Karen Dover – In WAARHEID Uit de Indamming vandaan Verhuizen en in/naar de Uitbreiding – 19.07.2014

Standard

Terwijl de energieën beginnen te verhogen en volledig in/naar de uitbreiding verhuizen, begint de menselijke levenservaring ook te veranderen en uit te breiden, maar jullie hebben een persoonlijke keuze om ofwel volledig te wisselwerken met deze uitbreiding of vast te houden aan de indamming hetgeen jullie GELEERD werd om diep binnenin jullie te verankeren. Het mag krankzinnig schijnen om te verklaren dat je een keuze hebt wanneer je zeker altijd uitbreiding zou kiezen, maar de uitbreiding is in/naar een rijk van besef dat je in jouw menselijke leven nog nooit bewandeld hebt. Net zoals het ondernemen van de reis naar het “werk” iedere dag, je raakt vertrouwd met het landschap en het duurt niet lang dat je ophoudt om actief naar het genoemde landschap te kijken. In mijn voorbeeld, laat ons verbeelden dat jouw vertrouwde reis naar het werk op een dag belet wordt van het nemen van exact dezelfde route, inderdaad een paar van de wegen zijn afgesloten en dwingen jou om een alternatieve route te nemen. Je mag zo gewend geraakt zijn aan de gebruikelijke route dat je onmiddellijk in paniek bent, want hoe ga je weten hoe lang deze alternatieve route zal gaan nemen om jou op je bestemming te krijgen aangezien je het nooit eerder gebruikt hebt?
Wat als je op de route verdwaald raakt en je te laat op het werk aankomt? Wat als…, wat als… enzovoorts. De “wat als” is het menselijke logische verstand dat aan het proberen is om jou over te halen om op jouw gebruikelijke reis te blijven, per slot van rekening heeft het jou goed gediend, waarom iets veranderen dat werkt? Wel, omdat je hier bent om in/naar de uitbreiding te verhuizen, en voorbij de grenzen die jou ONDERWEZEN werden om voor jezelf te creëren zijn de wonderen en ervaringen die jouw ZIEL wenst te ervaren op een menselijk bewust wakend geestesniveau.

image

Het moet opgemerkt worden dat “ascentie”, hoewel het woord een opwaarts gaande beweging impliceert multidimensionaal van aard is en de verankering is van meer van jouw ZIEL en een diepere en uitgebreide verbinding met ALLEN. Het is geen klimladder uit de oude 3D Aarde vandaan om in de Hemel te spelen, het is het TEGENOVERGESTELDE, je brengt de Hemel naar de Aarde. Velen worden in slaap gewiegd in/naar een vals gevoel van zekerheid en houden zichzelf uit hun ware kracht vandaan door te proberen uit de oude 3D Aarde te klimmen en te ‘ontsnappen’ door niet volledig het menselijke voertuig te omhelzen. Het menselijke voertuig is een belangrijk onderdeel van het proces, anderszins zou je de oude 3D Aarde op de ‘gebruikelijke’ manier verlaten, wat is om naar energie over te gaan. Dit wordt er door velen op de planeet uit vandaan gefilterd en het resultaat is een wachtpatroon wat jou in/naar een diepe frustratie en verontrusting leidt.
Er is geen “ontsnappen” zoals jouw menselijke logische verstand jou leert vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, want het is van BINNENUIT JOU gecreëerd en wordt dan naar jou terug gereflecteerd als jouw menselijke levenservaring. Inderdaad het was het feit dat ALLEN onderwezen werden om de lagere dimensionale frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te verankeren welke DE CONSTRUCTIE CREËERDE. Nu, terwijl velen deze lagere dimensionale frequenties loslaten, lijkt de externe wakende werkelijkheid te verbrokkelen, in WAARHEID wordt het alleen op diens plaats gehouden van BINNENUIT het menselijke ras. Geen enkele hoeveelheid van jouw weg eruit vandaan denken zal werken, want het is allemaal frequentie. Daarom, door volledig in jouw menselijke voertuig te zijn, door de frequenties te VOELEN die je lopende hebt en de spiegels te gebruiken die gepresenteerd worden om dit naar jou terug te reflecteren (deze zijn mensen, plaatsen en gebeurtenissen) kan je dan werken om de frequentie los te laten en aldus UIT DE OUDE 3D Aarde werkelijkheidsfrequentie verhuizen.
Terwijl de frequenties nu dramatisch verhogen, zullen velen binnenin het menselijke ras in/naar chaos ondergedompeld worden terwijl hun menselijke logische verstand probeert om hen ervan te overtuigen dat de “externe” wakende wereld afgescheiden bestaat van hun menselijke voertuigen. Dit is geen WAARHEID en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag”- dit is het ware weefsel van het Universum, het stroomt nu meer vrijelijk dan dat het ooit eerder gedaan heeft en velen wijzen dit af gelovende dat liefde … … is. Aan jullie wordt in deze tijd gevraagd om los te laten en jullie ZIEL toe te staan jullie de route naar de vrijheid te tonen, wat door en voorbij aan dat is wat jullie menselijke ogen aan jullie presenteren in deze tijd.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s