeën zijn, verdichtsels van hun verbeeldingskracht, welke een zeer lange tijd geleden in hun brein gehuisvest werden. En dus, behalve om op zoveel niveaus ontreddering te ervaren, is het alsof het licht aangeknipt wordt in kamer na kamer terwijl deze golf van energetische deuropeners doorgaan om op jullie kusten stuk te slaan. Het mag dramatisch klinken, en voor sommigen, zal het dat zijn, aangezien geen enkele hoeveelheid van weigering in staat zal zijn om het Licht te verbergen zelfs voor de meest voorzichtige en meest licht-schuwe van ogen. Want nu, zal de vloed van binnenkomend Licht inderdaad dienen om op vele knoppen te drukken, en zoals gebruikelijk, zullen de reacties, hetgeen dit voort zal brengen, helemaal dwars over de plank rennen, van verrukking naar wanhoop, van ontwaking naar verhoogde ontkenning.

image

Wederom, weten wij dat voor velen, dit nauwelijks wat voor nieuws dan ook zal zijn, maar wij zullen doorgaan om jullie eraan te herinneren dat het binnenkomende Licht op iedereen effect zal hebben, en dus, hoe meer jullie het klaarspelen om jullie zelf te ontkoppelen van iedereen die zich actief tegen dit Licht verzet, hoe minder waarschijnlijk het zal zijn dat jullie wat voor negatieve reacties dan ook die zij ten toon zouden kunnen spreiden tegenkomen. En nee, wij zeggen dit niet om ervoor te zorgen dat jullie allemaal naar de heuvels rennen om je te verbergen, wat dat is hier helemaal niet het geval. Want welbeschouwd, spelen jullie een belangrijk rol in dit alles slechts door jullie ware aanwezigheid te midden van deze alles bij tijden schijnbare nooit eindigende chaos en verwarring. Maar wat jullie moeten doen, is om een manier te vinden om jullie zelf emotioneel te ontkoppelen van al de beroering dat mag heersen in jullie omgevingen, en daardoor, door te gaan te zijn alsof in het kalme oog van de storm, ongeacht hoe hard de winden ook aan alle zijden rondom jullie heen mogen blazen.
Wij weten dat dit een veel meer uitdagend advies is om ter harte te nemen dan om te geven, want het zal misschien geen gebrek aan kansen hebben voor wie van jullie dan ook om uit te oefenen wat wij voordurend preken. Dus wederom zeggen wij om te herinneren verbonden te blijven met deze andere zielen die voor zichzelf binnenin een heilige plaats gevonden hebben hetgeen hun levens verder draagt. Nogmaals, jullie zijn nu allemaal diep verbonden, en het beeld dat wij jullie eerder gegeven hebben, is één van een gigantische bubbel dat het Licht bevat van elk en iedereen van jullie. Dus herinner je deze bubbel, en weet dat het jou bescherming zal bieden van zoveel van deze mogelijke afvoer dat voortgebracht kan worden door deze golf van energetische beïnvloeding welke door zal gaan op jullie kusten in te beuken. Dat is, als jij je herinnert om de beschutting te zoeken dat het jou vrijelijk zal geven, en niet te beginnen buiten in een mijnenveld van drama op wat voor manier dan ook te avonturieren.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is, en probeer om te herinneren wie je op ieder gegeven moment bent. Want je bent niet slechts een klein vlekje van cellen, heen en weer gegooid in een enorme grote, wervelende massa van energie, jij bent in feite een immens wezen, aan beide zijden staand van de verdeling tussen de mensheid en de rest van de schepping, en zelfs als je deze golven in jou kunt voelen scheuren, heb je er geen probleem mee om hen veilig te besurfen, helemaal tot aan de kust. Dus blijf op je voeten staan door jezelf toe te staan de beschutting te zoeken van jouw kern, de kern die niet onder zal gaan ongeacht hoe hoog de golven ook mogen zijn. Want jullie zijn doorgewinterde mariniers, dierbaren, en wij weten dat jullie een manier zullen vinden naar de veiligheid van de haven die jullie zoeken, om daar de verankering te vinden die jullie gedurende eonen voor jullie zelf voorbereid hebben. Het zou enige tijd kunnen nemen, maar jullie zullen er geen probleem mee hebben om op koers te blijven zolang als dat jullie je met het centrum van jullie wezen verbinden en met deze immense collectie van doorgewinterde zielen die deze oceaan aan jullie zijde bereizen, allen voorbereid om jullie verrukkingen mee te delen en om jullie lasten met iedere enkelvoudige stap op de weg te verlichten.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s