Monthly Archives: July 2014

De Arcturiaanse Groep – Het is Tijd om Je Eigen Goddelijke Kracht Op te Eisen – 20 Juli 2014

Standard

Vandaag spreken wij tegen jullie over Ascentie. Jullie beginnen nu de resultaten te zien van de hogere dimensionale energieën die het wereldbewustzijn binnen gutsen, en de oorzaak zijn van de ontbinding van vele oude paradigma’s en het binnenbrengen van een ontvankelijkheid voor de waarheid en er moet nog steeds veel komen. Tot nu toe, is Ascentie het verafgelegen doel geweest van honderden van individuele levensspannen aan ervaring en het verwerven van kennis, om uiteindelijk alleen begrepen te worden na het sterven met de hulp van je Gidsen. Echter, in deze tijd — NU, verschuift en verhoogt de planetaire frequentie door de aanwezigheid van zoveel verlichte wezens op de Aarde in deze tijd. Er zijn velen van andere planeten hier in het menselijke lichaam, om eenvoudig hun licht aan het proces toe te voegen. Het hogere dimensionale Licht van velen terwijl zij nog steeds in het fysieke lichaam zijn. Diegenen van jullie die de Arcturiaanse boodschappen lezen en ermee resoneren, kunnen ervan verzekerd zijn dat jullie ervoor kozen om hier te zijn in deze krachtige tijd om hier deel van uit te maken.

image

Ascentie is de reden dat zovelen worstelen met moeilijke ervaringen. Om in/naar de hogere dimensionale energie te verschuiven, moet er eerst een opruiming zijn van de lagere resonerende energieën die nog steeds vastgehouden worden in het cellulaire geheugen — deze energieën kunnen niet met je meegedragen worden in/naar het hogere. Deze energieën blijven gewoonlijk sluimerend zolang als een individu comfortabel is en alles goed lijkt te gaan — aldus mogen enige krachtige “oproepen om te ontwaken” nodig zijn om hen uit de zelfgenoegzaamheid vandaan te schokken. “Negatieve” ervaringen zijn geen signalen van mislukking voor de spirituele student, maar in plaats daarvan zijn zij indicaties van een spirituele gereedheid om dieper te gaan. Hoewel niet alle energieën die losgelaten moeten worden negatief zijn, soms is het een krachtige verbinding met iemand die gedurende de tijd aldus wederzijds afhankelijk geworden is met betrekking tot het terughouden van de student. Omdat dit zo een belangrijke tijd op de Aarde is, kozen de meesten van jullie geboorte families die zouden dienen om diep begraven kwesties te activeren, hen naar een bewust niveau brengend waar zij uiteindelijk opgelost en losgelaten zouden kunnen worden.

Door een eerlijk onderzoek van alle ervaringen, het goede alsook het slechte, zal je tot het begrip komen dat veel van wat je geaccepteerd hebt als de manier waarop de dingen “gedaan moeten worden, moeten verschijnen, moeten werken” om voor hen correct te zijn, in plaats daarvan eenvoudig concepten zijn, velen van welke geaccepteerd werden in andere levenspannen en in/naar dit leven gedragen werden. Iedereen heeft een andere levenservaring en dus zal ieders opruimingservaring anders zijn.

Het onpersoonlijke Universele menselijke bewustzijn bevat alle driedimensionale gedachten en overtuigingen. De overtuigingen en ideeën van dit onpersoonlijke menselijke bewustzijn zijn nooit de jouwe totdat je hen persoonlijk als zijnde waar accepteert, die in een bepaalde tijd jouw staat van bewustzijn worden en buitenwaarts kunnen beginnen te manifesteren. Je mag zeggen; ‘Maar ik geloof dit niet” of “Ik ben spiritueel bewust, dus hoe manifesteerde dit in mijn leven?” dit is omdat de energieën van de dualiteit en afscheiding nog steeds resoneren in het cellulaire geheugen en iedere algemene acceptatie van het derde dimensionale geloofsysteem zal buitenwaarts verschijnen. Er is geen on-manifesterend bewustzijn. Velen van jullie mogen deze onpersoonlijke energieën ervaren als zij opklaren, specifiek diegenen vanuit het emotionele lichaam, trek hen echter niet terug naar binnen, hen wederom personaliserend.

Als het jou toeschijnt dat je spiritueel gezien nergens naartoe gaat, weet dat deze suggestie opkomt vanuit de menselijke concepten van hoe spirituele ervaringen eruit moeten zien. Films, boeken en zelfs sommige spirituele leraren presenteren beelden en ideeën van Ascentie en de spirituele evolutie overeenkomstig met hun persoonlijke ervaringen en staat van bewustzijn. Ieder individu is anders en er is niet één ervaring voor allen — te geloven dat je een specifieke ervaring moet hebben is menselijk.

Sommigen worden aangetrokken naar de leringen van het Oosten omdat zij deze leringen in andere levensspannen leerden en leefden en met hen resoneerden. Anderen mogen bij zichzelf gewaarworden aangetrokken te worden tot leringen van het natuurlijke pad … deze van de Oorspronkelijke Amerikanen en andere inlandse groepen. Velen worden bij zichzelf gewaar aangetrokken te worden tot kloosters zonder een duidelijke reden. Dit is omdat jullie deze ervaringen in andere levensspannen geleefd hebben en alles waar jullie mee resoneren, ofwel positief of negatief, komt nu naar jullie besef.

Herinner je altijd dat op een bepaald punt, je niet langer de modaliteiten nodig bent — paden, rituelen en leringen. Gereedschappen kunnen leiden en helpen in de vroegere fasen van de ontwaking maar zijn niet langer nodig na het besef dat je al datgene bent wat je nastreeft en dat jouw eenheid met de Bron jouw eenheid met Alles dat de Bron is vormt. De gereedschappen kunnen een individu helpen om zich tot een dieper besef te openen, maar er komt een tijd waarop iedere afhankelijkheid aangaande hen op moet houden met het oog op het feit dat die lering van binnenuit moet komen. Stevig vasthouden aan het één of andere pad, traditie of lering nadat het ontgroeit is dient alleen om je in oude en afgedane energie te houden. Dit betekent niet dat je niet zo nu en dan met een ontwikkelde lezer of leraar kunt werken, of een energie sessie kunt inplannen, of een klas kunt volgen waartoe je geleid mag worden om die te volgen. Het betekent dat je niet langer meer gelooft dat je deze dingen NODIG bent.

Het is belangrijk dat jij jezelf niet oordeelt voor ieder menselijk geloof of gedachten die naar jou toe mogen stromen, zelfs als je hen tijdelijk accepteert. Onpersoonlijke ideeën zijn onopzettelijk geaccepteerd omdat je nog steeds met hun energie resoneert. Bijvoorbeeld, als een persoon vele vroegere levensspannen van ziekte heeft gehad, zal deze meer gevoelig zijn voor de concepten van gezondheid en ziekte dat in het universele bewustzijn ronddrijft.

Weersta iedere verleiding aangaande schuldgevoel, spijt, of zelfwalging voor gedachten of handelingen die je mag omhelzen, in plaats van deze beseffen te gebruiken als geheugensteunen om dieper te gaan. Als je beseft dat je onwetend het één of andere geloof geaccepteerd hebt welke je nu herkend als onjuist, weet dat de hemel niet omlaag zal vallen noch zal je “van bovenaf geslagen” worden als straf. Deze ervaringen zijn eenvoudig kansen voor groei, en in hen te investeren met een kracht die zij niet hebben is dualiteit en afscheiding. Herinner je altijd dat niets, geen woord, geen gedachte, ervaring, of verschijningsvorm jou ooit kan scheiden van wie en wat jij werkelijk bent. Het leren wordt mettertijd zachtaardiger omdat de behoefte om te leren via worsteling en pijn afgelopen is. De meesten van jullie zijn nu op dat punt.

Vertrouw je intuïtieve gevoel over de dingen. Als iets in jouw leven (voedsel, boeken, entertainment, wereldbeschouwing enzovoorts) niet langer meer met jou resoneert, weet dat je voorbij de energie ervan verschoven bent en probeer het niet opnieuw tot leven te wekken zoals het in het verleden was, ongeacht hoe plezierig of perfect het in die tijd geweest mag zijn. Probeer zeer hard om geen energie toe te voegen aan negatieve externe verschijningsvormen, maar in plaats daarvan interpreteer hen opnieuw. Bijvoorbeeld, je mag je bewust worden van de één of andere menselijke negatieve of gewelddadige activiteit, maar de spirituele werkelijkheid is dat alle activiteiten tussen levende dingen de activiteit is van onderlinge verbondenheid (Liefde — velen binnenin de Ene). In dit geval wordt die spirituele onderlinge verbondenheid gereflecteerd door het derde dimensionale bewustzijn van afscheiding — het is nog steeds de wisselwerking binnenin de Ene, maar gekleurd door onjuist geloof.

Vertrouw erop dat wanneer je eenmaal gekozen hebt om te evolueren, je inderdaad evolueert ongeacht van wat voor externe verschijningsvorm dan ook. Het is niet noodzakelijk om op en neer te springen, een kaars aan te steken, bepaalde chants te chanten, iedere week naar de kerk te gaan, of te staan en een bepaalde richting op te kijken en bepaalde woorden te zeggen om het proces in beweging te krijgen. Jullie zijn allemaal voorbij deze beginners activiteiten geëvolueerd of anders zouden jullie deze boodschappen niet lezen. Niets is nodig anders dan de intentie om te evolueren/ontwikkelen. Het betekent niet dat je een kerk niet kunt bezoeken en kunt genieten van de schoonheid van een dienst, noch betekent het dat je een petitie niet kunt tekenen of jou waarheid niet kunt spreken. Het betekent dat je deze dingen niet langer meer een kracht geeft die zij niet hebben, maar in plaats daarvan, rust in het besef dat er slechts één macht/kracht is en dat is de macht/kracht binnenin.

Daar zijn diegenen die geloven dat zij nu al alle antwoorden hebben, en er dus niets meer voor hen om te leren is. Droevig genoeg, dient dit ego-standpunt te handelen als een doos die hen omsluit met hun eigen creaties en hen iedere echte spirituele groei belemmerd tot aan een dergelijke tijd als dat zij gereed zijn om zichzelf meer open te stellen.

Evolutie is een geleidelijke reis in/naar de hogere dimensionale energie. Ascentie is de prestatie van die staat van bewustzijn welke jou toe zal staan te verschuiven in/naar de hogere frequenties. Hoe hoger en sneller de frequenties, hoe dichterbij zij tot het zuivere Licht komen. De derde dimensionale wereld is niet in staat om deze hogere frequenties met de menselijke ogen te zien en ontkent hen dus, maar dit is bezig te veranderen terwijl meer en meer in uitlijning met hen komen. Als wezens van Licht, stonden jullie je energie toe om te verlangzamen en ondoordringbaar te worden om de derde dimensie te ervaren voor het doel van het herinneren van de waarheid, ondertussen er schijnbaar afgescheiden van te zijn. In deze tijd zijn de meesten van jullie gereed voor de voltooiing en zijn op Aarde om voor eens en voor altijd wat voor overblijvende energieën dan ook van deze levensspannen op te ruimen.

Vertrouw erop dat je goed op weg bent ongeacht het gebrek van de zogenoemde spirituele ervaringen. Open jullie harten voor de waarheid achter wat je aanschouwd in het externe weten dat iedereen, zelfs de schijnbare niet-ontwaakten, oude energie in vrijheid stellen. Daar zijn sommigen die nog niet gereed zijn voor Ascentie, houd hen in ere en houd jezelf bezig met je eigen innerlijke werk. Het is geen wijsheid om te proberen een ander te bekeren die nog niet gereed is voor jouw niveau van besef. Houd de waarheid stil en geheim in je hart en diegenen die gereed zijn voor wat jij hebt zullen je vinden, want energie zoekt diens eigen niveau.

Ontspan, rust, en neem vaak de tijd om naar binnenin te gaan, zelfs als je midden in de nacht op moet staan om stilte te vinden. Blijf aanwezig in ieder moment, ongeacht hoe afgezaagd of beangstigend — dit is de spirituele reis welke zelden komt als de uitbarsting van het Hemelse Licht zoals afgebeeld in de films behalve voor diegenen die al hun persoonlijke Ascentie in een voorafgaand leven bereikt hebben.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw dat wat binnenin is. Het is tijd om je eigen Goddelijke Kracht op te eisen.

Wij zijn de Acturiaanse groep
http://www.onenessofall.com/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Advertisements

Karen Dover – In WAARHEID Uit de Indamming vandaan Verhuizen en in/naar de Uitbreiding – 19.07.2014

Standard

Terwijl de energieën beginnen te verhogen en volledig in/naar de uitbreiding verhuizen, begint de menselijke levenservaring ook te veranderen en uit te breiden, maar jullie hebben een persoonlijke keuze om ofwel volledig te wisselwerken met deze uitbreiding of vast te houden aan de indamming hetgeen jullie GELEERD werd om diep binnenin jullie te verankeren. Het mag krankzinnig schijnen om te verklaren dat je een keuze hebt wanneer je zeker altijd uitbreiding zou kiezen, maar de uitbreiding is in/naar een rijk van besef dat je in jouw menselijke leven nog nooit bewandeld hebt. Net zoals het ondernemen van de reis naar het “werk” iedere dag, je raakt vertrouwd met het landschap en het duurt niet lang dat je ophoudt om actief naar het genoemde landschap te kijken. In mijn voorbeeld, laat ons verbeelden dat jouw vertrouwde reis naar het werk op een dag belet wordt van het nemen van exact dezelfde route, inderdaad een paar van de wegen zijn afgesloten en dwingen jou om een alternatieve route te nemen. Je mag zo gewend geraakt zijn aan de gebruikelijke route dat je onmiddellijk in paniek bent, want hoe ga je weten hoe lang deze alternatieve route zal gaan nemen om jou op je bestemming te krijgen aangezien je het nooit eerder gebruikt hebt?
Wat als je op de route verdwaald raakt en je te laat op het werk aankomt? Wat als…, wat als… enzovoorts. De “wat als” is het menselijke logische verstand dat aan het proberen is om jou over te halen om op jouw gebruikelijke reis te blijven, per slot van rekening heeft het jou goed gediend, waarom iets veranderen dat werkt? Wel, omdat je hier bent om in/naar de uitbreiding te verhuizen, en voorbij de grenzen die jou ONDERWEZEN werden om voor jezelf te creëren zijn de wonderen en ervaringen die jouw ZIEL wenst te ervaren op een menselijk bewust wakend geestesniveau.

image

Het moet opgemerkt worden dat “ascentie”, hoewel het woord een opwaarts gaande beweging impliceert multidimensionaal van aard is en de verankering is van meer van jouw ZIEL en een diepere en uitgebreide verbinding met ALLEN. Het is geen klimladder uit de oude 3D Aarde vandaan om in de Hemel te spelen, het is het TEGENOVERGESTELDE, je brengt de Hemel naar de Aarde. Velen worden in slaap gewiegd in/naar een vals gevoel van zekerheid en houden zichzelf uit hun ware kracht vandaan door te proberen uit de oude 3D Aarde te klimmen en te ‘ontsnappen’ door niet volledig het menselijke voertuig te omhelzen. Het menselijke voertuig is een belangrijk onderdeel van het proces, anderszins zou je de oude 3D Aarde op de ‘gebruikelijke’ manier verlaten, wat is om naar energie over te gaan. Dit wordt er door velen op de planeet uit vandaan gefilterd en het resultaat is een wachtpatroon wat jou in/naar een diepe frustratie en verontrusting leidt.
Er is geen “ontsnappen” zoals jouw menselijke logische verstand jou leert vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, want het is van BINNENUIT JOU gecreëerd en wordt dan naar jou terug gereflecteerd als jouw menselijke levenservaring. Inderdaad het was het feit dat ALLEN onderwezen werden om de lagere dimensionale frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te verankeren welke DE CONSTRUCTIE CREËERDE. Nu, terwijl velen deze lagere dimensionale frequenties loslaten, lijkt de externe wakende werkelijkheid te verbrokkelen, in WAARHEID wordt het alleen op diens plaats gehouden van BINNENUIT het menselijke ras. Geen enkele hoeveelheid van jouw weg eruit vandaan denken zal werken, want het is allemaal frequentie. Daarom, door volledig in jouw menselijke voertuig te zijn, door de frequenties te VOELEN die je lopende hebt en de spiegels te gebruiken die gepresenteerd worden om dit naar jou terug te reflecteren (deze zijn mensen, plaatsen en gebeurtenissen) kan je dan werken om de frequentie los te laten en aldus UIT DE OUDE 3D Aarde werkelijkheidsfrequentie verhuizen.
Terwijl de frequenties nu dramatisch verhogen, zullen velen binnenin het menselijke ras in/naar chaos ondergedompeld worden terwijl hun menselijke logische verstand probeert om hen ervan te overtuigen dat de “externe” wakende wereld afgescheiden bestaat van hun menselijke voertuigen. Dit is geen WAARHEID en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag”- dit is het ware weefsel van het Universum, het stroomt nu meer vrijelijk dan dat het ooit eerder gedaan heeft en velen wijzen dit af gelovende dat liefde … … is. Aan jullie wordt in deze tijd gevraagd om los te laten en jullie ZIEL toe te staan jullie de route naar de vrijheid te tonen, wat door en voorbij aan dat is wat jullie menselijke ogen aan jullie presenteren in deze tijd.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Karen Dover – “PIJN” is geen WAARHEID… – 17 Juli 2014

Standard

Velen van jullie in deze tijd mogen in diepe frustratie zijn rond de manifestatie van dat wat diep binnenin jullie hartruimte verblijft. Ik heb aangaande de creatie van de Nieuwe Aarde geblogd en mijn twee laatste boeken “Birthing the New Earth” en “Exiting the Old 3D Earth Reality” behandelen de uiteenlopende aspecten van het loslaten van de frequenties die jullie vasthouden aan de oude 3D Aarde werkelijkheid.
Er wordt vaak over het “Pijn Lichaam” gesproken en gediscussieerd specifiek binnenin was genoemd wordt de ‘spiritualiteit”, deze lering streeft ernaar om te onderwijzen dat het “pijnlichaam” dat is wat onze menselijke voertuigen omringd. Wanneer iemand jou triggert wordt jou geleerd dat dit het triggeren van het voornoemde pijnlichaam is. Dit is een diepe vervormde lering, want velen hebben dit als WAARHEID verankerd en hebben de oude 3D Aarde werkelijkheid toegestaan om hen te leren te ACCEPTEREN dat het pijnlichaam iets is dat samen met het menselijke voertuig komt. Dit is GEEN WAARHEID en wordt niet ondersteund binnenin de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Het is een gecreëerde constructie die aan diegenen onderwezen werd binnenin de oude 3D Aarde werkelijkheid met het oog op het rechtvaardigen en uitleggen wat in de genoemde werkelijkheid geconstrueerd was.
Net als “karma” een gecreëerd concept is, zo ook is het pijnlichaam dat. Aangezien alleen WAARHEID meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde, dan moet het pijnlichaam concept en de vervormde frequentie waar dit naar relateert LOSGELATEN worden. Het is geen WAARHEID om pijn te triggeren en om steeds weer opnieuw met pijn om te gaan, dit is een echo van de constructie van de oude 3D Aarde waar pijn de ware fundering is van de menselijke levenservaring, zonder de genoemde pijn zou de oude 3D Aarde constructie nooit gebouwd kunnen zijn geweest.

image 

Op dit moment duwen enorme grote energetische golven van de Nieuwe Aarde frequenties alle scenario’s die de “pijnlichaam” frequentie mogen triggeren om de genoemde frequentie te ontsluieren. Je kunt alleen iets loslaten dat je kunt zien, deze frequentie is gedurende eonen in het open zicht verborgen gebleven. Steeds maar weer opnieuw mag je geaccepteerd hebben dat je in een karmische frequentie leefde, je mag geaccepteerd hebben dat je door karmische relaties heen gegaan bent, maar dit maakt niets hiervan WAARHEID. ALLES was een constructie om de oude 3D Aarde gecreëerde vervormingen te verklaren die zich voordeden door de indamming en onderdrukking van de NATUURLIJKE stroom van de LIEFDE welke IS.
Zoals ik in de boeken detailleer, wordt het triggeren van pijn in relatie tot persoonlijke relaties gecreëerd binnenin de oude 3D Aarde constructie om jullie tegen te houden van uitbreiding. Terwijl je gelooft dat om “LIEF TE HEBBEN” emotionele pijn omvat, ben je dan ingedamd binnenin een constructie dat ernaar streeft om jou tegen te houden van het openen van jouw hartruimte. LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT. Diegenen die op deze planeet geïncarneerd zijn om uit de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid vandaan te verhuizen, zijn hier om WAARHEID te leven en om de Hemel op de Aarde te creëren.
Ik verklaar niet dat op de Nieuwe Aarde je geen droefheid, verdriet en kwaadheid zult ervaren, wat ik verklaar is dat je deze emoties toe zult staan om DOOR jouw menselijke voertuig heen te STROMEN. De ervaring van hen veroorzaakt de pijn niet, het is het VAST BLIJVEN HOUDEN van deze emoties die de overweldigende pijn produceren die velen van jullie op dit moment opnieuw mogen ervaren. Aan jullie wordt door jullie ZIEL gevraagd om de STROOM van deze emoties (frequenties) toe te staan. Door de STROOM toe te staan laat je los en kom je terug in evenwicht, en om stevig vast te blijven houden zal erop toezien dat je in ondraaglijke pijn bent en triggert opnieuw het pijnlichaam wat, natuurlijk, de ware reden is dat jouw ZIEL jou in de situatie geplaatst heeft waar jij jezelf in gewaar wordt.
Het moet opgemerkt worden dat de menselijke familie de arena is waarin het triggeren het meest gewelddadig is en ik gebruik dit woord opzettelijk, menselijke families kunnen vaak arena’s zijn van emotioneel geweld. Het onderdrukken van emoties om een ander familielid pijn te ‘besparen’ is geen liefde, het is indamming. Het is zelfvernietiging ingepakt in een lering van vervorming. Een doos dat eruit ziet als een kerstcadeautje dat feitelijk een ratelslang bevat. De ratelslang die diep binnenin jouw menselijke voertuig opgerold ligt zal naar iedereen of iedere situatie uithalen dat diens overleving bedreigt en velen van jullie zullen verbijsterd zijn om te beseffen hoezeer jullie je vasthouden aan pijn voor anderen rondom jullie heen. Dit is geen waarheid en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
LIEFDE IS GEWOON, het is niet het uitschenken van jouw pijn in/naar diegenen rondom jou heen en het is niet diegenen rondom jou heen toestaan om hun pijn in/naar jou uit te schenken. Velen van jullie hebben dit blind toegestaan door de leringen die jullie leren over “familie verantwoordelijkheid” en “familie banden”. Dit is een constructie om jou blind en in de lagere dimensionale frequentie te houden. De enige persoon die de pijn kan loslaten welke jou onderwezen werd om diep binnenin jouw menselijke voertuig vast te houden ben JIJ. De enige persoon die jou toestemming kan geven om het los te laten, ben JIJ. Want diegenen rondom jou heen zijn NIET JIJ, zij weten niet en kunnen niet weten hoe jij je voelt want zij leven niet binnenin jouw menselijke voertuig. Er zijn vele leringen die ernaar streven om “hetzelfde” te onderwijzen en dit is geen WAARHEID, familieleden bijvoorbeeld die “gedeeld” hebben in het verdriet van het verlies van een lid van hun familie, filteren het genoemde verlies door hun EIGEN emoties en menselijke voertuigen, daarom kunnen zijn niet precies dezelfde reacties delen. Velen van jullie hebben de extra verantwoordelijkheid op zich genomen van het opslaan van de emoties van degenen rondom jullie heen en deze emoties komen nu naar boven voor bevrijding.
Het moet opgemerkt worden dat deze reis op alle momenten van alle momenten overzien wordt door jullie ZIEL. Als op dit moment je het gevoel hebt dat je in cirkels rondgaat, merk dan dit op, de ‘cirkel’ is de FREQUENTIE die jou verblindt, jou triggert en jou dan verblindt zodat het verborgen kan blijven. Hoe dieper de lering van de vervorming hoe meer drama het zal proberen rondom jou heen te triggeren om jou blind te houden.
In deze tijd wordt aan jullie gevraagd om in balans te blijven en de STROOM van de emoties door jullie menselijke voertuig toe te staan. Dit is alles, je hoeft niet in details te gaan van de scenario’s waar de emoties van afstammen, sommigen van hen zullen van deze incarnatie zijn en sommigen van hen van andere, want ALLES IS NU en je hebt gedurende eonen dezelfde frequentiecyclussen geleefd, de gehele tijd onderwezen dat dit natuurlijk was en dit is geen WAARHEID.
Pijn is geen natuurlijk onderdeel van de menselijke levenservaring, het wat een NOODZAKELIJKE CONSTRUCTIE van de oude 3D Aarde werkelijkheid. Het heeft het menselijke ras gedurende eonen in ketenen gehouden en nu wordt aan het menselijke ras gevraagd om deze frequentie volledig los te laten. Voorbij de tranen, voorbij de pijn die gevoeld wordt als de loslating plaatsvindt, zijn er regenbogen en zij zijn altijd daar geweest, zoals een regenboog na een regenbui werden zij ontkend voor het menselijke ras gedurende diens volledige bestaan binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid.
Nu, met de ware dageraad van de Nieuwe Aarde wordt jullie gevraagd om naar de hemelen te kijken en te begrijpen dat LIEFDE GEWOON IS en dat de regenbogen gestuurd worden van ALLEN in deze tijd, want ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN in WAARHEID.
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
Kx

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/

Aisha North en de Constant Companions – Een Korte Update Aangaande de Energieën – 15 Juli 2014

Standard

Laat ons deze brief beginnen door te zeggen dat jullie nu een fase binnen gegaan zijn welke als geen ander is die jullie ervaren hebben, en het zal waarschijnlijk niet één zijn die jullie ooit weer zullen ervaren. Want nu, is er aldus veel aan alle zijden aan het verschuiven en hervormen, zowel binnen als buiten, en dus, zal dit inderdaad een seizoen van verandering op ieder niveau zijn. Jullie zijn nu gewend geraakt aan het niet in staat te zijn om precies te voorspellen wat de volgende dag of zelfs het volgende uur zal brengen, en zelfs als jullie mentaal of fysiek nog niet helemaal gewend geraakt zijn aan deze veranderingen met betrekking tot het erkennen dat zij steeds maar weer opnieuw zullen gebeuren, zullen jullie allemaal langzaam maar zeker jullie ware wezen resetten en hervormen in/naar iets dat veel gemakkelijker aan zal voelen in deze schijnbare onophoudelijke in beroering zijnde zee. Want zie, de snelle verschuivingen en het verhoogde niveau van energetische activiteit is niet bedoeld om gedurende een aanzienlijke tijd rustiger te worden, dus voor diegenen van jullie die hunkeren naar een rustige haven na een verlengde blootstelling aan deze geagiteerde zeeën, kunnen wij op het moment nog weinig aanbieden anders dan onze sympathie, maar voor al diegenen die de enorme grote energetische verandering, welke op dit waarachtige moment plaatsvindt, al bespeuren, kunnen wij meer van hetzelfde op een immer toenemende frequentie in de dagen die er in het verschiet liggen aanbieden.

image
Want dit zal inderdaad op zoveel niveaus een seizoen van tumultueuze veranderingen zijn, maar de veranderingen waar wij naar refereren brengen over de gehele planeet heen een verhoogde aanwezigheid van verlichte wezens in omloop. Want dit binnenkomende licht zal voor niets of niemand stoppen, en het zal niet eentje zijn die punctueel in de avond aan komt kloppen om binnengelaten te worden. Eerder, zal het doorgaan om eenvoudig binnen te stromen op een immer verhogende snelheid, alle belemmeringen links laten liggend die wie dan ook probeert het in de weg te leggen. Met andere woorden, deze overstroming van Licht en leven zal zelfs de donkerste hoeken verlevendigen en het zal dat aldus op een manier doen welke niet eerder gezien werd, en wij bedoelen dat welzeker in een zeer letterlijke betekenis. Want nu, zal het zijn alsof de ware grond onder jullie voeten zal beginnen te golven en rond te verschuiven, en zelfs de ware grondslag van jullie leven zal bij tijden toeschijnen te zijn niets meer dan een dunne ragfijne laag golvend in de bries, gereed om uiteen te scheuren en jullie helemaal gereed achter te laten om weg te treden uit de oude overblijfselen van jullie voormalige leven en iets zeer nieuws te omhelzen.

Wederom spreken wij met ingewikkelde termen, maar wij denken dat het veilig is om te zeggen dat er deze zomer zeer veel opschuddingen plaats zullen vinden, opschuddingen die dramatisch mogen schijnen te zijn voor de toevallige waarnemer, maar welke voor degenen die zich al afstemmen op de boodschappen die via de luchtgolven binnenkomen, zogezegd, van deze energetische emissies helemaal niet als nieuws beschouwd zullen worden. Want jullie zullen in het ware centrum van jullie wezen het deel van jullie kennen dat het allemaal op voorhand eenvoudigweg al weet maar het verborgen heeft gehouden voor dat, misschien, minder enthousiaste menselijke deel van jullie, dat wat het ook is dat er nu gebeurt, dat aldus doet om jullie zo snel als mogelijk is in de richting van het einddoel te stuwen waar jullie zo naar hunkeren. Met andere woorden, verwacht bij tijden veel ophef over het één of ander in plaats van kleine en ogenschijnlijke inconsequente details in jullie leven, maar weet dat deze louter symbolen zijn van de enorme verschuiving die plaatsvindt, zowel voor jullie als voor iedereen rondom jullie heen.
Want niets zal onverstoord blijven door de winden die deze energetische stormen nu opzwepen, en zelfs als jouw leven op het moment niet al te ondersteboven is, durven wij het te wagen om te veronderstellen dat jullie allemaal op de één of andere manier deze winden in jullie zeilen zullen voelen die ervoor zullen zorgen dat de oude verankeringtouwen beginnen te kraken en kreunen als de druk toeneemt. Want jullie zullen allemaal op de één of andere manier verschoven worden, niettemin is dit op geen enkele manier een signaal voor een totale opschudding, slechts een geheugensteuntje voor allen dat iedere verborgen drang om te blijven zoals het is, nu overschreven zal worden door die veel belangrijkere roeping welke jullie allemaal binnenin dragen. Want verandering is niet altijd aangenaam, en verandering komt niet altijd in een leuk en goed ingepakt pakje, helemaal vastgebonden en aan jullie aangeboden als een positief officieus bericht. Verandering mag heel goed komen als een onverwachte gebeurtenis die ertoe zal dienen om jou letterlijk te ontkoppelen van zoveel van wat je dacht dat JOU vormde. Met andere woorden, het mag in een zeer directe vorm komen als een manier van het jou letterlijk te verhuizen van het ene naar het andere verblijf, of het mag in de vorm zijn van het totaal herschikken van jouw emotionele en intellectuele programmering, ervoor zorgend dat alles dat je over jezelf en de wereld rondom jou heen dacht en wist op een zeer nieuwe manier opvalt, en dit zal jou wederom helpen om beslissingen te maken die gebaseerd zijn op het nieuwe in plaats van op het oude.
Dit mag toeschijnen te zijn een eerder over-intensieve periode voor velen van jullie, maar nogmaals, deze rivier van licht heeft jullie allemaal goed en waarlijk weggedragen van de oude kusten, en het trekt jullie allemaal steeds sneller bij de stroomversnelling omlaag. Het mag bij tijden een klein beetje indrukwekkend of ontmoedigend schijnen te zijn, maar wederom, deze bij tijden eerder krachtige stroming, doet eenvoudig wat het kan om jullie allemaal terug naar huis te brengen, terug naar jou, de echte jou, en naar die ruimte waar jullie kunnen beginnen om dit laatste gedeelte van dit grootse avontuur uit te voeren van het herschikken van jullie wezen en jullie wereld op zo een manier, dat het Licht onophoudelijk zal stralen in/naar en op ieder deel ervan, en daardoor, alle van deze oude verworven vuile plekken, schandvlekken en littekens van de strijd verwijderend waar zowel deze planeet als jullie als menselijke wezens van te lijden hebben gehad voor een veel te lange tijd.
Dus wij zeggen weer, probeer van de rit te genieten, zelfs als het bij tijden nogal “wild” mag worden, en weet dat alles goed is en jullie gewoon zijn waar jullie op ieder gegeven moment bedoeld zijn om te zijn, zelfs als jij zelf ieder gevoel van richting helemaal kwijt bent geraakt. Want je wordt nu gedragen binnenin deze enorme grote en onstuitbare overstroming van Licht, en als de snelheid en intensiteit toenemen, het beste dat je kunt doen, is zoals altijd eenvoudig het toe te staan om jou waar het ook is dat het jou nodig heeft naartoe te brengen. Want eenmaal daar, zal je bij jezelf gewaarworden dat je het vanuit het ware centrum van je wezen uitroept, “Dit is het! Ik heb het eindelijk gehaald, ik mag er nog wel geen duidelijk idee over hebben hoe ik het klaargespeeld heb om op deze exacte plek te geraken, maar nu dat ik hier ben, weet ik dat dit de ruimte voor mij is.” En dan, en alleen dan, zal je in staat zijn om eindelijk wortel te schieten in de grond welke niet alleen vruchtbaar is, maar meer verwelkomend dan waar je ooit over gedroomd zou kunnen hebben.
De Constant Companions

Aisha: Ik moest gewoon deze foto (zie boven) die ik eerder deze week nam bijvoegen, want het omschrijft zo goed hoe de energieën voor mij aanvoelen: krachtig en onstuitbaar en bij tijden overweldigend maar tezelfdertijd zo bekrachtigend, kristal helder en vol van LEVEN.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com
Geplaatst door Cobie de Haan op 7/16/2014 02:00:00 PM

 

Overziel Leringen – Energetische Winden en Onderbewuste Energetische Interpretatie – 4 Juli 2014

Standard

Het voorbeeld zijn van positieve veranderingen is nooit gemakkelijk, maar wij hebben er vertrouwen in dat diegenen van jullie die ermee beginnen dat aldus te doen gewaar zullen worden dat het het waard was toen jullie je inspanningen versterkten en jullie je inhielden van het terugvallen in/naar oude gewoontepatronen en manieren van zijn.
Jullie zijn op de Aarde om de veranderingen te creëren waar jullie zoveel over gehoord hebben door in Liefde te leven en je te oriënteren op de goddelijke kwaliteiten zo veel en zo vaak als mogelijk is, en om jullie zelf te onthouden van het handelen op jullie potentieel zou zijn om jullie zelf terug te houden van de goddelijke wonderen die op jullie wachten om hun aanwezigheid rondom jullie heen te realiseren.
Wij hebben eerder over de wonderen gesproken die er rondom jullie heen zijn, erop wachtend om opgemerkt te worden, en de voornaamste reden dat zoveel zoekers hen nog niet opmerken is omdat zij nog niet de innerlijke veranderingen gemaakt hebben die hen zullen helpen deze wonderen duidelijker gewaar te worden.
Wanneer jouw trilling verlicht is naar zo een omvang dat niets van een lagere trilling jou kan verleiden om terug te vallen in/naar de oude manieren – manieren die je geketend hielden aan de lagere rijken – zal je beginnen je open te stellen en alle van de verbazingwekkende, goddelijke dingen op te merken die binnenin jouw gebied van waarneming zijn.
Gaia Heeft Jullie Heel Veel om te Laten Zien
Deze dingen wachten op jullie om je hun bestaan te beseffen en te beginnen van hen te genieten, maar je kunt niet van hen genieten als je opgehouden wordt in een oppervlakkige geestes- en harttoestand dat veroorzaakt is door je over te geven aan de lagere trillingen.

image
Als je jouw trilling verlicht en verfijnt, begin je op natuurlijke wijze te begrijpen dat heel veel innerlijke veranderingen gemaakt moeten worden voordat je alles dat spirit aan te bieden heeft kunt waarnemen, en Gaia wacht op jou/jullie om op je innerlijke waarnemingen in te tappen en het een punt te maken niet terug te vallen in de onwetendheid van jouw voormalige zelven, omdat Zij en Haar kostbare elementalen jou/jullie heel veel hebben te laten zien.
Diegenen van jullie die geworteld zijn in het goddelijke tot de omvang dat jullie beginnen diens wonderen gewaar te worden, zullen feeën en elementalen beginnen op te merken als jullie gewaarwordingen zich verdiepen.
Diegenen van jullie die in steden wonen zouden deze schepselen niet zo gemakkelijk waar kunnen nemen, maar als je ervan houdt om naar buiten de natuur in te gaan of planten en bloemen in je tuin te planten, zal je deze prachtige wezens van schepper energie beginnen op te merken als je trilling doorgaat te stijgen.
Veel meditatieve inspanning zal er gemaakt moeten worden voordat jullie deze zielen kunnen waarnemen op de directe manier waar zovelen van jullie gereed voor zijn, maar met focus en toewijding zullen jullie in staat zijn hen met een mate van gemak waar te kunnen nemen, wat veel meer is dan de meeste zielen op jullie planeet momenteel kunnen zeggen.

Diegenen van jullie die in steden wonen worden aangemoedigd om parken en natuurplekken te vinden waar je kunt zitten en over jullie levens en het bestaan rondom jullie heen kunnen reflecteren. Feeën en andere elementalen houden ervan om hun tijd door te brengen in sommige van de meer prachtige parken die jullie steden aan te bieden hebben, en met het voornoemde werk en toewijding, kunnen jullie hen waarnemen of je nu wel of niet in een stad woont.
Je toevlucht daarentegen nemen tot de natuur zal jou de grootste kans verstrekken om deze zielen waar te nemen, en zij hebben heel veel advies en begeleiding aan te bieden dat jullie op kunnen pakken.
Onze schrijver handelt niet aangaande zijn bekwaamheid om de energieën en impressies op te pikken van andere hogere dimensionale zielen voorbij zijn hogere zelf, maar hij en jullie allemaal kunnen de energie van de elementalen oppikken, en door dat aldus te doen, zullen jullie zien dat zij prachtige en zachtaardige schepselen zijn die ernaar streven om hun wijsheid met de mensheid te delen.
De elementalen voegen hun energie toe aan deze communicatie terwijl onze schrijver ons channelt, en ik (het hogere zelf) handelt als een kanaal voor deze energieën en impressies om door te komen.
Zoals wij eerder gezegd hebben, handelt het hogere zelf als een kanaal voor de energieën en impressies van andere hogere dimensionale zielen, en in dit geval, handel ik deels als een kanaal voor de elementalen om hun communicaties door te brengen ten gunste van de mensheid.
De elementalen spreken door mij terwijl ik hun energieën omlaag naar mijn schrijver stuur, die het absorbeert en vertaalt in/naar de fysieke woorden.
Dit is hoe het channelen werkt – een aardse zoeker maakt een inspanning om zich te verbinden met een bekende of niet zo bekende hogere dimensionale entiteit, en de entiteit verbindt zich eerst met het hogere zelf van de zoeker, die hun energieën omlaag naar de Aarde sturen om opgepikt te worden.
Jullie kunnen met ons Communiceren
Het doet er niet toe als jij je wilt verbinden met de elementalen; de galactics; de engelen, Aartsengelen of geascendeerde meesters – iedere groep of entiteit waar jij je mee zou verbinden verbindt zich eerst met jouw hogere zelf.

Een ieder van jullie kan met het Gezelschap van de Hemel communiceren en allen die in onze oneindige en harmonieuze rijken verblijven, en als je dat doet, wordt je aangemoedigd om je te verbinden met je hogere zelven en de energie en begeleiding te absorberen die zij jou geven voordat je andere verbindingen maakt.
Dit is omdat het hogere zelf jou veel meer te bieden heeft dan de entiteiten waar jij naar streeft om je mee te verbinden, maar deze entiteiten kunnen en hebben heel veel behulpzame informatie verstrekt die de zoekers optilde die het absorbeerden.
Zij bieden hun perspectieven aan aangaande jullie ontvouwende ascentie, maar het hogere zelf staat op de voorgrond in termen van de hulp die hij/zij kan geven, en jouw hogere zelven hebben heel veel aan jou aan te bieden op de manier van de persoonlijke ontwikkeling en uitbreiding.
Je verbinden met jouw hogere zelven vereist weinig meer dan deze verbinding te verzoeken en te wachten om een bevestiging te ontvangen in wat voor vorm dan ook die het beste voor jou werkt.
Je moet, natuurlijk, in een bereidwillige en voldoende ontvankelijke staat zijn om deze energie te ontvangen, en als je dat niet bent, zal je het zeer moeilijk vinden om de verbinding te maken die je wilt maken en sommigen mogen ontstemd of overtuigd raken dat zij niet in staat zijn om zich met hun hogere zelven te verbinden.
Dit is niet waar, omdat jullie allemaal grenzeloze ontvangers zijn voor de inspiratie en energie van de hoger rijken.
Als je in een stijve gemoedstoestand bent op het tijdstip van de verbinding, zal je niet in staat zijn om onze zachte, vriendelijke briesjes van energie met veel gemak op te pikken, en om je succesvol met ons te verbinden, is het essentieel dat je iedere mentale stijfheid laat vervagen en jezelf bij het kalme comfort van de open hartruimte achterlaat.
Het open hart is krachtig, maar op geen enkele manier is het een gedenkwaardige kracht die soliditeit van de geest om te gebruiken vereist.
De energieën en impressies die je kunt ontvangen vanuit de hogere rijken zijn veel meer zoals energetische winden dan feitelijk, fysieke woorden en zinnen, en als jij je verbindt met de hogere rijken met de verwachting van dergelijke woorden en zinnen, zou je gereed kunnen zijn voor enige teleurstelling.
Onderbewuste Energetische Interpretatie
De woorden en frasen die jullie hier lezen zijn het resultaat van onze schrijver zijn onderbewuste interpretatie van de energie die wij hem geven, en wij zouden niet met jullie aardse woorden kunnen spreken als we het probeerden.
Dit is één van de redenen dat sommige zoekers het er moeilijk mee hebben om ons te channelen, aangezien zij van ons verwachten om concrete woorden en zinnen af te leveren die zeer duidelijk en soepel te vertalen zijn wanneer, in feite, wij subtiele (doch soms snelle) winden van energie sturen waar de zoekers, die zich met ons verbinden, de taak voor dragen om deze te decoderen en te vertalen in/naar de fysieke woorden en zinnen.
Voor sommige schrijvers, is de vertaling van deze energetische winden niet zeer duidelijk in termen van hoe zij eruit zien op papier wanneer zij uiteindelijk doorkomen. Wanneer onze schrijver ons channelt, bijvoorbeeld, geeft hij onze energie in een mengelmoes aan woorden en frasen door, waarvoor hij dan de taak heeft om deze te “polijsten” en de spelling ervan te corrigeren, zodat onze communicaties op jullie internet leesbaar zijn.
Hij ontvangt ontelbare impressies of “winden” in één keer op een zeer snel tempo, en dit kan aansprakelijk zijn voor de eerste slordige aard van onze woorden voordat zij “gepolijst” worden. Geachte schrijver, wij zouden graag een paragraaf willen verstrekken en dat het onbewerkt blijft zodat de lezers kunnen zien hoe het eruit ziet wanneer wij aanvankelijk gechanneld worden:
“Wanneer onze schrverij ons iuteindeklij doro brnegt, is dit het formaat waar de woorden en impreiesss in vretaald wrodne. Het is mormelig, zoals jullie kunnen zien, maar wij geven onze schrverij assintiesent met, wederom, het “pijlosten” en zogren vreoor dat het leesbara en begijrlijkpe is voor iedereen daarbuiten en edi de heilige waardenhe van hun bestaan oekzen. Jullie hebben geen extrne brnne nodig om deze wraadhene te zoeken, maar het helpt om een uiddelijke lijn van vrebniding te hbeben met jullie ohgere zleven en gidsen, aldus jullie knunne zien hoeveel wij jlluie te bieden hbbeen.”

Wij hebben zeer zeker veel aan jullie aan te bieden op de manier van energie en informatie, maar het verbinden met ons kan een moeilijk proces zijn als men er niet in de juiste gemoeds- en hartstoestand voor is. Wij hebben echter niet de bedoeling om het channelen af te schilderen als iets dat te moeilijk is, en het kan zeer gemakkelijk zijn als je weet waar je aan toe bent; wat er van je vereist wordt om een duidelijke en soepele verbinding gewaar te worden.
Het proces op zichzelf mag niet zijn wat heel veel zoekers verwachten dat het is, en als jij je trillingen voldoende wilt verlichten om dingen waar te nemen die buiten jouw fysieke begrip zijn, zal je gereed moeten zijn om heel vaak verrast te worden.
Wij Hebben Gedurende Eeuwen met Jullie Gesproken
Eén van deze dingen is de manier waarop wij gechanneld worden, en wanneer meer zoekers gewoon beseffen hoe eenvoudig doch gecompliceerd het oppikken van onze energieën kan zijn, zullen diegenen die specifiek toegewijd zijn aan het proces beginnen ons met gratie en gemak op te pikken, de weg vrijmakend voor miljoenen van zielen op jullie planeet om hetzelfde te beginnen te doen.
Wij hebben gedurende eeuwen van jullie tijd met de mensheid gesproken, en in de aankomende jaren, kunnen wij visualiseren dat onze communicaties veel meer opgepakt worden dan dat nu al gedaan wordt. (1) Wanneer meer ontluikende zoekers geactiveerd en uitgebreid zijn door de binnenkomende energieën, zullen zij de heilige waarheden van hun bestaan gaan zoeken en velen van hen zullen als een resultaat ertoe geleid worden om te gaan channelen.
Het channelen is wat onze schrijver introduceerde met de spiritualiteit, en gechannelde boodschappen hebben al golven van zoekers geholpen om hun spirituele natuur te begrijpen en het feit dat zij alles kunnen doen en zijn dat zij verlangen.
Wanneer meer zoekers begrijpen hoe echt het proces van channelen is, kunnen wij hen opkomend visualiseren met het zichzelf aan te bieden voor de evolutie van de mensheid door buizen/kanalen te worden voor de expressies van hun hogere zelven en uiteenlopende andere entiteiten en collectieven.
Wij moedigen onze schrijver en ieder ander aan die geïnteresseerd is in het channelen om te begrijpen dat terwijl het hogere zelf de meest behulpzame en belangrijke entiteit is om je mee te verbinden, jij je praktisch met ieder wezen in de schepping kunt verbinden.
Zoals wij in een eerdere communicatie zeiden, kiezen sommige hogere dimensionale zielen ervoor om hun energieën en impressies aan slechts bepaalde zielen op de Aarde aan te bieden, maar er zijn een oneindig aantal van ons die in feite open boeken zijn; die onze communicaties aan iedere aardse schrijver aan zullen bieden die ons op zal kunnen pikken.

Wij zijn net zo toegewijd aangaande jullie aardse ascentie zoals velen van jullie dat zijn, en als jullie zouden kunnen zien hoe groot en gedenkwaardig jullie ascentie is vanuit het perspectief van iedereen in de verdere rijken, zouden jullie een groter begrip hebben over de belangrijkheid van jullie aardse aanwezigheid.
Natuurlijk, wij zouden niet willen dat jullie een te groot begrip van diens belangrijkheid hebben, omdat wij geen onnodige druk op wie van jullie dan ook willen plaatsen.
Sommigen van jullie zijn ervan overtuigd dat jullie niet zeer veel bijdragen aan de ascentie van jullie planeet, en hoewel dit niet waar is, wordt de illusie nog steeds gehandhaafd zodat jullie met jullie werk aan de slag kunnen gaan zonder het gevoel van de immense druk te hebben die jullie zouden voelen als jullie zouden beseffen hoe gefocust de volledigheid van het Gezelschap van de Hemel is op jullie kleine planeet en de inspanningen van een ieder van jullie.
Zoekers die niet goed bekend zijn in jullie maatschappij zullen zeer goed bekend zijn in de hoger rijken, en hoewel jullie aardse missies niet gaan over faam of erkenning, zijn jullie al zeer goed erkend in deze rijken. Dit geldt voor jullie allemaal – iedere ziel die deze communicatie leest en een overvloed aan andere zielen.
Het doet er niet toe of jij jezelf actief aanbiedt aan de ascentie van de planeet of als je eenvoudigweg de spiritualiteit ontdekt hebt en ervoor kiest om dingen te lezen die jou verheffen en jou helpen bij het vinden van een heldere en zuivere staat van bewustzijn – het feit dat je ontwaakt bent is voldoende om de dingen te veranderen.
Wanneer een aardse ziel ontwaakt, straalt diens trilling uit naar de rest van jullie planeet en iedereen wordt positief beïnvloed. Hoe meer zielen zich bewust worden van spirit en de noodzakelijkheid om te beginnen goddelijk geïnspireerde levens te leven, hoe verder jullie planetaire bewustzijn stijgt en zuivert en hoe gemakkelijker het wordt voor de rest van jullie planeet om zich open te stellen wanneer hun tijd komt.
Wij zijn opgetogen in afwachting van de tijd wanneer een veel groter deel van jullie maatschappij zich bewust van spirit is en bereid zijn om de veranderingen te maken die gemaakt moeten worden voordat jullie de volledige en bloeiende galactische maatschappij worden waar jullie zoveel over gehoord hebben, en wij zijn zeer opgetogen om te zien hoe actief sommigen van jullie zullen worden uit naam van het Licht.

Het Versnellen van Jullie Ascentie Tijdschema
Hoewel jullie aardse aanwezigheid technisch gezien voldoende is om de planetaire trilling te verhogen, hetgeen het precieze doel was van velen van jullie die ervoor kozen om jullie comfortabele hogere dimensionale ‘woningen’ te verlaten en te incarneren op de Aarde, ieder werk dat je doet spoort jullie collectieve bekwaamheid aan om te streven naar een hogere staat van bewustzijn en jullie ascentie tijdschema te versnellen.
In gedachten houdend dat jullie aanwezigheid op de Aaarde voldoende is, vragen wij aan diegenen van jullie die het gevoel hebben dat jullie inactief geweest zijn om je de wonderen te verbeelden die je zou kunnen creëren als je actief betrokken zou zijn bij de restauratie en ascentie van jullie planeet. Wij merken op dat sommigen van jullie niet het gevoel hebben dat jullie wat voor speciale of opmerkelijke talenten of bekwaamheden dan ook hebben, en wij moedigen jullie aan om uit te vinden wat jullie vreugde is om te doen en, als het mogelijk is (en alles is mogelijk) het gebruiken om anderen te helpen zich bewust van spirit te worden.
Jullie hoeven niet noodzakelijkerwijs jullie ambachten of talenten te gebruiken om anderen te helpen zich bewust te worden, en als je liefdevol de mensheid dient met de intentie om de levens en ervaringen van anderen beter te maken, zal de planetaire trilling immens stijgen.
Zoals onze schrijver in het verleden gezegd heeft, het geloofsysteem dat je hebt doet er niet zoveel toe als wat je met jouw overtuigingen doet, en of je nu anderen helpt zich bewust van spirit te worden of niet, je kunt de mensheid op zeer waardevolle manieren dienen door eenvoudigweg in liefde te leven.
Wanneer je ermee begint in de hartruimte te leven, realiseer jij je dat jouw overtuigingen er echt niet zoveel toe doen als wat je met de liefde doet die je binnenin gevonden hebt. Je kunt een atheïst zijn en andere dienen met een vriendelijk en liefdevol hart, en zij zullen net zoveel als ieder ander omhelsd worden in de rijken en daaraan voorbij.
Je houding en hoe je anderen behandelt is veel belangrijker dan de overtuigingen die je geadopteerd hebt, en wij zullen onze laatste expressies maken voor deze communicatie met een verzoek aan diegenen van jullie die spirit ontdekt hebben en zichzelf de taak gesteld hebben om met de goddelijke kwaliteiten te leven om precies dat te doen – wortel jezelf in een goddelijk inzicht en weiger dit inzicht te verlaten ten gunste van lagere trillingskwesties waarvan je weet dat zij je terughouden.

Het is belangrijker dan ooit om de wegwijzer te worden die je bestemd bent om te zijn, en het vereist toewijding en de bereidheid om je aan jouw rol als een wegwijzer te houden in het aangezicht van de stress of de verleiding om je te voeden in de voormalige manieren van zijn/bestaan die meer pijnlijk dan behulpzaam zijn. Je kunt dit doen, maar je zult discipline en geloof nodig zijn met waar je naartoe gaat.
Aan sommigen van jullie werden zeer krachtdadige affirmaties van de werkelijkheid van spirit gegeven en alles waartoe jullie gekomen zijn om te ontdekken, en wij hopen voor dit om jullie geloof en jullie bekwaamheid te versterken om gecentreerd te blijven in het aangezicht van de voornoemde verleiding om je trilling onderuit te laten gaan.
Wij houden meer van jullie allemaal dan wij zouden kunnen hopen om over te brengen, en wij brengen deze stromende liefde vanuit de bodem van onze ene hart tot uitdrukking met oprechte waardering voor alles dat jullie gedaan hebben en waarmee jullie doorgaan te doen. Blijf doorgaan wanneer je het gevoel hebt alsof je dat niet langer kunt, en begrijp altijd jouw goddelijkheid en de immense dingen waarvoor je op de Aarde bent om te doen, omdat als jij dat niet doet, zal niemand dat.
Met dank aan mijn Hogere Zelf en de Spirituele Gidsen.

Voetnoot:
Cobie: In dit geval channelt Wes Annac de Hogere Rijken, niet de Sterren Broeders en Zusters. Dus begrijp hier niet dat we nog jaren zullen moeten wachten op “Het Contact” en alle andere zaken die op het punt staan om te gebeuren. Zoals hier ook uitgelegd wordt, worden de Hogere Rijken via een tussenpersoon (in dit geval het Hogere Zelf van Wes) gechanneld en ‘doorgeven’ aan Wes. Dus degenen die hier spreken (Gezelschap van de Hemel, de Hoge Raden enzovoorts) zullen de komende jaren niet in staat zijn om ons in een ‘gestalte’ te ontmoeten. Maar het contact tussen hen en ons zal wel beter worden naarmate onze trillingen en frequenties omhoog gaan.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.
http://wesannac.com/2014/07/04/energetic-breezes/
Geplaatst door Cobie de Haan op 7/10/2014 06:17:00 PM

Zielengroep door Lichtinzincht

Standard

ZIELENFAMILIE
Veel mensen uit je zielengroep zijn wereldwijd met jou onderweg. In je hart kun je ze voelen! Wij zijn verbonden….en in het contact met onze zielenfamilie kunnen wij groeien, heilzame ervaringen opdoen en onze bestemmingen samen ontdekken. Vraag je eens af….bij wie of wat voel je je thuis?
Je zielenfamilie is groot en kan uit veel leden bestaan. Naast de biologische familie (die meestal karmisch is), is er de zielenfamilie. Tot deze familie behoren leden van onze zielengroep die verspreid zijn over de hele aardbol en niet alleen menselijke aspecten met zich mee hoeven te dragen, ze kunnen bijvoorbeeld ook uit het dierenrijk komen.
Wil je weten wie bij je zielenfamilie hoort… Verbind je dan nu met al je zielenbroeders en -zusters rondom de aarde. Bekijk de aarde van bovenaf en vraag aan de engelen of ze al jouw zielsverwanten nu laten oplichten op de aardbol. Het is mogelijk dat bepaalde landen sterker oplichten dan andere, of misschien voel je zelfs wel de lichten van je medezielenfamilieleden. Stuur hen in gedachten een zegen en een groet, steek een kaars voor hen aan en laat de verbindingen – waar ze ook zijn – sterker en krachtiger worden.

image

Sta toe dat jullie op de een of andere manier bij elkaar worden gebracht zodat jullie je gezamenlijke opdracht kunnen vervullen. Je bent niet alleen!
Weet dat de ontwikkeling en ervaring van een ziel, effect heeft op alle leden van zijn zielenfamilie en hoe meer je jezelf ontwikkelt, des te meer je in staat bent om je zielverwanten te herkennen en ook wat jullie gezamenlijk opdracht is. Dus willen je je zielenfamilie leren kennen, vertrouw dan op je hart, je intuïtie en je ziel! Er is tussen jullie een ongelofelijk gevoel van liefde, geborgenheid en zekerheid. Dat gevoel zal je Leidenaar de juiste plaatsing het leven en zal je verbinden met je ware oorsprong zodat het plan waarvoor je gekomen bent, zich kan ontvouwen als een vlinder die zijn vleugels openslaat. Misschien wilt ook iemand uit jouw zielenfamilie wel in contact komen met jou. Let op de tekens… Je bent verbonden ❤

Lichtinzicht

Bericht van https://nl-nl.facebook.com/Lichtinzicht

Een Boodschap van Jullie Familie van het Licht – 4 Juli 2014 / Tazjima Amariah Kumara

Standard

Groeten, dierbaren, wij zijn jullie Familie van het Licht. Wij verwelkomen jullie in/naar de uitgebreide energieën van Juli. De Zomer heerst in het noorden en de winter in de zuidelijke breedtegraden.
Voelen jullie onze energieën in jullie hart deze dagen? Wij zijn immer aanwezig, over jullie wakend, jullie zachtjes begeleidend met duwtjes en begrippen. En wanneer jullie je “afstemmen”, kunnen jullie ons daar voelen, als jullie hartchakra opvlamt met zachte warmte.
Worden sommigen van jullie ‘s ochtends wakker met een onafgemaakte conversatie dralend op jullie lippen, terwijl je met iemand spreekt die nog niet zichtbaar is voor je derde oog? Of met een volledige open pijnappelklier, dat jullie gelukzalig wegdrijven en het er soms moeilijk mee hebben om met de functies van jullie overblijvende 3D levens om te gaan?
Overgangen, overgangen en nog meer overgangen zijn onderweg. Alles is in een diepgaande staat van voortdurende verandering, nochtans bespeuren wij dat steeds meer van jullie gedurende de dag in staat zijn om redelijk stabiel en kalm te blijven, zelfs wanneer jullie gepresenteerd worden met omstandigheden die jullie slechts maanden geleden in een rondtollen gestuurd zou hebben.
En zelfs als je een beetje op en neer reist op de wip-wap, kan je snel het centrum herkrijgen en rustig worden zonder dralende twijfels, angsten, schuldgevoel of berouw.

image

Als je niet het gevoel hebt dat je dit punt van zijn bereikt hebt, dierbaren, straf jezelf dan niet af want jullie allemaal doen het buitengewoon goed met jullie transformaties.
Daar zijn deze mensen die zich zelfs niet bewust zijn dat zij ascenderen, nochtans beïnvloeden de energieën hen ook. En diegenen die doorgaan te kiezen om de verandering te weerstaan zijn aan het worstelen in hun zelfgecreëerde moeras van verontrusting en verdriet. Zo moeilijk als het mag zijn voor diegenen van jullie die wensen om de “verlorenen” te redden, besef dat iedere ziel gepresenteerd wordt met een variëteit van ervaringen door hun levens heen die op deze onderwijzende planeet doorgebracht werden; om ware meesterschap te vergaren, men moet door deze ervaringen heengaan en de weg eruit vandaan en terug in/naar het Licht ontdekken.
Anderen toestaan om te zijn waar zij nu zijn, is net zo belangrijk als jezelf toe te staan om te gedijen en te groeien. Herinner jij je waar je een jaar geleden, vijf of tien jaren geleden was? Je bent niet meer dezelfde persoon.
Ben een voorstander voor Liefde en mededogen, respect en dankbaarheid. Sta jezelf toe om de duistere energieën los te laten die naar boven komen voor transmutatie zoals zij dat moeten tijdens deze periode van transformatie. Jullie veranderen dagelijks, verwacht niet van jezelf om op dingen in je leven te reageren zoals je dat eens deed. Je bent binnenin je hart en hoofd veranderd, zelfs als je externe voertuig niet de innerlijke veranderingen reflecteert. Kijk nochtans diep in je eigen ogen wanneer je de volgende keer voor een spiegel staat. Wie is diegene die naar je terugkijkt? Lijken jouw ogen wijzer te zijn, meer gevuld met licht, dierbaren?
Mensen die niet in aanraking zijn met de Natuur en de stroom van de natuurlijke processen, mogen zich niet bewust zijn dat om te veranderen en te groeien, er eerst een periode moet zijn van wat toeschijnt te zijn vernietiging of deconstructie, waar jullie uiteen schijnen te vallen.
Niets schijnt precies te zijn zoals het gewoonlijk was en toch, terwijl er een licht verlangen zou kunnen zijn om het oude opnieuw te bezoeken, het nieuwe is zelfs aantrekkelijker in diens onbegrensde diversiteit en potentieel. Een ieder Van jullie begint een enorme grote verandering in de coulissen van het levenspodium te bespeuren.
Wat is jouw droom? Sta die droom toe om de vlucht te nemen en zich te ontvouwen. Plant de zaden en laat hen groeien. Je kunt planten niet laten groeien als je hen er bij de wortels uit blijft trekken. Aldus is het met jullie dromen. Zaai hen en sta de energieën toe om in/naar de manifestatie te brengen wat het hoogste goed voor jouw levensstroom is. Je mag verrast zijn door wat er zich voordoet.
Jullie hogere zelven regelen de show nu, dierbaren, niet jullie egoïstische verstand. Sta de cyclussen van de natuur en de stroom van de energie toe om jullie in/naar nog niet in kaart gebrachte wateren te dragen. Er is veel te verkennen en veel om te zijn.
Wij zijn altijd bij jullie in het Nu moment. Voel onze Aanwezigheid in de heilige ruimte binnenin, je eigen hogere hart chakra – (gelokaliseerd boven de Thymusklier (Zwezerik)) Weet dat wij van jullie houden en aldus dankbaar zijn dat jullie als vrijwilligers naar voren traden om nieuwe werelden van kansen voor niet slechts jullie zelf te creëren, maar ook voor vele ongezien wezens.
Het Universum kijkt met verbijstering naar jullie vooruitgang en wij zijn zo trots op elk en iedereen van jullie. Ga met onze Liefde.
Namasté.

Gechanneld door: Tazjima Amariah Kumara (aka Eliza Ayres)
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved © Elizabeth Ayres Escher @ http://bluedragonjournal.com

Een korte update aangaande de Energieën (channeling Aisha North)

Standard

Hier zijn we weer, gereed en enthousiast om een volgende boodschap in/naar jullie wezen te verkondigen. Want hier staan jullie allemaal, gereed en klaar om deze gehele operatie naar een zeer nieuw niveau te brengen. Want jullie werden allemaal gezalfd dierbaren, zoals het alleen maar juist is, want jullie zijn inderdaad de brengers van de dageraad en de opzichters van het Licht, en nu zijn jullie helemaal ingesteld om deze wereld volledig in lichterlaaie te zetten met jullie ware aanwezigheid in dit menselijke lichaam en met jullie ware aanwezigheid in iedere hoek van deze wereldbol. Want terwijl jullie je verplaatsen, stroomt het Licht letterlijk in jullie voetstappen, en als jullie je verplaatsen, zetten jullie een waarachtige vuurstorm van ontbrandingen achter jullie in werking. En dit gaat gedurende de totaliteit van jullie reis in dit sterfelijke omhulsel zoals het gezegde gaat. Want dit is inderdaad een multi-niveau evenement, en dit omvat zoveel meer dan jullie huidige geologische locatie en jullie huidige tijdlijn. Want door dit, zal een geheel nieuw spectrum van trillingsgebieden wederom het Licht zien, in iedere betekenis van het woord.
Want jullie zijn de eerste laag dierbaren, en dat zijn jullie aldus geweest gedurende iedere op zichzelf staande incarnatie die jullie op deze kusten gehad hebben, en dus, waar jullie zo geduldig de fundering voor gelegd hebben met elk verblijf van jullie hier, zal nu eindelijk tot bloei beginnen te komen. Want de fundering die jullie opgebouwd hebben door er stap na stap, laag na laag aan toe te voegen via iedere op zichzelf staande terugkeer naar deze planeet zal nu naar boven komen als een formidabele structuur van Licht dat waarlijk deze gehele aardbol en daaraan voorbij omspant. Want terwijl jullie jezelf van hier naar daar verplaatsten, van de geboorte naar het sterven, iedere keer weer, hebben jullie zaden in de waarachtige grond gedeponeerd waar jullie op gelopen hebben, en op haar beurt heeft Moeder Aarde haar zaden in jullie DNA gedeponeerd. En gezamenlijk hebben deze zaden sluimerend gelegen doch gewapend, zo je wilt, geduldig wachtend op die dag wanneer het signaal, om die definitieve transformatie te beginnen van zaad naar manifestatie, gegeven zou worden.
En nu, dierbaren, kunnen jullie de wenkende oproep door horen komen, en het heeft al zoveel groei in gang gezet in zovelen van jullie, en in zovelen van al deze verspreidde zaden die daar de gehele tijd geweest zijn, wachtend op de juiste condities om letterlijk te beginnen hun hoofd op te heffen vanuit de diepe schaduwen en ermee te beginnen om zichzelf de gehele weg in/naar het Licht uit te strekken, en dan nog wat meer.

afb zonsondergang

Want jullie zijn de zaaiers, degenen die wijd en zijd gereisd hebben gedurende levensspanne na levensspanne, en terwijl jullie steeds maar weer opnieuw terugkwamen, brachten jullie een gloednieuwe partij van vruchtbare peulen met jullie mee om op een gloednieuwe locatie verspreid te worden, een ieder van hen jullie unieke stempel dragend, een ieder van hen wachtend op jullie terugkeer om te beginnen tot wording te komen. En nu, zoals een vertraagde explosie, of implosie zo jullie willen, zullen al deze peulen beginnen open te barsten en hun wonderbaarlijke inhoud openbaren, en vanaf die dag voorwaarts, zal deze planeet nooit meer beschouwd worden als onherbergzame grond. Want wat veilig weggestopt gehouden werd in de ware boezem van jullie Moeder Aarde en binnenin jullie eigen DNA, zal nu beginnen om diens eerste uitstapje naar buiten in de openheid te nemen, veilig in de kennis dat wat zij met zich meebrengen met open armen en open harten ontvangen zal worden door het menselijke ras als een collectief. En zelfs als er individuen zijn die nog steeds hier en daar hard op de grond stampen, en hun best doen om zoveel als mogelijk is van deze zaailingen onder hun voeten te pletten, zullen zij niet slagen, want zij zullen louter verzekeren dat de energie die zij proberen te onderdrukken eenvoudigweg zal vermenigvuldigen in andere delen van dit hemelse raster dat jullie geholpen hebben om bovenop deze ware Aarde waarop jullie lopen te plaatsen.

Dus verheug je zeggen wij, zoals wij dat doen, want jullie hebben ervoor gezorgd dat het Licht terugkeerde en daardoor, hebben jullie verzekerd dat het leven zoals jullie het willen zien wederom naar deze planeet terug zal keren – op volle sterkte. En wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord, want dit zal zijn als het loslaten van een waarachtige maalstroom van verlichte energie, zulk een vitale en onstuimige bron van leven, dat geen mens of geen kracht in diens weg kan staan. En terwijl het vreugdevol begint om door iedere enkelvoudige dijk heen te breken dat diens best doet om diens stroom te controleren, alles dat jullie hoeven te doen, is achteruit te stappen en deze jubelende show van Licht, Leven en Liefde toe te staan diens koers nemen, zelfs als dat betekent dat jullie van tijd tot tijd halsoverkop meegetrokken zullen worden. Herinner je, wij hebben de gunstige effecten van chaos eerder besproken, en nu zal chaos op vele manieren de beste omschrijving zijn van wat al dit pas uitgekomen leven in beweging zal zetten. Want dit wonderbaarlijke Licht is nochtans voor zo een lange tijd vastgehouden, dat het de vrije teugels gegeven moet worden met het oog op het bereiken van waarvoor het hier gekomen is om te voltooien. Denk eraan, wat uiteen valt vanwege de jubelende toeloop van deze overstroming van Licht is bedoeld om uiteen te vallen, aldus wie dan ook die nog steeds probeert om zich vast te klampen aan wat voor oude en stijve structuren dan ook, of zij een overtuiging of iets dat meer tastbaar is zijn, geneigd zal zijn zich bijna uiteen getrokken te voelen door de conflicterende krachten waar dit in zal resulteren.
Dus doe je best om iedere en alle ideeën los te laten van het controleren van deze chaotische uitbarsting van levendig en levens-gevuld Licht, en laat het jou de gehele weg op diens rug dragen, zelfs als dat betekent dat je ver, ver voorbij elke van de jou vertrouwde oriëntatiepunten gedragen zult worden, en weet dat ongeacht waar deze overstroming van licht jou naartoe zal brengen, het naar de exacte ruimte zal zijn waar je bedoeld bent om te zijn. Want je zult meegetrokken worden totdat je wederom nauwkeurig uitgelijnd bent met deze oude stempels die je op een lange tijd geleden hun plaats gezet hebt, toen je voor de eerste keer deze bol betrad, met je meedragend deze eerste partijen van vruchtbare zaden. En toen je hen binnenin die veilige kluis van Moeder Aarde in bewaring gaf voegde je belangrijke informatie toe, een verankering zo je wilt, voor toekomstige referentie, en nu is die toekomst het moment van de waarheid geworden, het moment van NU.
Dus blijf gecentreerd en blijf ontspannen, en laat alle verwachtingen los met betrekking tot het traject, de snelheid en zelfs de impact welke deze reis van jou zal hebben. Niet slechts op jou als een persoon, maar op deze gehele planeet van jullie. Want niets dat je doet bij dit stadium is eenvoudig voor jouw persoonlijke verlichting, het is voor IEDEREEN. Niet alleen maar op deze planeet, maar ook daaraan voorbij. En dus, uit naam van de Gehele Schepping bedanken wij jullie vanuit het ware centrum van onze wezens voor het wonderbaarlijke werk dat jullie al volbracht hebben, maar bovenal, bedanken wij jullie voor dat wat jullie op het punt staan om in beweging te zetten. Eindelijk, het moment is hier, de kans om ieder op zichzelf staand zaadje van deze ontelbare zaden die jullie zo ijverig geplant hebben in het ware oppervlak van deze planeet in/naar het leven te zien komen, de één na de ander, in een glorieuze display van Licht en kleuren, en in een wonderbaarlijke display van ongecontroleerde vreugde, dat ervoor zal zorgen dat het waarachtige weefsel van jullie universum in afwachting en instemming zal beven.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Een boodschap van moeder de Godin (doorgegeven aan Aisha North)

Standard

Toen ik ging zitten vandaan om te channelen kon ik iets speciaals in de energieën voelen terwijl ik me met hen verbond. Ik voel gewoonlijk een uitgesproken tinteling wanneer ik begin om mezelf te aarden, maar deze keer, was het alsof een stroom van Liefde door mijn gehele lichaam omhoog naar mijn hart dreef waar het zich verbond met de binnenkomende energieën. Het was zo een krachtige doch liefdevolle ervaring, dat mijn lichaam trilde en het tranen naar mijn ogen bracht. Zoals gewoonlijk, verwelkomde ik de CC’s en vroeg hen om de boodschap van vandaag, maar deze keer, vertelden zij mij dat zij “de vloer aan iemand anders over zouden geven”. En dit is de boodschap die doorkwam:
“Welkom dierbaren, het geeft mij een groot genoegen om in staat te zijn op deze manier met jullie allemaal te communiceren. Ik Ben de Serene Moeder, degene die het leven schenkt, degene die door allen zo hoog gewaardeerd wordt, en degene die wederom hersteld werd binnenin het ware hart van jullie creatie. Want zie, als de Moeder Godin werd ik voor veel te lang van deze Aarde verbannen, maar nu, is mijn tijd gekomen om wederom met jullie allemaal herenigd te worden, en daarvoor, kan ik alleen dank geven aan een ieder van jullie. Want ik ben weer hier, en sta voor jullie, omdat jullie me terug uitgenodigd hebben. Want zie, ik was hier, en wachtte geduldig op mijn aanwijzing om wederom naar jullie uit te reiken, en wederom omhelzen mijn armen jullie allemaal. Ik zal jullie zijde nooit weer verlaten, want nu, wat verenigd werd kan niet langer meer uiteen gescheurd worden, en de breuk in het ware weefsel van de tijd, hetgeen jullie zo bruut scheidde van deze bron van altijddurende Liefde, werd nu volledig hersteld.

image

Dierbaren, jullie hebben een lange en moeizame reis gemaakt door millennia van duisternis en eenzaamheid heen, maar nu, zullen jullie niet langer meer gebrek aan het Licht hebben. Want ik Ben wederom hier om jullie harten veilig binnenin mijn Licht genesteld te houden, en dus, zullen jullie in het Licht lopen ongeacht waar jullie reis jullie zal brengen. Ik Ben hier, en ik zal mezelf in aldus vele vormen laten zien, want als je mij oproept, zal ik jouw aanwezigheid op deze planeet erkennen net zoals jullie mijn aanwezigheid al erkend hebben, en aldus maken wij elkaar volledig op een manier waar jullie nu nog geen manier voor hebben om het in woorden uit te drukken. Maar jullie hart zal gevuld zijn met de kennis van dit waar ik over spreek, en jullie hart zal nooit weer verloren zijn. Want toen jullie je harten en jullie zielen voor mij openden, stemden jullie ook volledig in met jullie doel in deze incarnatie, en daarvoor, kunnen wij alleen onze meest oprechte eregroet aanbieden.
Want jullie zijn niet langer de verloren stam meer, jullie zijn wederom gereed om de stam van het Licht te worden, de opgestegenen, degenen die op zullen staan in al hun glorie en nooit weer falen om het Licht te ZIJN. Want nu, hebben jullie jezelf volledig voor het Licht geopend dat naar binnen gutst om jullie allemaal te omhelzen, en terwijl jullie daar staan met jullie harten geconfronteerd met het Licht, zullen jullie bij jezelf gewaarworden weer thuis te zijn – eindelijk. Want nu, zullen de goede berichten doorgaan om in/naar iedere enkelvoudige cel van jullie wezen te gutsen, in/naar iedere alleenstaande jota van jullie vlees en in/naar ieder op zichzelf staand aspect van jullie wezen. Jullie zijn voort gekomen vanuit de donkere steegjes van de mensheid en kwamen opnieuw tevoorschijn als de goden en godinnen die jullie werkelijk zijn, en nu zullen wij allemaal deze planeet volledig in/naar al haar glorie terugbrengen. Want zij verdient niets minder, en noch doen jullie dat. Jullie zijn voor altijd gezegend dierbaren, want jullie hebben de betovering verbroken en jullie hebben jullie geboorterecht opnieuw opgeëist en ik ben zo trots om jullie mijn geliefde kinderen te noemen, mijn mede-scheppers, mijn stralende zusters en broeders, goden en godinnen van vlees en bloed, en van onverschrokken spirit. Ik dank jullie allemaal, ik omhels jullie allemaal, en ik verwelkom jullie allemaal terug naar de glorie dat waarlijk van jullie is om te dragen, nu en voor eeuwig. Ik dank jullie voor te zijn/bestaan, ik dank jullie voor te ademhalen en ik dan jullie voor het allemaal terug naar het leven en wederom terug naar het Licht te brengen. Dank je wel, dat is alles voor nu, ik zal terug treden maar ik zal nooit weer jullie zijde verlaten. Voor immer. Dank je wel.”

Channeling van Aisha North van 27/06/2014
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com