De Arcturiaanse Groep – Het is Tijd om Je Eigen Goddelijke Kracht Op te Eisen – 20 Juli 2014

Standard

Vandaag spreken wij tegen jullie over Ascentie. Jullie beginnen nu de resultaten te zien van de hogere dimensionale energieën die het wereldbewustzijn binnen gutsen, en de oorzaak zijn van de ontbinding van vele oude paradigma’s en het binnenbrengen van een ontvankelijkheid voor de waarheid en er moet nog steeds veel komen. Tot nu toe, is Ascentie het verafgelegen doel geweest van honderden van individuele levensspannen aan ervaring en het verwerven van kennis, om uiteindelijk alleen begrepen te worden na het sterven met de hulp van je Gidsen. Echter, in deze tijd — NU, verschuift en verhoogt de planetaire frequentie door de aanwezigheid van zoveel verlichte wezens op de Aarde in deze tijd. Er zijn velen van andere planeten hier in het menselijke lichaam, om eenvoudig hun licht aan het proces toe te voegen. Het hogere dimensionale Licht van velen terwijl zij nog steeds in het fysieke lichaam zijn. Diegenen van jullie die de Arcturiaanse boodschappen lezen en ermee resoneren, kunnen ervan verzekerd zijn dat jullie ervoor kozen om hier te zijn in deze krachtige tijd om hier deel van uit te maken.

image

Ascentie is de reden dat zovelen worstelen met moeilijke ervaringen. Om in/naar de hogere dimensionale energie te verschuiven, moet er eerst een opruiming zijn van de lagere resonerende energieën die nog steeds vastgehouden worden in het cellulaire geheugen — deze energieën kunnen niet met je meegedragen worden in/naar het hogere. Deze energieën blijven gewoonlijk sluimerend zolang als een individu comfortabel is en alles goed lijkt te gaan — aldus mogen enige krachtige “oproepen om te ontwaken” nodig zijn om hen uit de zelfgenoegzaamheid vandaan te schokken. “Negatieve” ervaringen zijn geen signalen van mislukking voor de spirituele student, maar in plaats daarvan zijn zij indicaties van een spirituele gereedheid om dieper te gaan. Hoewel niet alle energieën die losgelaten moeten worden negatief zijn, soms is het een krachtige verbinding met iemand die gedurende de tijd aldus wederzijds afhankelijk geworden is met betrekking tot het terughouden van de student. Omdat dit zo een belangrijke tijd op de Aarde is, kozen de meesten van jullie geboorte families die zouden dienen om diep begraven kwesties te activeren, hen naar een bewust niveau brengend waar zij uiteindelijk opgelost en losgelaten zouden kunnen worden.

Door een eerlijk onderzoek van alle ervaringen, het goede alsook het slechte, zal je tot het begrip komen dat veel van wat je geaccepteerd hebt als de manier waarop de dingen “gedaan moeten worden, moeten verschijnen, moeten werken” om voor hen correct te zijn, in plaats daarvan eenvoudig concepten zijn, velen van welke geaccepteerd werden in andere levenspannen en in/naar dit leven gedragen werden. Iedereen heeft een andere levenservaring en dus zal ieders opruimingservaring anders zijn.

Het onpersoonlijke Universele menselijke bewustzijn bevat alle driedimensionale gedachten en overtuigingen. De overtuigingen en ideeën van dit onpersoonlijke menselijke bewustzijn zijn nooit de jouwe totdat je hen persoonlijk als zijnde waar accepteert, die in een bepaalde tijd jouw staat van bewustzijn worden en buitenwaarts kunnen beginnen te manifesteren. Je mag zeggen; ‘Maar ik geloof dit niet” of “Ik ben spiritueel bewust, dus hoe manifesteerde dit in mijn leven?” dit is omdat de energieën van de dualiteit en afscheiding nog steeds resoneren in het cellulaire geheugen en iedere algemene acceptatie van het derde dimensionale geloofsysteem zal buitenwaarts verschijnen. Er is geen on-manifesterend bewustzijn. Velen van jullie mogen deze onpersoonlijke energieën ervaren als zij opklaren, specifiek diegenen vanuit het emotionele lichaam, trek hen echter niet terug naar binnen, hen wederom personaliserend.

Als het jou toeschijnt dat je spiritueel gezien nergens naartoe gaat, weet dat deze suggestie opkomt vanuit de menselijke concepten van hoe spirituele ervaringen eruit moeten zien. Films, boeken en zelfs sommige spirituele leraren presenteren beelden en ideeën van Ascentie en de spirituele evolutie overeenkomstig met hun persoonlijke ervaringen en staat van bewustzijn. Ieder individu is anders en er is niet één ervaring voor allen — te geloven dat je een specifieke ervaring moet hebben is menselijk.

Sommigen worden aangetrokken naar de leringen van het Oosten omdat zij deze leringen in andere levensspannen leerden en leefden en met hen resoneerden. Anderen mogen bij zichzelf gewaarworden aangetrokken te worden tot leringen van het natuurlijke pad … deze van de Oorspronkelijke Amerikanen en andere inlandse groepen. Velen worden bij zichzelf gewaar aangetrokken te worden tot kloosters zonder een duidelijke reden. Dit is omdat jullie deze ervaringen in andere levensspannen geleefd hebben en alles waar jullie mee resoneren, ofwel positief of negatief, komt nu naar jullie besef.

Herinner je altijd dat op een bepaald punt, je niet langer de modaliteiten nodig bent — paden, rituelen en leringen. Gereedschappen kunnen leiden en helpen in de vroegere fasen van de ontwaking maar zijn niet langer nodig na het besef dat je al datgene bent wat je nastreeft en dat jouw eenheid met de Bron jouw eenheid met Alles dat de Bron is vormt. De gereedschappen kunnen een individu helpen om zich tot een dieper besef te openen, maar er komt een tijd waarop iedere afhankelijkheid aangaande hen op moet houden met het oog op het feit dat die lering van binnenuit moet komen. Stevig vasthouden aan het één of andere pad, traditie of lering nadat het ontgroeit is dient alleen om je in oude en afgedane energie te houden. Dit betekent niet dat je niet zo nu en dan met een ontwikkelde lezer of leraar kunt werken, of een energie sessie kunt inplannen, of een klas kunt volgen waartoe je geleid mag worden om die te volgen. Het betekent dat je niet langer meer gelooft dat je deze dingen NODIG bent.

Het is belangrijk dat jij jezelf niet oordeelt voor ieder menselijk geloof of gedachten die naar jou toe mogen stromen, zelfs als je hen tijdelijk accepteert. Onpersoonlijke ideeën zijn onopzettelijk geaccepteerd omdat je nog steeds met hun energie resoneert. Bijvoorbeeld, als een persoon vele vroegere levensspannen van ziekte heeft gehad, zal deze meer gevoelig zijn voor de concepten van gezondheid en ziekte dat in het universele bewustzijn ronddrijft.

Weersta iedere verleiding aangaande schuldgevoel, spijt, of zelfwalging voor gedachten of handelingen die je mag omhelzen, in plaats van deze beseffen te gebruiken als geheugensteunen om dieper te gaan. Als je beseft dat je onwetend het één of andere geloof geaccepteerd hebt welke je nu herkend als onjuist, weet dat de hemel niet omlaag zal vallen noch zal je “van bovenaf geslagen” worden als straf. Deze ervaringen zijn eenvoudig kansen voor groei, en in hen te investeren met een kracht die zij niet hebben is dualiteit en afscheiding. Herinner je altijd dat niets, geen woord, geen gedachte, ervaring, of verschijningsvorm jou ooit kan scheiden van wie en wat jij werkelijk bent. Het leren wordt mettertijd zachtaardiger omdat de behoefte om te leren via worsteling en pijn afgelopen is. De meesten van jullie zijn nu op dat punt.

Vertrouw je intuïtieve gevoel over de dingen. Als iets in jouw leven (voedsel, boeken, entertainment, wereldbeschouwing enzovoorts) niet langer meer met jou resoneert, weet dat je voorbij de energie ervan verschoven bent en probeer het niet opnieuw tot leven te wekken zoals het in het verleden was, ongeacht hoe plezierig of perfect het in die tijd geweest mag zijn. Probeer zeer hard om geen energie toe te voegen aan negatieve externe verschijningsvormen, maar in plaats daarvan interpreteer hen opnieuw. Bijvoorbeeld, je mag je bewust worden van de één of andere menselijke negatieve of gewelddadige activiteit, maar de spirituele werkelijkheid is dat alle activiteiten tussen levende dingen de activiteit is van onderlinge verbondenheid (Liefde — velen binnenin de Ene). In dit geval wordt die spirituele onderlinge verbondenheid gereflecteerd door het derde dimensionale bewustzijn van afscheiding — het is nog steeds de wisselwerking binnenin de Ene, maar gekleurd door onjuist geloof.

Vertrouw erop dat wanneer je eenmaal gekozen hebt om te evolueren, je inderdaad evolueert ongeacht van wat voor externe verschijningsvorm dan ook. Het is niet noodzakelijk om op en neer te springen, een kaars aan te steken, bepaalde chants te chanten, iedere week naar de kerk te gaan, of te staan en een bepaalde richting op te kijken en bepaalde woorden te zeggen om het proces in beweging te krijgen. Jullie zijn allemaal voorbij deze beginners activiteiten geëvolueerd of anders zouden jullie deze boodschappen niet lezen. Niets is nodig anders dan de intentie om te evolueren/ontwikkelen. Het betekent niet dat je een kerk niet kunt bezoeken en kunt genieten van de schoonheid van een dienst, noch betekent het dat je een petitie niet kunt tekenen of jou waarheid niet kunt spreken. Het betekent dat je deze dingen niet langer meer een kracht geeft die zij niet hebben, maar in plaats daarvan, rust in het besef dat er slechts één macht/kracht is en dat is de macht/kracht binnenin.

Daar zijn diegenen die geloven dat zij nu al alle antwoorden hebben, en er dus niets meer voor hen om te leren is. Droevig genoeg, dient dit ego-standpunt te handelen als een doos die hen omsluit met hun eigen creaties en hen iedere echte spirituele groei belemmerd tot aan een dergelijke tijd als dat zij gereed zijn om zichzelf meer open te stellen.

Evolutie is een geleidelijke reis in/naar de hogere dimensionale energie. Ascentie is de prestatie van die staat van bewustzijn welke jou toe zal staan te verschuiven in/naar de hogere frequenties. Hoe hoger en sneller de frequenties, hoe dichterbij zij tot het zuivere Licht komen. De derde dimensionale wereld is niet in staat om deze hogere frequenties met de menselijke ogen te zien en ontkent hen dus, maar dit is bezig te veranderen terwijl meer en meer in uitlijning met hen komen. Als wezens van Licht, stonden jullie je energie toe om te verlangzamen en ondoordringbaar te worden om de derde dimensie te ervaren voor het doel van het herinneren van de waarheid, ondertussen er schijnbaar afgescheiden van te zijn. In deze tijd zijn de meesten van jullie gereed voor de voltooiing en zijn op Aarde om voor eens en voor altijd wat voor overblijvende energieën dan ook van deze levensspannen op te ruimen.

Vertrouw erop dat je goed op weg bent ongeacht het gebrek van de zogenoemde spirituele ervaringen. Open jullie harten voor de waarheid achter wat je aanschouwd in het externe weten dat iedereen, zelfs de schijnbare niet-ontwaakten, oude energie in vrijheid stellen. Daar zijn sommigen die nog niet gereed zijn voor Ascentie, houd hen in ere en houd jezelf bezig met je eigen innerlijke werk. Het is geen wijsheid om te proberen een ander te bekeren die nog niet gereed is voor jouw niveau van besef. Houd de waarheid stil en geheim in je hart en diegenen die gereed zijn voor wat jij hebt zullen je vinden, want energie zoekt diens eigen niveau.

Ontspan, rust, en neem vaak de tijd om naar binnenin te gaan, zelfs als je midden in de nacht op moet staan om stilte te vinden. Blijf aanwezig in ieder moment, ongeacht hoe afgezaagd of beangstigend — dit is de spirituele reis welke zelden komt als de uitbarsting van het Hemelse Licht zoals afgebeeld in de films behalve voor diegenen die al hun persoonlijke Ascentie in een voorafgaand leven bereikt hebben.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw dat wat binnenin is. Het is tijd om je eigen Goddelijke Kracht op te eisen.

Wij zijn de Acturiaanse groep
http://www.onenessofall.com/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s