Het Manuscript van Overleving – Deel 422 Het is Niet de Materie die Jullie kunnen Zien dat ertoe doet … 31 Juli 2014 / Aisha North

Standard

Jullie werden nu gedurende een lange tijd voorbereid om volledig terug naar boven naar het roer te stappen en de stuurstok over te nemen. Met anderen woorden, jullie werden voorbereid om opnieuw jullie rollen als co-scheppers van deze schitterende wereld van jullie te betreden en nu, zouden wij graag enige aanvullende informatie toe willen voegen met betrekking tot het onderwerp van de genoemde Schepping. Want zie, jullie werden op vele manieren getraind om je te focussen in een richting welke jullie in staat zou stellen om letterlijk over het overduidelijke heen te kijken, maar nu werden jullie lenzen gecorrigeerd als het ware, en is het wederom tijd om jullie ogen naar de ware kern te wenden. En wanneer wij kern zeggen, bedoelen wij dat op een zeer letterlijke manier, want jullie werden goed getraind om je te focussen op alle heisa en inmenging en het gelijkblijvende dat in/naar jullie gezichtslijn gebracht werd, dus jullie konden er niet doorheen kijken zelfs als jullie het probeerden. Maar nu werden de lijnen ontward en de rook werd ontlucht, en dus, moeten jullie je wederom beginnen te focussen in de juiste richting.
Zoals gewoonlijk spreken wij in parabellen, maar wij denken dat jullie allemaal beginnen om door onze woorden heen te kijken en beginnen te verbinden met de diepere waarheden die daar liggen. Want aangezien jullie zoveel levensspannen doorgebracht hebben verwikkeld in al het moord en brand geschreeuw dat opgeschud werd door diegenen met de bedoeling om jullie weg te houden van het zien van deze waarheid, zijn jullie gewend geraakt om in de richting te kijken waarin de vinger wijst in plaats van om naar de vinger zelf te kijken, en dus, wat er gaande geweest is achter de façade is op iedere manier buiten jullie gezichtslijn geweest. Maar nu, zal jullie gevraagd worden om op te houden met staren in dezelfde richting die jullie gewend zijn, en jullie ogen en inderdaad jullie gedachten weg te scheuren van het overduidelijke. Want nu, zullen wij jullie vragen om te beginnen in de leegte te kijken, en wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord. Want de mensheid is zo gewend geraakt te denken dat alleen wat zij zien, kan bestaan, en dus ik jullie wereld gekrompen naar iets dat jullie handelbaar en comfortabel vinden, en jullie hebben barrières opgezet dat alles dat ontastbaar is op een afstand houdt. Maar nu, moeten jullie beginnen om naar het ertussenin te kijken, de dingen die niet daar schijnen te zijn, maar dat echt de ruimte is dat al het andere mogelijk maakt.
image
Wij hebben eerder naar het feit gerefereerd dat 1 en 1, 3 maakt, en nu, zouden wij graag willen dat jullie je allemaal focussen op de ruimten tussen de 1en die het missende gedeelte samenstellen, het actieve ingrediënt dat voor jullie tot dusverre toegeschenen heeft niet bestaand te zijn, maar dat is in het daadwerkelijke feit het gehele punt waar al het andere omheen draait. Want zie, jullie hebben een brein dat getraind werd om alles te classificeren dat het tegenkomt via de zintuigen bij grootte en vorm, bij textuur en bij structuur, bij kleur en bij volume. En dus, wat het ook is dat niet in een dergelijk systeem past bestaat helemaal niet, het is eenvoudig “lucht” of “lege ruimte”, en als zodanig, werd het afgedankt als onbelangrijk en oninteressant. Maar nu, vragen wij jullie allemaal om je hierop te focussen in plaats van, want dat is waar alle antwoorden liggen. Deze “lege ruimte” is waar het leven zoals jullie het kennen opkomt, het is waar het allemaal samenkomt om te worden, het is waar het zwarte en het witte zich verbinden en zichzelf aansteken, het is de vonk dat het vuur ontsteekt, de lijn welke de punten met elkaar verbindt, het is waar de inademing de uitademing wordt en waar het innerlijke het externe ontmoet zodat zij beide tegelijkertijd kunnen bestaan.
Wij weten dat wat wij zeggen vele hoofden in het rond zal laten draaien, maar wij weten ook dat het dit ware ronddraaien is dat zal helpen om wat voor overblijvende spinnenwebben dan ook op te ruimen, aangezien jullie gehele systeem nog steeds zal proberen om de oude en versleten wegen af te zwerven in plaats van op zoek te gaan naar onbekend en vermoedelijk leeg territorium. Want jullie denken dat wat jullie zien is wat jullie krijgen, maar nu, zal het precies andersom zijn. Want het is wat jullie nog niet kunt “zien” dat jullie alles zal geven waar jullie over dromen, en dan nog wat meer.
Dus kijk weg van het in het oog springende, en laat jullie zelf niet verstrikken door de oude vertrouwde vormen en symbolen die jullie omringen, maar kijk in plaats daarvan in/naar de ruimtes tussen hen in, en dan, zullen jullie beginnen te zien wat het is dat feitelijk het weefsel van jullie universum opmaakt. Want het is niet de materie die jullie kunnen zien dat ertoe doet, het is wat rondom de materie is dat er werkelijke toe doet, en dit is waar de les van vandaag helemaal over gaat. Dus schud jullie hoofd en kijk een goed rond en binnenin en buiten jullie zelf en kijk voorbij het overduidelijke en de doorgronding, en begin diep te kijken in wat voor jullie ogen en jullie verstand niet bestaat. Want dan, en alleen dan, zullen jullie beginnen om de vorm te zien van wat er zal komen, en het is onvoorstelbaar wonderbaarlijk, eindeloos en prachtig voorbij iedere vergelijking.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s