Overziel Leringen – Energetische Winden en Onderbewuste Energetische Interpretatie – 4 Juli 2014

Standard

Het voorbeeld zijn van positieve veranderingen is nooit gemakkelijk, maar wij hebben er vertrouwen in dat diegenen van jullie die ermee beginnen dat aldus te doen gewaar zullen worden dat het het waard was toen jullie je inspanningen versterkten en jullie je inhielden van het terugvallen in/naar oude gewoontepatronen en manieren van zijn.
Jullie zijn op de Aarde om de veranderingen te creëren waar jullie zoveel over gehoord hebben door in Liefde te leven en je te oriënteren op de goddelijke kwaliteiten zo veel en zo vaak als mogelijk is, en om jullie zelf te onthouden van het handelen op jullie potentieel zou zijn om jullie zelf terug te houden van de goddelijke wonderen die op jullie wachten om hun aanwezigheid rondom jullie heen te realiseren.
Wij hebben eerder over de wonderen gesproken die er rondom jullie heen zijn, erop wachtend om opgemerkt te worden, en de voornaamste reden dat zoveel zoekers hen nog niet opmerken is omdat zij nog niet de innerlijke veranderingen gemaakt hebben die hen zullen helpen deze wonderen duidelijker gewaar te worden.
Wanneer jouw trilling verlicht is naar zo een omvang dat niets van een lagere trilling jou kan verleiden om terug te vallen in/naar de oude manieren – manieren die je geketend hielden aan de lagere rijken – zal je beginnen je open te stellen en alle van de verbazingwekkende, goddelijke dingen op te merken die binnenin jouw gebied van waarneming zijn.
Gaia Heeft Jullie Heel Veel om te Laten Zien
Deze dingen wachten op jullie om je hun bestaan te beseffen en te beginnen van hen te genieten, maar je kunt niet van hen genieten als je opgehouden wordt in een oppervlakkige geestes- en harttoestand dat veroorzaakt is door je over te geven aan de lagere trillingen.

image
Als je jouw trilling verlicht en verfijnt, begin je op natuurlijke wijze te begrijpen dat heel veel innerlijke veranderingen gemaakt moeten worden voordat je alles dat spirit aan te bieden heeft kunt waarnemen, en Gaia wacht op jou/jullie om op je innerlijke waarnemingen in te tappen en het een punt te maken niet terug te vallen in de onwetendheid van jouw voormalige zelven, omdat Zij en Haar kostbare elementalen jou/jullie heel veel hebben te laten zien.
Diegenen van jullie die geworteld zijn in het goddelijke tot de omvang dat jullie beginnen diens wonderen gewaar te worden, zullen feeën en elementalen beginnen op te merken als jullie gewaarwordingen zich verdiepen.
Diegenen van jullie die in steden wonen zouden deze schepselen niet zo gemakkelijk waar kunnen nemen, maar als je ervan houdt om naar buiten de natuur in te gaan of planten en bloemen in je tuin te planten, zal je deze prachtige wezens van schepper energie beginnen op te merken als je trilling doorgaat te stijgen.
Veel meditatieve inspanning zal er gemaakt moeten worden voordat jullie deze zielen kunnen waarnemen op de directe manier waar zovelen van jullie gereed voor zijn, maar met focus en toewijding zullen jullie in staat zijn hen met een mate van gemak waar te kunnen nemen, wat veel meer is dan de meeste zielen op jullie planeet momenteel kunnen zeggen.

Diegenen van jullie die in steden wonen worden aangemoedigd om parken en natuurplekken te vinden waar je kunt zitten en over jullie levens en het bestaan rondom jullie heen kunnen reflecteren. Feeën en andere elementalen houden ervan om hun tijd door te brengen in sommige van de meer prachtige parken die jullie steden aan te bieden hebben, en met het voornoemde werk en toewijding, kunnen jullie hen waarnemen of je nu wel of niet in een stad woont.
Je toevlucht daarentegen nemen tot de natuur zal jou de grootste kans verstrekken om deze zielen waar te nemen, en zij hebben heel veel advies en begeleiding aan te bieden dat jullie op kunnen pakken.
Onze schrijver handelt niet aangaande zijn bekwaamheid om de energieën en impressies op te pikken van andere hogere dimensionale zielen voorbij zijn hogere zelf, maar hij en jullie allemaal kunnen de energie van de elementalen oppikken, en door dat aldus te doen, zullen jullie zien dat zij prachtige en zachtaardige schepselen zijn die ernaar streven om hun wijsheid met de mensheid te delen.
De elementalen voegen hun energie toe aan deze communicatie terwijl onze schrijver ons channelt, en ik (het hogere zelf) handelt als een kanaal voor deze energieën en impressies om door te komen.
Zoals wij eerder gezegd hebben, handelt het hogere zelf als een kanaal voor de energieën en impressies van andere hogere dimensionale zielen, en in dit geval, handel ik deels als een kanaal voor de elementalen om hun communicaties door te brengen ten gunste van de mensheid.
De elementalen spreken door mij terwijl ik hun energieën omlaag naar mijn schrijver stuur, die het absorbeert en vertaalt in/naar de fysieke woorden.
Dit is hoe het channelen werkt – een aardse zoeker maakt een inspanning om zich te verbinden met een bekende of niet zo bekende hogere dimensionale entiteit, en de entiteit verbindt zich eerst met het hogere zelf van de zoeker, die hun energieën omlaag naar de Aarde sturen om opgepikt te worden.
Jullie kunnen met ons Communiceren
Het doet er niet toe als jij je wilt verbinden met de elementalen; de galactics; de engelen, Aartsengelen of geascendeerde meesters – iedere groep of entiteit waar jij je mee zou verbinden verbindt zich eerst met jouw hogere zelf.

Een ieder van jullie kan met het Gezelschap van de Hemel communiceren en allen die in onze oneindige en harmonieuze rijken verblijven, en als je dat doet, wordt je aangemoedigd om je te verbinden met je hogere zelven en de energie en begeleiding te absorberen die zij jou geven voordat je andere verbindingen maakt.
Dit is omdat het hogere zelf jou veel meer te bieden heeft dan de entiteiten waar jij naar streeft om je mee te verbinden, maar deze entiteiten kunnen en hebben heel veel behulpzame informatie verstrekt die de zoekers optilde die het absorbeerden.
Zij bieden hun perspectieven aan aangaande jullie ontvouwende ascentie, maar het hogere zelf staat op de voorgrond in termen van de hulp die hij/zij kan geven, en jouw hogere zelven hebben heel veel aan jou aan te bieden op de manier van de persoonlijke ontwikkeling en uitbreiding.
Je verbinden met jouw hogere zelven vereist weinig meer dan deze verbinding te verzoeken en te wachten om een bevestiging te ontvangen in wat voor vorm dan ook die het beste voor jou werkt.
Je moet, natuurlijk, in een bereidwillige en voldoende ontvankelijke staat zijn om deze energie te ontvangen, en als je dat niet bent, zal je het zeer moeilijk vinden om de verbinding te maken die je wilt maken en sommigen mogen ontstemd of overtuigd raken dat zij niet in staat zijn om zich met hun hogere zelven te verbinden.
Dit is niet waar, omdat jullie allemaal grenzeloze ontvangers zijn voor de inspiratie en energie van de hoger rijken.
Als je in een stijve gemoedstoestand bent op het tijdstip van de verbinding, zal je niet in staat zijn om onze zachte, vriendelijke briesjes van energie met veel gemak op te pikken, en om je succesvol met ons te verbinden, is het essentieel dat je iedere mentale stijfheid laat vervagen en jezelf bij het kalme comfort van de open hartruimte achterlaat.
Het open hart is krachtig, maar op geen enkele manier is het een gedenkwaardige kracht die soliditeit van de geest om te gebruiken vereist.
De energieën en impressies die je kunt ontvangen vanuit de hogere rijken zijn veel meer zoals energetische winden dan feitelijk, fysieke woorden en zinnen, en als jij je verbindt met de hogere rijken met de verwachting van dergelijke woorden en zinnen, zou je gereed kunnen zijn voor enige teleurstelling.
Onderbewuste Energetische Interpretatie
De woorden en frasen die jullie hier lezen zijn het resultaat van onze schrijver zijn onderbewuste interpretatie van de energie die wij hem geven, en wij zouden niet met jullie aardse woorden kunnen spreken als we het probeerden.
Dit is één van de redenen dat sommige zoekers het er moeilijk mee hebben om ons te channelen, aangezien zij van ons verwachten om concrete woorden en zinnen af te leveren die zeer duidelijk en soepel te vertalen zijn wanneer, in feite, wij subtiele (doch soms snelle) winden van energie sturen waar de zoekers, die zich met ons verbinden, de taak voor dragen om deze te decoderen en te vertalen in/naar de fysieke woorden en zinnen.
Voor sommige schrijvers, is de vertaling van deze energetische winden niet zeer duidelijk in termen van hoe zij eruit zien op papier wanneer zij uiteindelijk doorkomen. Wanneer onze schrijver ons channelt, bijvoorbeeld, geeft hij onze energie in een mengelmoes aan woorden en frasen door, waarvoor hij dan de taak heeft om deze te “polijsten” en de spelling ervan te corrigeren, zodat onze communicaties op jullie internet leesbaar zijn.
Hij ontvangt ontelbare impressies of “winden” in één keer op een zeer snel tempo, en dit kan aansprakelijk zijn voor de eerste slordige aard van onze woorden voordat zij “gepolijst” worden. Geachte schrijver, wij zouden graag een paragraaf willen verstrekken en dat het onbewerkt blijft zodat de lezers kunnen zien hoe het eruit ziet wanneer wij aanvankelijk gechanneld worden:
“Wanneer onze schrverij ons iuteindeklij doro brnegt, is dit het formaat waar de woorden en impreiesss in vretaald wrodne. Het is mormelig, zoals jullie kunnen zien, maar wij geven onze schrverij assintiesent met, wederom, het “pijlosten” en zogren vreoor dat het leesbara en begijrlijkpe is voor iedereen daarbuiten en edi de heilige waardenhe van hun bestaan oekzen. Jullie hebben geen extrne brnne nodig om deze wraadhene te zoeken, maar het helpt om een uiddelijke lijn van vrebniding te hbeben met jullie ohgere zleven en gidsen, aldus jullie knunne zien hoeveel wij jlluie te bieden hbbeen.”

Wij hebben zeer zeker veel aan jullie aan te bieden op de manier van energie en informatie, maar het verbinden met ons kan een moeilijk proces zijn als men er niet in de juiste gemoeds- en hartstoestand voor is. Wij hebben echter niet de bedoeling om het channelen af te schilderen als iets dat te moeilijk is, en het kan zeer gemakkelijk zijn als je weet waar je aan toe bent; wat er van je vereist wordt om een duidelijke en soepele verbinding gewaar te worden.
Het proces op zichzelf mag niet zijn wat heel veel zoekers verwachten dat het is, en als jij je trillingen voldoende wilt verlichten om dingen waar te nemen die buiten jouw fysieke begrip zijn, zal je gereed moeten zijn om heel vaak verrast te worden.
Wij Hebben Gedurende Eeuwen met Jullie Gesproken
Eén van deze dingen is de manier waarop wij gechanneld worden, en wanneer meer zoekers gewoon beseffen hoe eenvoudig doch gecompliceerd het oppikken van onze energieën kan zijn, zullen diegenen die specifiek toegewijd zijn aan het proces beginnen ons met gratie en gemak op te pikken, de weg vrijmakend voor miljoenen van zielen op jullie planeet om hetzelfde te beginnen te doen.
Wij hebben gedurende eeuwen van jullie tijd met de mensheid gesproken, en in de aankomende jaren, kunnen wij visualiseren dat onze communicaties veel meer opgepakt worden dan dat nu al gedaan wordt. (1) Wanneer meer ontluikende zoekers geactiveerd en uitgebreid zijn door de binnenkomende energieën, zullen zij de heilige waarheden van hun bestaan gaan zoeken en velen van hen zullen als een resultaat ertoe geleid worden om te gaan channelen.
Het channelen is wat onze schrijver introduceerde met de spiritualiteit, en gechannelde boodschappen hebben al golven van zoekers geholpen om hun spirituele natuur te begrijpen en het feit dat zij alles kunnen doen en zijn dat zij verlangen.
Wanneer meer zoekers begrijpen hoe echt het proces van channelen is, kunnen wij hen opkomend visualiseren met het zichzelf aan te bieden voor de evolutie van de mensheid door buizen/kanalen te worden voor de expressies van hun hogere zelven en uiteenlopende andere entiteiten en collectieven.
Wij moedigen onze schrijver en ieder ander aan die geïnteresseerd is in het channelen om te begrijpen dat terwijl het hogere zelf de meest behulpzame en belangrijke entiteit is om je mee te verbinden, jij je praktisch met ieder wezen in de schepping kunt verbinden.
Zoals wij in een eerdere communicatie zeiden, kiezen sommige hogere dimensionale zielen ervoor om hun energieën en impressies aan slechts bepaalde zielen op de Aarde aan te bieden, maar er zijn een oneindig aantal van ons die in feite open boeken zijn; die onze communicaties aan iedere aardse schrijver aan zullen bieden die ons op zal kunnen pikken.

Wij zijn net zo toegewijd aangaande jullie aardse ascentie zoals velen van jullie dat zijn, en als jullie zouden kunnen zien hoe groot en gedenkwaardig jullie ascentie is vanuit het perspectief van iedereen in de verdere rijken, zouden jullie een groter begrip hebben over de belangrijkheid van jullie aardse aanwezigheid.
Natuurlijk, wij zouden niet willen dat jullie een te groot begrip van diens belangrijkheid hebben, omdat wij geen onnodige druk op wie van jullie dan ook willen plaatsen.
Sommigen van jullie zijn ervan overtuigd dat jullie niet zeer veel bijdragen aan de ascentie van jullie planeet, en hoewel dit niet waar is, wordt de illusie nog steeds gehandhaafd zodat jullie met jullie werk aan de slag kunnen gaan zonder het gevoel van de immense druk te hebben die jullie zouden voelen als jullie zouden beseffen hoe gefocust de volledigheid van het Gezelschap van de Hemel is op jullie kleine planeet en de inspanningen van een ieder van jullie.
Zoekers die niet goed bekend zijn in jullie maatschappij zullen zeer goed bekend zijn in de hoger rijken, en hoewel jullie aardse missies niet gaan over faam of erkenning, zijn jullie al zeer goed erkend in deze rijken. Dit geldt voor jullie allemaal – iedere ziel die deze communicatie leest en een overvloed aan andere zielen.
Het doet er niet toe of jij jezelf actief aanbiedt aan de ascentie van de planeet of als je eenvoudigweg de spiritualiteit ontdekt hebt en ervoor kiest om dingen te lezen die jou verheffen en jou helpen bij het vinden van een heldere en zuivere staat van bewustzijn – het feit dat je ontwaakt bent is voldoende om de dingen te veranderen.
Wanneer een aardse ziel ontwaakt, straalt diens trilling uit naar de rest van jullie planeet en iedereen wordt positief beïnvloed. Hoe meer zielen zich bewust worden van spirit en de noodzakelijkheid om te beginnen goddelijk geïnspireerde levens te leven, hoe verder jullie planetaire bewustzijn stijgt en zuivert en hoe gemakkelijker het wordt voor de rest van jullie planeet om zich open te stellen wanneer hun tijd komt.
Wij zijn opgetogen in afwachting van de tijd wanneer een veel groter deel van jullie maatschappij zich bewust van spirit is en bereid zijn om de veranderingen te maken die gemaakt moeten worden voordat jullie de volledige en bloeiende galactische maatschappij worden waar jullie zoveel over gehoord hebben, en wij zijn zeer opgetogen om te zien hoe actief sommigen van jullie zullen worden uit naam van het Licht.

Het Versnellen van Jullie Ascentie Tijdschema
Hoewel jullie aardse aanwezigheid technisch gezien voldoende is om de planetaire trilling te verhogen, hetgeen het precieze doel was van velen van jullie die ervoor kozen om jullie comfortabele hogere dimensionale ‘woningen’ te verlaten en te incarneren op de Aarde, ieder werk dat je doet spoort jullie collectieve bekwaamheid aan om te streven naar een hogere staat van bewustzijn en jullie ascentie tijdschema te versnellen.
In gedachten houdend dat jullie aanwezigheid op de Aaarde voldoende is, vragen wij aan diegenen van jullie die het gevoel hebben dat jullie inactief geweest zijn om je de wonderen te verbeelden die je zou kunnen creëren als je actief betrokken zou zijn bij de restauratie en ascentie van jullie planeet. Wij merken op dat sommigen van jullie niet het gevoel hebben dat jullie wat voor speciale of opmerkelijke talenten of bekwaamheden dan ook hebben, en wij moedigen jullie aan om uit te vinden wat jullie vreugde is om te doen en, als het mogelijk is (en alles is mogelijk) het gebruiken om anderen te helpen zich bewust van spirit te worden.
Jullie hoeven niet noodzakelijkerwijs jullie ambachten of talenten te gebruiken om anderen te helpen zich bewust te worden, en als je liefdevol de mensheid dient met de intentie om de levens en ervaringen van anderen beter te maken, zal de planetaire trilling immens stijgen.
Zoals onze schrijver in het verleden gezegd heeft, het geloofsysteem dat je hebt doet er niet zoveel toe als wat je met jouw overtuigingen doet, en of je nu anderen helpt zich bewust van spirit te worden of niet, je kunt de mensheid op zeer waardevolle manieren dienen door eenvoudigweg in liefde te leven.
Wanneer je ermee begint in de hartruimte te leven, realiseer jij je dat jouw overtuigingen er echt niet zoveel toe doen als wat je met de liefde doet die je binnenin gevonden hebt. Je kunt een atheïst zijn en andere dienen met een vriendelijk en liefdevol hart, en zij zullen net zoveel als ieder ander omhelsd worden in de rijken en daaraan voorbij.
Je houding en hoe je anderen behandelt is veel belangrijker dan de overtuigingen die je geadopteerd hebt, en wij zullen onze laatste expressies maken voor deze communicatie met een verzoek aan diegenen van jullie die spirit ontdekt hebben en zichzelf de taak gesteld hebben om met de goddelijke kwaliteiten te leven om precies dat te doen – wortel jezelf in een goddelijk inzicht en weiger dit inzicht te verlaten ten gunste van lagere trillingskwesties waarvan je weet dat zij je terughouden.

Het is belangrijker dan ooit om de wegwijzer te worden die je bestemd bent om te zijn, en het vereist toewijding en de bereidheid om je aan jouw rol als een wegwijzer te houden in het aangezicht van de stress of de verleiding om je te voeden in de voormalige manieren van zijn/bestaan die meer pijnlijk dan behulpzaam zijn. Je kunt dit doen, maar je zult discipline en geloof nodig zijn met waar je naartoe gaat.
Aan sommigen van jullie werden zeer krachtdadige affirmaties van de werkelijkheid van spirit gegeven en alles waartoe jullie gekomen zijn om te ontdekken, en wij hopen voor dit om jullie geloof en jullie bekwaamheid te versterken om gecentreerd te blijven in het aangezicht van de voornoemde verleiding om je trilling onderuit te laten gaan.
Wij houden meer van jullie allemaal dan wij zouden kunnen hopen om over te brengen, en wij brengen deze stromende liefde vanuit de bodem van onze ene hart tot uitdrukking met oprechte waardering voor alles dat jullie gedaan hebben en waarmee jullie doorgaan te doen. Blijf doorgaan wanneer je het gevoel hebt alsof je dat niet langer kunt, en begrijp altijd jouw goddelijkheid en de immense dingen waarvoor je op de Aarde bent om te doen, omdat als jij dat niet doet, zal niemand dat.
Met dank aan mijn Hogere Zelf en de Spirituele Gidsen.

Voetnoot:
Cobie: In dit geval channelt Wes Annac de Hogere Rijken, niet de Sterren Broeders en Zusters. Dus begrijp hier niet dat we nog jaren zullen moeten wachten op “Het Contact” en alle andere zaken die op het punt staan om te gebeuren. Zoals hier ook uitgelegd wordt, worden de Hogere Rijken via een tussenpersoon (in dit geval het Hogere Zelf van Wes) gechanneld en ‘doorgeven’ aan Wes. Dus degenen die hier spreken (Gezelschap van de Hemel, de Hoge Raden enzovoorts) zullen de komende jaren niet in staat zijn om ons in een ‘gestalte’ te ontmoeten. Maar het contact tussen hen en ons zal wel beter worden naarmate onze trillingen en frequenties omhoog gaan.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.
http://wesannac.com/2014/07/04/energetic-breezes/
Geplaatst door Cobie de Haan op 7/10/2014 06:17:00 PM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s