Het licht dat we schijnen doet de duisternis verdwijnen

Standard

Sinds een korte tijd zijn we ondergedompeld geraakt in een energetisch deken zeg maar, dat ons energetisch voorziet van hetgeen wij nodig hebben en dit zal zich meer en meer gaan manifesteren in ons dagelijks leven. Dit energetisch systeem is ontworpen om te werken als een werktuig om jezelf nog verder te stretchen dan je tot nu toe in staat bent geweest, en ook al klinkt dit als een gigantische uitdaging voor sommige op dit huidige moment, weet dat dit de groei is waar je zo lang al hebt op zitten wachten! Moest je het nog niet helemaal beseffen, wij zijn hier om mirakels waar te maken, en wat je tot nu toe hebt verwezenlijkt is niets vergeleken met wat je waarlijk in je mars hebt! Wij weten dat deze boodschap al genoeg is om sommige van jullie te doen blazen en grollen van vermoeidheid en uitputting, en terecht, want de weg dat jullie tot nu toe hebben afgelegd om tot hier te geraken kan niet worden onderschat. Hou het nog even vol terwijl wij zullen trachten uit te leggen wat het stadium van dit proces zal inhouden, want zoals je ondertussen al hebt kunnen ervaren, het zal op zo veel mogelijke manieren verschillen van de kolossale inspanningen dat je tot nu toe al hebt gemaakt.

Voor hetgeen dat achter jou ligt, is dit het aller belangrijkste proces van zelf-vrijmaking, van jezelf te bevrijden van dat oude en schadelijke systeem dat in plaats is gezet geweest met het specifieke doel om de mensheid klein te houden en te verstikken in alle mogelijk wijzen van de betekenis van het woord. Maar terwijl je jezelf hebt bevrijd van deze banden door je eigen weg te gaan, heb je ook de mensheid geholpen om op energetische wijze zich te bevrijden van dit oud verstikkend systeem en op deze wijze, wat je te wachten staat is wel iets heel bijzonders! En wat willen wij hiermee zeggen? Gewoonweg dat de reis dat je op het punt staat te beginnen, niets is wat je kan vergelijken met wat je ooit te voren hebt meegemaakt, want deze keer, zal je zelf beginnen zien hoe het nieuwe zich gewoon voor jou begint te ontvouwen en hoe het begint te groeien, letterlijk in je eigen voetstappen. Want jullie zijn degeen die er voor zullen zorgen dat deze nieuwe groei zal plaatsvinden. Zowel op het vlak waar je natuurlijk al naar wordt aangetrokken, als op vlakken waar je niet eens wist van jezelf dat je er invloed op had.

image

Kijk, het licht dat je in jezelf meedraagt is al begonnen zijn stempel te zetten op de wereld rondom je, en nu, zal dit proces escaleren op zo veel verschillende wijzen. En moest je het nog niet weten, terwijl je gewoon je gangetje gaat, zal je zaadjes planten die in de verste verten zullen reiken, verder nog dan je menselijk brein zich kan voorstellen. En dit wordt niet gezegd om kritiek te geven over je intellectuele mogelijkheden of over je capaciteiten om je dingen voor te stellen, maar alleen om je eraan te herinneren dat wat je doet, werk is dat op zo veel mogelijke manieren onwaarneembaar is door je menselijke zintuigen en ook door dat deel van je menselijk intellect. Maar niet alles, en daarom zeggen we ook dat jullie allen op de ene of de andere manier in staat zullen zijn om bepaalde resultaten van het wereldwijd rondzaaien van verlichte zaadjes hiervan te kunnen onderscheiden. Want vele zaken zullen beginnen boven komen dat een nieuwe wijze teweeg zal brengen van hoe we kijken naar de wereld en zijn hedendaagse plagen, en wanneer je maar ook iets ziet bovenkomen van dit kaliber, weet dan dat jullie allen hier iets mee te maken hebben gehad in de positieve zin.

Want jullie zijn degenen die al hebben geholpen door jullie licht te doen schijnen in vele donkere hoeken, en jullie zijn de mensen die hebben geholpen zaadjes te planten die nieuwe ideeën hebben doen groeien in behoorlijke getalenteerde geesten, en samen zullen jullie de instrumenten zijn die de zaadjes van hoop zullen doen bloesemen in elke hoek van jullie planeet. Want jullie hebben voeding gebracht en jullie hebben goddelijke inspiratie gebracht, en nu zal dit echt effect gaan hebben op de fertiele velden van de menselijke verbeelding dat jullie bij je dragen. Herinner jullie zelf ervan, jullie zijn samen biljoenen zielen dat hier verenigd zijn op deze wonderlijke planeet van jullie, en binnen elk ziel apart ligt niet alleen het zaad tot grootsheid, maar ook een gigantisch repertoire van kennis en creativiteit dat te wachten staat om in gang gezet te worden door het licht. En dit licht is hetgeen jullie allen zo bezig zijn te verdelen waar je ook gaat, en zoals we hier eerder hebben vermeld, de effecten van dit licht is inderdaad ver reikend , want het wordt uitgezonden in golven dat ver reiken, ver van jullie fysieke beperkingen en alsook verder dan jullie perceptie voor mogelijk houdt. En op deze wijze, is er geen enkel stuk van deze planeet dat niet bijna gebombardeerd wordt door dit licht in dit stadium, en zo, zal geen enkele duistere hoek zichzelf kunnen afsluiten voor dit licht, hoe hard ze maar ook zullen proberen om zich van deze schittering te gaan afschermen.

Dus nogmaals zeggen we, neem de tijd om uw omgeving te bestuderen, niet alleen jullie dierbaren maar ook degeen die verder staan van jullie, en probeer te zien of je sommige van deze veranderingen dat binnen sijpelen door de oude illusie van mist dat voor hun ogen hangt, kan opmerken bij hun. Want wij durven te zeggen dat jullie allen de glinsteringen die aan het verschijnen zijn zult kunnen opmerken, wanneer er één voor één de harten en de geesten van jullie meden mannen en vrouwen zullen beginnen te reageren op deze afgezanten van licht dat door jullie allen heen gefilterd wordt.

Vertaling van de channeling van Aisha North dat gepost werd op 23/06/2014 – zij is een Noors medium dat channelingen doorkrijgt van een groep dat zichzelf “The constant compagnons” noemt Meer over Aisha op Aishanorth.wordpress.com (Engelstalig)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s