Monthly Archives: August 2014

Heal the world

Standard

image

Advertisements

Karen Dover – Loslating van de “Menselijke Familie” Blauwdrukken in WAARHEID – 20 Augustus 2014

Standard

Terwijl de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden doorgaan uit te breiden en op de hogere dimensionale energetische gebieden manifesteren, wordt het noodzakelijk om volledig de blauwdruk welke de “menselijke familie” is los te laten. Zoals ik eerder geblogd heb is de loslating van de funderingblauwdruk van “pijn” in relatie tot de menselijke levenservaring verwant aan het opererende systeem waarop uiteenlopende “programma’s” toen in staat waren te lopen. Velen van deze zitten verborgen in het open zicht en geen enkele doet dat aldus meer dan die van de blauwdruk van de “menselijke familie”. Hoevelen van jullie staan jullie menselijke familieleden toe om jullie op een manier te behandelen die je gewoonweg niet van iemand anders toe zou staan die geen “bloedverwant” is. Hoevelen van jullie in deze tijd voelen de enorme energetische trekkracht om op hun plaats te blijven door de genoemde “menselijke familie”?

Het moet opgemerkt worden dat velen op de Planeet Aarde geïncarneerd zijn om deze blauwdrukken zeer bondig voor jou te spiegelen, met het oog op het feit dat je in staat bent om hen eerst te verlichten en je dan van hen te onthechten. Ik verklaar voor geen enkel moment dat jouw menselijke familie buitengesloten moet worden van dit jullie menselijke levenservaring, tamelijk het tegendeel, maar het moet opgemerkt worden dat de leringen rondom de “menselijke familie” inperkend en indammend door hun ware natuur zijn.

image

Terwijl het menselijke ras nu in/naar een nieuwe manier van leven en Zijn verhuist is het noodzakelijk om uit te breiden VOORBIJ waar je uitgebreid hebt en deze uitbreiding is doorgaand, velen van jullie verkeren onder de indruk dat het “Ascentie”proces een bestemming is. Uitbreiding is de NATUURLIJKE evolutie van het menselijke ras. Het werd tot staan gebracht en verhinderd in de voorafgaande energetische ruimte waar de Planeet Aarde in verbleef, aldus het openingsgedeelde van deze “ascentie” zeer snel en uitgebreid lijkt te zijn, je bent, zo je wilt, eenvoudig een “inhaalslag” met ZELF aan het maken.

Een nieuwe manier van leven en Zijn kan niet geboren worden terwijl je stevig vastgehouden wordt in de verstarde paradigma’s van de “menselijke familie”. Inderdaad het is binnenin de paradigma’s van de “menselijke familie” waar de leringen allereerst verankerd worden, het is waar jou GELEERD wordt wat het betekent om deel uit te maken van de genoemde familie, wat er van je verwacht wordt in relatie tot jouw menselijke levenservaring en waar de ongeschreven en onuitgesproken regels van acceptatie neergelegd worden. Velen van jullie in deze tijd mogen enorme grote spanning ervaring terwijl jullie menselijke familie probeert om jullie energetisch naar jullie plaats terug te trekken terwijl jullie proberen uit te breiden. Het loslaten van de leringen staat voor jullie toe om in/naar de uitbreiding te verhuizen en terwijl je de uitbreiding toestaat sta je ook de ruimte voor hun uitbreiding toe.

Ik verklaar voor geen enkel moment dat je hun uitbreiding controleert of toestaat, uitbreiding is persoonlijk en uniek en niemand kan een ander langs precies hetzelfde pad “Trekken” of “nemen”. Door jezelf toe te staan in/naar uitbreiding te verhuizen verander je de energetische handtekening van jouw menselijke voertuig hetgeen diegenen rondom jou heen toestaat om een energetische keuze te maken, van ofwel om in jouw energetische handtekening te blijven en uit te breiden of om weg te gaan om op een ander tempo uit te breiden. Het is GEEN WAARHEID om aan te nemen dat jouw menselijke familie op wat voor manier wat voor keuze dan ook gemaakt heeft, inderdaad het is niet mogelijk tenzij je met hun ZIEL sprak om het pad dat zij bewandelen vast te stellen en dit moet erkend zijn en er moet mee gewerkt worden. Er zijn vele leringen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die ernaar streven te onderwijzen dat iemand die zichzelf niet verklaard heeft op een “spiritueel pad” te zijn op de één of andere manier slapende is. Dit is hoogst vervormd want velen die een spiritueel pad bewandelen zijn doordrenkt in de leringen net zoals diegenen die zouden willen verklaren dat zij geen pad bewandelen.

Dit is een PERSOONLIJKE menselijke levenservaring en je staat nu op de rand van volledig te verhuizen in/naar jouw EIGEN PERSOONLIJKE menselijke levenscreatie ervaring. Ieder menselijk wezen is welbeschouwd een reflectie en een facet van GOD die de opperste schepper van het UNIVERSUM van 3 is. Worsteling, pijn en spanning worden geboren vanuit de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Allen toestaand om los te laten en in GELOOF en VERTROUWEN van je ZIEL te staan in dit moment is de manier om volledig in/naar uitbreiding te verhuizen want WAARHEID IS GEWOON en wij verliezen in WAARHEID niemand in deze onze menselijke levensreis.

Diegenen die in staat zijn om jouw energetische handtekening frequentie te bereiken zullen met jou lopen maar merk op dat zij niet precies dezelfde route kunnen lopen, iedere route is persoonlijk voor iedere ZIEL, zij kunnen nochtans helpen dat te verlichten wat jouw ZIEL probeert om jou te laten zien, de ZIEL is in uitlijning met de BRON en CREATIE op alle momenten van alle momenten.

In deze tijd wordt aan jou gevraagd om adem te halen en om jouw ZIEL toe te staan jou het wonder te laten zien dat JIJ in WAARHEID BENT. Van hieruit wordt de HEMEL OP AARDE gecreëerd, er is GEEN vereiste om nog langer in duisternis en pijn te lopen. De keuze ligt altijd voor je, zelfs als je het fysiek niet ziet kan JE het VOELEN. In deze tijd wordt aan jou gevraagd om je HART te volgen en te WETEN dat LIEFDE GEWOON IS terwijl jij je nu begint te herinneren hoe in WAARHEID te vliegen.

“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”

Kx

copyright Karen Dover, all rights reserved.

Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Aisha en de CC’s – Een Korte Energie Update – 17 Augustus 2014

Standard

Laat ons deze brief beginnen door te zeggen dat jullie een volgende van deze intense fasen binnengegaan zijn, waar jullie zullen zijn alsof jullie in en uit een waarachtige maalstroom van verschillende frequenties kolken. Dit mag meer dan een klein beetje ontmoedigend klinken, maar geloof ons wanneer wij zeggen dat jullie allemaal goed voorbereid werden voor een hevige transformationele beroering zoals deze. Want wederom staan jullie op de drempel van een enorme grote sprong in jullie trillingsfrequenties, eentje die jullie op één lijn zal brengen als het ware met zoveel van jullie etherische omgevingen. Met andere woorden, wij denken dat jullie jezelf in een zeer korte tijd vanaf nu gewaar zullen worden in vertrouwde gebieden, aangezien wat er nu geïnitieerd werd jullie inderdaad zal transporteren, als het niet fysiek is dan op z’n minst energetisch naar deze verheven verblijfplaatsen waar jullie zo naar hunkeren.
Laat het ons uitleggen. Zoals wij jullie eerder verteld hebben, omvat dit proces van het vergaren van een steeds hogere trillingsstatus als het ware voor jullie niet om jullie fysieke lichaam achter te laten. In die zin, dat het voor jullie omvat in staat te zijn om het, als je dat wilt, met wilskracht het op manieren te verlaten welke jullie in staat zal stellen om te komen en te gaan zoals het jullie belieft. Niet op de manier van het verlaten van het genoemde lichaam zoals jullie allemaal zullen doen als de tijd voor jullie gekomen is om deze incarnatie volledig te verlaten, in die zin, door het gebruikelijke proces van sterven. Nee, waar wij nu naar refereren, is het proces waarmee jullie in staat zullen zijn om hier in iedere betekenis van het woord te ZIJN, ondertussen tegelijkertijd frequent in andere, meer tastbare lagen van de schepping. Met andere woorden, wat zich nu steeds breder aan het openen is, zijn deze portalen waardoorheen jullie in staat zullen zijn om jullie wezen te transporteren, in die zin, deze delen die niet van materieel stof samengesteld zijn, jullie ziel of spirit of het deel van jullie dat niet vergankelijk is, maar het permanente deel. Dat is het deel van jullie dat in staat zal zijn om mee om te gaan als het ware, als in het waarnemen van gebeurtenissen die ver van jullie kusten verwijdert plaatsvinden, en inderdaad deelnemen aan evenementen die niet op jullie kusten plaatsvinden, hoe beter het voor jullie is om in staat te zijn dezelfde condities thuis te herstellen. Met andere woorden, jullie zullen zorgvuldig geïnstrueerd worden om heen en weer tussen andere dimensies te gaan met het oog op het feit om voor jullie informatie terug te brengen op manieren die veel directer zullen zijn dan de meer omslachtige manieren waarop jullie nu informatie verspreiden. Want zie, terwijl jullie rondlopen als levende antennes, energetische informatie wijd en zijd uitzendend door het voertuig van jullie lichaam, dragen jullie ook energetische indrukken met jullie mee die jullie op iedere manier als traag zouden kunnen beschouwen. Maar nu, zullen jullie ook op andere manieren aan het werk gezet worden, als in gevraagd te worden om je “persoonlijk” aan te sluiten, als het ware, bij vergaderingen/bijeenkomsten die niet op jullie planeet plaats zullen vinden.

image

Wederom, mag dit voor sommigen van jullie als niets meer dan overdreven klinken, maar dat is in feite wat er nu steeds meer in beweging gezet zal worden. Want als je ontwaakt, en ja, wij bedoelen dat in iedere betekenis van het woord, zullen jullie ook steeds meer in staat worden om afgestemd te blijven als het ware wanneer het ook is en inderdaad waar het ook is dat jullie “gaan” wanneer jullie niet in je lichaam zijn. Want zie, jullie zijn al doorgewinterde reizigers, en jullie werden niet beknot jegens jullie aardse voertuigen gedurende een zeer lange tijd. Want jullie zijn allemaal op vele verheven excursies geweest gedurende een aanzienlijke tijd nu, maar tot nu toe, zal niet veel van wat er plaatsgevonden heeft tijdens deze uitstapjes geregistreerd zijn in de menselijke delen van jullie bewustzijn. Maar nu, zoals de nieuwe niveaus binnenin jullie één voor één voor jullie toegankelijk zullen maken, zullen jullie ook beginnen jullie zelf gewaar te worden deel te nemen aan wat allereerst zal schijnen te zijn snippers van een droomachtige staat, maar weldra zullen zij op manieren vergroten en uitharden welke jullie zal helpen om beter grip te krijgen op wat het is waarvoor jullie hier zijn om te doen.
Want jullie zijn de verbindingslijnen en de transporteurs op zoveel manieren, en nu, zal dat voor jullie allemaal zelfs duidelijker worden. Niet slechts voor enige tot dusverre tastbare stromen van energie, want nu, zullen jullie allemaal beginnen om veel meer te beginnen te zien en te voelen en te weten over wat het is dat jullie zo druk heen en weer brengen. Denk eraan, jullie handelen ook als zenders, niet slechts ontvangers, en wat jullie binnenin jullie brengen, brengen jullie ook naar buiten, en andersom. Met andere woorden, door jullie heen loopt een waarachtige vloed van onophoudelijke informatie, zowel heen als terug, vanuit de buitenste bereiken van jullie bewustzijn en in/naar jullie menselijke delen, en vanuit de buitenste bereiken van de Schepping omlaag naar jullie planeet, en er weer terug uit vandaan. Want dit is geen eenrichtingsverkeer, dit is in alle aspecten een doorgaande conversatie die er plaatsvindt, waar kleine stukjes en beetjes van informatie voortdurend heen en weer geschoven worden, om jullie beter te dienen, en om ons beter te dienen om ons te helpen jullie te dienen. Met andere woorden, jullie zijn niet alleen degenen die al deze binnenkomende informatie aarden, jullie zijn ook de ogen en de oren op de grond, degenen die terug rapporteren aan de andere zijde van de sluier over hoe alles gewoon loopt, en dus, spelen jullie een onontbeerlijke rol in dit alles. En nu, zullen jullie steeds meer een waarnemer worden in jullie eigen alledaagse leven van het zijn van deze alles-belangrijke schakel tussen de twee werelden.
Dus blijf afgestemd, zoals ze zeggen, en blijf open voor het feit dat jullie steeds meer in/naar het weten zullen worden gebracht. Want jullie zijn al op voorhand goed berijmd in dit alles, maar jullie hebben tot nu toe de bekwaamheden moeten ontberen om jullie af te stemmen op dit alles. Maar nu, zal dat veranderen, aangezien de sluizen wederom geopend werden zodat de volle kracht van het Licht in staat zal zijn om deze “beveiligings-vangnetten” te verwijderen die geïnstalleerd werden om jullie door het eerste gedeelte van dit proces heen te helpen. Met andere woorden, jullie zullen bij jezelf gewaarworden steeds meer toegang te verkrijgen tot het volle spectrum dat jullie allemaal omringt, en als jullie dat doen, zal steeds meer van wat jullie bijdragen aan dit alles voor jullie duidelijk worden. Eerst, zullen jullie het moeilijk vinden om te geloven, maar na een poosje, zullen jullie het in jullie zelf gewaarworden om het waarlijk allemaal in te nemen, en wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal meer dan een klein beetje weggeblazen zullen zijn door wat jullie zullen ontdekken binnenin jullie bereik van bekwaamheden, en wij denken ook dat jullie meer dan een klein beetje verbijsterd zullen zijn door wat jullie daar al op jullie ‘baan record’ zullen ontdekken. Want het is al meer dan indrukwekkend, en het zal alleen maar doorgaan te terwijl jullie leren om volledig in jullie schoenen te groeien, en dat is inderdaad iets waar wij allemaal meer dan enthousiast voor zijn om in staat te zijn daar getuige van te zijn.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Aisha en de CC’s – Korte Energie Update – 15 Augustus 2014

Standard

Jullie hebben nu vele energetische golven bereden op deze reis van jullie naar de voltooiing, maar waar jullie nu op reizen, kan met geen enkele van hen vergeleken worden. Want zien jullie, niet alleen werden jullie al ver voorbij de hoge waterstand getild, deze golf zal niet op wat voor eerdaags tijdstip dan ook ophouden samen met jullie voorwaarts te gaan. Zoals jullie eerder gezien hebben, komt een golf zoals deze gewoonlijk binnen, om dan schijnbaar op te houden en zich langzaam weer terug te trekken nadat het jullie allemaal één stap verderop geduwd heeft. Maar deze keer, kunnen jullie eraan denken als zijnde meer een permanente rivier van Licht die jullie allemaal onophoudelijk verder inlands duwt in/naar dit grote en merendeels nog steeds ongedetecteerde en onverkende landschap.
En dus, gedurende veel van jullie tijd, zullen jullie je nog steeds wankel en onzeker voelen als tot hoe en waar en wanneer jullie ook maar iets zeker zullen weten over het bovenstaande, dus het beste is om gewend te raken om aan bijna helemaal niets gewend te raken tijdens deze periode. Want deze voortdurende veranderingen zullen doorgaan zich te ontwikkelen, uit te breiden en niet alleen jullie te omwikkelen, maar iedereen in jullie omgeving, en als zodanig, wat jullie als transformatie zien zal voor vele anderen gelijk zijn aan een beëindiging van de ideeën waar zij gewend aan geraakt zijn om hun levens door te laten bepalen. Want zij hebben er geen idee van dat zij louter ideeën zijn, verdichtsels van hun verbeeldingskracht, welke een zeer lange tijd geleden in hun brein gehuisvest werden. En dus, behalve om op zoveel niveaus ontreddering te ervaren, is het alsof het licht aangeknipt wordt in kamer na kamer terwijl deze golf van energetische deuropeners doorgaan om op jullie kusten stuk te slaan. Het mag dramatisch klinken, en voor sommigen, zal het dat zijn, aangezien geen enkele hoeveelheid van weigering in staat zal zijn om het Licht te verbergen zelfs voor de meest voorzichtige en meest licht-schuwe van ogen. Want nu, zal de vloed van binnenkomend Licht inderdaad dienen om op vele knoppen te drukken, en zoals gebruikelijk, zullen de reacties, hetgeen dit voort zal brengen, helemaal dwars over de plank rennen, van verrukking naar wanhoop, van ontwaking naar verhoogde ontkenning.

image

Wederom, weten wij dat voor velen, dit nauwelijks wat voor nieuws dan ook zal zijn, maar wij zullen doorgaan om jullie eraan te herinneren dat het binnenkomende Licht op iedereen effect zal hebben, en dus, hoe meer jullie het klaarspelen om jullie zelf te ontkoppelen van iedereen die zich actief tegen dit Licht verzet, hoe minder waarschijnlijk het zal zijn dat jullie wat voor negatieve reacties dan ook die zij ten toon zouden kunnen spreiden tegenkomen. En nee, wij zeggen dit niet om ervoor te zorgen dat jullie allemaal naar de heuvels rennen om je te verbergen, wat dat is hier helemaal niet het geval. Want welbeschouwd, spelen jullie een belangrijk rol in dit alles slechts door jullie ware aanwezigheid te midden van deze alles bij tijden schijnbare nooit eindigende chaos en verwarring. Maar wat jullie moeten doen, is om een manier te vinden om jullie zelf emotioneel te ontkoppelen van al de beroering dat mag heersen in jullie omgevingen, en daardoor, door te gaan te zijn alsof in het kalme oog van de storm, ongeacht hoe hard de winden ook aan alle zijden rondom jullie heen mogen blazen.
Wij weten dat dit een veel meer uitdagend advies is om ter harte te nemen dan om te geven, want het zal misschien geen gebrek aan kansen hebben voor wie van jullie dan ook om uit te oefenen wat wij voordurend preken. Dus wederom zeggen wij om te herinneren verbonden te blijven met deze andere zielen die voor zichzelf binnenin een heilige plaats gevonden hebben hetgeen hun levens verder draagt. Nogmaals, jullie zijn nu allemaal diep verbonden, en het beeld dat wij jullie eerder gegeven hebben, is één van een gigantische bubbel dat het Licht bevat van elk en iedereen van jullie. Dus herinner je deze bubbel, en weet dat het jou bescherming zal bieden van zoveel van deze mogelijke afvoer dat voortgebracht kan worden door deze golf van energetische beïnvloeding welke door zal gaan op jullie kusten in te beuken. Dat is, als jij je herinnert om de beschutting te zoeken dat het jou vrijelijk zal geven, en niet te beginnen buiten in een mijnenveld van drama op wat voor manier dan ook te avonturieren.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is, en probeer om te herinneren wie je op ieder gegeven moment bent. Want je bent niet slechts een klein vlekje van cellen, heen en weer gegooid in een enorme grote, wervelende massa van energie, jij bent in feite een immens wezen, aan beide zijden staand van de verdeling tussen de mensheid en de rest van de schepping, en zelfs als je deze golven in jou kunt voelen scheuren, heb je er geen probleem mee om hen veilig te besurfen, helemaal tot aan de kust. Dus blijf op je voeten staan door jezelf toe te staan de beschutting te zoeken van jouw kern, de kern die niet onder zal gaan ongeacht hoe hoog de golven ook mogen zijn. Want jullie zijn doorgewinterde mariniers, dierbaren, en wij weten dat jullie een manier zullen vinden naar de veiligheid van de haven die jullie zoeken, om daar de verankering te vinden die jullie gedurende eonen voor jullie zelf voorbereid hebben. Het zou enige tijd kunnen nemen, maar jullie zullen er geen probleem mee hebben om op koers te blijven zolang als dat jullie je met het centrum van jullie wezen verbinden en met deze immense collectie van doorgewinterde zielen die deze oceaan aan jullie zijde bereizen, allen voorbereid om jullie verrukkingen mee te delen en om jullie lasten met iedere enkelvoudige stap op de weg te verlichten.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

De Leeuwenpoort 2014 – 07/08/14 – Channeling van “Ascention Notes”

Standard

We hebben ons weer liggen voorbereiden op een nieuwe Leeuwenpoort (Lion’s Gate). Het was nodig dat we goed gegrond zijn en goed gecentreerd in on zelf zijn zoals een boom met wortels zo diep dat het tot in de kern van de aarde gaat, terwijl onze takken zich flexibel en gewillig laten meevoeren met de wind. Deze poort zal open gaan vanaf 8 augustus en zijn hoogte bereiken op 25 augustus. Wat zal de kracht van deze poort accentueren, dat is de Super volle Maan van 10 augustus. Dus waar gaat deze poort over? Over Alcyone, de Bron Moeder, dat haar liefde over de kosmos, over GAIA en ons zal vergieten. Deze energieën kunnen redelijk intens aanvoelen dus als er nog ouden energieën in jullie vastzitten dan zullen zij zich aan jullie kenbaar maken. Sommigen zullen zich heen en weer getrokken voelen dus wees dan de sterke Eik.

Dit is gewoon een volgende stap in onze zuivering, dat toelaat om onze Crystalijne Waarheid sterk naar boven te laten komen. Na deze Lion’s Gate, zullen we verder evolueren en schiften, maar dit zal het meest intense zijn tijdens de periode van 8 t.e.m. 25 augustus. Onthoud dat je nu al alles in je hebt wat nodig is om versterkt en geleefd te worden. Deze energie gaat erom om uw grootsheid uit de kast te laten komen… Om je leven als een opgestegen Meester te gaan leven hier. Het is nodig Jezelf te kennen en nodig te zijn Wie jij bent stap per stap. Ga langzaam en als iets ouds naar boven komt, laat het dan los en ga een stap verder om in je kracht te staan. Dit is de volgende fase (van vele) waar we elk meer en meer zeker in onze opgestegen Meesterschap hier op aarde aan het komen zij .

image

Dit is een fantastisch transformatieproces in de welk we hebben liggen werken. Dus de kans is zeer reëel dat er nog meer veranderingen op jullie pad zullen komen en wat er ook gaande is in jullie leven, zij het welkom of niet, het is voor je hoogste ontwikkeling. Velen zullen een verandering in hun missie maken en als je degeen bent die nu iets meemaakt dat je niet fijn vindt, werk het dan niet tegen door er tegen te vechten maar neem dan gewoon even een stapje terug uit dit Drama. Tracht steeds de onderliggende patronen te zien, oude energie of geloofspatronen willen gewoon worden vrij gezet! Als het zo is dat jij jezelf een slachtoffer voelt gemaakt op de wijze dat deze situatie jou is aangedaan, laat dan al deze slachtofferenergie los! Want deze energie trekt opnieuw drama aan en je geeft zo aan dat je krachteloos bent en dat het leven u gewoon overkomt zonder dat jij er iets aan kan doen…

Omdat we allen EEN zijn, wat je ook denkt of voelt raakt ons allen. Dus deze grote Zuivering zal je erop wijzen om je trilling hoog te houden, door je gedachten en emoties op een hoge trilling te houden! Als je in een bepaalde situatie negativiteit zou ervaren, ga er dan gewoon vlug door! Het helpt als je jezelf opstelt als de Medelevende Observator zodat je de situatie kan observeren vanuit een hoger perspectief vrij van conflicterende emoties. Telkens je zal reageren op iets, creëer je weerstand en zal je meer gaan manifesteren wat je juist niet wilt. Als je angstig bent, ga je meer angstsituaties creëren. Als je boos bent, ga je meer situaties creëren waarover je boos kan zijn…totdat je de energie van deze emotie(s) los laat.

Onthoud, jij bent een vreedzaam spiritueel wezen. Dit betekend dat je verantwoordelijk bent voor alles in je leven (voor je hoogste groei en evolutie…niet voor blaam noch schuld) en jij kan kiezen hoe jij wilt leven… Eens jij je bevrijd van slachtofferschap! Jij kan je leven regelen hogesnelheidslijn of hoe traag jij wilt gaan. Jij kan kiezen hoe jij het leven wenst te beleven en hoe jij je daarbij voelt. Dit is in groot contrast met het verleden, is het niet, wanneer we geconfronteerd werden met de wereld “daar buiten” dat ons vertelde hoe we moesten zijn en wat we moesten doen? En deze Lion’s Gate helpt jou een keuze te maken.

Je kan met de flow meegaan of je kan er je tegen verzetten. Het is volledig aan jou. Ik kan je zeggen, dit gaat zo veel vlotter als je er gewoon in meegaat. Door je te laten drijven ben je in het Moment, in Aanvaarding van wat is en je zal dan vaststellen dat loslaten moeiteloos zal gaan, wat je zal loslaat op die wurggreep die je hebt op het leven. Je laat controle los; je laat toe. En tegelijkertijd kies je. Dit kan contradictief klinken. Dit is het niet, dit is gewoon hoe het nieuwe werkt! Je creëert door los te laten en in overgaven te gaan staan, terwijl je goed bewust bent van wat losgelaten dient te worden en welk de richting is die je op moet gebaseerd op gevoel. Niet nodig om alles te gaan uitzoeken of dingen in gang te gaan zetten, want dit is het ego-controle. Laad je begeleiden door je ziel. Je wordt nu al gedragen door Gratie. Hou het simpel en liefdevol.

Terwijl je jezelf toelaat om vooruit gebracht te worden (denk aan het drijven in een rivier), ontspan je en zo kan je klaarder zien welke veranderingen gemaakt moeten worden. Het kan gebeuren dat je af en toe een haar in de boter tegenkomt. Dat is Ok, haal het er gewoon uit en ga verder in het momentum. “Row row row your boat gently on the stream, merrily merrily merrily life is just a dream.”

Het kan zijn dat je vernieling ziet, zij het persoonlijk verlies of een wereldgebeurtenis, weet dan dat het toch gaat om transformatie hoe dan ook. Alles is maar perceptie. En jouw percepties kan je helpen zien wat jij vanbinnen nog vasthoudt dat moet getransformeerd worden naar liefde en het hogere Goed! Dus telkens je veroordeeld, weet dat het een perceptie is dan je brengt naar een oud of Nieuwe Waarheid. Kijk naar wat je veroordeeld. Is het de maatschappij, een cultuur, een groep, één specifieke persoon, een gebeurtenis?…alles is perceptie. Het Nieuwe dwingt het oude naar buiten en weg. Dan heb je een keuze, gebaseerd op hoe jij je wilt voelen, dat je moet maken over wat er dan ook aan de hand is. Hoe voel je jezelf wanneer je veroordeeld? En hoe voel je je wanneer je in aanvaarding gaat staan? Hoe wil jij je voelen? En vergeet hoe jij je voelt straalt uit naar iedereen. Wat ben jij nu aan het creëren? Als je jezelf betrapt iets te voelen dat je niet wilt voelen, gebruik dan de heilige Roos of de Violette Vlam. En onthoud dan dingen gebeuren in lagen. Dus als je dacht dat je iets al losgelaten had en het komt toch terug naar boven, dit is waarom dit gebeurt! Het is hetzelfde als Crystalijne en Nieuw worden. Het gebeurt stap per stap, laag per laag. Denk aan een roos. Het centrum (coeur=hart) duwt een blaadje open één per één. En als je leven aan het uitzuiveren bent, help je anderen hun leven uit te zuiveren…zonder enige verwachtingen van hoe het lijkt of zal uitkomen, wat ieder heeft vrije wil.

Het licht dat binnen vloeit in een rollende golf na golf zal iedereen en alles raken. Niet alleen zal het losschudden en uitschudden alles wat nog van het oude is en niet is losgelaten en alles wat niet op liefde is gebaseerd; het zal jou uitbreiden op een gigantische wijze. Jouw energetische veld zal elektrisch worden, jou fysieke lichaam zal door meer veranderingen gaan en natuurlijk, uw leven zal deze veranderingen weerspiegelen. Terwijl je dit licht ontvangt, laat het los in de aarde. Gebruik Earthing (blootvoetslopen in het gras) zo dat het voor jou niet zo moeilijk moet voelen dat je het gevoel hebt van de energie te gaan ontploffen omdat je er zo mee vervuld bent. Het kan ook zijn dat je zeer geladen geraakt en dat je zelfs kleine elektrische schokjes gaat gaat geven. Weet dat je elektrisch systeem aan het opladen is en dat het wordt geüpgraded. Laat het licht door je stromen. In denatureren gaan kan helpen, alsook iets creatiefs doen. In feiten is het daarvoor dat het dient, om iets te gaan creëren 🙂

Een van de belangrijkste energieën dat komt met de Lion’s Gate is Vrijheid en met Vrijheid komen magische oplossingen en begeleiding. De weg om hiervan werkelijk toegang voor te krijgen is door open te staan en door positief te zijn en door absoluut te weten dat je klaar bent en dat je Godelijk bent. Als je daarentegen niet klaar bent, en je gelooft niet dat iets mogelijk is, kan dit een zeer uitdagende tijd worden… En door elke uitdaging is er een opportuniteit om te zien wie je werkelijk bent. Wees bewust dat als je focust op uitdaging, dan zal er veel dualiteit naar bovenkomen met als enige doel om los te laten en om jezelf gelijk te stellen met liefde en je Ziel. Als je ondervindt dat je een innerlijke ego-strijd aan het beleven bent, breng dan je ego dicht bij jou, pak het vast en stel het gerust dat dit allemaal wonderbaarlijk is en dat er niets is om van te vrezen; juist zoals je een klein kindje zou geruststellen.

Dus, op 8 augustus hou de intentie vast om deze zegening te ontvangen. Open jezelf en ontvang zonder enige twijfel en met de Verwachting een gigantische download te ontvangen van Goddelijke Liefde. Blijf weg van alle negativiteit en wees alles wat je werkelijk bent. (Wees je bewust dat je dit elke dag kunt doen tijdens dweperige van 8 t.e.m. 25 augustus!)

vertaling Katja Milants
Bron: Ascention Notes

Aisha en de CC’s – Een Korte Energie Update – 7 Augustus 2014

Standard

Zoals jullie allemaal nu wel weten, ligt de snelweg voor jullie gereed om in volledig gebruik genomen te worden. En wat bedoelen wij daarmee? Eenvoudig dat het nu aan elk en iedereen van jullie is om de snelheid te bepalen waarop jullie willen gaan, want deze keer, zullen er helemaal geen limieten zijn als tot hoe snel jullie voort kunnen gaan in/naar dit gloednieuwe territorium dat er voor jullie ligt. Want zie, de poorten zijn open en het signaal werd gegeven, en als zodanig, kunnen jullie op ieder moment dat jullie nu willen van start gaan. En hoe meer jullie de onderliggende stromingen toestaan om jullie in de rug te duwen, hoe sneller jullie jezelf op een opzettelijke manier zeer snel op deze snelweg naar de toekomst gewaar zullen worden.
Want jullie zijn nu op de snelle rijstrook, in iedere betekenis van het woord, en wederom is het belangrijkste om het volledige potentieel gerealiseerd te krijgen, door de voorwaartse kracht toe te staan jullie sneller te laten gaan. Want dit gaat niet langer meer over het jezelf tegen een steile heuvel opklauwen, nee, dit is stellig een snelle stroom van Licht dat jullie ter beschikking gesteld werd. Dus alles dat je hoeft te doen, is los te laten en je eenvoudig over te geven aan deze kracht van Licht welke jou letterlijk vooruit zal snellen naar waar je bedoeld bent om te zijn.
Wederom, kan dit op zoveel niveaus uitdagend schijnen te zijn, want al deze voorwaarts gaande kracht zal ook veranderingen teweegbrengen, veranderingen die voor sommigen van jullie dramatisch mogen schijnen te zijn, maar veranderingen die noodzakelijk zijn voor jullie om het Plan te vervullen welke jullie maakten voordat jullie binnenkwamen om hier deel van uit te maken. Met andere woorden, deze toevloed van Licht zal verzekeren dat alles dat rommel schijnt te maken op het parcours dat uitgezet werd voor jullie, uit jullie weg vandaan geduwd zal worden, en dus, zal een route verderop opgeruimd zijn dat ervoor zal zorgen dat jullie voorwaarts gaande snelheid zo efficiënt als mogelijk is.

image

En dus, als je snelheid vergaart, zal je ook bij jezelf gewaarworden op zoveel manieren nieuwe signalen op te pikken, en je zult ook bij jezelf gewaarworden draden op te pakken die eerder aan jou gepresenteerd werden op deze reis, maar nu zal de betekenis welke deze voormalige ‘losse eindjes” dragen duidelijker voor jou worden. Want zij liggen niet in de nabijheid gereed om jou te verstrikken zoals de oude toebehoren het gewoon waren om te doen. Nee, deze “touwtjes” zijn in feite niets minder dan belangrijke verbindingen die gereed zijn om op zo een manier ingeschakeld te worden, dat zelfs meer van dit onderlinge verbonden web in vol gebruik kan komen. Want zoals wij jullie eerder vertelden, maken jullie allemaal deel uit van een ingewikkeld geweven web van energetische vezels, en nu, zal de echte kracht die deze lijnen kunnen dragen duidelijker voor jullie allemaal worden als jullie beginnen nauwer aan te halen wat op dit punt mag toeschijnen te zijn een slappe lijn. Want dan, zullen jullie beginnen op te merken dat deze schijnbare onaangehechte lijn in feite een diepe verbinding is met een gebied dat zal helpen om jullie immer meer te bekrachtigen, zowel als individuen, maar zelfs meer als een collectief.
Want nu, zal die grote zee van potentieel welke wenkt gezien worden als niet slechts een enorme grote en niet in kaart gebrachte uitbreiding, het zal meer gezien worden als een gedefinieerde reeks van coördinaten waar toegang tot verkregen kan worden door deze onderling verbonden strengen van boventonen die jullie ingeschakeld hebben gedurende deze laatste periode. Want dit collectieve creatieve proces zal nu in focus gezet worden op een zeer nieuwe manier als jullie allemaal beginnen aan deze draden te trekken en de verbondenheid verhogen, en als zodanig, hebben jullie heel veel interessante wisselwerkingen in het verschiet liggen. Zowel op een menselijk niveau, maar aldus zelfs meer op de niveaus die tot nu toe toegeschenen mogen hebben als meer zijnde “verboden” voor jullie allemaal. Want nu, zijn er geen limieten, noch op de wijze van snelheid of anderszins, aangezien jullie allemaal gereed zijn om in de tijd van een moment te gaan. Dus stap eenvoudig in/naar deze snelle stroom en laat het jullie op manieren stimuleren dat het beste naar buiten zal brengen van dat grote reservoir van potentieel dat jullie al binnenin dragen. Want het is daar allemaal, en het is gereed om nu in vol gebruik genomen te worden, en alles dat het neemt, is voor jullie om te zeggen, “Laten we gaan!”
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Aisha en de CC’s – Korte Update Aangaande de Bijeenkomst – 5 Augustus 2014

Standard

Terwijl een nieuwe dag aanbreekt, kunnen wij jullie wederom feliciteren met een taak goed uitgevoerd, want wat jullie klaargespeeld hebben te volbrengen deze laatste aflevering van jullie gemeenschappelijke samenkomst was niets minder dan indrukwekkend. Want zie, deze gemeenschappelijke inspanningen passen allemaal bij elkaar zoals reusachtige stukken van een puzzel, dus alles dat jullie eerder bereikt hebben heeft de fundering gelegd voor wat nu op diens plaats gezet is. En dus, wat jullie vele maanden genomen heeft om te vervullen, zal nu eindelijk in bloei gaan komen. Want deze laatste aflevering tot zoverre was inderdaad een belangrijke aflevering, aangezien deze keer, alle kamwielen en tandwielen die jullie eerder geïnstalleerd hadden nu eindelijk in beweging geduwd werden door jullie gecombineerde inspanningen, en hiervoor, kunnen wij jullie niet genoeg bedanken.
Wij zijn ons bewust dat voor velen, onze woorden herhalend schijnen te zijn, maar laat ons slechts zeggen dat zij op geen enkele manier adequaat het onderwerp kunnen dekken van wat het is dat jullie feitelijk bereikt hebben. Want dit is eenvoudig een onderwerp dat in iedere betekenis van het woord ook bereikt is voor jullie menselijke geest om te begrijpen, maar wij zullen inderdaad de vereiste energie binnenin deze boodschap voor jullie inbedden om dit te bevatten op een hoger niveau. Dit mag mysterieus klinken, maar nogmaals, zoals wij zo vaak behandeld hebben, het is alleen de ‘buitenste laag” zo je wilt van jullie bewustzijn dat duidelijk voor jullie zal zijn in jullie vermomming als een mens, maar op een dieper niveau, zijn jullie allemaal volledig verbonden met de Bron, en jullie zijn volledig verbonden aan jullie zelf. En zoals jullie al weten, weten jullie heel goed wat het is waar jullie aan deelnemen, maar jullie menselijke verstand vind het letterlijk te verstandsverbijsterend om te proberen er over na te denken, en dus zal het naar de juiste woorden en de juiste omschrijving zoeken om te proberen er een duidelijk beeld van te krijgen. Maar het zal niet baten, want waar jullie doorheen zijn gegaan is ongelijk aan wat dan ook waar wie dan ook eerder aan deelgenomen heeft, en dus, de nog steeds zeer gelimiteerde capaciteiten van jullie menselijke delen zullen krachtig worstelen om een manier te vinden om diens geest eromheen te wikkelen. Hoe het ook zij, jullie zijn allemaal volledig bekend met deze delen van jullie die in staat zullen zijn dit te bevatten en dat ook doen, en als jullie proberen om jullie gedachten terzijde te zetten, zullen jullie letterlijk zien wat wij bedoelen. Want dan, zullen jullie het inderdaad in jullie ware beenderen voelen dat er iets fundamenteels in beweging gezet is, iets dat jullie en al diegenen die gekozen hebben om weg te treden van het oude, de gehele weg naar jullie nieuwe leven zal dragen. Want jullie hebben niet alleen geholpen om jullie strijdwagen te construeren, jullie hebben het ook in beweging gezet, en nu, zal het door blijven gaan te rollen als op diens eigen initiatief, jullie allemaal veilig binnenin diens robuuste kader dragend.

image

Wederom spreken wij in parabellen, maar wat wij proberen over te dragen is dit: jullie als een groep hebben een instrumentele rol gespeeld in niet slechts het doorsnijden van de banden van het oude, maar ook om een vervanging, zo je wilt, op diens plaats te zetten, de middelen waarmee jullie je zelf op iedere manier van wat voor oude geesteshouding en energetische belemmeringen dan ook verwijderen die gebruikt werden om jullie op jullie plaats te metselen. Want nu, zijn jullie waarlijk vrije geesten in iedere betekenis van het woord, en als zodanig, hebben jullie net in beweging gezet jullie eigen “modus van transport”, jullie zeer eigen sfeer van verrukking. Want zie, jullie hebben letterlijk een onbeperkte ruimte voor jullie samengesteld om binnenin te verblijven, en binnenin deze nieuwe ruimte zullen jullie in staat zijn om door te gaan met het construeren van het weefsel van jullie dromen, zoals wij in een eerdere brief vertelden. Want binnenin deze nieuwe energetische “bubbel” ligt alle potentieel die jullie al gezaaid hebben, al deze dromen die jullie begonnen zijn om vanuit de ethers naar binnen te trekken, en nu, zal dit reservoir van zaden jullie met zich mee dragen in/naar de stralende toekomst die jullie al gevisualiseerd hebben.
Wederom, woorden zijn inadequaat om te omschrijven wat het is dat jullie mogelijk gemaakt hebben, want door alleen weg te treden van de woorden en te reiken in de diepe, grenzeloze ruimte die er tussen hen in ligt kunnen jullie volledig bevatten wat het is dat jullie in beweging gezet hebben. Want jullie maken niet langer deel meer uit van de oude modelvorm, jullie zijn daaruit vrij gebroken, en nu, zijn jullie begonnen aan jullie reis richting het definiëren van jullie zelf en de wereld waarin en waarop jullie leven – helemaal weer opnieuw. Want jullie zijn niet langer meer gelimiteerd door wat de oude wereld was, jullie hebben jezelf in vrijheid gesteld om volledig het nieuwe te creëren, en als zodanig, zijn jullie niet langer meer de jij die jullie slechts een paar dagen geleden gewend waren om te zijn. Want wat er voorbijgegaan is glipt al weg onder de horizon terwijl jullie doorgaan snelheid op te pikken in dit nieuwe voertuig van Licht dat jullie geholpen hebben te voltooien, en terwijl de snelheid doorgaat te verhogen, zullen jullie bij jezelf gewaarworden steeds waziger en meer ongedefinieerd te kijken, en terecht.
Want wat je zult zien, is zeer veel de treuzelende indruk van de oude jij, en dus moet je dat loslaten door deze nieuwe modus van transport toe te staan om je letterlijk weg te vegen van wat je eens dacht dat je was. Jullie moeten allemaal tijd nemen om deze laatste overblijfselen van de illusie volledig van jullie af te laten glijden, anderszins zullen jullie nog steeds de noodzaak voelen om je vast te klampen aan de oude palen die gewoonlijk de grenzen afbakenden van jullie wezen terug in het oude. En zelfs als jij jezelf toegestaan hebt om aan boord te stappen van deze gloednieuwe capsule van onbegrensd potentieel, moet jij jezelf ook toestaan om nu nog te bedanken voor het neerzetten van wat voor nieuwe definities dan ook. Want deze reis is nauwelijks begonnen, en hoe minder je probeert om te besluiten wat het is dat je gaat doen of inderdaad ZIJN hier in het nieuwe, hoe groter het potentieel dat je in staat zult zijn om te realiseren.
Dus wederom zeggen wij dank je wel allemaal, uit naam van de Gehele Schepping, Want jullie hebben het klaargespeeld om jullie zelf mee te laten liften op de wagen die jullie mee naar buiten zal nemen in/naar de wijd open ruimtes, dus houd jullie zelf niet tegen van het je volledig openstellen voor al de potentiëlen die daar op jullie wachten. Denk eraan, daar is nog steeds die stem ergens binnenin die zal proberen om je op de één of andere manier vastgeplakt te houden aan het beproefde, dus verzeker je ervan dat je het andere, diepere en goed ingelichte deel van jou naar voren laat komen in de tijd die er in het verschiet ligt. Want het weet heel goed tot hoever je kunt gaan, en het heeft de verzekering niet nodig om over de schouder te kijken. Want het weet dat door slechts jouw uitzichten te vergrendelen aan wat er verderop ligt je in staat zult zijn om definitief los te laten van alles van de voormalige ideeën die jou zo stevig ingedamd hielden binnenin de oude modelvorm. Want nu, is het tijd om vrijelijk adem te halen, en nu, is het tijd om eindelijk jullie vleugels de gehele weg uit te strekken en te beginnen hen gereed te maken voor die laatste vlucht naar jullie nieuwe en verreweg hoogstaande hoge plaats waar vanaf jullie in staat zullen zijn om over de horizon en helemaal naar de sterren en daaraan voorbij te kijken.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de Augustus Bijeenkomst Rondom de Vijver Zondag 3 Augustus 2014

Standard

Lieve familie van het Licht!
Juli is een transformationele maand geweest voor zovelen van ons, maar nu zijn wij Augustus binnengegaan en daarmee komt een nieuwe kans om ons zelfs dieper te verbinden. Want morgen, om 21:00 Oslo tijd, geeft het mij veel vreugde om jullie wederom allemaal uit te nodigen voor een volgende Bijeenkomst rondom de Vijver, onze maandelijkse groepmeditatie. Dit is wat de CC’s erover te zeggen hebben:
“Zo onderhand, zijn de sporen van de energetische vernieuwing overduidelijk voor zovelen van jullie geworden, en zelfs als dit seizoen velen van jullie al een vruchtbaar moment gebracht heeft is het op geen enkele manier voorbij. En nu, zullen wij wederom deze kans nemen om jullie eraan te herinneren dat jullie een volgende van deze intensieve tot voordeel strekkende samenkomsten ingepland hebben staan, en deze keer, durven wij het te veronderstellen dat het er één zal zijn dat diens markering op zovele manieren zal maken. Want zie, terwijl de weken sinds de laatste keer voorbij gingen toen jullie de tijd namen om je te verbinden in deze cirkel van Licht welke jullie geformeerd hebben op deze kusten, hebben de energieën jullie allemaal naar een zeer nieuwe plaats gebracht, en dus, wat jullie deze keer met jullie mee zullen brengen in/naar deze cirkel zal zelfs krachtiger zijn dan de laatste keer. En, zoals altijd het geval is wanneer het ook is dat jullie de kans waarnemen om deze opeengestapelde energieën samen te poelen, zullen jullie ontdekken dat het effect dat zij op jullie allemaal hebben inderdaad een effect zullen zijn dat wederom het punt zal bewijzen dat 1+1 gelijk is aan 3.

image
Want zie, jullie gebied van beïnvloeding is ook gegroeid aan de zijde van jullie bekwaamheid om zelfs meer diepgaand van deze fontein van Licht te drinken welke immer krachtiger op jullie kusten gutst, en dus, wanneer het ook is dat jullie een diepe teug hier in harmonie van nemen, zullen jullie ook de verhoogde uitstroom van Licht tot zo een schaal dienen, dat het inderdaad niet alleen jullie in vermogen/kracht verhoogd, maar ook al diegenen die in jullie gebied van energie komen. En nu, is het zeker de meest hoopvolle van voorspellingen ontgroeid.

 

Met andere woorden, als jullie je voorbereiden om je wederom door dit onderlinge verbonden raster van energetische vezels te verbinden, welke jullie zo nauwgezet vergroot hebben door al jullie ijverige werk, hebben wij ook een pakket van informatie voorbereid welke afgeleverd zal worden via dit grote netwerk van onderlinge communicerende lijnen die nu zo onderhand kriskras deze volledige wereldbol overdekken. Dus, als jullie jezelf openstellen om deel uit te maken van deze collectieve gebeurtenis, doen jullie dan niet slechts voor jullie zelf, maar doen jullie dat voor iedereen. Wij weten dat dit geen nieuws voor wie van jullie dan ook is, want jullie reis heef jullie allang voorbij dat punt gebracht van louter persoonlijke overwinningen, als wij een dergelijk woord mogen gebruiken, en het heeft jullie diep in/naar het gebied gebracht waar wat jullie zaaien ten gunste is voor deze volledige wereldbol. En nu, zullen de zaden die aan de zijde van deze bekrachtigende regen van Licht gedistribueerd zullen worden zoveel dragen van wat het ware weefsel van jullie toekomst zal samenstellen. Want nu, bereiden jullie niet langer de fundering voor, dat werd goed en waarachtig op diens plaats gelegd, en dus, waar jullie aan deel zullen nemen in dit aankomende evenement kan meer vergeleken worden met het opkomen van deze eerste indrukwekkende stralen die het begin zullen markeren van die schitterende structuur welke weldra op jullie kusten zal staan voor iedereen om te zien.
Wederom spreken wij in parabellen, maar wat wij proberen te zeggen is eenvoudig dit, jullie zijn nu de fase van opbouwende creatie binnengegaan, terwijl jullie allemaal druk beziggehouden zullen worden met het toevoegen van stukje na stukje van verlicht materiaal rondom waar tot nu toe naar gekeken werd als loutere dromen. Want nu, zullen jullie ermee beginnen om het allemaal zichtbaar te maken op een manier, dat al diegenen die afwijzen wat jullie doen als niet meer dan fantasieën het zwijgen op zal leggen. Want jullie zijn hier om deze dromen in/naar het bestaan te laten komen, en nu, zullen jullie eindelijk beginnen met de constructie van het nieuwe uit al deze schijnbare samenraapsels van stukjes en beetjes die jullie eerder ontvangen hebben. En zelfs als dit, in dit stadium, toe mag schijnen te zijn een meer dan overweldigende taak, en eentje waar het tot dusverre onmogelijk van was om een duidelijk beeld van te krijgen, weet dat het een taak zal zijn die voor jullie allemaal op natuurlijke wijze zal komen. Want dit is waarom jullie kwamen en dit is waar jullie van zullen houden om uit te voeren. Want dit is waarlijk het begin van de fase welke jullie allemaal aan het werk zal zetten met de dingen te doen die niet alleen jullie hart zal doen laten zingen, maar ook die zovelen van jullie broeders en zusters dwars over deze wereld heen, en zelfs daaraan voorbij, het uit zal laten zingen in vreugde aan jullie zijde.”
Ik hoop dat jullie je allemaal bij me aan zullen sluiten voor waarvan ik denk dat het een volgende krachtige gebeurtenis zal zijn! We hebben samen zo een sterke fundering opgebouwd, en nu, is het tijd om het vreugde-gevulde werk te beginnen van “het verbinden van de stukjes” die zullen helpen om ervoor te zorgen dat onze dromen in/naar het bestaan komen.
Liefde, Licht en Dankbaarheid van mij, Aisha ♥
***
Hier zijn enige voorbeelden van locale tijden die corresponderen met 21:00 Oslo tijd:
Amsterdam, Brussel, Parijs 21:00
London: 20:00
Helsinki: 22:00
Sao Paulo: 04:00 PM
New York: 03:00 PM
El Paso: 01:00 PM
Los Angeles: 12:00 PM
Singapore: 03:00 AM Maandag
Tokyo: 04:00 AM Maandag
Sydney: 05:00 AM Maandag

Je kunt jouw locale tijd hier vinden: http://www.thetimezoneconverter.com/
Zoals altijd, kunnen jullie dit doen wanneer het ook is dat je voelt dat dit het beste voor jou is. Alles dat je hoeft te doen, is te gaan zitten en je te verbinden met deze energie met een intentie van deel uit te maken van deze Bijeenkomst.
Deze Bijeenkomsten vinden plaats op de eerste zondag van iedere maand.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com/2014/07/05/welcome-to-the-july-gathering-around-the-pond-sunday-july-6/

Het Manuscript van Overleving – Deel 422 Het is Niet de Materie die Jullie kunnen Zien dat ertoe doet … 31 Juli 2014 / Aisha North

Standard

Jullie werden nu gedurende een lange tijd voorbereid om volledig terug naar boven naar het roer te stappen en de stuurstok over te nemen. Met anderen woorden, jullie werden voorbereid om opnieuw jullie rollen als co-scheppers van deze schitterende wereld van jullie te betreden en nu, zouden wij graag enige aanvullende informatie toe willen voegen met betrekking tot het onderwerp van de genoemde Schepping. Want zie, jullie werden op vele manieren getraind om je te focussen in een richting welke jullie in staat zou stellen om letterlijk over het overduidelijke heen te kijken, maar nu werden jullie lenzen gecorrigeerd als het ware, en is het wederom tijd om jullie ogen naar de ware kern te wenden. En wanneer wij kern zeggen, bedoelen wij dat op een zeer letterlijke manier, want jullie werden goed getraind om je te focussen op alle heisa en inmenging en het gelijkblijvende dat in/naar jullie gezichtslijn gebracht werd, dus jullie konden er niet doorheen kijken zelfs als jullie het probeerden. Maar nu werden de lijnen ontward en de rook werd ontlucht, en dus, moeten jullie je wederom beginnen te focussen in de juiste richting.
Zoals gewoonlijk spreken wij in parabellen, maar wij denken dat jullie allemaal beginnen om door onze woorden heen te kijken en beginnen te verbinden met de diepere waarheden die daar liggen. Want aangezien jullie zoveel levensspannen doorgebracht hebben verwikkeld in al het moord en brand geschreeuw dat opgeschud werd door diegenen met de bedoeling om jullie weg te houden van het zien van deze waarheid, zijn jullie gewend geraakt om in de richting te kijken waarin de vinger wijst in plaats van om naar de vinger zelf te kijken, en dus, wat er gaande geweest is achter de façade is op iedere manier buiten jullie gezichtslijn geweest. Maar nu, zal jullie gevraagd worden om op te houden met staren in dezelfde richting die jullie gewend zijn, en jullie ogen en inderdaad jullie gedachten weg te scheuren van het overduidelijke. Want nu, zullen wij jullie vragen om te beginnen in de leegte te kijken, en wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord. Want de mensheid is zo gewend geraakt te denken dat alleen wat zij zien, kan bestaan, en dus ik jullie wereld gekrompen naar iets dat jullie handelbaar en comfortabel vinden, en jullie hebben barrières opgezet dat alles dat ontastbaar is op een afstand houdt. Maar nu, moeten jullie beginnen om naar het ertussenin te kijken, de dingen die niet daar schijnen te zijn, maar dat echt de ruimte is dat al het andere mogelijk maakt.
image
Wij hebben eerder naar het feit gerefereerd dat 1 en 1, 3 maakt, en nu, zouden wij graag willen dat jullie je allemaal focussen op de ruimten tussen de 1en die het missende gedeelte samenstellen, het actieve ingrediënt dat voor jullie tot dusverre toegeschenen heeft niet bestaand te zijn, maar dat is in het daadwerkelijke feit het gehele punt waar al het andere omheen draait. Want zie, jullie hebben een brein dat getraind werd om alles te classificeren dat het tegenkomt via de zintuigen bij grootte en vorm, bij textuur en bij structuur, bij kleur en bij volume. En dus, wat het ook is dat niet in een dergelijk systeem past bestaat helemaal niet, het is eenvoudig “lucht” of “lege ruimte”, en als zodanig, werd het afgedankt als onbelangrijk en oninteressant. Maar nu, vragen wij jullie allemaal om je hierop te focussen in plaats van, want dat is waar alle antwoorden liggen. Deze “lege ruimte” is waar het leven zoals jullie het kennen opkomt, het is waar het allemaal samenkomt om te worden, het is waar het zwarte en het witte zich verbinden en zichzelf aansteken, het is de vonk dat het vuur ontsteekt, de lijn welke de punten met elkaar verbindt, het is waar de inademing de uitademing wordt en waar het innerlijke het externe ontmoet zodat zij beide tegelijkertijd kunnen bestaan.
Wij weten dat wat wij zeggen vele hoofden in het rond zal laten draaien, maar wij weten ook dat het dit ware ronddraaien is dat zal helpen om wat voor overblijvende spinnenwebben dan ook op te ruimen, aangezien jullie gehele systeem nog steeds zal proberen om de oude en versleten wegen af te zwerven in plaats van op zoek te gaan naar onbekend en vermoedelijk leeg territorium. Want jullie denken dat wat jullie zien is wat jullie krijgen, maar nu, zal het precies andersom zijn. Want het is wat jullie nog niet kunt “zien” dat jullie alles zal geven waar jullie over dromen, en dan nog wat meer.
Dus kijk weg van het in het oog springende, en laat jullie zelf niet verstrikken door de oude vertrouwde vormen en symbolen die jullie omringen, maar kijk in plaats daarvan in/naar de ruimtes tussen hen in, en dan, zullen jullie beginnen te zien wat het is dat feitelijk het weefsel van jullie universum opmaakt. Want het is niet de materie die jullie kunnen zien dat ertoe doet, het is wat rondom de materie is dat er werkelijke toe doet, en dit is waar de les van vandaag helemaal over gaat. Dus schud jullie hoofd en kijk een goed rond en binnenin en buiten jullie zelf en kijk voorbij het overduidelijke en de doorgronding, en begin diep te kijken in wat voor jullie ogen en jullie verstand niet bestaat. Want dan, en alleen dan, zullen jullie beginnen om de vorm te zien van wat er zal komen, en het is onvoorstelbaar wonderbaarlijk, eindeloos en prachtig voorbij iedere vergelijking.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.aishanorth.wordpress.com