Monthly Archives: June 2014

Het licht dat we schijnen doet de duisternis verdwijnen

Standard

Sinds een korte tijd zijn we ondergedompeld geraakt in een energetisch deken zeg maar, dat ons energetisch voorziet van hetgeen wij nodig hebben en dit zal zich meer en meer gaan manifesteren in ons dagelijks leven. Dit energetisch systeem is ontworpen om te werken als een werktuig om jezelf nog verder te stretchen dan je tot nu toe in staat bent geweest, en ook al klinkt dit als een gigantische uitdaging voor sommige op dit huidige moment, weet dat dit de groei is waar je zo lang al hebt op zitten wachten! Moest je het nog niet helemaal beseffen, wij zijn hier om mirakels waar te maken, en wat je tot nu toe hebt verwezenlijkt is niets vergeleken met wat je waarlijk in je mars hebt! Wij weten dat deze boodschap al genoeg is om sommige van jullie te doen blazen en grollen van vermoeidheid en uitputting, en terecht, want de weg dat jullie tot nu toe hebben afgelegd om tot hier te geraken kan niet worden onderschat. Hou het nog even vol terwijl wij zullen trachten uit te leggen wat het stadium van dit proces zal inhouden, want zoals je ondertussen al hebt kunnen ervaren, het zal op zo veel mogelijke manieren verschillen van de kolossale inspanningen dat je tot nu toe al hebt gemaakt.

Voor hetgeen dat achter jou ligt, is dit het aller belangrijkste proces van zelf-vrijmaking, van jezelf te bevrijden van dat oude en schadelijke systeem dat in plaats is gezet geweest met het specifieke doel om de mensheid klein te houden en te verstikken in alle mogelijk wijzen van de betekenis van het woord. Maar terwijl je jezelf hebt bevrijd van deze banden door je eigen weg te gaan, heb je ook de mensheid geholpen om op energetische wijze zich te bevrijden van dit oud verstikkend systeem en op deze wijze, wat je te wachten staat is wel iets heel bijzonders! En wat willen wij hiermee zeggen? Gewoonweg dat de reis dat je op het punt staat te beginnen, niets is wat je kan vergelijken met wat je ooit te voren hebt meegemaakt, want deze keer, zal je zelf beginnen zien hoe het nieuwe zich gewoon voor jou begint te ontvouwen en hoe het begint te groeien, letterlijk in je eigen voetstappen. Want jullie zijn degeen die er voor zullen zorgen dat deze nieuwe groei zal plaatsvinden. Zowel op het vlak waar je natuurlijk al naar wordt aangetrokken, als op vlakken waar je niet eens wist van jezelf dat je er invloed op had.

image

Kijk, het licht dat je in jezelf meedraagt is al begonnen zijn stempel te zetten op de wereld rondom je, en nu, zal dit proces escaleren op zo veel verschillende wijzen. En moest je het nog niet weten, terwijl je gewoon je gangetje gaat, zal je zaadjes planten die in de verste verten zullen reiken, verder nog dan je menselijk brein zich kan voorstellen. En dit wordt niet gezegd om kritiek te geven over je intellectuele mogelijkheden of over je capaciteiten om je dingen voor te stellen, maar alleen om je eraan te herinneren dat wat je doet, werk is dat op zo veel mogelijke manieren onwaarneembaar is door je menselijke zintuigen en ook door dat deel van je menselijk intellect. Maar niet alles, en daarom zeggen we ook dat jullie allen op de ene of de andere manier in staat zullen zijn om bepaalde resultaten van het wereldwijd rondzaaien van verlichte zaadjes hiervan te kunnen onderscheiden. Want vele zaken zullen beginnen boven komen dat een nieuwe wijze teweeg zal brengen van hoe we kijken naar de wereld en zijn hedendaagse plagen, en wanneer je maar ook iets ziet bovenkomen van dit kaliber, weet dan dat jullie allen hier iets mee te maken hebben gehad in de positieve zin.

Want jullie zijn degenen die al hebben geholpen door jullie licht te doen schijnen in vele donkere hoeken, en jullie zijn de mensen die hebben geholpen zaadjes te planten die nieuwe ideeën hebben doen groeien in behoorlijke getalenteerde geesten, en samen zullen jullie de instrumenten zijn die de zaadjes van hoop zullen doen bloesemen in elke hoek van jullie planeet. Want jullie hebben voeding gebracht en jullie hebben goddelijke inspiratie gebracht, en nu zal dit echt effect gaan hebben op de fertiele velden van de menselijke verbeelding dat jullie bij je dragen. Herinner jullie zelf ervan, jullie zijn samen biljoenen zielen dat hier verenigd zijn op deze wonderlijke planeet van jullie, en binnen elk ziel apart ligt niet alleen het zaad tot grootsheid, maar ook een gigantisch repertoire van kennis en creativiteit dat te wachten staat om in gang gezet te worden door het licht. En dit licht is hetgeen jullie allen zo bezig zijn te verdelen waar je ook gaat, en zoals we hier eerder hebben vermeld, de effecten van dit licht is inderdaad ver reikend , want het wordt uitgezonden in golven dat ver reiken, ver van jullie fysieke beperkingen en alsook verder dan jullie perceptie voor mogelijk houdt. En op deze wijze, is er geen enkel stuk van deze planeet dat niet bijna gebombardeerd wordt door dit licht in dit stadium, en zo, zal geen enkele duistere hoek zichzelf kunnen afsluiten voor dit licht, hoe hard ze maar ook zullen proberen om zich van deze schittering te gaan afschermen.

Dus nogmaals zeggen we, neem de tijd om uw omgeving te bestuderen, niet alleen jullie dierbaren maar ook degeen die verder staan van jullie, en probeer te zien of je sommige van deze veranderingen dat binnen sijpelen door de oude illusie van mist dat voor hun ogen hangt, kan opmerken bij hun. Want wij durven te zeggen dat jullie allen de glinsteringen die aan het verschijnen zijn zult kunnen opmerken, wanneer er één voor één de harten en de geesten van jullie meden mannen en vrouwen zullen beginnen te reageren op deze afgezanten van licht dat door jullie allen heen gefilterd wordt.

Vertaling van de channeling van Aisha North dat gepost werd op 23/06/2014 – zij is een Noors medium dat channelingen doorkrijgt van een groep dat zichzelf “The constant compagnons” noemt Meer over Aisha op Aishanorth.wordpress.com (Engelstalig)

Advertisements

Wat zullen de planeten met ons doen de komende dagen?

Standard

We moeten terug in verbinding gaan!

Deze week zullen we het meest succes hebben als we ons verbinden met het verleden. Door Mercurius retrograde dat in Tweelingen komt te staan op 17 juni, gaan we oppikken daar waar we onafgewerkte zaken hebben op het vlak van communicatie en onafgewerkte ideeën. Op 19 juni gaan we onder invloed van de zon op deze Mercurius (oppositie), gaan je plannen eindelijk vlotten en er komt schot in de zaak. En natuurlijk door de komst van de zon op 21 juni, kan je letterlijk je zegeningen tellen vanaf dan!

17 Juni: Mercurius komt in het teken van Tweeling

Mercurius als communicatie planeet en op dit moment retrograde, zal je in staat stellen om de informatie te verkrijgen die je nodig hebt, feiten zullen kunnen dubbel gecheckt worden, en zal je in staat zijn om gesprekken waarvoor je ervoor niet voldoende tijd had af te werken. Terwijl je nog een aantal details zult moeten uitwerken, zal je in staat zijn de nodige vooruitgang te boeken. Hou juist in je achterhoofd dat sommige dingen zullen veranderen tegen de volgende maand, dus blijf wel flexibel en zet je niet zo vast dat je ergens niet meer onderuit kunt. In het algemeen is dit een tijd waarin het toch belangrijk is op te passen als het aankomt op wat je gaat zeggen tegen anderen; eigenlijk is het zelfs zo dat als je nog zou twijfelen, het best is dat je niets zegt! Maak er je werk van afleiding zo klein mogelijk te houden zodat je jezelf kan focussen op je belangrijkste ideeën en contacten.

19 juni: de Zon staat conjunct Mercurius
Je ontvangt dan belangrijke nodige informatie stukken doordat deze planeten in Tweeling komen te staan. Met dat je alle stukken kunt samenbrengen nu, zal alles nu op zijn plaats vallen. Het is wel zo dat je geduldig moet blijven — nu is wel niet het moment om in actie te schieten!Blijf je plannen verder ontwikkelen en rijk uit naar de mensen die jou hiermee kunnen helpen, en maak je geen zorgen over het oplopen van welk vertraging dan ook! Van het moment dat Mercurius op 1 juli terug direct loopt, zal je eindelijk vooruit kunnen met datgeen dat je nu allemaal aan informatie aan het winnen bent!

21 juni: de Zon gaat Kreeft binnen
De zonnewende komt aan wanneer de zon aan zijn transitie begint dat door het gevoelige waterteken Kreeft gaat — op een tijdstip dat je gedachten op natuurlijke wijze zullen gericht worden op je familie en je thuis. Dit is niet alleen een fantastische tijd om contact op te nemen met je dierbaren en een samenkomst te organiseren, maar ook om al je thuisprojecten dat je hebt liggen opsparen voor een regenachtige dag te gaan afwerken! Maar het aller belangrijkste is nog, dat je ervan profiteert van deze transitie om je hart te openen naar een nieuw avontuur waarin je emotioneel leven en mededogen een belangrijke rol kunnen spelen. Most of all, take advantage of this transit by opening your heart to a new journey in which your emotional life and compassion can play leading roles. De zon zal in Kreeft in transitie blijven tot 22 juli.

Dit is een bericht van Vivian Owen op Astrology.com dat ik heb vertaald

Interessant artikel over de 6 verschillende bewustzijnsveranderingen van nu

Standard

6 Shifts in Consciousness We Are Experiencing Right Now

Absolutely everything is a wave of energy and there are many new energies taking place on Earth. We’ve shifted consciousness, but we’re still using old reflections to create our reality.

Abundance in all aspects of life is now much easier to achieve in the new vibration and a confidence in our abilities will soon magnify to great levels in the coming years. There will be some obstacles and challenges ahead, but know that the following shifts in our being are happening right now as all humans are born into spiritual wealth without practice.

Vibrating frequencies build a virtual construct that makes you think you are in a physical world, but you are not. You are in a holographic universe which is an illusion so well designed, that only the highest beings of light can see it for what it is. This is your destiny, but now you will continue to play this game called Earth at a level never played before. You are still playing with three dimensional rules in a fifth dimensional world, but you’re quickly learning how to make the transition by shifting energy.

Think about all the areas of wellness, whether they be physical, mental, social, lifestyle, morals, the spiritual aspects of life (e.g. new age, Western religion, Eastern spirituality)…they are all enveloped and affected by energy. How you think, feel and act is all energetic.

Right or wrong, black and white, good and bad don’t really exist, but we still need the duality to continue the game in its current form. You will soon discover that everything is a shade of grey.

The most important thing you can do right now is little the what is whispering to your heart. It won’t shout to get your attention so you must listen very closely to the messages you are receiving.

1. THE REALIZATION OF THE ETERNAL NATURE OF YOUR BEING

You are immortal in a physical vessel which you decide is mortal. Your physical vessel does not need to die, but you have come to accept that it will, so it does. There is a balance of well-being that is certain for all of us. You all have a shared pain and part of the process of integration is the understanding of why it exists. Illness is not always a sign that there is something wrong. To acclimate to new energy, many of you have chosen to push through these physical barriers first. You have been conditioned that you must all naturally contract diseases and take drugs to fix them. This is not so.

You WILL know the eternal nature of your being and you will enjoy putting down your burdens and stop struggling to defend and guard against things you feel have gone wrong and must be made right. This is where most of your pain resides. You will learn to love knowing that you don’t have to fix your planet or anybody else and that everything is just as it should be. You will come to know that your governments are exactly where they should be as are all your diverse beliefs and desires. Things do not have to change for you to be who and what you came here to be. It is then and only then that all the “fixing” required by your egos will actually occur, but you will also know that in reality, nothing ever needed to be fixed. You will let go of any resistance and hold yourself in steady alignment. Will it not be a magnificent moment when humanity can just be without having to be something else? This is where you are headed because you are divine beings of light and you have become masters at this game you call Earth. You no longer need to allow fear and resistance to subject your life to pain. You are moving away from this and transitioning more to love.

2. SHIFT IN VITAL AND SPIRITUAL ENERGY

Vital energy makes up about 70% of total subtle energy and sustains the physical body, mind, intellect and ego. It is distributed through subtle channels which connect at special points of intensity most popularly known as chakras. This constructs the physical (voluntary and involuntary actions) and the subtle body (conscious/subconscious mind, intellect and ego). It is prevalent throughout the body and supplies energy to the cells, nerves, arteries, lymph etc. Some concepts relating to the subtle body are partially understood by scientists, but the level of understanding has always been rudimentary. That is now changing.

Spiritual or Kundalini energy lies dormant in a person until activated. These concepts cannot be measured with current technology. Those who have practiced meditation and spiritual principles at the qualitative and quantitative level have assisted in the continual grace of principles that leads these Kundalini forces on the right path. However, the shift in global frequencies and fifth dimensional concepts is allowing all of humanity to earn spiritual wealth simultaneously and without the efforts that were once necessary. In the past, people had to work hard to amass spiritual wealth. Now, it will be as if all humans are born into spiritual wealth without practice. You have received a magnificent upgrade that is allowing this energy to be activated by simply embracing the being that you are. It is leading to spiritual growth at an accelerated rate.

3. ENERGETIC HARMONY

Imagine creating a unified harmony through 800 trillion cells and vibrating them into health and well being. Humming itself produces overtones which can heal your mind, body and spirit. You will begin loving your voice and humming or singing from day to day to assist in accelerating your spiritual growth. It will come natural to you. You will begin feeling mystic silent overtones vibrating through your cells and body. This will also awaken your deepest desires to be unified with overtones of love and help breakdown stiffness and pain and facilitate your spirit body to flow.

As you begin to breakdown the veil, you will realize you have a shared pain on this planet and it is not your own. It is connected to everyone and everything. There is beauty in that shared pain and you will learn to see it for what it is through energetic harmony. You will move past specific body pain you thought was your own when it was actually part of the collective. Once embraced, this pain will cease to exist. You will let this pain go because you will understand its origin. Many of you will heal from pain and disease in ways you will think are miracles, but it will be simply the miracle of who you are and nothing more.

4. ENERGETIC CAUSATION

What scientific studies have failed to address on the planet is causation. They have tried through many different methods to obtain conclusive results in their scientific research through a countless number of double blind, placebo controlled and random studies which are considered the highest standards for scientific experiment. We can tell you that there has never been one published scientific study based on this standard that has identified causation beyond sub-atomic levels. Yet it is precisely those levels that cause everything to manifest in the physical body as it does.

Scientific studies can only derive correlations because they do not address energetic causation which is the underlying mechanism behind every single experience and event whether physical or non-physical. 100% of your diseases are based on energetic components within your field. There is NO other cause of disease. Diseases are primarily third dimensional experiences and will cease to exist when you learn to remain at higher dimensions, and you will.

This will be a big one for scientists as many will learn in the coming decade to factor energetic principles as causation before initiating any study. You will all begin to have a better understanding of the effect of energetic resonance and the effects on all physical things. This will revolutionize science and remove many obstacles that have hindered scientific inquiry from progressing on the planet. The physics and the metaphysics will soon combine.

5. ENERGETIC TRANSFER AND REFLECTION

You can only attract what is within your vibrational field. There are no experiences that you can obtain in physical form without attracting them from a vibrational perspective. That includes the most horrific experiences and the most beautiful ones. What you will learn to do is accept relationships and experiences for what they are. People and experiences serve as a reflection to teach you something about yourself. If somebody says something that offends you, it is because your vibrational field contained an element that needed to be addressed. You will see these people differently. You will thank them for being that reflection and the transfer of energy that was necessary for you to recognize your own vibration. You will honor these people for coming into your life and teaching you what would otherwise be quite difficult to learn without their assistance.

You will come to enjoy the effect that all people have on you, even those you now consider to be obnoxious, rude, insensitive, careless, ignorant, etc. These are qualities you have always judged in yourself and the reflection is only there because you attract it. So start thanking your overbearing boss, nosy neighbour or rude coworker for what they bring to your energy field, because you’ve attracted them into your life for a reason and they’re only doing their job…to be the light you want them to be, and most of the time, it was a mutual effort and request.

6. POLARITY CONSCIOUSNESS AND NEUTRALITY

Perhaps one of the biggest victories awaiting humanity is the shift from polarity or duality consciousness and the dichotomous right vs. wrong which has resulted in much of the conflict and suffering that exists between men and women, people of various races, the wealthy and poor, the strong and weak. Hierarchies have also been formed creating further degrees of separation, (good, better, best) where particular persons or events were rigorously judged within this context. This will end.

All of humanity will begin to understand that all experiences and perceptions are neutral in nature and it is only the ego which places an emphasis on good vs. bad, or right vs. wrong. This shift will be part of the grand awakening which is currently well on its way.

You will begin uniting and accepting each other as equals, and this will be passed to your children liberating successive generations from the shackles of duality. Humanity has already begun transcending this pattern.

Life’s experiences which are now viewed in extreme polarity and prejudice will be viewed as the natural order of one’s life. Being present in that observation by loving, allowing and accepting the world will lead to joy, happiness and enlightenment.

The hard part is over. The only thing left to do now is alter your expectations and enjoy the ride. You are a divine being of light and your true nature will soon be all you know. The pace is now accelerating and the coming changes will also be met by shifts in monetary systems, the political landscape and well as modifications in social and economical infrastructures. This will happen sooner than later, but likely before the end of this year. Many of these events will happen simultaneously and when the greater cycles begins, you will know. It will be difficult, but that is the time to be centered and focus on seeing all the good that will come in the age of empowerment. You are a truly empowered human…own your mastery.

Source: Prevent Disease

About the Author

Michael Forrester is a spiritual counselor and is a practicing motivational speaker for corporations in Japan, Canada and the United States.

Het begin van…

Standard
Het begin van…

Om vrienden, kennissen en co een beetje op de hoogte te houden van wat er zich afspeelt in onze energetische wereld, heb ik besloten om deze blog te starten!

Het kan gaan over astrologie, over voeding, over de ascentie van de aarde en haar impact op ons, spiritualiteit in het algemeen, kortom over alles wat  ons energetisch kan beïnvloeden!

Ik zal hier voornamelijk stukken en links posten van mensen die over deze onderwerpen veel nuttige zaken te vertellen hebben 🙂 in combinatie met mijn visie of eigen ervaringen hierover!